pondělí 30. listopadu 2015

neděle 29. listopadu 2015

Pilgrimage Vrindavan, ve stopách Mistra - 9 a 10. den.

Závěr...„Snažte se co nejlépe, abyste se stali Božskými. To je to, co všichni velcí mistři učili. Kristus přišel a učil to, Krišna to učil, a všichni z nich učili realizovat své vlastní Božství, protože jen pak tam bude skutečné štěstí."
-
Sri Swami Vishwananda

Cesta:
Závěrečné dva dny pouti byly naplněny hlubokou vděčností a vzrušením, s absolutním vrcholem, kterým byl daršan Sri Swamiho Vishwanandy, poslední den cesty.

V den daršanu přišlo do Jiva Institutu mnoho návštěvníků, s nadějemi poprvé zahlédnout Gurujiho. Na začátku daršanu měl Sri Swami Vishwananda krásný satsang, vyjadřující, jak důležité je mít lásku a úctu k sobě navzájem.


Po recitování Gopi Gíty, měl Sathyanarayan Das také inspirativní výklad o nejvyšší lásce, kterou Gopi měly pro Krišnu.

Po skončení daršanu musela skupina poutníků okamžitě odjet na letiště. Byl to
pro většinu účastníků hořkosladký zážitek, jak cestovali na letiště, a jak líčili 10 úžasných dnů, které strávili se Sri Swamim Vishwanandou v zemi bhakti. Úkolem účastníků je nyní šířit světlo a lásku, kterou obdrželi od Gurujiho a Krišny, okolnímu světu.

Nejvýznamější momenty:
Níže je zachycen daršan z první ruky.  
Sál byl zaplněn oddanými, sadhui a jogíny, hledači Boha všeho druhu, indickými rodinami s dětmi, tetami, strýci a prarodiči, a hlučnými a radostnými dětmi ze sousedství, připomínajíc indickou dopravu s jejími vlastními pravidly. Pro daršan, který skončil přesně v době, kdy naše skupina poutníků měla odejet kvůli letu, přišlo asi 400 lidí.


Závěr:
Doufáme, že se vám série "ve stopách Mistra" z Vrindavanu líbila. Plánujeme jich mnohem více v budoucnu, tak jak Sri Swami Vishwananda cestuje po celém světě.

Pokud máte zájem zúčastnit se pouti Bhakti Margy, navštivte naše webové stránky pro budoucí data a místa:
http://www.bhaktimarga.org/events.


Pokud prostě nemůžete čekat na další pouť, abyste byli s Gurujim a oddanými Bhakti Margy, zveme vás k nám na Babajiho den. Babajiho den je oslavou ve Shree Peetha Nilaya (poblíž Frankfurtu nad Mohanem, Německo), na počest Mahavatara Babajiho, dne 30. listopadu 2015. Pro více informací o události "Babaji Day", prosíme navštivte: http://www.bhaktimarga.org/events/babaji-day

Doufáme, že se brzy uvidíme, a to buď ve Shree Peetha Nilaya nebo na specielním výletě někde ve světě s Gurujim.

Just Love
tým Bhakti Marga Communications
-----
A ještě pár obrázků také s českými poutníky, než se vydali na cestu zpět...


Jai Radhe! Jai Vrindavan Dham! Jai Gurudev!

sobota 28. listopadu 2015

Zpráva Mahavatara Babajiho.


Silnice se v životě sbíhají, jako sluneční paprsky osvětlující den a hvězdy osvětlující noc z nebeských výšin. Život dává světlo ze zdroje, který je za tímto světlem a sluncem a hvězdami, a který je zdrojem veškerého života a světla. Přijímejte lásku a milost Pána neustále, protože je to vaše právo od narození."
                                  
Mahavatar Babaji, 28. října 2015, prostřednictvím Swamini Vishwalakshmianandama.

(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

pátek 27. listopadu 2015

Pilgrimage Vrindavan 2015, ve stopách Mistra - 8. den.

Radha Kund...


„Vrindavan je země, kde se čistí vaše pýcha a kde je čištěno ego. Čím více jste pokorní, tím více vám Pán odhalí sebe."
Sri Swami Vishwananda

Cesta:
Den začal požehnáním Sri Swamiho Vishwanandy novému ášramu, který brzy vznikne. Bylo to poprvé, kdy Guruji provedl na půdě Ašrámu puju, provedeno specielně pro Matku Zemi (Bhumi Devi Puja). Byl to velmi zvláštní okamžik pro Swamini a všechny bramacharini, které tam žijí.

Po puje navštívila skupina Radha Kund a Shyama Kund, kde Guruji provedl Abishekam ke Giridharimu. Skupina pak šla do starobylého paláce a na místo samadhi krále jménem Jajarshri Vanamali Rai, který byl otcem Radha Vinodhini (připomínajíc si roztomilý příběh o jejím vztahu s Thakurem předchozího dne).Skupina také uskutečnila parikramu kolem dvou kundů, a navštívila místo, které Chaitanya Mahaprabhu užíval když přijel, a našel dva kundy dříve, než kdokoliv o jejich existenci věděl.


Ve večerních hodinách byla skupina pozvána na akci ve Fogla Ašrámu. Akce se konala při příležitosti 500 let od návštěvy Čaitanji Mahaprabhu ve Vrindavanu. Byla vyplněna spoustou hudby a dobrého indického jídla. Večerní oslavy byly skvělý způsob, jak ukončit další fenomenální den, strávený se Sri Swamim Vishwanandou, naplněný spoustou smíchu a lásky.


Nejvýznamnější momenty:
Bhumi Devi Puja
Podle hinduistické tradici je třeba vždy provést Bhumi Devi puju před zahájením stavby, na počest Božské Matky. Symbolizuje akt žádosti o povolení od Matky Země (Bhumi), stavět na Ní. Prostřednictvím modlitby nejen prosíme o povolení, ale také žádáme Matku Zemi o odpuštění za poškození kvůli stavbě budovy.


Radha Kund a Shyama Kund
Když Krišna přemohl démona v podobě býka, Radha "se strachovala" kvůli karmě, spojené se zabitím zvířete (což je obvykle hinduistům velmi svaté), a požádala Krišnu, aby smyl své hříchy tím, že se vykoupe v různých svatých řekách. Krišna, pobavený naivitou Radhy, prostě udeřil nohou do země, načež začala tryskat ven mocná řeka a zformovala se do Kundu (malé vodní nádrže). Na tomto místě se Krišna vykoupal, aby Radhu potěšil.


Radha, v jejím dětském přístupu, se rozzlobila, že Krišna použil svou sílu k provedení takovéto věci, a rozhodla, že ona a její průvodkyně vykopou kund holýma rukama a náramky. Jakmile kund vznikl, byl naplněn svatými řekami z okolí (kund je nyní známý jako "Radha Kund", kam se lidé z celého okolí přicházejí vykoupat).

Poté, co byl Radha Kund naplněna svatou vodou, Krišna řekl Radze, že se bude v jejím Kundu denně koupat. Prohlásil, že Radha Kund je mu stejně drahý, jako samotná Radha, a každý, kdo se v něm vykoupe, obdrží Její lásku. Radha Kund je zosobněná láska Srimati Radharani.

Pro více obrázků navštivte:
https://www.facebook.com/SriSwamiVishwananda
-----
A pár snímků navíc...


Základní kámen nového Ašrámu byl položen.
Obřady u Radha a Shyama kundu...


 

Navštivte také naši stránku na Faceboku: 
a Twitteru, a dozvíte se více...

čtvrtek 26. listopadu 2015

Pilgrimage Vrindavan 2015, ve stopách Mistra - 7. den.

Svatební den...


„Čistá oddanost, kterou měla Radha pro Krišnu, přestože byla od Krišny oddělena, přestože byla oddělena od Jednoty, bylo to jen proto, aby nás učila, co je odevzdání."
-
Sri Swami Vishwananda

Cesta:
Dnes byl pro skupinu v podstatě volný den. Někteří šli nakupovat a jiní pomáhali připravit hlavní svatební oslavy, které se konaly ve večerních hodinách.Před svatebnímim oslavami Guruji a malá skupina navštívili místo, kde Nityananda Prabhu sedával a meditovat pod stromem. Skupina také šla do chrámu, kde jsou uchovávány relikty Jiva Goswamiho, včetně jeho japa maly.

V noci se konala závěrečná část třídenního svatebního obřadu pro dceru Swamini VishwaMohini Ma.


Nejvýznamnmější momenty:
Zde je přehled svatebního obřadu z první ruky.
Dnes byl třetí a poslední den svatby. Celý Jiva Institut byl kompletně zrekonstruován. Od podlahy ke stropu, vše bylo pěkně vyzdobeno v typických indických duhových barvách.

Polovina skupiny šla do hotelu, kde se konala svatební párty, aby vyzvedla ženicha. Na cestě zpět do Jiva Institutu jel ženich na bílém koni, vypadal jako Maharaja, doprovázen orchestrem. V Jiva Institutu ženicha a průvod uvítal Guruji a druhá polovina skupiny.


Svatební obřad začlenil mnoho různých indických prvků a trval celý čtyři hodiny. Po skončení obřadu jsme měli všichni možnost krásnému páru poblahopřát.

Ke konci noci jsme měli fantastickou večeři za svitu měsíce ve Vrindavanu. Všichni jsme se cítili propojeni s jihoafrickou rodinou a jejich přátely.


Pro více obrázků prosíme navštivte naši stránku na Facebooku:
https://www.facebook.com/SriSwamiVishwananda

-----
Podívejte se na další obrázky se svatebčany a našimi poutníky:

Naši poutníci a Swami Vishvabaladharananda s nevěstou a ženichem. 

Požehnání mladému páru.Slavilo se dlouho do noci.Více obrázků, stejně jako jejich zážitky naleznete na Facebooku: 
a Twitteru.

středa 25. listopadu 2015

Pilgrimage Vrindavan 2015, ve stopách Mistra - 6. den.

Zábava na řece Yamuně...

Představte si, jak požehnaná je Yamuna, přijímajíc Pána každý den v sobě, od chvíle, kdy byl malý. V den, kdy se narodil, se mohla dotknout nohou Pána!" 
Sri Swami Vishwananda

Cesta:
Ten den bylo Ekadashi, které tradičně zahrnuje půst, návštěvu chrámů a vykonání parikramy kolem Vrindavanu.


Jako první byl navštíven chrám Kaliya Ghat, který je spojován se slavným příběhem ze Shreemad Bhagavatamu. Jedovatý had, jménem Kaliya, žil v řece Yamuně v dobách Krišny. Jeho jed otrávil vody, takže ani lidé ani zvířata nebyli schopni k Yamuně chodit. Mladý Krišna seskočil z větve stromu do řeky bojovat s Kaliyou, tančíc na jeho četných hlavách. Manželky Kaliyi Krišnu prosily, aby ho nezabíjel. Krišna souhlasil, ale s jednou podmínkou, Kaliya musí opustit Yamunu a nikdy se nevracet.


Kaliya se bál řeku Yamunu opustit, ze strachu, že by byl napaden Garudou, ale Krišna slíbil, že ho ochrání, a zanechal svou stopu na jeho hlavě.
Chrám má sochu Krišny, tančícího na Kaliově hlavě, obklopen jeho čtyřmi manželkami. Chrám je také slavný pro starověký obří strom, který má na sobě otisky nohou Krišny. Strom je místem, kde Gopi skrývaly před Krišnou hrnce s máslem.


Z chrámu Kaliya Ghat podnikla skupina cestu k Yamuně, na výlet na lodi. Na cestě se skupina zastavila u Gaudi Matha Ašrámu, který je jediným čistě ženským Ašrámem ve Vrindavanu. Odtamtud skupina dorazila ke břehu řeky, kde Krišna bojoval s démonem Keshim.
Po skončení cesty lodí se skupina rozdělila. Někteří zamířili zpět do Jiva Institutu, připravit se na svatbu, a někteří šli nakupovat na Loi bazar.


V noci se uskutečnila druhá část třídenního svatebního obřadu dcery Swamini VishwaMohini Ma.

Nejvýznamnější momenty:
Níže naleznete  informace o svatebního obřadu z první ruky.
Svatební obřad začal Guru Pujou, a pak pujou ke Ganeshovi. Ty byly následovány obřadem haldi, kdy byla nevěsta potřena pastou z kurkumy, značící vnitřní očistu. Ta také dodává kůži pěknou zlatou záři.
Tradičně by obřad měl trvat až devět dní a nevěsta by byla zcela pokryta práškem z kurkumy od hlavy po paty, a mužům by nemělo být dovoleno se na obřad dívat. V našem případě byla použita moderní verze, přičemž byly kurkumou pomazány hlavně tváře nevěsty. Guruji propůjčil své požehnání a celý obřad byl velmi dojemný.
Oficiální část pokračovala dobrou večeři venku. Hlavní část svatby bude následovat zítra.


Pro více obrázků prosíme navštivte naše stránky na Facebooku:
https://www.facebook.com/SriSwamiVishwananda
-----
Podívejte se na pár krásných obrázků, zachycujících české poutníky...

Při čekání na projížďku po řece Yamuně si krátili čas meditací.


Na vyjížďce po řece.

Guru Puja na začátku druhého dne svatebního obřadu.

Při svatebním obřadu ženy z rodiny a další vdané ženy nevěstu potíraly kurkumou.

Více obrázků, stejně jako jejich zážitky naleznete na Facebooku: 
a Twitteru.