čtvrtek 31. prosince 2009

Povzneste se nad svá omezení (3.- poslední část)

Swámí Vishwananda pokračuje ve své promluvě před darshanem, dne 26.12.2009 ve Springen:

„Kolik z Vás nedělá něco jen ze strachu, co by si o tom mysleli jiní? (Několik rukou se zvedne). Mnoho. Ale tím se omezujete. Osvoboďte se. To je to, k čemu vás vaše nitro vyzývá. Být svobodní, učit se a dále se vyvíjet. Život je to nejkrásnější, co vám Bůh dal. Nepromarněte ho, víte? Neboť na konci vašeho života, když váš život toto tělo opustí a vy se ohlédnete zpět, tak řeknete: “Ó Bože, promarnil jsem tolik příležitostí, které mi Bůh poslal, tolik rozhodnutí, protože můj rozum byl řízený tolika matrikami. Oslepil jsem sám sebe.“ Proč říkám, že jsem se sám oslepil? Protože volba toho, jestli vidíte nebo ne, je na vás. Tak jak to máme dělat? Svou sádhanu provádíte přece každý den, ne? Děláte ji nebo ne? Kolik z vás provádí svou sádhanu pravidelně, tím myslím denně? (Mnoho rukou se zvedá). Dobře. Víte, duchovní sádhana vám pomáhá osvobodit mysl a nezaplétat se do tohoto omezení. Jednou šel jeden žák ke svému Guruovi a řekl: „ Mistře, mám potíže.“ Mistr stál přímo před ním a potom přistoupil úplně blízko k jeho obličeji, jako tento mikrofon a řekl mu: “Proč visíš na iluzi? Víš, že cokoliv je v této mysli, je iluze, proč tedy na tom tolik visíš? Víš velmi dobře, že hluboko v tobě sídlí jen Bůh. Proč se z toho neraduješ?“ A mistr pravil dále: “Moje milé dítě, recituj svou Guru mantru nepřetržitě 24 hodiny a medituj intenzivně 4 hodiny a zvítězíš nad myslí. Samozřejmě tu byla i guruova milost. Ale tady je to totéž - milost Boží je s tebou. Zpívej Boží jméno když můžeš 24 hodiny. A ty mi řekneš: „Ale jak je to když spím.....?“ Jak můžeme zpívat, když spíme? Ale to je to tajemství japa mantry, víte? Čím více trénujete zpívat během dne Boží jméno, čím víc se trénujete zpívat nepřetržitě, v každé činnosti myslet na Božství, tím více to poběží automaticky, dokonce, když spíte, tak to běží dál a zpívání Božího jména pokračuje. A praktikujte svá duchovní cvičení, protože jsou jako ochranný štít, jako brnění, které jste obdrželi, aby vás ochránilo. A když jsi pod ochranou, tak se nemusíš ničeho bát. Ale když máš brnění a pověsíš ho do skříně a tady venku je mnoho nepřátel, kteří tě napadají, jak se potom chceš chránit? Ne! Proč tedy věšíte své brnění do skříně? Noste ho a dodržujte v tom kázeň, sebekázeň! Jai Gurudev! (Publikum: Jai Gurudev!)

A také ještě Šťastný Nový rok! Doufejme, že budeme mít mezi vámi v příštím roce mnoho velkých jogínů! Je dobré mít naději, víte. Musíme si zachovat naději!“ (Smích)

(Swámí začíná zpívat Bhajan „Bole Ki Jay Jay, Shivaji Ki Jay Jay“)

středa 30. prosince 2009

Povzneste se nad svá omezení (2.část)


Swámí Vishwananda pokračuje ve své promluvě před darshanem, dne 26.12. 2009:

„Pohlédni tomu, co tě omezuje, hluboko do očí a potom se to propusť. Dokud se tomu nepodíváš hluboko do očí a konfrontuješ to, do té doby zůstaneš vězet v této hře. Pokud to samozřejmě nemáš takto rád. Já nevím, ale máš tu možnost svobodné volby. Jak jednou řekl jeden významný Sufí: „Je to tvé životní rozhodnutí, jestli se vydáš se touto anebo jinou cestou. Je to tvoje volba a ty jsi v ní svobodný. Dojdeš však na místo, kde jogín v tobě, to velkolepé v tobě bude také muset volit. Tvoje opravdové Já bude muset zvolit. A tato opravdová volba, toho co máš v sobě, přemůže toto omezení, o kterém si myslíš, že je. Překonej tedy toto omezení, dívej se mu do tváře, neměj strach. Můžeš začít s malými věcmi. Znáš sebe sama. Víš, že Bůh se o tebe vždy stará. Když to ví dokonce i zvíře - my jsme byli obdarováni více vlastnostmi, nežli zvíře. Proto můžeme realizovat, kdo jsme. Jsme všichni jedna rodina, kterou nazýváme lidstvo. Každý mluví o lidstvu, ale jen málo z nás se opravdu lidsky chová. Takže když sami o sobě říkáme, že jsme částí této společnosti, pak bychom se neměli chovat jako zvěř. Dokonce zvířata se chovají lépe ve své společnosti. Protože ví, kdo jsou a kam jdou. Důvěřují vyššímu vědomí, že se Bůh vždy o ně postará. Ale my, ubohé lidské bytosti, my, kteří máme dokonce víc, než zvíře, se rádi ponižujeme. Máme potěšení v tom dělat ze sebe horší. Je na čase, abychom zvítězili nad tímto omezením. Je na čase, abys v sobě probudil to, co skutečně jsi.“

úterý 29. prosince 2009

Universum

V roce 2005, když tady byl Hiranyagarbha lingam na tři dny, probíhal ve stejnou dobu ve Frankfurtu darshan. To znamená, že ho Swamiji musel během celé jízdy ze Steffenhofu do Frankfurtu držet nepřetržitě ve své ruce. Při té příležitosti řekl: „Tento lingam je celé univerzum, když by spadl, celé by se otřáslo!“

pondělí 28. prosince 2009

Povzneste se nad svá omezení (1.část)Promluva Swámího Vishwanandy před darshanem, dne 26. 12. 2009 v Centru Springen.

Šrí Swámí Vishwananda: "Jai Gurudev!" (Publikum: "Jai Gurudev!")

"Nejdříve přeji radostné Vánoce vám všem, doufám, že ti, kteří tu nebyli, prožili nádherný vánoční čas, plný radosti a veselí. Jak jsem již před několika dny řekl, tento čas je čas proměny. Je to čas, ve kterém se musíme změnit. Čas, kdy je třeba převzít zodpovědnost. Dokud nepřevezmeme zodpovědnost, oslabujeme se. Často pozorujeme, že se necháváme ovládat naším rozumem. A vy mi řeknete: „Ale Swámíjí, zkoušíme to jak nejlépe umíme, ale nemáme prostě úspěch.“ Proč? Víme velmi dobře proč tady jsme. Víme velmi dobře co hledáme. A že všechno máme v našem nitru. A přesto – proč nám dělá náš rozum znovu a znovu potíže? Proč je tak obtížné oprostit se od něj? Je to zcela jednoduché. Odpověď zní: Máme naše omezení rádi. To je vše. Máme zálibu v omezení, líbí se nám tančit s tímto omezením. Z těchto důvodů, když se sami analyzujeme, vidíme také naše vlastní hranice. A přesto, hluboko v nás je jiný hlas, který říká: „Hej, probuď se! Existuje něco většího než toto.“ Avšak hranice naší mysli nám vyprávějí, že je to všechno. Zabýváme se naší vlastní hrou a nechceme se jí vzdát. Je to, jakobychom sami sebe uvěznili jako zvíře a chodili sem a tam. A potom jsme zase na stejném místě. Tímto způsobem se náš opravdový duch a naše opravdové Já zatemňuje. Ale čas od času, milostí Boží, milostí Boží Matky, prostoupí několik světelných paprsků, dveře se otevřou a ty vyjdeš ven. Ale potom, ze samého strachu běžíš zase dovnitř. Kam tě to dovede? Krishna řekl Arjunovi: „ Milý Arjuno, osvoboď se. Buď jako jogín. Chop se svých zbraní a bojuj“. Když to Arjunovi řekl, neřekl to jen jemu samotnému. Řekl to nám všem. My všichni jsme jogíni, ale musíme být svobodní. Kdo je jogín? Je to někdo, kdo je - svobodný! Ale když se díváme na naše hranice, vidíme, že nejsme svobodní. Vždycky, když se nás zmocní strach, vždycky, když v mysli vyvstane myšlenka jako: „Ó, to jsem měl udělat, neudělal jsem to a ono“, víte, že běháme pořád dokola. Tak se neosvobodíme. Protože máme strach. Máme strach z toho, podívat se na naše omezení. Co by bylo, kdyby toto omezení bylo všechno? Ne, to co musíš udělat, je čelit tomu. Víš velmi dobře, že ty nejsi toto omezení. To není důvod, proč tady jsi. Podívej se na to."

neděle 27. prosince 2009

Zjevení Ježíše Krista, Marie, Petra a ostatních apoštolů

V pátek v noci (první vánoční den) se zjevil Swámímu Vishwanandovi Ježíš, svatá Matka Marie a svatý Petr s ostatními apoštoly. Swámíjí měl tuto živou vizi v pravoslavné křesťanské kapli ve Springen. Na oltáři ležela Bible a na ní dřevěný kříž. Když Ježíš odcházel, dotklo se Jeho chodidlo dřevěného kříže, z nějž okamžitě poté začal vystupovat svatý olej.

Swámí Vishwavijayananda žehnal po celou noc všem přítomným křížem a olejem. Vzduch byl všude plný nádherné svaté vůně oleje a ještě dnes je cítit (den po Vánocích).

Později v noci nám Swámíjí sdělil, co mu Marie řekla. Když se zjevila, byla jaksi smutná. Řekla Swámíjímu, že se lidé modlí o věci, které nepotřebují, a že při modlení myslí většinou na sebe. Prosila, aby se lidé modlili o věci, které skutečně potřebují a že bychom si měli uvědomit, jakou sílu modlitba má. Když se modlíme opravdově, můžeme změnit svět, ve kterém žijeme a měli bychom se modlit za druhé a za svět.

Dakshesh / Polsko

sobota 26. prosince 2009

Merry Christmas - Radostné VánoceLetošní oslavy Vánoc v Centru Springen se konají za účasti mnoha hostů z různých zemí. Proto byl vánoční strom ve vstupní hale nazván „mezinárodním“. Swámijí překvapil svým Satsangem, který poskytnul v předvečer Štědrého dne a přisedl příští den na večeři ke společné tabuli v jídelně. Poté probíhala do půlnoci v pravoslavné kapli lithurgie. V sobotu dopoledne po abisheku byl Ježíšek v jesličkách pokryt plátky růžových lístků...

pátek 25. prosince 2009

Om Mariam

Pro milovníky Gayatri Mantry zde uvádíme tuto verzi, s kterou nás seznámil Swámí Vishwananda:

Om Mariam Nandanaya Vidmahe

Loka Rakshakaaya Deemahi

Tanno Jesu Prachodayaat

Uctívejme Ježíše, syna Marie,

který je ochráncem tohoto Světa.

Kéž osvítí náš rozum!

Kapesník


V roce 2001 organizovalo několi přátel Swámího prodloužený víkend v jednom starém zámku ve Francii. Krátce předtím, než jsem se vydala na cestu, mi Swámí ze Švýcarska zavolal a prosil, abych mu přinesla z jeho místnosti některé věci na oblečení. Při balení jsem našla v šupleti s ponožkami bílý, vyžehlený kapesník. Prohledáváním se trochu rozevřel a já jsem viděla, že na něm je zobrazen Ježíš s křížem. Poněkud rozrušená jsem Swámímu volala a ptala se ho, co to má znamenat. - Řekl, abych ho přinesla s sebou.

Později jsme se na něj všichni s velkou vděčností dívali. Tento kapesník leží od té doby na mém malém oltáři.

Drishti / Springen

středa 23. prosince 2009

Předvánoční promluva


Soest, Holandsko, 18. prosince 2004

„Jai Gurudev !

Skutečný význam Vánoc je ten, že se obracíme do nitra, k našemu Já. Kristus se narodil, aby nám ukázal cestu, na které se můžeme stát Božími dětmi. Chce, abychom tuto jednotu s Bohem uskutečnili. Ne proto, abychom získali moc, nýbrž vnitřní sílu. Což znamená lásku. Jediné, čemuž nas Bůh učí, je láska. My jsme to jen zapomněli. Proto se Vánoce staly tak obchodnímy a tak hmotnými.

To nejdůležitější na Vánocích je odpouštění. Odpouštění probíhá ve čtyřech stadiích. Jako první je tu bolest, kterou cítíme, když nás někdo zraní. V tom okamžení se nacházíme v jakési hluboké depresi a nemůžeme Boha poznat. V takové době pro nás Vánoce nemají význam - nacházíme se zcela v naší představěmaya. Vlastně bychom se měli této představy, že jsme byli zraněni, zbavit. Ale nedokážeme ještě odpustit. Druhé stadium je pocit viny. Zranění a vina jsou těsně vedle sebe, vzniká z nich nenávist. Člověk začne osobu, která jej zranila, nenávidět. Velcí indičtí a také západní mistři nás učí, že se musíme přes zranění přenášet. Nikdy bychom se neměli nechat ovládnout nenávistí. Vždy, když na nás přijde nenávist, rozvíjí se v nás egoismus. Žárlivost a závist se začnou rozrůstat. Lidé setrvávají v tomto druhém stadiu, právě proto, že pořád přemýšlejí o tom, co jim kdo udělal. Nechtějí od těchto myšlenek upustit a místo toho jim dávají víc a více prostoru.

Nyní k tomu přistoupí třetí aspekt, člověk začne přemýšlet, že musí něco udělat, aby se těchto pocitů zranění a nenávisti zbavil. „Měl bych této osobě, která mě zranila, možná odpustit,“ uvažujeme. To je třetí stadium, ve kterém vlastně obdržíme milost Boží a mohli bychom této osobě jednoduše odpustit, zapomenout na to, co se stalo. Říkám úmyslně odpustit a zapomenout, neboť lidé často odpouští, ale v duchu se nadále tou věcí zabývají. Kdykoliv se tedy v tomto stadiu nacházíte, sedněte si někam v naprostém tichu a zpytujte se, až zjistíte, jestli cítíte to dobro dokonalého odpuštění, anebo jestli jste té osobě ještě správně neodpustili. Konečně přichází čtvrté stadiumstadium dokonalého štěstí. Zatímco ještě pracujete na třetím stadiu, můžete už pociťovat radost a štěstí při pomyšlení být s tou osobou – osobou, která není přítelem ani nepřítelem. Byli by jste té osobě jednoduše rádi nablízku. Potom můžete s tou osobou návazat opravdu nový vztah – vztah plný lásky a radosti. Tohoto čtvrtého stadia by chtělo sice mnoho lidí dosáhnout, přesto však setrvávají v druhém stádiu a vysvětlují: “Ne, tato osoba je mým nepřítelem, nebudu s ní mluvit, skončil jsem s ní.“

Ale myslete na to, že Kristus ani všichni ostatní mistři nepřišli proto, aby nás učili nenávisti.

A myslete na to, že každá z vašich inkarnací slouží tomu, aby jste se přibližovali k božství. S tímto božstvím se můžete setkat jenom s čistým srdcem, které je plné lásky. Potom ucítíte také pravou lásku, protože ji teď dokážete vnímat.

Je mnoho způsobů, jak můžete tohoto stadia dosáhnout: meditace, joga, nezištná služba druhým. V době Vánoc bychom si měli udělat čas na to, abychom mysleli na jiné lidi, lidi, kteří skutečně potřebují pomoc. Modlete se za ně, aby i oni mohli ucítit a vnímat radost Boží. Každý může v soběBoží lásku uskutečnit, neboť jsme všichni Jedno. Nejsme od sebe odděleni. V sanskrtu to nazýváme Vedanta: Být jedno se vším. To znamená, že i když máme každý jiné tělo, jsme přesto uvnitř všichni jedno. A to je ta pravá skutečnost vašeho bytí. Když se tedy v duchu posunete mimo tělesno, zjistíte, že za ním je vaše Já, které je stejné s ostatními.

„Druhé“,“druzí“ je pouze iluze. Přesto považujete tuto iluzi znovu a znovu za skutečnost a zaplétáte se do ní. Vystupte tedy z této iluze.

Buďte plní lásky – brzy je tu nový rok, Vánoce se blížíbuďte jako Kristus, buďte jako všichni mistři! Jestliže znáte někoho, koho nemilujete, začněte tuto osobu milovat. Potom můžete opravdu říci, že milujete. Někdy najdete někoho, o kom říkáte : “Tohoto člověka tolik miluji“. Cítíte hlubokou lásku, ale není stálá. Když se očekávání, která do toho člověka vkládáte, nenaplní, vytratí váš pocit lásky. Dva lidé se mohou tak rychle do sebe zamilovat. Když člověk potká jednoho z těchto dvou lidí o rok později a táže se na jeho partnera, ptá se tato osoba: „Jaký partner ?“ Partner, kterého tolik milovala, je už zase pryč a je po lásce.

To se děje v životě tak mnoha lidí. Neříkám, že to je nesprávné – je tolik cest hledání.

Pravou lásku lze najít pouze v Bohu. Nikde jinde. Jen, když v sobě uskutečníte Boží Lásku, můžete opravdově milovat.

Proto meditujte, opakujte jména Boží ve všech Jeho podobách, nebo jména mistrůkaždé svaté jméno vás přivede na stejné místo. Ale recitujte to jméno s láskou. Když nepocítíte božskou lásku hned, nevzdávejte to! Ona je tu musíte se snažit, nespadne vám jednoduše do klína.

Jai Gurudev !“

úterý 22. prosince 2009

Darshan, dne 19. prosince 2009

Milí čtenáři,
plné znění textu promluvy Swámího Vishwanandy na tomto darshanu není dosud k dispozici, ale rádi bychom s vámi sdíleli radost z pohledu na tuto inspirující fotografii...

