pondělí 29. února 2016

Úřadující předseda vlády Mauriciu obdržel daršan Šrí Svámího Vishwanandy.

Zpráva z Mauriciu:
Xavier-Luc Duval, úřadující předseda vlády Mauriciu, navštívil Mahámandaléšvara Šrí Svámího Vishwanandu večer 27. února 2016, v hlavním městě země Port-Louis, a přijal jeho daršan (požehnání). Čtvrtý a poslední daršan uzavřel poutní cestu na Mauricius 18 - 28. února 2016, ve kterém se více než tisíc jednotlivců z celé země setkalo s plně realizovaným mistrem.


Mauricius je rodnou zemí Šrí Svámího Vishwanandy. Strávil tam mládí, předtím, než odešel do Evropy v roce 1998, zahájit svou mezinárodní misi, která nyní působí ve více než 50 zemích pod názvem "Bhakti Marga" (sanskrt: "Bhakti" znamená oddanost, "Marga" se rozumí cesta). Hlavní poselství a učení Šrí Svámího Vishwanandy je prosté "Jenom láska" a cílem jeho poslání je otevřít lidská srdce Boží lásce, bez ohledu na náboženský, kulturní či společenský základ.

Inspirace od Šrí Svámího Vishwanandy.


neděle 28. února 2016

Poutní cesta/Pilgrimage na Mauricius (2.část).

Čtvrtek, den prvního satsangu během této cesty, začal Gurudží provedením abišékamu ke Giridhárimu, v chrámu Šrí Ranganát. Chyběla mala pro Giridháriho, takže Gurudží ji vyrobil na místě. Bylo to velmi milé.


Po ranních modlitbách vyšel Gurudží do okolních čtvrtí na pochůzky a pak se šel podívat na oceán.
Při jízdě kolem, ukazoval všechna místa, kde chodil a hrál si jako dítě - potoky, kde on a jeho přátelé chytali ryby, a lesy ve kterých pobíhali, které se mezitím staly okolím rodinných domů.

Oddaní měli plno práce se zdobením chrámu na první oficiální akci cesty. Nadšení bylo veliké a oddaní byli rádi, že mohou připravit budovu pro svého Gurua.

Kadambari ze SPN sdílela:
Později ten den jsme pomáhaly s výzdobou, když Gurudží rozehrál s mátadžími v chrámu hru: požádal je, aby změnily dekoraci, kterou udělaly. To zahrnovalo umístění jeho křesla pro satsang. Tým byl tak flexibilní a radostný, že jsme se cítily opravdu vítány a spojeny s každým. Pomáhaly jsme s výzdobou, dokud nenastal pro nás čas jít a připravit se na satsang."
Gurudží strávil mnoho času před i po satsangu hovory s mnoha mauricijskými oddanými v soukromých rozhovorech. Mnoho lidí, kteří znali Gurudžího z dětství, přišli a promluvili s ním, a poslouchali na satsangu.

Jedna taková zkušenost:
„Ve středu večer jsme byli informováni, že Gurudží udělá abišékam v Šrí Ranganát mandíru v 19:30. Měli jsme 45 minut, abychom se připravili a jeli tam. Tak rychle rychle... a sešli jsme dolů do hotelu požádat o možnost transportu.
Ashvin, přátelský recepční, zavolal "Vicky Taxi" a o 15 minut později jsme seděli v autě na cestě k našemu Pánu. Po předložení adresy a mapky místa v Rose Hill našemu řidiči, řidič řekl: „Ach můj dům se nachází v blízkosti toho mandíru a znám ho. Chodil jsem se Šrí Svámím Vishwanandou do školy."
Takže jsme s ním začali mluvit, že v tomto případě, tam není žádná omluva pro něj, nepřijít na satsang a daršan s Gurudžím! Jeho reakce byla trochu plachá - že je zaneprázdněn a jeho dvě děti jsou velmi zlobivé, řekl. Trvali jsme na tom pozvat jeho a jeho rodinu.
Hned druhý den ráno, nějaký čas po tom co Gurudží dokončil svůj abišékam ke Giridhárimu, u mandíru zastavilo auto a vystoupili Gurudžího sousedé, včetně celé rodiny. Přišli blíž (trochu plaše a váhavě). Gurudží je samozřejmě přišel přivítat a požehnal jim velmi srdečně. Všichni byly velmi  dojati a ujišťovali, že přijdou na satsang a daršan."

Oddaní z Ruska, Evropy a Číny začali přijíždět na nadcházející pouť těsně předtím, než satsang začal.Satsang byl veden Gurudžím v jeho rodném jazyce kreolštině. I když jsme nerozuměli mnoho z toho co říkal, poslouchat jeho hlas v jeho jazyce bylo sladké.

SatsangGuruji začal satsang tím, že zpíval bhadžan: "Tum Hamare Te Prabhuji, Tum Hamare Ho Tum Mere Hi Rahenge, Ó Mere Priyatam", a pak dal k němu komentář.

Zde jsou některé z hlavních témat, o kterých tato píseň hovoří:
- Můžeme předstírat, že jsme šťastni navenek, každý předstírá. Opravdové štěstí se nachází pouze uvnitř.
- Nevědomost nás činí nešťastnými. Máte-li touhu, a ta se naplní, budete chamtiví. Pokud to není naplněno, budete rozlobení.
- Každý je vázán třemi gunami. Odevzdáním se Pánu se od toho osvobodíte, protože Pán je mimo tři guny, i když se vtěluje v lidské podobě.
- Máte věčný vztah s Bohem. To přináší vnitřní uspokojení a je skutečným smyslem života. Realizace přináší věčné štěstí
- Víkendová duchovnost: chození do kostela/chrámu/mešity pouze o víkendech... to vás učiní šťastnými jen po určitou dobu. Stejným způsobem jak štěstí přijde, tak odejde.

Guruji pak zazpíval svůj oblíbený bhadžan s publikem: "Sabse Oonchi Prema Sagai", a pak hovořil o jeho významu:

Modlitba bez oddanosti nic neznamená
- To, čemu lidé říkají láska, to je vyjednávání - obchod. V případě, že obchod jde dobře, všechno je dobré. Pokud tomu tak není, vše spadne dolů. Jedná se o radžasické kvality.
- Ne každý přebývá v tamasických, ale většinou v radžasických kvalitách. Radžasičtí lidé se chovají dobře, když je všechno dobré. Když to není dobré, nic, co dělají, není dobré.
- V Ramčaritramanas Tulsidas Gósvámí řekl, že všechno je jen chlubení se. To je víkendová duchovnost: pouze tehdy, pokud máte čas, pak jdete. Pak, co je duchovnost? Je to pouze tehdy, když máte na to čas.
- To je to, co lidé dělají. Čas od času jdou do chrámu/kostela/mešity. Nevede vás to nikam. Neprobudí tuto bhakti, tuto oddanost uvnitř vás.
- Čistá láska může být probuzena jen opravdovou oddaností.
- Kršna řekl: Odevzdejte se Mně.
- Můžete zastavit vaši mysl? Nemůžete! Používali jste svou mysl od dětství. Jak myslet? Jak dělat věci v životě? Jak dosáhnout úspěchu? Jaký by váš život měl být? Nemůžete požádat mysl, aby se zastavila.
- Co spravuje mysl? Pět smyslů - panča tatva. Nemůžete je požádat, aby se zastavily.
- Nemůžeme zaměnit funkci našich smyslů - nemůžeme požádat oči, aby slyšely ani uši, aby jedly. Každý smysl má svou vlastní povinnost.
- Nemůžete přestat myslet, ale můžete rozhodnout, co si máte myslet a čím mysl nakrmit.
- Kršna řekl: „Ať mentální je zaměřeno na mne. Dělejte to, co máte dělat, ale ať mysl se zaměří na mne".(Gurudžího odpovědi na některé otázky ze satsangu uveřejníme v další části, zůstaňte naladěni...)

sobota 27. února 2016

1. Česko-Slovenské vánoční setkání se Svámím Vishvabaladharanandou.

Podívejte se na video a připomeňte si krásné chvíle strávené na tomto společném předvánočním setkání.

čtvrtek 25. února 2016

Slova Šrí Svámího Vishwanandy.Když chceš realizovat Boha, je to velmi jednoduché. Musíš to uskutečnit nejdříve uvnitř sebe sama, ne mimo sebe.
-
Šrí Svámí Vishwananda

úterý 23. února 2016

Poutní cesta/Pilgrimage na Mauricius.

Přiletěli jsme na Mauricius v časných ranních hodinách ve středu, po celonočním letu, na letiště Port Louis. Byli jsme na ostrově uvítáni uprostřed horkého a vlhkého léta - velká změna oproti německé zimě, z které jsme přicestovali.
Po odbavení jsme se setkali s mnoha oddanými, kteří přišli přivítat Gurudžího zpět doma v jeho rodišti. Dali Gurudžímu věnec a vyměnili si vřelé pozdravy.Z Port Louis jsme jeli do Šrí Ranganath mandiru v Rose Hill. Ostrov je ohromující - tropické podnebí a pravidelné deště přispívají k velmi zelené krajině a hory, rozléhající se po celém ostrově, jsou nápadně krásné. Viděli jsme během jízdy mnoho plakátů, oznamujících Gurudžího turné daršanů a satsangů.

Po hodině jízdy, skrze pole cukrové třtiny a města, jsme přijeli ke Šrí Ranganath mandiru - prvnímu mandiru, který Gurudží založil. Oddaní pro něj připravil uvítání Guru púdžou, ručně malované poutače a jako překvapení ohňostroj.Pozdravili jsme Božstva mandiru - Šrí Ranganata (Lakšmí Nárájan - ležící na Adišéšovi), Rádha Kršnu a Balarámu, Širdi Sáího, Ugra Narasimhu, mnoho murti Durgy a velký Šiva lingam u vchodu. Pak jsme mohli vidět dům a místnost, ve které Gurudží vyrůstal.

Gurudžího místnost je nyní naplněna ode zdi ke zdi soškami-murti a plakáty různých forem Božství. Některé z nich mají vibhuti, které se na nich manifestuje, a jedna murti Kršny stojí v misce naplněné manifestovaným olejem, který, říká se, se zkapalní pouze tehdy, když je Gurudží na ostrově.
Gurudží nám ukázal první murti Kršny, kterou kdy měl, a také první Šiva lingam. Aby si mohl dovolit Šiva lingam jako dítě, šetřil peníze na autobus, které dostal od rodičů, místo toho chodil pěšky. Poté co měl dostatečné úspory, koupil tento Šiva lingam jako svou první murti.


Zahrada mandiru je plná obrovských rostlin tulsi, které vydávají krásnou silnou vůni. Zatímco jsme podnikali cestu, slyšeli jsme příběh o Šiva lingamu u vchodu do mandiru.


Vypráví se, že několik místních mátadží navštívilo Šrí Ranganath mandir v době, kdy byl zavřený, ale cítily silnou touhu uctít ho. Viděly Šiva lingam u vchodu do mandiru a jaly se dělat púdžu k němu. Zatímco se začaly modlit, přistoupil ke vchodu do mandiru starý muž a zdálky je pozoroval.
Jak začaly dělat púdžu, všimly si zvláštní události. Když nabízely vodu Šiva lingamu, muž, který je sledoval u vchodu, byl zmáčený. Jedna z mátadžích si toho všimla a myslela si, že se muž polil sám. Jeho šaty byly za slunečného dne mokré - co jiného by bylo důvodem?
Mátadží se dlouho modlily a v průběhu púdži nabídly Šiva lingamu květiny - ale ty zmizely.
Při pohledu kolem uviděly, že květiny se objevily někde jinde - u nohou muže u vchodu.
Zjišťujíc, kdo ten muž doopravdy byl, byly ženy v šoku, a sledovaly muže s bázní a úctou. Muž zvedl ruku v požehnání a pak zmizel.

Ve večerních hodinách se oddaní shromáždili v mandiru na abišékam a púdžu ke Giridharimu a Gurudžího osobním murti.

Oddaní zpívali bhadžany a kírtan, zatímco Gurudží udělal púdžu, a pak vedl mnohé bhadžany, včetně bhadžanu "Gopi Gita". Nálada v místnosti byla přátelská jako mezi rodinou. Všichni byli rádi, že mají Gurudžího zpět v mandiru, zpět na Mauriciu, a to bylo vyjádřeno velmi sladce v jejich zpěvu a jejich náladě po celou noc. Gurudží byl také velmi uvolněný, přátelský a šťastný, že je s lidmi. Řekl v jedné chvíli během noci, že je rád, že je zpátky na Mauriciu, protože lidé jsou rádi, že je zpět.

pondělí 22. února 2016

sobota 20. února 2016

Mahá Šivarátri.Co je Šivarátri? 
Ve skutečnosti Śivarátri je, když zapomenete na svou mysli a necháte svou mysl spočinout pouze v Božství. To je to, co Šivarátri ve skutečnosti je - povznáší vás a skutečně probouzí to, co je hluboko uvnitř vás. 
-
Šrí Svámí Vishwananda


Jako každoročně si vám dovolujeme připomenout blížíce se velkou noc Pána Šivy...

Šivarátri, velká noc Šivy, je spojena s různými legendami, které tuto vyjímečnou noc provázejí. Je spojována s událostí, kdy Šiva požil nebezpečný halahala jed, který se vynořil z oceánu mléka při jeho stloukání, aby tím zachránit svět. Svými jogínskými silami mohl Šiva zastavit jed v hrdle. Vzhledem k účinku jedu krk zmodral, což vedlo k jeho jménu Neela Kantha/Níla Kanta/ neboli "ten s modrým hrdlem". Je to také den, kdy se Šiva oženil s Párvatí.
V tento vyjímečný den se odehrává celonoční bdění pro Pána Šivu, doprovázené přísným půstem v oddanosti Pánu. Jsou prováděny všechny tradiční rituály, včetně nabízení bilva listů a abišékamu k Šiva lingamu. Kromě toho se po celou noc provádí kírtan, vyzívající oddané podílet se na "tandavu" neboli "tanci destrukce" s Pánem, symbolizujícím zničení ega.

Den Šivarátri bude dlouhý a vzrušující. Začneme obřady v 5 hodin ráno 7. března v chrámu, provedením kalaš púdži a malou jadžňou.
V noci ze 7. na 8. března, proběhnou obřady, které začínají ve večerních hodinách 4 abišékamy, konajícími se v 18, 21, 24 hodin dne 7. března a ve 3 hodiny ráno 7. března. Celou noc budou oddaní moci nabídnout vodu a bilva listy k Šiva lingamu. Očekáváme, že slavnostní zakončení a oslavy skončí kolem 5 hodin ráno.

Nezapomeňte včas zaregistrovat na:

pátek 19. února 2016

Aktuelní zpráva ze SPN, Kumbhaméla a Pouť do Vrindávanu.


"Vrindavan Leela & Atma Kriya Yoga Retreat"
(29.4. - 11.5.2016)

S lítostí oznamujeme, že pouť na Kumbhamélu se letos odkládá.

Naopak s radostí oznamujeme, že se místo ní bude konat vzrušující pouť do Vrindávanu!

Po návštěvě Vrindávanu budeme cestovat do města Jaipur/Džajpur - slavného náboženského centra v Indii, známého též jako Chhoti Kashi/Čoti Kaši (malé Varánasí). Mezi nejznámějších chrámy v Džajpuru patří chrám "Govind Dev Ji", chrám "Galta Kali", mandír "Shri Lakshmi Narayan", chrám "Ganesh Garh", mandír "Amba Mataji Ka" a mnoho dalších.
Kromě samotného poutního programu budeme mít výjimečnou příležitost účastnit se poprvé v Indii Atma Kriya Jóga Retreatu!

Pro více informací o pouti a pro registraci klikněte prosím na následující odkaz:
http://www.bhaktimarga.org/vrindavan-aky2016

Uzávěrka registrace: 1. března 2016

středa 17. února 2016

Duchovní pouť zcela obsazena!

Vážení čtenáři blogu a oddaní Mahámandaléšvára Šrí Svámího Vishwanandy, 
děkujeme za váš obrovský zájem o Duchovní pouť do ášramu Shree Peetha Nilaya, která se uskuteční v dubnu tohoto roku. 

V tuto chvíli jsme nuceni vám oznámit, že Duchovní pouť je již zcela obsazena!

Těšíme se na krásné chvíle strávené společně v duchu rodiny s těmi, kteří na pouť pojedou, a s těmi, na které se pro tentokrát nedostalo, na shledání brzy na nějaké další akci.

Děkujeme za pochopení,
s láskou český tým Bhakti Margy

úterý 16. února 2016

Kurz Bhagavadgíty v SPN.


Bhakti Marga Akademie vám s radostí představuje svůj první kurz Bhagavadgíty, vycházející z komentářů Šrí Svámího Vishwanandy, plně realizovaného duchovního mistra. 
Kurz bude zahrnovat různá témata a principy, které učil Kršna Ardžunu na bitevním poli Kurukšétra. Samotný program bude probíhat po dobu tří dnů po Šivarátri.
8. - 10. března 2015 
ve 
Shree Peetha Nilaya

Kurz je ideální pro každého, kdo se účastnil buď workshopu Bhagavadgíty se Šrí Svámím Vishwanandou v roce 2014 nebo pro každého, kdo uvažuje o účasti na blížícím se 10-denním workshopu se Svámídžím v srpnu roku 2016. I když je toto velmi doporučeno, nejsou samozřejmě předchozí kurzy vyžadovány.Kurz Bhagavadgíty bude prezentovat komentáře Šrí Svámího Vishwanandy a poskytne vám nástroje potřebné k odhalení hlubšího významu této starobylé moudrosti. Tím se dozvíte, jak tyto znalosti otevírají dveře k oddanosti/bhakti, jak Gíta odhaluje podstatu Boha, stejně jako to, co filozofie karmy a jógy skutečně jsou. Ale ze všeho nejvíc se naučíte, jak Bhagavadgítu lze prakticky aplikovat do vašeho každodenního života.

Program je strukturována tak, aby byl poutavý. Sdílením zkušeností, řadou vizuálních pomůcek a doprovázen kírtanem, vás kurz nenaučí jen moudrosti Bhagavadgíty, ale dá vám také zkušenosti z ní. Součástí kurzu je manuál, který obsahuje poznámky a klíčové body, které si budete moci vzít domů a použít je jako podklad pro postupné inspirace a postřehy. Zaregistrujte se ještě dnes a zažijte milost Bhagavadgíty.
Džai Gurudév!

Program:
8.března 2016    18:00 - 22:00 úvod do předmětu
9-10 března 2016    9:00 – 18:00 hluboká analýza Bhagavadgíty (zahrnuje krátké 15 minutové přestávky a přestávku na oběd)

Celkové náklady kurzu činí 150 eur. Cena zahrnuje manuál, ale nezahrnuje ubytování a stravu ve Shree Peetha Nilaya.
Pro registraci klikněte na následující odkaz:
https://www.bhaktievent.de/magento/index.php/bhakti-marga-academy.html

pondělí 15. února 2016

sobota 13. února 2016

Giridhari je všudypřítomný.Slova Mahámandaléšvara Šrí Svámího Vishwanandy...

Giridhari je všudypřítomný; jedině tehdy, když člověk postoupí nad lidské způsoby, bude Ho zažívat, protože jedině zkušenost vás učí, tím jak On je mimo vysvětlení. 
Když se povznesete nad oblak lidského vědomí, Božství projevuje samo sebe. Předpokládejme, že se ponoříte do vody, vše kolem vás bude voda. Když zvednete hlavu z vody, vše kolem vás bude vnější svět. Takto stejným způsobem se člověk topí ve vědomí mysli. Když člověk stoupá skrze pravé poznání, myšlenka stoupá nad vědomí mysli, a pak Bůh najednou projevuje sebe. Na jediný okamžik zapomeňte na omezení  a budete tváří v tvář Kršnovi.

Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda

čtvrtek 11. února 2016

Program Bhakti Sévy 2016.Informace z Centra SPN:
Program Bhakti Sévy ve Shree Peetha Nilaya je stále otevřen. 
Pokud jste někdy chtěli strávit nějaký čas navíc v ášramu a mít možnost sloužit misi Gurudžího v jeho domově, máte nyní příležitost. Program Bhakti Sévy je ideální způsob, jak zažít život ášramu, který vás vtáhne do atmosféry nepřetržité duchovnosti. 
Služba, kterou každý z nás vykoná pro Božství, je jak prospěšná, tak naplňující. Když budete dělat sévu v ášramu, uvidíte, jak vaše služba přímo pomáhá ášramu a misi Bhakti Margy. Program Bhakti Sévy zahrnuje různá oddělení sévy, kam si můžete podat žádost. 
Oblasti zahrnují zahradní tým, stavební tým, kuchařský tým a další. 

Můžete navštívit stránku Programu Bhakti Sévy přes uvedený odkaz, kde se dozvíte více o programu a naleznete pro vás nejvhodnější sévu:

Děkujeme vám za váš čas a Džai Gurudev!

Pozn.: Pokud se rozhodnete na séva program přihlásit, informujte kontaktní osobu pro sévu z týmu české Bhakti Margy na emailu: lafia@seznam.cz 
nebo tel.: +420 603 564 231, zde se můžete dozvědět další informace a případně vám pomůžeme s podáním žádosti.
S láskou
český tým Bhakti Margy

úterý 9. února 2016

Mezinárodní Atma Kriya Yoga Retreat v SPN.


V dávných dobách jogíni obdrželi božské inspirace prostřednictvím spojení s Bohem v přírodě. Shree Peetha Nilaya je takové místo. "
Šrí Svámí Vishwananda


Každoroční mezinárodní "Atma Kriya ® Yoga" Retreat se uskuteční ve Shree Peetha Nilaya v termínu od
25. června do 2. července 2016.
Je to příležitost pro vás, prohloubit svou praxi Atma Kriya Jógy, a zúčastnit se nejrůznějších workshopů, které vám dají mnohem silnější základ v bhakti, s možností otevřít vaše vědomí a posílit vaši duchovní cestu.
Nenechte si ujít příležitost plně využít daru, který nám Šrí Svámí Vishwananda dal v podobě Atma Kriya Jógy. Podílet se na vzestupu, znovu probudit svou lásku k Bohu a posílit svou duchovní cestu.


Retreat je určen POUZE pro sádhaky (zasvěcené do Atma Kriya Jógy).

Součástí bude také přehled o tom, jak provádět techniky Atma Krija Jógy, džapa procházky v lese a Maha OM Chanting. Týden skončí jadžňou k Mahávatáru Babajímu vedenou Šrí Svámím Vishwanandou. Denně se bude odehrávat cvičení súrja namaskar v dopoledních hodinách a skupinové praxe a meditace a přednášky k různým souvisejícím oblastem. Workshopy budou zahrnovat Náda kriyu, zpěv, tanec a Guru púdžu.
Celková cena retreatu činí 700 eur. Účastníci jsou povinni uhradit celkovou cenu, i když se účastní jen části. V ceně není zahrnuto ubytování a strava ve Shree Peetha Nilaya.

Pro registraci prosíme klikněte na následující odkaz:
 http://www.bhaktievent.de/magento/index.php/shree-peetha-nilaya-event-payments.html

Pro ubytování v SPN klikněte na tento odkaz: http://bookings.bhaktievent.de/room-booking/

Další podrobnosti a otázky vám zodpoví přímo v SPN na mailu: registration@bhaktimarga.org
---

Zde se můžete podívat na obrázky z loňského, velmi úspěšného, ročníku:

pondělí 8. února 2016

neděle 7. února 2016

Děkujeme za vaši pomoc při šíření zpráv lásky...

Džai Gurudév,
v souvislosti se zvyšujícím se významem sociálních sítí v šíření informací o Šrí Svámím Vishwanandovi a Bhakti Marze mezi lidi, bychom uvítali vaši pomoc v šíření těchto zpráv lásky.
Od této doby povolujeme každému, kdo navštíví centrum Shree Peetha Nilaya nebo se zúčastní nějaké mezinárodní události s Gurudžím (např. daršanu, satsangu apod.) nebo jakýchkoli událostí souvisejících s Bhakti Margou kdekoli na světě (např. OM Chantingu, zasvěcení do Atma Kriya Yogy, satsangu, jadžňi apod.) fotografovat a dělat videozáznamy a následně je umístit na sociální sítě. Jedinou výjimku v tomto postupu představují události související s křesťanstvím. Prosíme vás laskavě, aby všechny obrázky a záznamy byly označeny specifickým hashtagem #, díky kterému bude jednoduché zjistit, kdy bude vaše zpráva zveřejněna.
Pokud fotíte Gurudžího, nepoužívejte prosím blesk a dodržujte od něj diskrétní vzdálenost.

Pro zveřejňování fotek a videí souvisejících s určitými tématy přikládáme seznam vybraných hashtagů. Je velice důležité, aby měl každý příspěvek „specifický“ a „obecný“ hashtag, takže daný příspěvek pak odkáže nově příchozího z obecného výrazu na specifický výraz používaný Bhakti Margou.
Brzy vám pro použití poskytneme širší nabídku hastagů, které rozšíří ty, které vám zasíláme v tabulce.

S láskou,
tým komunikací Bhakti Margy

Zde je několik příkladů:

Právě jsem obdržela #daršan se šrí svámím #vishwanandou / #mistr#justlovefestival 2016 v #ášramu / Jsem na #duchovní cestě

Právě jsme měli báječný oběd v #bhajancafe / #vegetariánský


Před chvílí jsme dokončili #omchanting v Paříži ve Francii / #healing #om


Zde je zmíněná tabulka nejběžněji používaných hastagů /děkujeme Saraswati Dasi za vytvoření ekvivalentů v češtině/:

(pro zvětšení tabulky na ni klikněte)