pátek 13. listopadu 2015

Dojmy z Diwali.


V posledních pár dnech jsme ve Shree Peetha Nilaya provedli modlitby pro Dhanteras a Diwali. Vzhledem k tomu, že Shree Peetha Nilaya je domovem Maha Lakšmí, svátek Diwali a Dhanteras nám byl obzvlášť drahý.Maha Lakšmí je tou, která poskytuje pro své děti vše, ať jsme si toho vědomi nebo ne. Její požehnání jsou naprosto bez hranic. Stejně jako si zařídila domov v našich srdcích, zařizujeme domov v Jejím srdci, který nazýváme Shree Peetha Nilaya. Diwali a Dhanteras byly specielním časem, kdy jsme byli schopni vyjádřit naši lásku k Božské Matce. Byl to čas pro každého z nás, abychom ukázali svou vděčnost za Její milost a vedení. V tomto období jsme také ctili Pána Kuberu, a připomínali si, že Bůh není k nalezení vně nás, ale spíše v hloubi našich srdcí.

Včera provedl Sri Swami Vishwananda improvizovanou Puju k Maha Lakšmí, před nocí Diwali. Po abishekhamu si Guruji a ostatní pujaristé dali načas, aby ozdobili Maa tím nejkrásnějším způsobem. Když se záclona otevřela, Maha Lakšmí zdobily třpytivé šperky a věnce barevných květů.


Před závěrečným Arati hovořil Guruji o Diwali a co to opravdu znamená. Zde je malá ukázka z úvodu jeho řeči:

Jai Gurudev!
Takže dnes je Diwali. Vlastně, Diwali bylo slaveno posledních pět dní, počínaje Dhanteras a dále. Diwali je oslavováno - jak dobře víte - pro bohyni světla Maha Lakšmí, Shree. Ale je také oslavováno jako vítězství dobra nad zlem. Je to návrat Rámy do Ayodhye. Na jihu Indie slaví Diwali během dne a na severu se slaví v noci. Říká se, že během návratu Rámy z Lanky se lidé radovali, že byl Ravana zabit. A tak osvětlili pro Rámu cestu.

I když na duchovní cestě říkáme, že člověk musí stoupat nad dualitu, nad dobré a špatné, přesto, dobré vlastnosti mají větší sílu než negativní vlastnosti. Negativní vás vždy směřuje dolů, zatímco dobré vás povznáší. Povznáší vás, dokud se nedostanete do bodu, kdy i dobré je transformováno do blaženosti. Takže i dobrá vlastnost prostě nezůstane navždy. Ta dobrá vlastnost  se transformuje do blaženého stavu. Takže to je důvodem, proč na duchovní cestě se říká, že musíte stoupat nad dobré a špatné. Ale přesto, abyste stoupali nad dobré a špatné, musíte se držet dobrých vlastností, které máte, protože to je to, co vás povznese nad obě kvality. Pokud se držíte negativního, bude vás to táhnout dolů a vy nikdy nedosáhnete cíle, pro který jste se inkarnovali. Ale dobrá vlastnost vás bude povznášet až do bodu, kdy se transformuje do blaženosti. Takže na Diwali rozsvěcíme lampy všude, ne? Lidé rozsvěcují lampy venku, ale zapomínají rozsvítit vnitřní lampu. A vnitřní lampa není lampa, která je viditelná vně, ale soustředěním se na vaše dobré vlastnosti se vnitřní lampa nasvítí sama.

Takže toto Diwali, stejně jako všechna Diwali, která budou pokračovat od této chvíle, která budete slavit, ať všechny vaše negativní vlastnosti jsou spáleny vašim vnitřním světlem. Nikdo vám to nemůže vzít. Vidíte vaše negativní vlastnosti, vaše dobré vlastnosti, je to vaše, ale podle toho čemu dáte sílu, to bude to, co vás ponese. Takže pokud dáte sílu vašim negativním vlastnostem, soustředěním se na ně, jejich krmením, ponese vás to, bude vás to táhnout dolů. Zatímco když se více soustředíte na vnitřní světlo, které máte, tím budou páleny všechny negativní vlastnosti, které máte, a bude zářit světlo, které máte uvnitř vás.

Ve všech náboženstvích se mluví o světle, ne? Nehmotném světle. Kristus řekl, že pokud máte světlo, nemáte ho skrývat, ale posílat je ven. A to je světlo duchovnosti, které je dáno narozením, skrze dobrou karmu, kterou jste nashromáždili, prostřednictvím dobré punyi, kterou jste získali během mnoha životů. Tak to jsou tyto dobré vlastnosti, které se musí probudit.

Diwali začalo později v noci, se Sri Swamim Vishwanandou. Celý obřad se skládal z několika obřadů pujy, jako Vishwakshena Puja, Ganesha Puja a Guru Puja. Tyto pujy jsou úvodními rituály ke Kalash Puje, která byl provedena; je důležité vědět, že pohár Kalash reprezentuje samotnou Maha Lakšmí .Když se modlitby chýlily ke konci, začal Guruji zpívat řadu devotionálních písní. Tým hudebníků se připojil a zazpíval několik vlastních skladeb, číníc tak festival kompletním. Po Arati vedl Guruji meditaci, která nabídla každé osobě příležitost zažít své vlastní vnitřní světlo. Noc skončila tradičním zapálením svíček, které byly umístěny kolem cest vedoucích k Ašrámu, a po chodbách uvnitř Centra. Bezpochyby jeden z významných aspektů Diwali je krása mnoha světel, připomínajících každému člověku, že tam je ještě velkolepější osvětlení uvnitř každého, jen čekající na objevení.


Žádné komentáře: