úterý 30. prosince 2014

Proč lidé stále zůstávají v koloběhu zrození a smrti, i když vědí, že je to utrpení a že musí udělat vše, aby Božství dosáhli?

Swami na tuto otázku odpověděl následující...


Někdo mi dnes položil otázku: 
„Proč lidé stále zůstávají v koloběhu zrození a smrti, i když vědí, že je to utrpení a že musí udělat vše, aby Božství dosáhli? Proč přicházíme život za životem, ale nerealizujeme jejich účel?“ 

Ve skutečnosti je na toto odpověď taková, že se lidé změnit nechtějí. Dokonce i když vědí, že něco dělají špatně, vědí, že určitou věc v životě musí změnit, aby byli skutečně šťastni, staré zvyky je dohání. Stanou se lapenými ve starých zvycích. Pokud se člověk nerozhodne teď se změnit, neučiní takové předsevzetí, je to velmi těžké. Lidé raději řeknou: „Změníme se později.“

Vždycky mají výmluvy, od dětství se učí určitým věcem. Vyrostou a myslí si, že všechno vědí. Chodí kolem a myslí si, že znají všechno nejlépe. Potom se dostanou do bodu, kdy si člověk uvědomí: „Co tady dělám? Zkouším všechno, abych byl šťastný, ale šťastný nejsem.“

Proč to tak je? Je to proto, že kdykoliv člověk řekne, že se chce změnit, musí určité vlastnosti pustit. Nemůžete se změnit a stále s sebou nosit ty samé vlastnosti. Je to jako kdyby někdo kouřil a říkal: „Chci přestat s kouřením.“ Narazil jsem na mnoho lidí, kteří byli takoví, víte. Říkávají: „Swamiji, snažil jsem se přestat kouřit.“ Je to velice těžké. Staré zvyky vás znovu doběhnou. Chápejte, když přestanete kouřit, musíte to nahradit něčím jiným. Nemůžete tam nechat mezeru. To je, kam vstupuje spiritualita. 

Pokud chcete změnit život, musíte sami sebe směřovat. Musíte si vybudovat víru, protože pokud nemáte víru, je to obtížné, a víra je toužení. Musíte si vybudovat nejen víru, musíte přesáhnout víru do toužení. Musíte po Bohu toužit. Dokud tu není touha po Božství, je tu prázdnota. Do této prázdnoty může spadnout cokoliv zvenčí. Proto se musíte vždy hlídat, jinak se to staré, staré já, vrátí.

(překlad: Bhawani, Č.R.)

pondělí 29. prosince 2014

neděle 28. prosince 2014

Swami hovoří o dobrém a zlém.


Swami říká:
Láska nezná žádný rozdíl, je mimo dobré a zlé. To je důvodem, proč Láska vždy zvítězí, je nad tím. 
Láska není jen dobré nebo špatné, je zažívána odlišně Ani dobré nemá co dělat se skutečnou Láskou. Protože pokud se jednalo o skutečnou Lásku nebude tam žádné nahoru dolů, nebo i když tam je, člověka to neobtěžuje.


Láska vždy zvítězí, protože dobré a špatné jsou jen lidské vnímání. (Stejně jako Krishna řekl v Gítě nebo jak se praví v Bibli - Povznes se nad dobré a špatné). 
Řekl Uddhavovi: 
„Nelpi na dobrém nebo špatném, jsou to jen procházející postavy, pokud chceš dosáhnout Mne, jdi mimo dobré a zlé a dosáhneš Mne."

pátek 26. prosince 2014

Swami Vishwananda hovoří o svatosti z pohledu Boha.

Swami říká:
Svatost nezávisí na úhlu pohledu Boha, ale na našem úhlu pohledu - jak moc po Něm toužíte. 
Pokud po Něm toužíte intenzivně, Jeho milosrdenstvím a milostí Svatým jste. 
Světec je vždy seberealizovaný a vědom si Božství v sobě. Svatost, z Božího pohledu, dělá Bůh nějaký rozdíl? Bůh miluje každého stejně. V Jeho lásce není žádný rozdíl. Rozdíl je v tom, jak to vnímáme. Pokud je někdo tzv. "hříšník", neznamená to, že nespočívá v Boží lásce.


Božství vždy zavede každého na cestu, v závislosti na tom, co jste dělali v minulých životech a nahromadili, a Božství vás poctí tím, co děláte nebo tím, co hledáte, stát se duchovním nebo Světcem je také vůle, jak moc to chcete. Samskáry, které jste vytvořili, když se znovu narodíte, přijdou s vámi. 

V životě vás to probudí, volá, abyste se stali Světci... musíte se stát Světci! 
Pokud nejste Světci, ne v tomto životě, pak v dalším.

čtvrtek 25. prosince 2014

Sri Swami Vishwananda o vánočním stromku...

Swami řekl: 
Stromeček sám o sobě představuje Já v jeho celistvosti, když je vědomi povzneseno jako hvězda, člověk dosáhne v sobě celistvosti. Celistvost není tam vně, ale uvnitř, to je důvod proč je stále připomínáno jít dovnitř, ne vně.

A vánoce jsou zvláštním časem, kdy nastává zklidnění. Když jdete hlouběji dovnitř a setkáte se s Kristem ve svém srdci, dojde tam k tomuto nastolení klidu. Není to jen ta noc, která je tichá, ale vaše vnitřní Já také dosáhne jistého stupně tichosti a klidu.

středa 24. prosince 2014


Přejeme vám všem krásné a příjemné vánoční svátky, 
plné bezpodmínečné Lásky...Předvánoční bhakti pohoda v Karlovce.

Rozzářený strom na Staroměstských vánočních trzích, vůně pečený kaštanů a zpěv koled tvořily kulisu sobotnímu předvánočnímu setkání české pobočky Bhakti Margy, v Praze v Karlovce...

V příjemných prostorách, protchnutých vibrací ÓM (zní tu pravidelný OM Healing), voněly pro změnu indické tyčinky, vánoční cukroví a levandule. 
Mistři byli samozřejmě u toho, a tak se z oltáře usmíval Swami, Babaji i Lakšmí Narayana. 
Po úvodní puje ke Swamimu se atmosféra během chvíle změnila, jako by láska vstoupila do místnosti, zdálo se, že Guruji opravdu přišel a usadil se mezi námi. Všichni jsme se pak během chvíle přenesli do krásného prostředí indického Himálaje, sledujíc krátká videa, snímky a vyprávění Jagadishena, doplňované Shivani - napínavé, veselé i místy překvapivé. Všichni jsme hltali hlavně zážitky s Gurujim. 
Někdo donesl cukroví, někdo čokoládu, bonbony, vše kolovalo kolem jako při rodinném posezení, spolu s čajem a citronádou. 
Čas rychle utíkal a krásnou atmosféru se nechtělo nikomu rušit a odejít. Bohužel přišla ale další skupina, která měla pronájem po nás, a vrátila nás tak z putování po Indiii zpět do české reality.
Padlo pár dotazů na závěr a každý také dostal nějaký dárek... odcházel s fotografií Swamiho, prasadem z Indie, či svazečkem levandule.
Bylo to vskutku moc milé setkání a tak se těšíme na další obdobnou událost.


V plánu je pokračovat v obdobných setkáních pravidelně. Příště zavítáme při vyprávění o cestách s Gurujim třeba do východní Indie s Rohini, či na další místa s Jagadishenem a Shivani. Snímků a zážitků je spoustu. Hlavní ovšem bylo, že jsme si sobotní odpoledne užili všichni společně jako rodina, což se jistě líbilo i Swamimu...
Příště se těšíme i na vás...

(fotografie jsou trochu rozmazané a zdaleka nedokreslují nádhernou atmosféru... všichni totiž zapomněli fotit ;-) )

úterý 23. prosince 2014

Mahavatar Babaji vypráví příběh.


Přichází učitel
Ve vesnici ve vysokém Himálaji v Indii, si jednou sádhu sedl do centra obce, které bylo v blízkosti posvátné řeky Gangy. V těch časech byla Ganga čistá a vědomí, že Šiva posvátnou řeku zachytil ve vlasech, a poslal ji na její cestu skrz Indii, samo o sobě, bylo stále přítomno v myslích lidí.

Ten sádhu seděl den za dnem na svém místě. Mnoho lidí mu pravidelně dávalo almužny. Byl osvícenou duší, vykonal slib chudoby a služby hinduistické trojici Narayana, Šiva a Brahma. Šiva byl jeho Ištadévem. A Šivovi byl oddán. Lidé, kteří přicházeli k němu pro duchovní nektar, amritu, byli také oddanými Šivy. Mnozí požádali o jeho radu v duchovních i materiálních, světských, záležitostech, porozumění a řešení problémů.

Jednoho dne přišel muž oblečený jako žebrák  se starobylou miskou v ruce. Seděl u nohou sádhua a ptal se ho na mnoho otázek týkajících se Véd, indických písem, a na jeho práci s lidmi v této vesnici. Sádhu spatřil světlo, vyzařující ze žebráka, a nádherné světlo, které ozařovalo celou vesnici a posvátnou Gangu, poblíž místa, kde sádhu seděl, svou čistou přikrývku složenou úhledně pod sebou. Láska, kterou žebrák vyzařoval ve svém světle, byla skoro více, než sádhu mohl obdržet. Jeho tělo viditelně vibrovalo a jeho tvář zářila světlem, které žebrák vyzařoval, tím jak sádhu seděl uvnitř světla. Všichni lidé z vesnice viděli a cítili toto světlo a lásku a zavřeli své obchody a domovy a přišli a shromáždili se kolem žebráka a sádhua.

Žebrák začal mluvit k davu lidí. Řekl: „Toto je vesnice, která shromažďuje uvnitř všechny lidi znalé Véd, díky tichému, klidnému a pokornému učiteli, kterým je tento sádhu, který sedí teď tady tak tiše. On v sobě ví, že jsem přišel k vám všem jako Šiva, ten kterého uctíváte ve svých domech a chrámech." 
Někteří lidé viděli žebráka s velkým světlem a někteří lidé viděli Šivu v celé Jeho záři, s jeho kůží vykoupanou v popelu z kremačních míst, kde seděl v meditaci, a s živou kobru kolem krku, a měsícem zachyceným v jeho dlouhých, tmavých, kudrnatých vlasech.

Šiva řekl lidem: „Tady dnes sedím s tímto pokorným sádhuem a posílám svou lásku vám všem a vy přicházíte, protože vaše oddanost a pokora vás vytáhla na světlo. Dnes vám všem dám spásu. To, co si přejete v tajné komoře svého posvátného srdce, vám bude poskytnuto. Uvědomte si, že Pán vám ne vždy splní vaše přání v podobě, kterou si představujete. Uvědomte si, že Bůh ví, jak poskytnout přání způsobem, který vás zavede blíže k Němu, a dokonce k osvobození. Vězte, že oddanost a pokora na duchovní cestě jsou ctnosti, které Pán žehná. Nechť požehnání a láska trojice Bohů Indie, Narayany, Šiva a Brahmy, je s vámi stále."


Blesk zhůry, spolu s velkým a hlasitým zvukem hromu, pozdvihl oči lidí k nebi, a někteří viděli Narayanu, Šivu a Brahmu, řídíc zlaté vozy letící po nebi do jejich sídel nad. A někteří viděl jen velké světlo Bohů, v záři, která zahřála jejich srdce, a oni cítili lásku jako nikdy předtím.

Ó, lidé současné doby, najděte tuto Boží lásku a pokoru tohoto sádhua a lidu jeho vesnice v Himálaji v Indii, a osvoboďte se z koloběhu zrození a smrti. Je to váš osud. Buďte trpěliví a vždy dbejte volání Bohů. Milují vás všechny, jako vše, které je ve své podstatě jedním.

Lásku a požehnání
Mahavatar Babaji

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

pondělí 22. prosince 2014

neděle 21. prosince 2014

Bhakti Marga CZ také na Telegramu.

Bhakti Marga Czech z.s. má nyní i svou skupinu na Telegramu...
Nevíte co je Telegram?

Jedná se o aplikaci/program podobný skypu, který si můžete zdarma stáhnout a užívat nejen ve svém mobilu ale i na pevném PC. Jeho prostřednictvím lze posílat zprávy, fotografie, dokumenty. Stačí zajít na tento odkaz a aplikaci si stáhnout...

https://telegram.org/

Bhakti Marga Czech má zde nyní i svou, zatím malou, skupinku, kde sdílíme například aktuelní fotografie ze Swamiho cesty, které jinde neuvidíte, vzkazy od Swamiho staré jen několik hodin,  postřehy z našich akcí a spoustu dalšího...

Pokud se rozhodnete  k nám připojit, vyhledejte po instalaci a vytvoření vašeho účtu na Telegramu Rohini (tel.: 723442929), ráda vás  do skupiny přidám.

sobota 20. prosince 2014

Používejte tuto mantru k dosažení milosti Mistra...

Během nedělních oslav dne Babajiho, když Jeho Swamijové dělali Kalash Puju a Homu, začal Guruji přednášet Guru Gítu, podávajíc komentář k tomuto hlubokému verši:

Haṁ bījam saḥ śaktiḥ kroṁ kīlakam
Śri guru prasāda siddhayarthe jape viniyogaḥ

„Ham bījam, to je bija mantra /poz.: posvátné slovo/pro Gurua. Pokud jste pochopili slovo Ham, pochopíte slovu Guru. To je tajemství v něm obsažené. Obsahuje tajemství samotného Soham. Ale porozumět Ham, musíte porozumět milosti Mistra.
Bez milosti Mistra není nic možné, protože to je Šakti - saḥ śaktiḥ. 
To je to, co praví - Ham, Guru, je Šakti všech manter. Pokud tomu porozumíte, budete toužit pouze po tom - obdržet Mistrovu milost.

Haṁ bījam saḥ śaktiḥ kroṁ kīlakam - to je to kouzlo které On vlastní - Śri guru prasāda siddhayarthe jape viniyogaḥ. Používejte tuto mantru k dosažení milosti Mistra. " 

 Swamiho komentář ke Sri Guru Gítě (viz. obrázek), komentář k velkému tajemství vztahu mezi Guruem a žákem, bude dostupný během vánočních oslav ve Shree Peetha Nilaya (prozatím jen v tamějším Bhakti shopu).

pátek 19. prosince 2014

Kurz výuky na manjira během oslav konce roku.

Vážení přátelé, 
Ti z vás, kteří zavítají během vánočních svátků a oslav konce roku  do Centra Shree Peetha Nilaya, mají jedinečnou možnost zůčastnit se výuky hry na manjira. 


Manjira jsou starobylým hudebním nástrojem, používaný v indické klasické hudbě. Jedná se o pár malých činelů, které podporují svou rytmikou bhajany.
V naší tvořící se české bhajanové kapele tedy najdou jistě  své uplatnění...


Specielní lekce výuky na tento hudební nástroj, pouze pro českou a slovenskou skupinu, se uskuteční 
29.12. 2014 od 10 do 13 hodin a bude vedena Nikhilanandou. Cena je 30 EUR.

Všichni jste srdečně zváni...

čtvrtek 18. prosince 2014

Vážení čtenáři blogu, oddaní Sri Swamiho Vishwanandy, přátelé, 

jistě jste zaznamenali změnu úvodního obrázku tohoto blogu... jde o první z připravované serie změn, které pro vás chystáme...
Nová úvodní fotografie je více spojena s naší republikou, je z posledního daršanu Sri Swamiho Vishwanandy v Praze.

Další změny v grafické úpravě blogu a v jednotlivých rubrikách by měly posloužit v budoucnu lepšímu přehledu  pro vás  a také například snadnější úpravě článků pro tvůrce.

Ve spolupráci s BM  a Centrem SPN připravujeme pro vás také kalendář, kerý by poskytoval přehled o velkých akcích v jednotlivých krajích. To vše zahrnuje i spolupráci  s IT a trvá jistý čas... Děkujeme za pochopení a trpělivost

S láskou
váš tým blogu

Zprávy ze SPN.

Rekonstrukce Centra pokračuje, právě nyní rekonstrukcí balkonů...

...na jižní straně budovy už je hotovo.

Než společnost odstranila lešení, Jaitraya rychle namaloval oranžovou barvou boční stěny.Během léta budeme malovat také stěny balkonů.

úterý 16. prosince 2014

Předvánoční příběh.


Láska nemusí přicházet ve velkých věcech…

Často slýchám tato slova našeho milovaného Gurujiho, přemýšlím o nich, ale jak je nám lidem vlastní, ve skrytu duše přeci jen očekávám, jako asi všichni, že se někde zjeví něco obrovského, ve velkém světle a já před tím „Oním“ padnu v úžasu na kolena…
Skutečnost však bývá většinou jiná…
Drobný příběh, který se udál koncem minulého týdne, mne  přesvědčil o tm, že Láska vůbec nemusí přicházet ve velkých věcech. A tak se znovu pokorně skláním  před Tím, který mne vede a nás všechny prakticky tyto věci učí.


Vědomy si poslání šířit Swamiho misi, vyrazily jsme s kolegyní Bhawani v páteční podvečer do jednoho malebného městečka poblíž Prahy, povyprávět lidem v místním jogovém studiu o Swamim, o Lásce, o OM Healingu a Atma Kriya Józe. Unaveny po celém dni v zaměstnání jsme odpočinek, pečení cukroví  a další přípravy na vánoce, vyměnily za bloudění setmělým městečkem, zmrzlé hledajíc studio, které se mezitím přestěhovalo, abychom nakonec, vedeni shůry, dorazily právě včas a hned ve dvěřích dostaly na zahřátí lahodný čaj, který pro nás majitelka přichystala.
25 lidiček  vyměnilo odpočinek u televize za možnost dozvědět se něco nového, někteří dorazili i s dětmi, očekávajíc, co zvláštního si ty dvě příchozí na ně přichystaly… jejich počáteční nedůvěra byla po chvíli překonána, úvodní slova  a krátké povídání vyústilo v praktickou ukázku OM Healingu, a tváře přítomných pomalu tály.

Shledaly jsme, že pro některé děti by byl OM Healing dlouhý,  a proto jsme je usadily v jiné části místnosti, aby si malovaly, pod dohledem jedné z maminek…celý postor byl oddělen jen průhledným závěsem  a vibrace  ÓM tak zněla všude.
Zdálo se, že všichni si OM Healing užívají, jen jedna mladá žena naproti mně se po celou dobu tvářila velmi otráveně…o to víc jsem se snažila být na ni milá, ale v duchu mi běhalo hlavou… hmmm, tu sem asi někdo vytáhl, je zde omylem, nebaví jí to, a příště asi už nepřijde…

OM Healing  skončil, po sdílení zážitků a pár dotazech na závěr jsme pomalu balily věci… když vtom ke mně přiběhla ta mladá žena držíc v ruce papír…
„Podívejte, podívejte se!“...nejdřív jsem chvíli nechápala… jedno z dětiček, kreslících si stranou,  byl její malý syn… mávala v ruce papírem s jeho výtvorem, na kterém se skvělo obrovské červené srdce…
Podívejte se! Můj syn nikdy nechtěl nic namalovat…jsou s ním problémy, nutili jsme ho, odmítal…a najednou mi namaloval tohle… namaloval mi srdce! ♥"
Měla v očích záři a zároveň slzy…
„Víte, já moc ráda přijdu příště“, přesvědčovala nás i majitelku studia, když tohle dokážete s mým dítětem…

Ponořila jsem se na chvíli do sebe a úsměv, který se rozhostil na mé tváři,  byl známkou obrovské vděčností mému milovanému Mistrovi a velkou odměnou za nepohodlí a čas strávenýna na cestách za šířením Jeho mise.

Premavatar Sri Swami Vishwananda 
Mahaprabhu Ki Jai !

S láskou a vděčností Rohini.

pondělí 15. prosince 2014

neděle 14. prosince 2014

Tvůrčí dny v ateliéru v SPN.

Během oslav Dne Babajiho se nezahálelo ani v ateliéru ve Shree Peetha Nilaya...


Johen-Babu při restauratérské práci.

V té době proběhl velmi zajímavý malířský kurz s cílem malování Babajiho. (viz. další zprávy na blogu Bhakti Marga Art) 
Kvůli kurz přijela malířka Gitanjali z Portugalska.


Mataji Gitanjali při kresbě.

Během svého pobytu, v průběhu oslav, se většina našich umělců sešla v ateliéru, aby prodiskutovala nadcházející umělecké projekty, a také si užít společné malování.
Zažívali jsme  nezvyklý klid  a jednotu a všichni jsme cítili  během těch dnů velké požehnání.


Mataji Uma při malování.

Je vždy pěkné cítit tvůrčí sílu vytvářející něco nového a zažívat duchovnost a krásu během umělecké práce.


Jaahnvi při malování ikony Božské Matky.


Kreslení ikon.

sobota 13. prosince 2014

Babajiho den.

Přeneste se na chvíli do Shree Peetha Nilaya a vychutnejte si ze záznamu okamžiky oslav dne Mahavatara Babajiho...

čtvrtek 11. prosince 2014

Karlovka od ledna jinak!

Již několik měsíců se, na radu našeho milovaného Gurujiho Sri Swamiho Vishwanandy, scházíme společně v Centru Prahy, ke společnému zpívání bhajanů, majíc před sebou za cíl propojení nás všech a snahu vytvořit první českou bhajanovou kapelu...Ten kdo do Karlovky někdy zavítal, jistě shledal, že atmosféra byla vždy vyjímečná a krásná, ať už ten večer vedl kterýkoli z hudebníků. 
Hudba je totiž něčím, co je nad vším, nezná rozdíly, tak jako Láska, prostupuje nás skrz naskrz, a při ní zapomínáme na věci z mysli, zapomínáme na svá ega! ♫♪...♥


Pokud jste si zpívání v Karlovce oblíbili, máme pro vás dobrou zprávu - pokračujeme i po Novém roce! Nevěděli jste, zda volit úterní zpívání, či středeční OM Healing? Možná vám nově usnadníme rozhodování...

od ledna 2015 
se budeme v Karlovce scházet 
 vždy jen ve středu!
*
od 17.45h při OM Healingu
*
a od 19h ke společnému zpívání

(můžete zvolit jednu z uvedených akcí nebo kombinaci obou...)


Těšíme se na další shledání s vámi... 
a s radostí uvítáme také nováčky!

Karlovka
Karlova 25, Praha 1
poblíž historického Staroměstského náměstí
(nájemné se rozdělí mezi účastníky) 
více informací: Rakesh, tel.: 774506465

středa 10. prosince 2014

Betlémská hvězda v SPN.

Ze SPN píší...
V týdnu před oslavami dne Babajiho přišel nápad vyrobit velkou hvězdu a zavěsit ji na jednu z venkovních zdí, na fasádu budovy.


O nápadu jsme promluvili s Parmodem, a zeptali se, zda může s konstrukcí hvězdy pomoci. Nápad se mu líbil a nabídl se jít koupit na konstrukci nějaké dráty a svařit je dohromady. Museli jsme mu hvězdu předmalovat a to mohlo být uděláno jen na podlaze garáže. Za pouhé 3 hodiny byla však konstrukce hvězdy z drátů vyrobena.

Natřeli jsme ji v barvě zdi (nejprve jsme ji chtěli pověsit před oranžovou zeď) a společně s Vidyou, pomocníkem na sévě ze Švýcarska, jsme upevnili kolem ocelové konstrukce LED lampičky.

Den před prvním adventním dnem Pramod s několika pomocníky z Čech vylezli na střechu, aby ji pověsili. Bohužel obrázky z těchto chvil nemáme - bylo zima, deštivo, vítr,  a tito 3 muži na střeše čekali na rady: "výše" a "trochu víc vpravo", "neee, více nahoru "...
Mimochodem, nepřipomíná ta chvíle, kdy 3 muži drželi hvězdu, tři mudrce následujcí hvězdu Betlémskou a přicházející k malému Ježíškovi ? :-)Nyní máme krásnou Betlémskou hvězdu, která ukazuje vám všem cestu do místa, kde budeme slavit narození Ježíše o vánocích.

úterý 9. prosince 2014

Jak najít v dualitě Boží Lásku...?

Milí příznivci a oddaní Swamiho Vishwanandy, milí čtenáři tohoto blogu, který se Vám snaží již několik let přibližovat a doprovázet aktuálními informacemi aktivity našeho Gurujiho nejen v Čechách, ale na celé naší planetě, 
ráda bych se pokusila poprosit o Vaši vlídnou pozornost a něco málo času...
Jak však komentovat kroky někoho, kdo je tak vyjímečnou bytostí, jejíž původ z naší perspektivy nelze ani dohlédnout... a která ve své nekonečné Lásce k nám všem je ochotna se doslova ztratit v davu lidí, kterým přišla pomoci? Za takové požehnání se lidstvo zřejmě modlilo již po mnohá staletí...

Nepochybně Vám zůstaly v paměti okamžiky z Darshanu, který se konal 9.11.2014 v Praze na Chodově. Měli jsme zde vskutku ojedinělou příležitost zažít velkou změnu. Guruji při pohledu na množství návštěvníků, kterým chtěl jednotlivě a osobně požehnat, rozhodl po krátké vnitřní modlitbě a odpovědi na ni, že opustí svou židli, na které je Ho ze všech stran velmi dobře vidět a sestoupí k nám, kteří na něj dole čekáme...
Kolik pokory a lásky obnáší takové gesto, takový čin?

Je opravdu na místě, když takovou situaci uvážíme, jak blízko nám Guruji chce být, jak se nám tímto doslova daruje, abychom měli příležitost zakusit tuto jedinečnou, nepodmíněnou Lásku, která je odpovědí na všechny naše otázky.
Zajisté jsou tu i jiné možnosti a zajisté šlo mnoho světců odlišnou cestou, působilo v ústraní, někdy zcela nepoznáno svým okolím.
Jak však posoudit v naší situaci, co je úctyhodnější nebo vhodnější?
Je dobré si uvědomit, že každá taková bytost má svou misi, kterou vykonává v souladu s Božím plánem (podle nějž se odvíjí i život nás všech).

Nyní jsme tedy v té šťastné situaci, že Guruji nezvolil daleké země, jakou je např. hluboce duchovní Indie za svůj nynější domov, nýbrž přijal ve spolupráci s dlouholetými přáteli vlastní obydlí ve střední Evropě a vyhlásil je za Své mezinárodní centrum.
Vznikl zde „Domov Božské Matky – Shree Peetha Nilaya“ a sice v Německu - podle slibu, který Swamiji, jak sám vysvětlil, v dávné době dal. Na tomto místě se několik let pilně budovalo a stále ještě buduje. Je to mladé, dynamicky pulzující centrum, odpovídající podnětům a inspiraci našeho Gurujiho.


Učení, pramenící z Jeho poslání i Jeho Lásky k hledajícím lidem se začalo šířit po celém světě.
Bylo k tomu zapotřebí nové organizace, kterou se stala Bhakti Marga, „Cesta oddanosti“.
Dnes jsme dokonce už tak daleko, že se její pobočka nachází i v České republice.
Nedávno začala svou práci a v tomto blogu byl též uveřejněn článek s bližšími informacemi („Bhakti Marga Czech z.s. konečně na světě“, dne 22. listopadu 2014).

Jak postupovat dále?

Pokud máme tu možnost, zajedeme rádi na jednu z četných akcí v Centru. Ještě raději uvidíme Gurujiho osobně u nás. Pokud nám Jeho záměr šíření Lásky není cizí, máme potřebu šířit ji spolu s Ním, meditujeme, scházíme se na Om Healingu, cvičíme Atma Kriyu...nebo se do ní necháme zasvětit, abychom takto přispěli k pozvednutí a čištění energií v nás samých i v našem okolí.
Ale dobře víme, jak to v životě chodí, pokud nemáme finanční prostředky, které jsou k tomu všemu zapotřebí.
Láska, kterou Swami spolu s Trpělivostí a Jednotou vede ve svém znaku, je v celém Božím Stvoření. Guruji to opakoval při své promluvě na oslavě Dne Mahavatara Babajího ve Shree Peetha Nilaya.
Svět, ve kterém žijeme je stvořen Láskou Boží a ta se vyjadřuje nesčetnými způsoby. Chceme-li podpořit misi Swamiho Vishwanandy konkrétně, tak, aby On sám na svých cestách mohl působit blahodárně na této Zemi, přejeme-li si vytvořit i v naší zemi prostor, který odpovídá Jeho aktivitám a splňuje určité podmínky, aby se v něm mohly konat, neměli bychom pohlížet na finanční příspěvek, který k takovému účelu věnujeme, jako na něco zbytečného nebo dokonce negativního.
Je to prostředek k uskutečnění něčeho, co naše srdce hledá, co pomůže nejen nám, ale i dalším hledajícím duším.

Každý konáme podle svých možností. I praktická, nezištná pomoc (séva) je velmi vítaná. Především je zapotřebí, abychom se probudili, uvědomili si v jak důležitém a rozhodujícím čase máme možnost žít.
Neměli bychom váhat a ztrácet čas, všichni kteří se připojili ve spolupráci mohou dosvědčit, že požehnání se děje současně... nejsou to prázdná slova!

Připusťme, aby Jeho Láska vykonala v naších srdcích své poslání, aby jiskra, kterou Swamiji vložil Svým pohledem do našeho srdce, zažehla plamínek, ba oheň, stravující všechnu negativitu, která by nám ráda zatemnila mysl, zkomplikovala život a zabránila tomu, aby naše naděje a touha po Lásce a jejím Světle byla naplněna.

S láskou Vám všem
Uma

pondělí 8. prosince 2014

neděle 7. prosince 2014

On je v čekání na vás trpělivý, ale vy nejste trpěliví v čekání na Něj…

Je tu otázka, kterou pokládá mnoho lidí: „Proč nevidíme Boha?“
Swamiji: Vždy mi tuhle otázku pokládají, ale já se teď s touto otázkou obracím na vás. Řekněte mi, co je důvodem toho, že lidé Boha nevidí? Každý ví, že Bůh je všudypřítomný, každý ví, že je přítomen ve vás, ve mně, ve všem. Víme to, ale proč to nevidíme? 
Lidská mysl je tak zapletena do smyslových objektů a pýchy, že to činí spatření Boha nemožným. Ve skutečnosti jsme neustále, vždy v Něm, a On je vždy v nás. Nikdy není okamžik, kdy by On nebyl přítomen. Ode dne jedna, předtím, než jste se narodili, On už byl zde, uvnitř vás. Kolikrát ve vašem životě jste řekli: „Bůh se mnou není“?


Je tu víra. Jako je tu Bůh, tak je tu i víra. Nesnažíme se, jak nejlépe umíme, nevytrváme. Vytrvalost je důležitá, pokud něco zkoušíte, ale pokud to není takové, jak jste očekávali, zastavíte se. Co se stane potom? Nikdy neuspějete. Musíte zkoušet dál. Je to už zde. Když uvidí vaši snahu, On se vám odhalí.

Je tu další otázka, která vždy vyvstane: „Ale Swamiji, jsme tolik ve světě, máme všechno opustit, abychom realizovali Boha?“ Dokonce i dnes mi položili tuto otázku.
Ne, ve skutečnosti je odpověď taková, že nemusíte nic opouštět, abyste Božství realizovali. Abyste si uvědomili realitu, nejprve si řekněte, že žijete v realitě a tato realita že je uvnitř vás.
Abyste vnímali tuto realitu ve vašem každodenním životě, ve vaší každodenní činnosti, uvědomte si, že Božství je vždy s vámi. Ale pokud nevnímáte realitu že je s vámi, očekáváte, že se Bůh objeví ve světle a řekne: „Tady, koukej, tady jsem.“ Můžete se nějaké životy načekat!

Něco vám povím: On je v čekání na vás trpělivý, ale vy nejste trpěliví v čekání na Něj.

Takže žijte ve světě, dělejte vše, ale dělejte to v mysli upnuti na odevzdání se. Nezáleží, jakou činnost děláte, odevzdejte ji Božství. Vězte, že jakoukoliv činnost děláte, cokoliv to bude, pozitivní nebo negativní, je to modlitba pro a před Ním.
Pokud s tímto přístupem odevzdáte každý čin Božství, čin bude vždy čistý.

V Soundarya Lahari o tom Sri Adi Shankaracharya psal.
Řekl: „Ó Božství, dávám Ti vše. Nechť je můj každý čin odevzdán Tobě, nechť je modlitbou k Tvým Nohám. Když ležím, spící, nechť je to spočinutí u Tvých nohou! Nechť je každé jídlo, které jím, obětinou pro Tebe.“
Takhle se všechny vaše činy, jež děláte ve vašich každodenních životech, pokud je děláte s pamatováním na Božství, stanou čistými, protože Božství není omezené ani z poloviny tak, jak my si o Něm myslíme. My jsme omezeni. Jsme omezeni, protože naše mysl, naše pýcha, naše ego je tak velké, že žijeme v tomto světě a stáváme se ke světu připoutanými.
Činíme celý náš život závislým na tomto světě.
Jak říkávali velcí mudrci: „Žijte ve světě, ale nedovolte světu, aby žil ve vás. Pokud necháte svět žít ve vás, pak se Bůh vzdaluje.“
Jako lotos. Viděli jste někdy lotos? Kde lotos vyrůstá? V blátě - vyrůstá z bláta. Všechno to bláto ho ale neovlivní. Takové je i Božství uvnitř vás. Takové je to, kým ve skutečnosti jste. Žijete v tomto světě. Nenechte negativitu světa vás ovlivňovat.


Za prvé buďte pozitivní. Jestliže jste pozitivní, automaticky se stanete pokornými. Pokora - to je pěkné slovo. Pokora znamená přijmutí - přijmutí sebe sama jací jste, a vědění, že to, co hledáte venku, neleží vně. Nachází se zde, uvnitř vás. Pokud se On před vámi ponížil, proč nemůžete být navenek pokorní? Proč nemůžete milovat vně? Proč? To se musí změnit. Nečekejte, že vás změním já nebo že vás změní Bůh. Musíte se změnit sami. Je to z vaší strany, vaše vlastní snaha. My vám pomůžeme, ale vy učiňte první pokus. Jinak je to těžké.

(překlad: Bhawani, Č.R.)

pátek 5. prosince 2014

Pozvánka na předvánoční akci.

Bhakti Marga Czech si vás dovoluje co nejsrdečněji pozvat na předvánoční adventní posezení... 

Zastavte se v tomto předvánočním čase a pojďte společně na chvíli posedět, více se navzájem poznat, potěšit se obrázky a zážitky se Swamim, zazpívat si...
Kdy? 
v sobotu 20.12. 2014 
od 15h
(konec v 18h)

Kde? 
Karlovka - Praha 1, Karlova 25
(poblíž Staroměstského náměstí, 
v místě tradičních OM Healingů a zpěvů )

****************************
Vychutnejte si promítání snímků z letošní poutní cesty se Sri Swamim Vishwanandou do Himálaje - Pilgrimage "Devět Bohyní" (o zážitky z této cesty se s vámi podělí Jagadishen a Shivani, kteří se jí zúčastnili), sdílení dalších příběhů s Ním, a pojďte spolu s námi prodiskutovat plány pro šíření Swamiho mise v České Republice na rok 2015.

Ve zbylém čase si můžeme společně zazpívat a pokusit se vytvořit pravou předvánoční atmosféru. Uvítáme, pokud obohatíte společné posezení svým přínosem v podobě dalších nápadů, doneseného vánočního cukroví a tak podobně.

(vstupné: nájemné se rozdělí mezi účastníky, kontakt: Rakesh-Karlovka 774506465, Rohini 723442929)

Všichni jste srdečně zváni!

čtvrtek 4. prosince 2014

O murti Giridhari Gopal.


Murti Giridhari Gopal po abišekamu.
(nejmenší drobná murti uprostřed fotografie).

Murti Giridhari Gopal je vlastně původní Božstvo, které patřilo Mirabai. 
V říjnu, během satsangu, který se konal ve městě Viseu v Portugalsku, Sri Swami Vishwananda řekl:

„Tento Giridhari Gopal patřil svaté ze 16. století, jménem Mirabai, a ta byla po celou dobu v extázi lásky. Když jí bylo pět let, odehrála se tam svatba, uviděla nevěstu jedoucí kolem na koni. V té době se zeptala matky: „Kde je můj manžel?" Matka ukázala na toto Božstvo a řekla: „Toto je tvůj manžel." A tak Ho začala od té doby milovat, jako manžela. 
Byla to princezna. Měla všechno, ale byla tak šíleně zamilovaná do Krišny. Jediná věc, na kterou chtěla myslet, bylo, jen aby mu sloužila, aby mu zpívala. Vdala se a manžel nic nechápal. Každý den slyšel svou ženu s někým mluvit a mužský hlas v místnosti. Tak začal o své manželce pochybovat. 
Jednoho dne se rozzuřil a rozbil dveře, ale byla tam jen Mira a Giridhari. Giridhari Gopal s ní mluvil. 
Pro ni to Božstvo nebyla jen socha. Byl to Krišna sám a ona s ním mluvila. Vzhledem k její oddanosti chtěla tančit v ulicích Vrindávanu jako blázen. Všichni říkali: „Podívejte se na tu ženu. Ona je princezna. Podívejte se, jaký je blázen." Ale nikdo by se neodvážil ji zastavit, protože byla tak moc v lásce, že její láska vyzařovala skrze její tělo, a ten, kdo byl v kontaktu s touto láskou, by také byl tou láskou zasažen. 
Jednoho dne ji příbuzní obvinili z mnoha věcí a řekli: „Jako trest musíš vypít jed." Všichni se tam sešli. Držela toto Božstvo v ruce. V duchu řekla: „To není jed. Je to Amrit, je to Božský nektar." A nabídla ho Giridharimu jako první. Ten jed se stal Amritem, Božským nektarem. Byla tak plna lásky ke Giridharimu, že na konci svého života, když jí bylo 83 let, zmizela v Božstvu, v soše Krišny. Ne v této, ale jiné. 
Tenhle byl jejím celoživotním společníkem...

V letošním roce se (Krišna ve formě murti Giridhari Gopal) rozhodl ke mně přijít, a dnes se rozhodl přijít, aby vás viděl.

Takto, jak vidíte, vytváří oddanost BHAV, toto spojení s Bohem, které je mimo mysl, mimo tělo, samotnou duši. To je důvod, proč se tomu říká Maha BHAV, kdy přijde samo KONEČNÉ."

středa 3. prosince 2014

Oslavy Dne Babajiho - meditace vedené Swamim.


Během dalších dnů zahrnovaly oslavy Babajiho večerní modlitby, po jejich skončení, po arati, se všichni přesunuli do Babajiho jeskyně, kde Swami vždy přezpíval vybranou část Guru Gíty. Následně došlo na společné cvičení Atma Kriya Jogy - všech Kriya Sadhak (lidí, iniciovaných do Atma Kriya Jógy stupeň 1, a poté cvičební těch, kteří byli iniciováni do stupně 2). 

Druhý den, po zpěvu Guru Gíty, vedl Swami meditaci k Pánu Narayanovi. 
(přinášíme vám ji ze záznamu...)Třetí den bylo téma meditace, vedené Swamim, dojemné a uklidňující - lotosové nohy Gurua uvnitř našich srdcí.
(viz. záznam)Během těchto oslav Babajiho 2014, bylo velkým zážitkem mít možnost praktikovat Atma Kriya Jógu v přítomnosti Sri Swamiho Vishwanandy, zejména po poslechu Jeho hlasu zpívajícího Guru Gitu a vedoucího do hluboké meditace, sdělovali všichni nadšeně...

---
Na flickru naleznete také celý soubor fotografií z těchto oslav: