neděle 8. prosince 2013

Jen buďte Láskou! Nic jiného, jen milujte…

Promluvíme si o modlitbě, o lásce. Jednota je Bůh. Vždy dojdeme do stejného místa, kde se hovoří o Bohu. Hovoříme o Jeho Lásce k nám všem – je to láska, kterou On dává bez podmínek.Začneme naši duchovní cestu, protože je něco, co nám v našem životě chybí, něco, co nemůže tento svět dát. Tuto věc, která nám chybí, můžete objevit pouze uvnitř vás. Přesto se říká – přibliž se k Němu s láskou, dojdi k Němu s touto láskou, setkej se s Ním v lásce, obejmi Ho s láskou a splyň s Ním a staň se věčnou Láskou! Připadá mi to tak nádherné. 
Tak začneme naši cestu přiblížením k Božství. Naším prvním krokem je hledání Jeho. To je, když v našem životě cítíme potřebu se modlit. Modlitba je tato esence uvědomění si, že tam je něco většího - ať to nazýváme Bůh, Světlo, Duch...


Hledání začne modlitbou a modlitba je odkaz, modlitba učiní první krok k tomuto spojení. Pak člověk dosáhne dalšího kroku při setkání s touto láskou a jejím dosažením. Modlitbou se otevírá srdce, jednak směrem ven a pak směrem dovnitř. Dojdeme k Němu v lásce. Prostřednictvím chantování a zpívání Božích jmen, jak to děláte, se dostanete na místo, kde je láska, kde všichni sdílí jeden společný cíl: dosažení této lásky. Pak tam nastoupí bod setkání s Ním v lásce. To se děje v meditaci, když si sednete a máte spojení s vaším pravým Já. Najdete lásku v sobě a začnete tuto diskusi, spustíte tuto komunikaci s Já, o poznání toho kdo skutečně jste. Při tomto setkání přijmeme tuto lásku, staneme s ní jedním a uvědomíme si ji víc a víc. Rostete víc a víc každý den. 
A s touto Božskou láskou si uvědomíte, že není žádný rozdíl mezi láskou, kterou jste znali na začátku, a nyní. A s touto láskou není žádný rozdíl mezi vámi, mnou - nikým. Ale tato věčná Láska, toto věčné Světlo žije ve všem.
Je to tak snadné, ne?

Žádné komentáře: