pátek 1. srpna 2014

Bhagavad Gíta kurz se Swamim Vishwanandou - kapitola 1.

Velmi očekávaný den konečně nastal. Zahájení skvělých komentářů Bhagavad Gíty, věčných slov Pána Krišny, Sri Swamim Vishwanandou. Uskuteční se v 18 po sobě jdoucích dnech, každý den jedna kapitola. Guruji poskytne svůj komentář částečně z bhakti úhlu pohledu.
Malou část komentářů budeme přinášet na blogu pro ty, kteří se nemohli kurzu zúčastnit.
Později nabídneme plnou délku komentářů jako knihu, a také jako Cd  a DVD sadu.
/Pozn.: vše co bude k dispozici se pokusíme přeložit i vám, do češtiny, aby si i čtenáři našeho blogu mohli tyto komentáře vychutnat… pokud nebudou uveřejněny bezprostředně, prosíme o strpení, uveřejníme je postupně, tak jak to umožní naše kapacity… sledujte tento blog/


30 července 2014 Swamiji probral kapitolu 1 Bhagavad Gíty, 
s názvem: Arjuna Vishaada jóga.

Rychlý přehled kapitoly:
• První kapitola obsahuje 47 veršů.
• Obě armády jsou připraveny na bitevním poli Kurukšétra.
• Pánduovci vedeni Yudhishthirou a Kurouvci vedeni Duryodhanou.
• Na bitevním poli Kurukšétry jsou 4 miliony vojáků.
• slepý Dritharasthra, který je otcem Kuruovců, a který chtěl, aby jeho syn Duryodhana zůstal králem Hastinapury, žádá Sanjaye, svého vozataje, aby mu řekl, co se děje.
• Sanjaya (který má dar vidět události na dálku, udělenou mudrcem Vyasou) říká, že Duryodhana poté, co viděl armádu Panduovců, šel ke svému učiteli Dronovi a sdělil mu jména všech velkých bojovníků v obou armádách.
• Duryodhana byl znepokojen, že jeho armáda je neschopná/slabá, zatímco armáda Panduovců je silná.
• Pak Bhishma zatroubil na svou lasturu, aby Duryodhanu povzbudil, všichni začali troubit na mušle, hrát na bubny, atd.
• Pak Arjuna vzal svůj luk a požádal Krišnu, aby vedl jeho vůz mezi dvě armády. Když viděl všechny příbuzné a přátele v obou armádách, byl naplněn soucitem.
• Arjuna odhodil svůj luk a šípy stranou a posadil se zpět, zmožen smutkem.
• Velmi laskavý Arjuna, a to i přes opakované pokusy Kuruovců zabít jeho a jeho bratry, což by mohlo odůvodnit pomstu z jeho strany, přesto odmítl bojovat.
• Arjuna byl také naplněn strachem, neznajíc co byla dharma (spravedlnost/řád, správné konání) a co adharma (nesprávné konání)


Zkrácený komentář Swamijiho:

19.
sa ghoṣo dhārtarāṣṭrāṉāṁ
hṛdayāni vyadārayat
nabhaśca pṛthivīṁ caiva
tumulo’bhyanunādayan

(Tento bouřlivý řev, zaznívající po Zemi i Nebi, rval srdce synů Dhritarashtry.)

Když mušle všech hrdinů Pánduovců zněly dohromady, zvuk byl tak silný, tak hluboký a hrozný, že naplnil všechny oblasti Nebe a Země. Jak už jsem řekl dříve, i Indra měl strach. Takže tento zvuk se odrážel, šíříc se ve všech regionech. To znělo po celé Zemi a Nebi a způsobilo takovou hrůzu a strach u všech synů Dhritarashtry a dalších bojovníků, že všichni cítili, "Oh můj Bože, ten zvuk je tak silný!" V té chvíli, duše uvnitř nich věděla, že je konec. Tak to cítili. Cítili, že jejich srdce se trhalo.

Když se vydáte na svou duchovní cestu s plnou silou, to je síla, která odstraní všechny negativní věci. Pokud nenecháte negativitu převzít kontrolu. Pokud se nechcete soustředit na negativitu, ale soustředíte se na pohyb vpřed na vaší duchovní cestě - tato síla smaže vše. Nemusíte mnoho udělat, opravdu, jen jednu věc: spolehnout se, mít důvěru, a o zbytek se On postará. To je jistota, kterou On dává. V Bhakti józe, později, Krišna říká: "Kdokoli se mi odevzdá, jsem více odevzdán jim a dám jim sílu a moc."

Zatímco zde, synové Dhritarashtry se dívali na své slabiny. Když vidí tuto sílu vzrůstat, začnou srovnávat, spustí se porovnávání "Kde to jsem? Proč je tato osoba tak daleko v duchovnosti? Proč vyzařuje tolik radosti a života?" Tady je to srovnání, které se začíná dít. Ale když tam je srovnávání, pak se nemůžete pohybovat, jste zmrazeni, máte v sobě strach! To je to, co se odehrálo v srdci synů Dhritarashtry, když viděli, jak velcí byli Pánduovci a jak se pohybují vpřed: začali mít strach. Nebojte se ničeho! 
---
Dodatek:
"Výborné. Skutečně obohacující. Swami šel velmi hluboko v první kapitole. Probral vše a každé slovo každého verše. Doufám, že zítra to bude stejné." Ravi, Mauritius

Žádné komentáře: