úterý 31. prosince 2013

Souhrn dojmů z průběhu vánočních svátků se Swamijim

Radha a Krišna také slavili Vánoce...
Byly to překrásné dny, naplněné zpěvem, modlitbami a nesčetnými okamžiky inspirujícími k zamyšlení. Swamiji se nám věnoval - objevil se náhle jednou tu podruhé tam, hovořil s návštěvníky a zpíval často a dlouho v chrámu.

Zde je několik obrázků z posledních dnů:

Zpívání v chrámu
...a v kostele
Štědrá večeře
Obsluhující tým se radoval...
...a jídlo bylo skvělé!

Na 1. svátek vánoční Swamiji spolu s dětmi koupal Ježíška :
dal mu napít...
umyl mu nožky,
potom následoval celý Abišekam...

...a nakonec byl Ježíšek uložen do jesliček a každý obětoval několik okvětních plátků růží...

pondělí 30. prosince 2013

neděle 29. prosince 2013

Dává sebe zcela svému žákovi…


Cokoliv jde přes učitele, cokoli je na učitele napojeno, obdrží vše. Proto jsem včera říkal, že se stanete také nádobou amritu /pozn.: božský nektar/. Nezůstanete prostě tací, jací jste, ale dosáhnete naplnění cíle života.Toto je způsob, jakým se manifestuje v Guruovi Milost Božství. Jak říkáme: 
„Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. Guru Sakshath Parambrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha“. 
Védy prohlašují Gurua Brahmou, Višnuem a Šivou. Dokonce i v Gítě Krišna říká: „Kdokoliv mě bude potřebovat, přijdu, a budu manifestován jako Guru.“ 
Takže velikost Mistra, velikost poznání svého Mistra a obdržení Shikshy, obdržení požehnání a milosti od Mistra, je vzácné. A jakmile ho člověk má, nosí si ho s sebou. Člověk si s sebou toto požehnání nese vždy. Není to tak, že si jednoho dne řeknete „O.K., dnes jsem s tímhle Mistrem a zítra budu s támhletím Mistrem.“ 

Víte, je mnoho lidí, kteří dělají „Guru hopping“ (skáčou od jednoho Gurua ke druhému). No, je to normální, jelikož lidé hledají. Dokud člověk nepocítí tuto Lásku, tuto přitažlivost, tohle tíhnutí, bude stále hledat, ne? A jakmile jste to pocítili, musíte do toho dorůst, a pak budete vědět: „Ano, jsem doma, sem patřím.“ Neřeknete si: „Jdu k tomuhle Guruovi“, ne, řeknete si: „Ne, vracím se domů, jdu tam, kam patřím, tam, kde toužím být.“ Půjdete tam, kde cítíte Lásku Boha uvnitř vás a kde dosáhnete důvodu vaší inkarnace. 
A to je v rychlosti to, jak funguje Guru. Skrze tuto manifestaci, skrze tuto inkarnaci, dává skrze tyto tři podoby – skrze myšlenku, pohled a dotek. Dává Sebe zcela svému žákovi. Dává Sebe zcela svému oddanému. 
Co musí oddaný udělat je to, že musí být jako prázdná nádoba a obdrží vše.

překlad: Bhawani, Č.R.

sobota 28. prosince 2013

Skutečně, Kristus byl láska, víte,  a tento obraz Krista v křesťanství již nezobrazujeme. Když se podíváte na ikonu nebo na sochu Krista, vypadá tak zuboženě, ale Kristus byl radost. 
To je proč lidé následují jeho poselství lásky.
Jednou jsem se ho zeptal zda také tančil. 
Řekl „Ovšem, tančil jsem a poskytl mi vizi toho jak tančí. Měl jsem vizi jeho a jeho učedníků, s pažemi jeden druhému na ramenou, a všichni tančili…“
~
Sri Swami Vishwananda

pátek 27. prosince 2013

Bhajany u Matky Meery.

Během vánočního času se u Matky Meery na Schaumburgském hradě denně zpívají bhajany. Každý den zpívá jiná skupina a 23. prosince vyšel čas na Bhakti Margu. Vytvořili jsme malý program, trochu trénovali a vyrazili vstříc Schaumburgu. Swami se spontánně rozhodl využít této příležitosti k návštěvě Matky Meery večer předtím. Oba si navzájem zavolali a Matka vyjádřila své potěšení nad tímto rychlým rozhodnutím a rozhodla se srdečně Swamijiho uvítat.Vše bylo připraveno, jeli jsme 40 minut na hrad Schaumburg a matka Meera a Swami Vishwananda se setkali v recepci, šli spolu do daršanové haly a pak se posadili na podium.
Jak potěšující vidět oba spolu!

 
Po pár bhajanech vzal mikrofon Swamiji  a zazpíval svým nádherným teplým hlasem jeden bhajan také  pro Božskou Matku a ona poté tleskala. Bylo to tak okouzlující dívat se na ně společně, jejich jemné interakce a láskyplné respektování se navzájem! 

Po tom všem jsme byli pozváni na čaj a sladkosti, Swamiji daroval Matce sárí a zeptal se na její školní projekt v Indii a na dětské meditace, které se konají ve Waldecker Hof.

Po velmi srdečném rozloučení jsme se vrátili do Springenu. Zde na Swamiho čekalo 200 oddaných a On šel ihned do chrámu a zpíval s nimi. A Matka dala dva daršany navíc.


Tyto Božské inkarnace opravdu nemají zde na zemi snadnou práci, ale dávají dopředu a ukazují nám svou Božskou lásku. Také si to neumíme někdy moc představit - že jsou zde pro nás neustále!

čtvrtek 26. prosince 2013

Pozvánka na daršan do Berlína.

Dne 11. ledna 2014 se uskuteční daršan u našich sousedů v Německu, v Berlíně.
Pořadatelé srdečně zvou také návštěvníky z Čech a Slovenska...

Adresa místa konání:
AVZ Logenhaus
Emser Str. 12-13
10719 Berlin

Daršan začíná v 11 hodin, vstup je možný od 10.30.

Registrovat se lze vyplněním formuláře na této adrese: 
http://form.jotformpro.com/form/32623338073956
nebo volejte Shivani na tel.: 603588081, zajistíme vaši registraci hromadně. 
Společnou dopravu nezajišťujeme.

středa 25. prosince 2013

úterý 24. prosince 2013

Zázračná ikona Panny Marie.

Sláva na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle!

Jedna z nějkrásnějších ikon Panny Marie a Ježíše je k vidění v hrobce Panny Marie v Jeruzalémě… říká se, že je zázračná a vytvořila se sama, vznikla kolem roku 1870…zde je její příběh:


Byl jeden ikonopisec - řádová sestra jménem Tatiani, v ruském pravoslavném kláštěře „Té, nosící myrhu“ - svaté Máří Magdaleny, který leží na úpatí Olivetské hory v Jeruzalémě. 
Tatiani měla během spánku následující vizi - uviděla přijít neznámou sestru, navštívit jí v její cele a říci: „Sestro Tatiani, přijdu sem, abys mne namalovala.“ 
Tatiani odpověděla: „Bůh Ti žehnej sestro, ale já jsem ikonopisec, ne umělec.“ Její návštěvnice pak řekla: „V tom případě namaluj mou ikonu.“ Tatiani, zaskočena smělostí té neznámé osoby - cizinky, odpověděla: „Nemám desku (dřevo na které se malují ikony), na kterou bych tě namalovala. „Její návštěvnice jí poté dala desku a řekla jí: „Maluj!“ 
Ale jak Tatiani sestru malovala, viděla, že její hábit zezlátl, její tvář jasně září a její srdce jí řeklo: „Ó, požehnaná Tatiani, po apoštolech a evangelistovi Lukášovi namaluješ mou ikonu znovu.“ Tatiani byla překvapena, že maluje ikonu Marie! Byla plna obav a vzrušení. 
Hned běžela ke své abatyši (matce představené) a vylíčila jí vizi. Abatyše byla nedůvěřivá a poručila jí jít spát a malovat ikonu Panny Marie následující den. Když se vracela, uviděla světlo vycházející z její cely a ucítila nádhernou vůni. Uvědomila abatyši a společně vešly do zářící a vonící cely, kde uviděly podivuhodný zázrak. Ikona z oné vize byla před nimi ve skutečnosti, svatá ikona Matky Boží, vytvořená bez doteku rukou! 
Po této události se Marie znovu sestře ukázala a řekla jí: „Vezmi mne do mého domu v Getsemanech.“, což bylo vykonáno. Od té doby je svatá ikona Panny Marie, vytvořené bez doteku rukou, k vidění na svatém poutním místě, v hrobce Matky Boží Getsemanské, kde pokračuje v konání zázraků…