Swámijí hovořil o tom, že vědomosti a schopnost rozlišování na duchovní cestě jsou naprosto důležité. Jelikož však mnohdy lidem jejich znalosti stoupají do hlavy a vedou k aroganci, může se tato arogance stát překážkou na duchovní cestě.
Což znamená: Vědomosti jsou dobré ve spojení se skromností a pokorou. Tímto Swámí přiblížil obsah výpovědi Ježíše Krista : "Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich je Království nebeské".

pondělí 21. prosince 2009

Dobrý pastýř - cesta do Izraele (4. - poslední část)

Swámí Vishwananda pokračuje ve svém vyprávění o své cestě do Izraele:

„Kdybych se teď každého z vás zeptal, co by si přál, tak by někteří řekli „přál bych si lásku“, jiní by řekli „přál bych si Boha“ nebo „přeji si realizaci Boha“. Inu, to je krásné, ale chcete to doopravdy?

Když si to opravdu vážně přejete, tak buďte silní a věřte. Důvěřujte, věřte tomu, to co vám Bůh dává a spolehněte se na to, co cítíte ve vašem nitru. Jak se hezky říká: Člověk musí mít důvěru dítěte, není-liž pravda? Podívejte se na děti – jsou svobodné. Příliš nevažují. Ale jak je to později? Kam se podělo to dítě? Rozum převážil, viďte? Myslíte, že víc víte a musíte víc promyslet.

Někdy ale nemusíte. Musíte si jen jednoduše sednout a cítit. Pociťujte a poslouchejte, protože když jenom cítíte, tak to není jen váš pocit. Když jste dokonale v tichu, tak je tu i Boží hlas. Boží hlas k vám nebude promlouvat jako v pravěku. Bude mluvit z vašeho nitra. Učte se tomuto vnitřnímu hlasu důvěřovat a když byste měli ještě pořád pochybnosti, tak mu dávejte otázky. Ptejte se, jestli je to opravdu tak nebo tak. Potom to sami vyzkoušejte, abyste se mohli naučit důvěřovat vnitřnímu hlasu. Není to tak, že něco jednoduše uslyšíte a přijmete: „Ano, dobře. Tak je to v nejlepším pořádku.“ Ne - posloucháte, dáte několik otázek a když se to potom opravdu tak stane, pak mu plně důvěřujte. Toto je způsob jak poslouchat vaše vnitřní Já a jak ho čím dál víc posilovat.

Tento příklad nám dala sama Panna Marie. Když se jí zjevili andělé a pozdravili ji: “Zdráva buď Maria, Bůh Tě obdařil milostí, aby z Tvého klína byl zrozen Syn Boží-Kristus“. Přesto neřekla: „V pořádku, cool. To se mi líbí“. Ne, řekla: „Jak se to může stát? Nepoznala jsem nikdy muže.“ Andělé s tím byli spokojeni, protože to potvrdilo jeji víru. Nepochybovala o tom, ale zkoumala to. A na to řekli andělé: „Stane se dle vůle Boží. Sestoupí na Tebe Duch Svatý a zastíní Tě.“

Je tedy důležité naučit se důvěřovat tomuto vnitřnímu hlasu a vědet, jestli je reálný anebo pouhá fantazie rozumu. Uděláte to tak, že vyslovíte několik otázek a přesto zůstanete pozorovatelem tohoto rozhovoru. Atma, duše bude pozorovat tento rozhovor. Říkám vám, to je to nejkrásnější, co můžete dělat – sledovat, jak rozum hovoří s vyšším Já a co slyšíte ve svém nitru. A jak jsem vám už řekl: To se stane jen tehdy, když budete v tichu. Obracejte se proto tak často, jak můžete do nitra a buďte klidní. Protože když někdo celou dobu mluví, tak jako to dělám právě já, co se stane? Samozřejme vás to potěší, když si povídáte, ale nakonec budete unavení. Neřekl jsem, že já budu unaven, ale všeobecně to tak bývá. Samozřejmě odpovíte, že budete unavení i když se nerušeně posadíte. Ale když je rozum pokojný, neunavíte se. Meditace vás k tomu dovede. Meditace neznamená sednout si jen na nějaké místo, zavřít oči a meditovat tak, jak to běžně známe. Meditace probíhá pokaždé, když se díváte do svého srdce a vnímáte Božství.

Jai Gurudev ! (Publikum: Jai Gurudev!)

neděle 20. prosince 2009

Meditace na Hiranygarbha lingam

Šrí Swámí Vishwananda vysvětlil,

že Hiranyagarbha lingam přichází, aby dodal našemu světu větší rovnováhy,

že se během jeho přítomnosti dotklo jeho světlo nejvnitřnější hlubiny duše a tím se dostalo bytosti očištění,

že při takové události nezískává pouze náš svět ,

že i bytosti jiných světů touží po tom, aby jej spatřily,

že lingam odráží naši duši, to, co skutečně jsme, bez počátku a konce.

Vysvětlil, že jej nemůže stvořit Brahma ani Vishnu ani Mahesh (Shiva Maheshwara),

že může být zrozen pouze žijící bytostí.

Vysvětlil, že je to duše Narayany.

Narayana je ten, v němž je vše živé a neživé a současně ten, jenž je ve všem živém i neživém.

"Hiranyagarbha lingam je, jak je psáno ve Védách, prapůvodní stvoření Boha - je v podstatě Vůle sama. A třebaže se zdá být tak malý, nese v sobě celé univerzum."

Meditace na zlatý - Hiranyagarbha lingam, kterou nás prováděl Swámí Vishwananda v den jeho zrození, 30. listopadu 2009:

Nyní tedy můžete meditovat na Hiranygarbha lingam. Meditujte a představujte si lingam tady, ve vašem třetím oku a přeneste jej poté do vašeho srdce. Vizualizujte nejdříve tento obraz v duchu a přeneste jej do vašeho srdce a nechte tento lingam splynout s vaším srdcem.

Vězte, že obdržíte stejné požehnání i když se díváte jen na jeho zobrazení a každé zobrazení lingamu má žehnající, léčivé účinky."

sobota 19. prosince 2009

Vánoční přání

Milí přátelé,

dovolte, abych Vám jménem autorů tohoto blogu popřála co nejsrdečněji krásné a požehnané Vánoční svátky plné pohody a míru, hodně štěstí a zdraví do Nového roku. Budiž nám všem dopřáno, aby naše srdce nalezla odpověď na naše otázky i snažení v našich životech a pochopit v hloubi duše jak mocnou silou je Láska. Jsme šťastni při pomyšlení, že naše touha obeznámit naše čtenáře s přítomností, posláním a působením duchovního mistra Šrí Swámího Vishwanandy, nabývá postupně konkrétního tvaru.

Věříme a doufáme, že z těchto malých příspěvků, které naleznete na našich stránkách, zavane něco jako pozvání. Pozvání k tomu, abychom uvěřili našemu vlastnímu srdci. Naší radosti, naději i lásce.

Tomu, že jsme tu proto, abychom vnímali a vyzařovali Světlo, které na to čeká.

Pokud máte to přání poslat vlastní příspěvek o svých zážitcích a zkušenostech z Vašeho setkání se Swámím Vishwanandou, učiňte tak prosím na adresu: uma@bhaktimarga.org

Uvítáme též Vaše komentáře, které můžete psát po kliknutí přímo do okýnka pod články.

NECHŤ JSOU ŠŤASTNÉ VŠECH SVĚTŮ BYTOSTI

pátek 18. prosince 2009

Dobrý pastýř - cesta do Izraele (3. část)


Swámí Vishwananda pokračuje ve svém vyprávění o cestě do Izraele:

„ Dnes jsem s někým hovořil. Tento člověk se mě minulého ledna na něco ptal a samozřejmě, že jsem mu odpověděl tak, jak jsem musel. Ale ten člověk se rozhodl podle svého, což je také v pořádku. Když jsem s ním teď telefonoval, pořád bědoval: „Oh Swamijí, měl jsem Tě v tom a onom a v tolika jiných věcech poslechnout.“ Řekl jsem mu na to: „Podívej, co je pryč, to je pryč. Nemůžeš to změnit. Ale co můžeš udělat, je učit se z této zkušenosti. Teď víš, co musíš dělat. Kdybys byl poslouchal, bylo by to jednodušší, ale získal jsi zkušenost, ze které ses něco naučil. Bylo to dobré poučení. Protože někdy někomu jednoduše něco řeknete, ale on to nepochopí. Jako kdybyste řekli dítěti: „nedávej ruce do ohně, nebo se spálíš.“ Ale myslíte, že dítě ví, co to znamená spálit se, když se ještě nikdy nespálilo? Ne. A to přání dát ruku do ohně tu pořád bude, protože by chtělo vědět, co to znamená spálit se. Zkušenost, ať už je dobrá nebo špatná nás tedy vždy poučí. Jde o to naučit se to, co musí vědět vaše duše. A když se naladíte na tu správnou vlnu, resp. správnou frequenci vaší duše, tak se to velmi rychle naučíte. Záleží na tom, co chcete.

středa 16. prosince 2009

Setkání v kostele Nanebevzetí Páně ve Staré Roli

Děkujeme za krásné setkání, které se konalo na 1. adventní neděli v kostele Nanebevstoupení Páně ve Staré Roli. Sešli jsme se v tomto kostele na ÓM healing. Z ášramu ve Springen přijel Kuru, který nám povídal o významu a léčivých účincích ÓM healingu.
Bylo nás celkem asi 35 a všechny nás spojovala slavnostní a přátelská atmosféra a radost ze společného zpívání. Ještě navíc umocněná začínajícím adventem, kdy je oslavován a očekáván příchod Ježíše Krista na Zemi.
V kostele, který je krásně opraven a byl příjemně vytopen, byla nejen nádherná výzdoba, ale hlavně jsme byli překvapeni jeho úžasnou akustikou. Léčivé ÓM znělo celým chrámem...ÓM...ten prvotní prazvuk, bez začátku a bez konce. Mantra, která prostupuje celý vesmír. ÓM... je čisté vědomí, ÓM ...je Bůh, Pravda, Láska...
Asi každý cítil ve svém nitru i všude kolem sebe životadárnou božskou energii.... Vibrace... radosti, klidu, míru, úcty a pokory a hlavně lásky....lásky, která není sobecká, ale všeobjímající, všudypřítomná....
Děkujeme Klárce, za krásné setkání a děkujeme i panu faráři, který nám zpívání v kostele dovolil. Bylo to setkání, které opět ukázalo, že cest k Bohu je mnoho, každý máme tu svou. A je jedno jestli svou lásku k Bohu vyjádříme na louce, ve svém pokoji, v ášramu, v kostele nebo v modlitebně...Bůh je jen jeden, on nás rád přijme všechny, ale jedinou podmínkou je naše pravdivá láska k Němu...Potom už je jedno, kterou cestu si vybereme,...když se necháme vést srdcem, tak vždycky dojdeme k cíli...k Bohu, k Poznání, ke Světlu...
Děkujeme
Dana / Č.R.

Dobrý pastýř - cesta do Izraele (2. část)

Swámí Vishwananda pokračuje ve své promluvě při darshanu, dne 1. listopadu 2009:

Vzpomínám si, že v jednom kostele, který jsme navštívili v Nazarethu, bylo něco, co bylo sestaveno z částí kamínků. Nemohu si vzpomenout na ten název, ale bylo to moc krásné: Kristus jako pastýř. Na jeho rameni byla ovce. Jistě jste už všichni viděli zobrazení Dobrého pastýře. Co je zvlášť krásné na této - řekněme ikoně -, je to, že tu není zobrazen v dlouhém rouchu, nýbrž oděný v krátkém šatu a při tom odhaluje svou sílu. Povídal jsem si pak s průvodcem, který nám to vysvětloval. Ptal jsem se jej: „Víš, co tento obraz Krista znázorňuje?“ Samozřejmě řekl, že je to Dobrý pastýř. V originálu to byl původně obraz Apolla, který byl později změněn na Krista, ale to nevadí. Ukazuje nám to, že žil úplně normálně s lidmi. Taky se smál a nebyl vždycky náladový anebo myslel na kříž. Měl své poslání a měl šířit univerzální lásku a dovézt lidi k nalezení Božího království. Říkal vždycky:“Boží království je blízko“. Ale co to znamená „blízko?“ Tam? (Ukazuje nahoru). Ne, tady (ukazuje k srdci). Když vypnete rozum a jste prostřednictvím lásky ve svém srdci, potom spatříte Boží království ve svém nitru.

A to je to, na co nás všechna tato místa upozorňují: Láska, kterou Bůh soustavně dává lidem. Musíme však vědět, jak ji přijmout. Když ji přijímáte s otevřeným srdcem, bude pořád růst. Pamatujte tedy ustavičně na to, abyste otevírali svá srdce a našli ve svém nitru božství.

Všichni jsme poutníci. Tento život na Zemi je poutní cesta – poutní cesta, která skončí, když najdete a uskutečníte Boha. Zařídil to tak jednoduše a jasně. Není to od vás daleko, nýbrž docela blízko. Vypněte tedy váš rozum a otevřete pramen lásky ve vašem srdci. Otevřete jej, nechte lásku proudit a uvidíte, jak blízko je vám božství. Mám za to, že během této cesty prožívali mnozí velkou radost. Samozřejmě to vyvolalo také několik jiných věcí, ale bylo to krásné.

Všechno je v pořádku.


úterý 15. prosince 2009

pondělí 14. prosince 2009

Dobrý pastýř – cesta do Izraele (1. část)

Promluva Swámího Vishwanandy při darshanu v obecním sálu Heidenrod-Springen,
dne 1. listopadu 2009:

Srí Swámí Vishwananda: „Jai Gurudev!“ (Publikum: Jai Gurudev!)

„Dnes budu mluvit o své cestě do Izraele, ze které jsem se včera vrátil a která byla velmi krásná.
Bylo nás 28 nebo 29 osob. Podívejte, když mluvíme o Izraeli, tak na to každý má svůj vlastní náhled. Pokud to sami nezažijete, je to úplně jiné, než to, co o tom čtete. Můžete číst například Bibli, ale když jste na místě, je to něco úplně jiného. Byla to cesta, na které jsme prožili mnohé, o čem jsme četli a o čem víme. Od našeho dětství jsme už jistě hodně o tom slyšeli, ale být skutečně tam, je neuvěřitelné. Přesně tak to je, když čtete o životě Krishny. Když jste ale potom v Brindavánu, je to zase něco jiného. Musíte se na to naladit. Stejně tak je to v Jeruzalémě, Betlému a v krajině kolem jezera Genezareth. Ta místa byla zcela jedinečná, protože tudy kráčel Kristus a lidská víra je udržovala při životě. Způsob, jakým cítím Já a ostatní, je přirozeně různý. A legrační bylo, že jsem během cesty nemluvil o tom, jak jsem cítil, nýbrž nechal každého vyprávět. Bylo velmi krásné vidět pocity a názory každé jednotlivé osoby. Všichni mluvíme o tomtéž Kristovi, ale každý se dívá z jiné perspektivy. Jedni se dívají zprava a druzí zleva a přece je krásné to zažít. Ale nejkrásnějsí je, když člověk může vidět očima srdce. Když se díváte očima srdce, tak uvidíte, že všechna ta místa jsou zde (ve vašem srdci). Všechna existují ve vás. Jdete na poutní místa, abyste si vzpomněli na to, co máte v sobě.
Někdy se musíme dívat ven, abychom odhalili co je uvnitř. My lidé tak fungujeme. Velmi často zapomínáme, co v sobě neseme, až na to přijdeme. Proto je na světě tolik poutních míst. Ovšemže se u poutního místa nejedná o místo samo, ale o to, že si vzpomenete. Vzpomínka, o které mluvil Kristus. Ať už učil cokoliv, nebyla to žádná dogmata. Všechno, co nás učil, se týkalo lásky. A to je to nejjednodušší, třebaže to často zapomínáme. Dodržujeme tak mnoho věcí, jako „to a ono nemám dělat“. Je toho tolik, že zapomínáme, co musíme dělat.
Vzpomínám si, že jsem jednou, když jsem studoval teologii, řekl biskupovi: „Všechno, co jsi mě učil, byla dogmata. Ani jedinkrát jsi nemluvil o Kristově lásce. Ani jednou jsi nemluvil o tom, jak opravdu žil.“
Čteme Bibli, čteme, že byl se svými žáky, a mnoho dalších věcí a přesto byl také velmi živým člověkem.“

neděle 13. prosince 2009

U mistrových nohou


„Tomu, kdo žije ve světě, se Božství projevuje světským způsobem. Tomu, kdo je na duchovní cestě, se Bůh projevuje duchovním způsobem. Když je někdo úplně odevzdaný Božství, Božství se mu také úplně odevzdá.“

Swami Vishwananda

sobota 12. prosince 2009

Zpívání Om healing v kostele


Milí přátelé,

29.11.2009 se konalo zpívání OM healingu v kostele v Karlových Varech. Věřím, že pro mnohé z nás to byl neobyčejný zážitek, který byl umocněn nejen prostředím, kde jsme zpívali, ale též otevřeností nás všech a chutí udělat něco pro sebe i pro druhé a dotknout se té naší části, se kterou se někdy sami neumíme spojit natolik, jak bychom si přáli. Svou přítomností nás poctil též svámí Vishwakuruandhanananda (řečený Kuru), zástupce svámího Vishwanandy, skrze kterého k nám tato technika přišla. I jemu se toto setkání velmi líbilo.

Mohu mluvit jen za sebe a ráda bych řekla, že pro mně při tomto setkání proběhlo několik krásných a silných okamžiků. Jeden z nich je fakt, že bez jakéhokoli úsilí získat spoustu účastníků, se nás sešel krásný počet – 36 lidí. Pro mně osobně proběhlo toto zpívání velmi krásně a harmonicky. Často při něm slýchám zvonky, zvonečky, andělské hlasy a vůbec prazvláštní zvuky. Tentokrát to bylo opět jiné. Bylo to jako by obrovský zvon zvonil přímo uvnitř mě, jako by byl mnou a celý se rozezněl. Vzápětí následovalo něco, co bych nečekala Uslyšela jsem jedny z nejlegračnějších hlásků, které si umím představit. Něco jako když naši umělci dabují hlásky kreslených pohádkových postaviček. No zkuste si např. představit Dejdara (alias Bart Simpson) nebo Bohdalovou (alias Rákosníček), jak vám zpívají při OM do ucha Okamžitě jsem dostala záchvat smíchu, který jsem jen těžko překonávala. Zaplať pán Bůh se to povedlo, jinak bych asi zkazila zpívání celému kruhu a možná bych i rozchechtala ostatní. (Hlavně že 30 minut před tím jsem celé skupině vysvětlovala, jak má správně zpívat OM, aby energie proudila co nejlépe ) Nu, pán Bůh má prostě smysl pro humor a někdy se potřebujeme zasmát...Naprosto nejkrásnější pro mně byla tečka za celým zpíváním – to že jsme se všichni spontáně a ze srdce vzali za ruce a nějakou dobu tak zůstali. Ne proto, že by to bylo zvykem, ale prostě proto, že jsme to tak cítili a přáli si tento stav sdílet s ostatními. Jednou z nejkrásnějších věcí na OM healingu je, že spojuje lidi a umožňuje nám okusit zážitek jednoty Navíc sám jedinec zde nic nezmůže. Je to o spolupráci s ostatními a vzájemnosti. Jsem šťastná, že mohu být součástí OM healingu a děkuji všem, kteří se zpívání účastnili a pomohli tak léčit sebe i ostatní a vytvořit báječnou atmosféru.


Pokud máte zájem o více informací či o další zpívání, můžete mně kontaktovat na kjaara@seznam.cz

pátek 11. prosince 2009

Darshan Swámího Vishwanandy

5. prosince 2009, Centrum Springen - Německo

Dne 5. prosince nás na Darshanu Swámího Vishwanandy uvítal Kuru se svým úvodním projevem. Kuruův projev se týkal zlatého lingamu (Hiranyagabargha), který byl zhmotněn po dobu 10 hodin v pondělí 30. listopadu 2009. Tento lingam je lingamem nad všemi lingamy, obsahuje celé univerzum, čili duši Narayany, tedy Boha a my jsme také v něm. Pouhý obraz tohoto lingamu má stejnou sílu jako skutečný lingam. Přichází ve zvláštní čas, léčí lidi i celé lidstvo. Není pouze jen pro lidi, ale i pro celé univerzum…

Po hudební přestávce následoval projev Šrí Swámího Vishwanandy

Šrí Swámí Vishwananda započal svůj darshan otázkou lidem: „Proč nevidíme Boha? Proč lidé nevidí Boha? Bůh je přece všude, ve všem, ve mně, ve Vás, tak proč ho nevidíte?“ Jedna ze správných odpovědí zazněla, že nám v tom brání naše ego, načež Swámí odvětil, že je to pravda. Naše mysl je vázaná na předměty, objekty, a tak je pro nás obtížné spatřit Boha. My jsme v něm, on je v nás, on byl již v nás, ještě před tím než jsme se narodili. Proč ho tedy stále nevidíme? Je to právě naše nevědomí a ignorance, které nám v tom brání. Člověk nečiní maximum v tomto ohledu. Vytrvalost je důležitá. Věřit není jako očekávat. Skrze očekávání nikdy neuspějeme. Musíme se stále snažit, vyvíjet úsilí, jen tak se nám Bůh odhalí.

Swámí se dále ptal: „Jak tedy realizovat Boha?“ Jak ho realizovat v této realitě, ve které žijeme své životy. Nečekejme a realizujme ho tedy skrze každodenní činnosti, jelikož Bůh je vždy s námi. Pokud tak neučiníme a setrváme jen v čekání, tak můžeme čekat po dobu několika životů. Odevzdejme se mu, odevzdejme mu každou činnost. Nechť se každé naše úsílí i činnost stanou modlitbou k Bohu. Když něco budeme dělat s Bohem, pak výsledek naší činnosti bude čistý.

Celý náš život je závislý na tomto světě. „Žijte v něm, ale nenechte tento svět žít ve Vás, jen tak se dostanete opravdu daleko.“

Lotus vyrůstá z bahna, ale přesto se bahno lotusového květu nedotýká. Negativita je jako toto bahno. Nenechte tedy negativitu, aby se Vás dotýkala. Buďte pozitivní, a když tak učiníte, tak se pak stanete i pokornými. „Co je to pokora?“ Pokora je přijmutí sebe sama takového, jací jsme.

„Proč nejste na venek milující? Proč“ To musíte změnit, nečekejte, že Vás Bůh změní. Vy sami se musíte změnit. Musíte vyvinout úsilí, jinak to může být obtížné.

Musíme upřímně chtít, musíme vyvinout úsilí a pak se dostaví pomoc. Je to rychlé a snadné. Pak zjistíme, že vše co hledáme, máme uvnitř sebe. Závoj v nás bude postupně odhalen a Světlo pak zazáří.

S úsilím, vytrvalostí a trpělivostí je to jako s rybářem sedícím ve člunu na jezeře. Rybář sice kolem sebe v jezeře vidí samé ryby, ale pokud nevyvine úsilí a snahu, tak rybu neuloví. Ryba sama mu do člunu nevyskočí. Rybář má prut a další náčiní k tomu, aby tu rybu ulovil. Pokud nevyvine toto úsilí, tak se ryby nikdy nedočká.

„Vyviňte úsilí a Pán Vám pomůže.“


M.N. / Č.R.

středa 9. prosince 2009

Prosba Swámího Vishwanandy

Swámí Vishwananda prosí výslovně o to, aby mu nikdo nepřinášel žádné osobní dary - ani o Vánocích


"No presents, please!"

Pokud by někdo rád podpořil práci Swámího, nechť prosím přispěje místo toho finančně (či jinak) k výstavbě Centra Springen. Centrum vzniká, aby se stalo pramenem inspirace pro lidi z celého světa. Máte-li zájem jeho výstavbu podpořit, kontaktujte prosím našeho Mr. Kuberu (naamdev@bhaktimarga.org) Vřelé díky.

Spřízněnost duší, duše dvojčat - dvoupaprsky

Co je to duševní (kosmické) dvojče ?“ zeptal se účastník satsangu Svámího Vishwanandy.

Citujeme zde jedno z jeho vysvětlení k tématu:

V životě často hledáme našeho duševního partnera, spřízněnou duši. Člověk někoho potká a je přesvědčen, že našel své duševní dvojče a přesto později se zklamáním zjistí, že to nebyla ta duševní spřízněnost, kterou hledal.

Existují vůbec duševní dvojčata a co si slibujeme při našem hledání? Všichni hledáme a toužíme po lásce, bezpečí, vyváženosti, radosti a štěstí, porozumění a dalších věcech.

Ale ve skutečnosti hledáme svou pravou duši, kterou hledáme vně a myslíme si, že ji spatříme v našich bližních. Je to hledání v dualitě.

Ale pamatuj si: Všechno, co hledáš, najdeš ve svém srdci! Když tvůj vztah k tobě samému není dokonale harmonický, nemůže být ani tvé partnerství perfektní.

Věnuj čas své duchovní cestě. Duchovnost znamená „život sám o sobě“. Žít neznamená pracovat od rána do večera. V srdcích lidí sídlí Bůh, často jako malé sémě, které chce klíčit, zrát a růst. To, co hledáme, nenajdeme venku. Jdi do svého srdce, aby ses nalezl a porozuměl sám sobě.

úterý 8. prosince 2009

Tvé srdce to ví


Swami Vishwananda:

Tvé srdce to

Znáte přísloví „Spiritualita začíná tam, kde končí náboženství“.

Skutečná spiritualita je v každém z vás, každý ji máte ve svém srdci.

Jestli tomu věříte, či nikoliv, je tam! Bůh přebývá v každém z vás neustále.

Nicméně každý má svou vlastní cestu, jak Ho dosáhnout.

Objevit Boha bez formy, Boha beze jména, Věčného, znamená,

uvědomit si, že vy, vy všichni jste jeho součástí.

Poznat Boha je smyslem existence člověka.

(překlad: igor)

pondělí 7. prosince 2009

Duše

Na otázku co je duše vysvětlil Swámí Vishwananda:


Duše je Bůh. Duše je kosmická energie. Jsme částí Boha, jsme spojeni s božstvím, v souladu s Bohem. Náš rozum je ohraničený, duše však není.

Identifikujeme se tolik s naším rozumem, s naším myšlením, s tím, co v nás karma během času vytvořila a produkujeme tak naše malé ego, naši současnou osobnost.

A přeci jsme mnohem více nežli ona. Naše opravdové Já nalezneme uvnitř, v čistotě a dokonalosti našeho srdce. Jak pravil Ježíš Kristus: „Kdo je čistého srdce, ten spatří Boha“. Největší dar, který nám Bůh dal, je láska, bezpodmínečná láska, která neposuzuje a neodsuzuje. Je pramenem veškerého života a my jej nosíme v sobě, neboť naše duše je Bůh“.

pátek 4. prosince 2009

3 x Hiranyagarbha lingam


Swámí Vishwananda manifestoval do dnešního dne již třikrát Hiranyagarbha lingam.
Poprvé 4. listopadu 2005 ve Steffenshofu na dobu tří dnů.
Brzy nato v únoru 2006 na Mauriciu při Mahashivaratri. Zůstal pouhé 4 hod.

Potřetí "přišel" Hiranyagarbhalingam v Centru Springen 30. listopadu t.r.
Byl zrozen přibližně ve 14 hod. odpoledne a Swamijí jej vrátil krátce před půlnocí.
Nevíme, jak ho "vrací" zpátky. Sám k tomu sděluje: "Odnesu ho zpět tam, odkud jsem ho vzal!"
Swámí vysvětluje: "Když se díváte na jeho fotografii, obdržíte totéž požehnání".

Upozornění: Na hlavních stránkách Bhakti margy (www.bhaktimarga.org) najdete další informace a soubor fotografií z průběhu oslav památního dne Babajího a k poctě zlatého lingamu - Hiranyagarbha.
Odkaz na diashow:
http://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157622920028606


středa 2. prosince 2009

Světlo

Večerní obloha nad Centrem ve Springen, dne 30. listopadu 2009.
Foto: Binodini/Springen

Zrození Hiranyagarbha lingamu v pamětní den Babajího, 30.list. 2009

Stručný záznam promluvy Sri Swámího Vishwanandy:
„Hiranyagarbha lingam je původní kreace Boha. Je to boží vůle sama o sobě. V něm je celé univerzum. My jsme v něm taktéž.

Proč teď? Možná, že jste si všimli, že se v minulých dvou týdnech něco dělo. Svět se mění. Nemá to co činit s rokem 2012. Odrazí se to později ve větší proměně. Věřil jsem, že se lidé mění k lepšímu. Ve skutečnosti je tomu právě naopak. Jen několik málo jedinců se mění k lepšímu. Vědomí světa je dost nízké. Lingam podpoří světové vědomí. Snad to pomůže.

Tento lingam bude mít vliv na celý svět, nejen na toto centrum. Má velkou léčivou sílu. Nepomáhá léčit jenom na fyzické úrovni, nýbrž léčí duši jako takovou. Možná, že se divíte, jak může být duše vůbec omezena, když je čistá a božská. To je pravda. Ale všechny ty karmické věci z mnoha životů, které jsou kolem duše, ji dusí. Vy všichni jste opravdu konali dobré skutky, jinak byste nebyli zde.

Lingam nemůže být stvořen Brahmou, Vishnuem ani Maheshem (Shivou). Musí být stvořen někým, kdo žije.

Víte, co dnes slavíme? Dnes oslavujeme rozhodnutí Mahavatára Babajího zůstat jako nesmrtelný na Zemi a pomáhat lidstvu. Bylo to asi před 1800 lety. Uskutečnil stav nesmrtelnosti. Babají tu bude vždy, aby mohl pomoci lidstvu, když je to nutné. Lidstvo jej volalo, aby pomohl. Pomůže i tehdy, když člověk o to neprosí. Den k jeho oslavě je vlídným gestem vůči němu.

Původně nepřichází lingam od Brahmy, ani Vishnua ani od Maheshe.

Jai Gurudev!“

úterý 1. prosince 2009

Zlatý - Hiranyagarbha lingamSri Swami Vishwananda materializoval včera, 30. listopadu, přibližně ve 14.00 hod., zlatý - Hiranyagarbha lingam. Tento lingam zůstal s námi pouze do půlnoci. Poté jej Swámijí vrátil zase tam, odkud přišel. Na přání Swámího byla v suterénu Centra Springen vybudována umělá jeskyně pro Mahavatára Babajího. Zde probíhala včera večer od 18.30 - 23.30 hod. slavnostní ceremonie k uctívaní zlatého lingamu. Swámí Vishwananda prováděl yagnu a abishek a žehnal všem přítomným. Zdůraznil, že požehnání zlatého lingamu platí celému lidstvu tohoto světa. U příložitosti materializace Hiranygarbha lingamu před 4 lety nám Swámí poskytnul bližší vysvětlení k této vyjímečné události. V tomto blogu bylo zveřejněno ve čtvrtek, 26. listopadu 2009.