Zdroj: True Image of The Theotokos, Christian forums-internet

(poznámka: během letošní Pilgrimage do Izraele, při návštěvě Jeruzaléma, nám Swamiji o zázračnosti této ikony vyprávěl…)

pondělí 23. prosince 2013

sobota 21. prosince 2013

Vánoční poselství.

Za několik dnů rozsvítíme nazdobené vánoční stromečky a usedneme k plným vánočním tabulím, obklopeni dárky. 
Oslavy narození Páně přešly, alespoň v západní Evropě, mnohdy ve shon a chaos, ve kterém ztrácíme sami sebe, minimálně v očích dětí však tyto svátky zůstávají dlouho zahaleny krásou a laskavým tajemstvím… Každoroční vánoční nadílku „zajišťují“ rozličné nadpřirozené bytosti. U nás naděluje na Štedrý den Ježíšek, v Německu Weihnachtsman a ve Francii Petit Papa Noel, jinde, například v Holandsku nadílí Mikuláš (Sinterklaas) už 5. prosince, ve Švédsku naděluje 13. prosince svatá Lucie a v Itálii 6. ledna čarodějnice Befana, ve Španělsku Tři králové (los Reyes Magos). „Djadjuška Moroz se Sněguročkoj“ chodí po pravoslavném způsobu až 7. ledna. V Anglii a Americe pak naděluje „mikulášská reinkarnace“ Santa Claus… 

Je tomu 115 let, co jedna americká holčička chtěla vánočnímu tajemství přijít na kloub a to za pomoci sdělovacích prosředků – jmenovala se Virginie a jednoho prosincového dne napsala deníku Sun tento čtenářský dopis… 

„Je mi osm let, někteří z mých přátel říkají, že žádný Santa Claus neexistuje. Táta tvrdí, že Sun vždycky píše pravdu. Řekněte mi tedy prosím: Chodí Santa Claus?“ 

V redakci zavládly rozpaky, pak ale šéfredaktor rozhodl, že důvěru malé čtenářky nemůže zklamat, malé Virginii odpověděl osobně a to na titulní straně deníku. 

Jeho odpověď stojí za přečtení… 

„Milá Virginie, Tvoji malí přátelé nemají pravdu. Věří pouze tomu, co sami vidí, věří, že nemůže existovat nic, co nemohou postihnout svým malým rozumem. Všechen lidský duch je malý, ať náleží dospělému nebo dítěti. Ve vesmíru se ztrácí jako maličký hmyz. Takový mravenčí rozum nepostačuje, abychom postihli a pochopili celou pravdu.“ A pokračoval: „Ano, Virginie, Santa Claus existuje. Existuje stejně jistě jako láska, velkorysost a věrnost. Jelikož toto vše existuje, může náš život být krásný a plný jasu. Jak ponurý by byl svět bez Santa Clause! To bychom neměli ani Virginii, ani víru, ani poezii – nic z toho co činí život snesitelným. Zůstal by jen třepotavý zbytek viditelné krásy. Avšak světlo dětství, které prozařuje svět, by muselo uhasnout. Santa Claus existuje, protože jinak bys nemohla věřit ani svým pohádkám. Jistě, mohla bys požádat tatínka, aby na Štědrý večer vyslal lidi, kteří by Santa Clause chytili. Ale žádný z nich by ho nespatřil. Co by to dokázalo? Žádný člověk ho nevidí jen tak. To nedokazuje vůbec nic. Nejdůležitější věci zůstávají mnohdy skryty našim zrakům. Například víly, které tančí v měsíčním svitu na paloučku. A přesto existují. Cokoli vidíš, nikdy nespatříš všechno. Můžeš rozlomit kaleidoskop a hledat nejkrásnější barevné útvary. Najdeš pár pestrých střepin, nic víc. Proč? Protože skutečný svět je zahalen závojem, který ani žádné násilí nedokáže protrhnout. Poodhrnout ten závoj může pouze víra, poezie a láska. Potom najednou spatříme všechnu krásu a nádheru. Je to také pravda?, zeptáš se asi. Ano, Virginie, je, a nic na tomto světě není pravdivější a trvalejší. Santa Claus žije a bude žít věčně. Ještě tu bude za desetkrát deset tisíc let, aby potěšil děti jako jsi Ty a naplnil radostí každé otevřené srdce. Veselé Vánoce, Virginie, Ti přeje Tvůj Francis Church.“ 

Tato konverzace proběhla v prosinci 1897 a deník Sun ji uveřejňoval každoročně v předvánočním týdnu, ještě dloho po smrti obou dotyčných, až do doby než zanikl. O té doby převzaly tuto tradici mnohé další noviny a časopisy. Nese tiché poselství naděje i do našich dnů… 

Otevřme tedy naše srdce této naději a zkusme pohlédnout na svět dětskýma očima, očima Božského dítěte, kterým všichni jsme. Třeba se nám podaří opět spatřit celou tu nádheru. 

Ať naše srdce naplní láska a pokora! 


(S přáním krásných vánočních svátků tvůrci blogu.)

pátek 20. prosince 2013

V duchu se přeneste zpět v čase, do daršanu 30. září, a vychutnejte si tyto 3 nádherné bhajany, věnované Sri Swamimu Vishwanandovi, zpívané Pramodem...

středa 18. prosince 2013

Služba Swamiho misi.

Jako oddaní Sri Swamiho Vishwanandy máme všichni určitou zodpovědnost sloužit a pomáhat jeho misi se rozrůstat, bez ohledu na to, zda jsme v Centru nebo žijeme mimo. 

Každý z nás má své specifické dary, kterými nás Bůh obdaroval, a můžeme je použít k tomu, abychom mu sloužili jak nejlépe budeme moci. Není možné pro všechny z nás obléci si plášť odříkání a chodit inspirovat lidi jako to dělali například apoštolové Ježíše, ale je možné využít darů, které jsme dostali, a používat je podle našich nejlepších schopností...


Příkladem toho je oddaná Swamiho Vishwanandy, působící ve Spojených státech, láskyplně přezdívaná "Mother Goose". Poté co byla zasvěcena do Atma Kriya Yogy, začala rozvíjet lásku ke Swamimu a pocítila potřebu sloužit Jeho poslání, aniž by se s ním setkala osobně. 
Z vlastní iniciativy začala dělat přání s obrázkem Swamiho, ručně, a rozdávat je oddaným Swamiho, kteří navštěvují Centrum ve Spojených státech. Minulý týden byl v USA Swami Kuru, všiml si přání v Bhakti Dakshineshwari chrámu v Laguně (poblíž Los Angeles) a ptal se, kdo je vyrobil. Později zjistil, že to byla "Mother Goose", která byla v kontaktu s Varahi (Leanne) z Bellinghamu ve státě Washington a ta se jí zeptala, jestli je možné vytvořit další přání a poslat je do Centra v Německu. Okamžitě odpověděla hlasitým Ano! a nemohla se dočkat, aby přispěla ke Swamiho misi nejlepším způsobem jaký znala.

V současné době máme přání v našem Centru v Německu a budeme je prodávat po celé Vánoce do Nového roku. Každé přání je ruční práce, různá přání obsahují různé fotky Swamiho Vishwanandy. Přání nemusí být vyrobena ve velké profesionální fabrice, ale jsou ještě cennější, vyrobena s láskou od oddané Swamiho. 

Tento malý příklad pomáhá nám všem v ášramu ocenit, jaké máme štěstí, že nám byla dána možnost sloužit misi Swamiho každý den, a je to také připomínka pro všechny oddané mimo Centrum, že mohou dávat více způsoby než si mohou být vědomi. Darování peněz a účast na daršanu je skvělé... ale měli bychom také zvážit použití darů, které nám Bůh dal, abychom mu sloužili nejlepším způsobem, který známe, nezáleží zda služba je velká nebo malá, ať už je to vánoční přání nebo jen informovat přítele o tom, kdo Swami je, pokud akce vychází ze srdce, slouží Swamimu a jeho poslání - které se pak stane naším posláním. 

"Dáváte, ale jen málo, když dáte své majetky. Jen když dáváte sebe, opravdu dáváte." 

Kahlil Gibran

úterý 17. prosince 2013

Očekávání omezuje Božství…

Určitě budete vedeni. Udělejte to. Velmi často to lidé začnou dělat, ale pak vyvstanou v mysli pochybnosti. Víte, pochybnosti vyvstávají, protože čekáte omezení. Lidé si myslí, že když se stanou duchovními, mají něco vidět, musí vidět snad nějaké světlo, nějaké zázraky nebo tak něco, co uvidí fyzické oči. Ale očekávání omezuje Božství. Myslíte si, že Bůh může být omezen když řeknete: „Bože, miluju Tě, opravdu Tě chci cítit, opravdu Tě chci poznat?" A pak se ptáte po světle, když On je Světlo všech světel a Světlo, na které se tyto oči nemohou ani podívat! Vlastně to lze vidět pouze vnitřníma očima. Každý z vás má toto světlo. Všichni z vás mají takovéto oči. Ale otevřete je! Nemějte strach je otevřít, bez ohledu na to co uvidíte - zaměřte svoji pozornost na Božství! Zaměřte svoji pozornost na Boha - na toto světlo a lásku, kterou máte uvnitř vás. A nechte se vést jako dítě. Ucítíte to - cokoli chcete udělat, pokud to není správné - nepůjdete touto cestou. Ale na to musíte být k sobě upřímní. Musíte být upřímní k pocitu, který cítíte uvnitř. To neznamená, že vaše srdce něco ucítí a vy řeknete: „Ale ne, to není ono, je to můj vlastní výtvor... je to všechno jen iluze mé mysli ."


Podívejte se na Mirabai, jednu z oddaných Krišny. Znáte její příběh? Někteří z vás možná ano a někteří ne. Byla to královna a její láska ke Krišnovi byla tak velká, že byla nad vším. Když se vdala, řekla svému manželovi: „Má láska ke Krišnovi je nade vší tvou láskou, ani to nemůžeš pochopit. Vidím Jej v tobě a ve všech, kteří jsou kolem." Když zpívala Krišnovo jméno nebo zpívala bhajan, byl tam přítomen. Taková byla její láska, že se Božství tam manifestovalo. 

Kdykoli budete volat z hloubi svého srdce, kdykoli zavoláte jakýkoli aspekt Božství, Božství na sebe vezme tuto podobu a přijde k vám. 

Mirabaina láska byla tak velká, že na konci jejího života ji obvinili z tolik věcí - ale byla pevná a věrná svému Krišnovi. Kolem ní bylo hodně žárlivosti. Ale to je normální. Víte, když máte pevný bod, všechny duše kolem chtějí stejnou věc. Ale aby to dostali, nechtějí nic dělat. Chtějí jen sedět a mít to na stříbrném podnose. Obdržíte to na stříbrném podnose, to ano, ale nejprve musíte vynaložit úsilí. Jinak vám Božství dá stříbrný podnos, ale vaše ruka bude jako tato... padne dolů! 


To je důvod, proč mluvím o otevření lidského srdce, otevřít svá srdce lásce. Protože můžete milovat, můžete milovat za tím co si vaše mysl o lásce myslí. V hloubi této lásky budete s Božstvím zajedno. Za veškerou dualitou, kterou vytváří mysl, je pouze Já, a to je to, proč tu každý z nás je. A bez ohledu na to, kterou cestu následujete, na konci každá cesta dosáhne tohoto bodu. Všechny cesty jsou správné, ale musíte být na nich disciplinovaní. Když řeknu disciplinovaní, nemyslím nucení nebo tlak. To je duchovnost. Něco co má vyjít ze srdce člověka je jako květina, která se otevře bez síly. Nechte ji otevřít a nechat ji zářit krásou.

pondělí 16. prosince 2013

neděle 15. prosince 2013

Dopis od Mahavatara Babajiho.

Milovaní, 
nadešel čas podat vám vysvětlení Písma svatého, jak má být chápáno v době, ve které žijete. Víte, je to takto: 

Člověk potuloval po Zemi, aby svobodně žil. Od Božství dostal vše co potřeboval pro klidný, láskou naplněný život. Díky vývoji druhů byly učiněny vedlejších kroky z toho, co Božství vytvořilo původně pro lidstvo. Bůh a člověk se stali spolutvůrci evoluce Země.
Nyní můžete najít po celém světě mnoho chaosu, válek, hladu a utrpení. Omezená láska mezi mužem a ženou začala být plna znečištění ve fyzické říši. Neomezenou Božskou bezpodmínečnou lásku, kvůli které se lidstvo zrodilo, aby si ji připomínalo, je možno nalézt jen málo a daleko od sebe. Milovaní, musíme se vrátit k původní Božské lásce v srdci, abychom zvládli ve výsledku život jedince v každodenním životě. Prostřednictvím tohoto lidstvo přežije nynější krizi světové situace, odolá hrozícímu zničení lidské rasy, což se uskuteční díky změnám uvnitř člověka a konec konců skrze Boží Milost. 
V tomto ročním období, kdy se slaví narození Ježíška, jež je vzýván po celém světě, je možné si všimnout zvýšení vibrací lásky. Přejeme Vám udržet si tento přístup do nového roku 2014 a dále. Lidé ve světě najednou směřují směrem k frekvenci lásky, tím, že je oslavováno narození Ježíše Krista. 

Je psáno: „Vám se narodil tento den ve městě Betlémě Spasitel, který se bude jmenovat Emanuel (Bůh je s námi) a Kristus Pán" a tak to je.. 

Mahavatar Babaji 

Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda

sobota 14. prosince 2013

Oslava svatého Mikuláše – pokračování.

Během večerní mše, při oslavách svatého Mikuláše, měl Swamiji nádhernou promluvu, a tak zde přinášíme několik úryvků z této promluvy, s pár obrázky, aby jste si mohli vytvořit o tom představu...Svatý Mikuláš je jedním z nejznámějších svatých v křesťanském světě. Proč je slavný? Protože sambolizuje charitu. Důležitost charity. Víte, v životě jsou různí lidé povoláni k různým věcem a jsou posláni přesně tam, kde mají být. Bůh řídí každý krok každé osoby. Každou myšlenku, kterou máte, On je ten, kdo ji tam vložil. Každý krok, který člověk udělá, On je jediným průvodcem této osoby. Co je důležité je, že se člověk musí učit být trpělivý a vidět. Člověk musí být naladěn a čekat na to.


Často lidé v druhých vidí většinou negativitu. Nevidí pozitivitu. Za tím vším, ta duše je Bůh. To je proč Kristus říká: „To nejmenší co uděláš pro mé bratry, jako bys vykonal pro mne.“ I Krišna v Gítě to říká:       „Ten, jež je opravdový jogín, mne vidí všude a ví, že já jsem jediný skutečný Bůh, který je přítomný v každém projevu, který koná skrze vše.“…tak, to je Bůh, který se projevuje skrze své výtvory. Tak proč potom je pro duchovní lidi těžké to vnímat? On je ten, který koná vše. Musíte se jen odevzdat. Musíte jen říci: „Drž mou ruku a přiveď mne.“ Všichni svatí, kteří jsou tady kolem, se nestali svatými jen tak, sedíc a nedělajíc nic nebo kritizujíc všechny kolem. Měli víru. Měli důvěru. V koho? Více než v sebe měli víru v Boha. A skrze tuto důvěru se učili přijímat každý okamžik. 


Život svatého Mikuláše byl utrpením, ale utrpením s láskou k Bohu. Utrpení neznamená, že budete sedět v koutě a litovat se. Není to o tom. Je to o tom milovat v každém okamžiku, i když je to těžké. Takže ta charita kterou on vykonával není jen rozdávání milodarů jako takové. Dělal charitu s láskou. Láska, ne přemýšlení typu „Dělám to pro Krista!“ Ne! Milovat to… kdekoli, cokoliv on dělá, je to pro Boha. Jestli to Bůh ví nebo ne, na tom nezáleží.


Vezměte si co je dobré od lidí kolem vás. Proč by jste měli být závislí na negativitě lidí? Každý člověk nese své vlastní negativní a pozitivní kvality. To je v duální povaze, přirozenosti lidí. Tak Bůh člověka stvořil. Ale dal mu na výběr, zda bude viset na negativitě nebo zvolí pozitivitu. Rozumějte, tahle negativita je více pikantní, trápení je více pikantní, sebelítost je více kořeněná. Ale kam vás tohle dovede? Přemýšlejte o tom, kam chcete být tímhle dovedeni. Nikam. Spadnete do své vlastní díry, kterou jste si pro sebe vykopali. Můžete si vytvořit představu milování, představu odevzdání, ale když jste k sobě falešní, nepostoupíte nikam. I když budete předstírat že to víte, spadnete.


Poselství života všech těchto velkých svatých, všech těch velkých lidí, je odevzdat se. Říkal jsem slovo „odevzdání“ po mnoho let, ale jen pár lidí ve skutečnosti ví, co znamená. Mluvil jsem o lásce, ale poznal jsem, že jen na prstech jedné ruky bych mohl spočítat lidi, kteří ji skutečně znají. Způsob některých lidí, jak oni přemýšlí o lásce, je odlišný „Proč se Swami na mne nepodíval, on mne asi nemá rád, huhuhu!“ Přemýšlejí takto. Kdybyste věděli jak moc vás všechny miluji. To nemá cenu mluvit. Kdybyste věděli jak moc vás Bůh miluje, jak moc mu na vás záleží. Není důvod proč být nešťastný, člověk o tom neví, to je proč to považuje za těžké.


Ovšem nemusíte být jako on. Můžete zkoušet to své nejlepší, víte. To se děje skrze modlitbu ke všem svatým, skrze modlitbu ke svatému Mikuláši, který je mým oblíbeným svatým, víte. On je tím svatým, který kdykoli jsem ho potřeboval byl tam, je tam, je tady. To je důvod proč ho dnes oslavujeme.


pátek 13. prosince 2013

Pár momentů z Lanzarote.


Východ Slunce nad ostrovem.

Yamunashree píše:
První den Silent retreatu na Kanárském ostrově Lanzarote bylo nádherné počasí, takže bylo možné udělat ranní rozcvičku venku na terase!

Jógové cvičení na terase.

Program během dne je od 7.30 do 9 hodin večer. Po prvním slunném dni jsme zažili buřku a zataženo. Někteří z nás mají cestu 25 minut do místa, kde se seminář odehrává, kde se scházíme dvakrát na společné cvičení a lehké jídlo.
Zbytek času jsme sami nebo máme výlety při odříkávání naší japy.Vše bylo doposud skvělé! Pozdrav z ostrova transformace!
Yamunashree

čtvrtek 12. prosince 2013


Trénujte sebe. Můžete se každý den pozorovat. 
Kolikrát v průběhu dne jste byli hodní? 
A kolikrát jste nebyli hodní? Nebudu říkat zlí, ale kolikrát jste nebyli hodní. Vyděsíte se! 
Pomalu to měňte. Pomalu se snažte dělat dobré věci a zkoušejte být pozitivní. 
U věcí které děláte s láskou, bude On přítomen vedle vás. Budete Ho cítit.
~
Sri Swami Vishwananda

středa 11. prosince 2013

Studijní kroužky Bhakti Margy.

Jak někteří z vás možná vědí, bylo Swamijiho přáním, abychom získali více znalostí - především ze Srimad Bhagavatamu, Bible, Mahabharaty, Ramayany a tak podobně.
Vzhledem k tomu organizujeme od loňského léta,  zde ve Shree Peetha Nilaya, občasné studijní kroužky - pořádané různými přednášejícími z našich řad. Mohli se jich zúčastnit také hosté a nabídka byla přijata velmi dobře .
Nyní došlo také na test, hned následující den poté, kdy se Swamiji vrátil.

Písemná část.Také Pritala  nad otázkami dumal.

Písemná část sestávala z otázek ze tří různých oblastí: hinduismu, křesťanství a všeobecných duchovních otázek.


Náš učitel při vyhodnocování.

Pak bylo vyhodnocení a nastalo ústní zkoušení. Při něm Swami bombardoval ty "dobré" opravdu těžkými otázkami a těm slabším bylo dovoleno zazpívat bhajan - to bylo tak milostivé!

Ústní část.

Můj Bože, byli jsme rádi, že to máme za sebou -  a jeho milostí jsme nakonec všichni prošli! Ale co bylo další den všem jasné je, že musíme nyní věnovat více pozornosti učení a chtít pokračovat!

úterý 10. prosince 2013

Není to o tom říkat „Ano, chceme svět změnit." 
Jak jsem řekl, když pouze sedíme u stolu a říkám „Ano, chceme, aby se svět změnil.", změní se svět? Změní se to? 
Ne, to ne, jen když se změníte vy. 
Proč jsem řekl vy? 
Protože to záleží na každé jednotlivé osobě, aby se změnila. 
Nemůžeme jen křičet „Ano, pojďme změnit svět, pojďme dělat mír ve světě.", protože to může udělat každý. Ale pokud člověk nezmění sebe, jaký mír nastolíte vně? 
Takže, pozitivní myšlení - začněte u sebe, teď, kdekoli jste. 
Sri Swami Vishwananda

pondělí 9. prosince 2013

Oslava svátku svatého Mikuláše.

Den před svátkem svatého Mikuláše byl ve Shree Peetha Nilaya cítit jeho duch ve vzduchu! Swamiji se nedávno vrátil z měsíční poutní cesty do Indie, takže všichni byli obrovsky šťastní, že Ho vidí. Přesto se cítil ohromně zmrzlý! Swamiji rozhodl, že bude nandavat oběd každému sám, zrcadlíc duch svatého Mikuláše a ukazujíc vlastnosti velkého svatého. Jídlo chutnalo vyjímečně lahodně!
Poté si Swamiji vyhradil čas hovořit s některými rezidenty a trávil nějakou dobu obchůzkou ašrámu, kontrolujíc vše a rychle se seznamujíc s tím, co se během jeho nepřítomnosti událo.


(Swami Anashuya připravuje vzdělávací materiály pro budoucí studijní kroužky Bhakti.)(Jaitrayananda hovoří s Gurujim.)(Guruji kontroluje veškerou vánoční výzdobu a všechny dárky darované pro rozdání chudým, dětem a těm potřebným, které Bhakti Marga poskytuje každoročně, jako důkaz štědrosti svatého Mikuláše.)


Později večer jsme začali s večerní mší, věnovanou svatému Mikuláši, jako přípravu na svátek, který byl 6. prosince! 


Po modlitbách byl Swamiji ve skvělé náladě a smál se s Anantaanandou, značkujíc ho po celém obličeji razítky svatého Mikuláše, k obveselení každého! 

(Sledujte pokračování s více obrázky a příběhy z tohoto svátku, bude následovat již brzy!)