neděle 31. října 2010

Poutní cesta po jižní Indii se Swámím Vishwanandou (2.část)

Z poutní cesty po Jižní Indii se skupinou, kterou provází Šrí Swámí Vishwananda po posvátných místech tohoto regionu, dokumentuje Swámí Vishwavijayananda:

Udupi:

V Udupi, na západním pobřeží Indie stojí v chrámu socha Krishny, která je nejstarší ze všech jeho znázornění. Krishna je zde představen jako dítě, které drží v ruce hůlku. Tato byla vytvořena za života Krishny a dostala ji Rukmini, která ji uctívala.

Madhavacharya objevil tuto posvátnou sochu v kusu chandanu. Poté byl kolem ní postaven chrám. Místo, kde seděl Madhavacharya je v chrámě dosud zachováno.

Swámi Vishwananda vypráví příběh o tom, proč je socha Krishny v chrámě obrácena na západ:
Svatý oddaný Krishny nesměl vstoupit do chrámu, protože patřil k nízké kastě. Modlil se před chrámem: „ Krishno, tak rád bych viděl Tvou tvář“. Tato modlitba způsobila, že se stěna chrámu zhroutila a že svatý mudrc (pastýř Kanakadasa) mohl spatřit skrze devět otvorů Krishnu. Socha se obrátila a oddaný se mohl podívat Krishnovi do tváře. Po této události směl vstoupit do chrámu každý (i návštěvníci ze Západu). Hlavní vstup byl uzavřen a stříbrné okno nahradilo devět otvorů, které symbolizují devět forem (způsobů) Bhakti (oddanosti).

Poutní cesta po jižní Indii se Swámím Vishwanandou

Na své cestě do Shirdi se skupina zastavila v Nashiku, kde stojí velký chrám Rama Narayanya.

Po dvou dnech pobytu v Shirdi, kde se všichni účastnili od časného rána až do pozdního večera četných posvátných ceremonií, (Puja, Aarti a Abishek) odletěla skupina se Swámím do Udupi - Kerala, které je sídlem Madhava filozofie.

Poté se vydali do města Kollur, které leží cca 80 km na sever od Mangalore.

čtvrtek 28. října 2010

Om Healing v srdci Beskyd


V srdci Beskyd, v Rožnově pod Radhoštěm

vznikne nová skupina Om Healingu,

kterou povede Jagadishen.

Od 4.11. počínaje se mohou zájemci v každý další čtvrtek v 18 hod. připojit ke zpívání léčivé slabiky a prastaré Mantry ÓM.


Setkání se budou konat v prostoru „SLUNEČNICE“, Čechova ul.144, za modrým hotelem AGH.

Všem účastníkům přejeme už dnes mnoho radosti a užitku z této vysoce efektivní techniky, která je součástí Atma Kriya Yogy.

Bližší informace o Om Healingu získáte na: http://www.om-healing.org/cs


Dussera, konec Navaratri 2010 - Video

středa 27. října 2010

Prvních 6 dní Navaratri 2010 - VideoNejnovější video z Navaratri v letošním roce :-)

pondělí 25. října 2010

Gurujiho Satsang v PrazeJAI GURU DEV J Milí všichni J
Netrvalo dlouho a opět Vás s radostí zveme na setkání se Svámím Vishwanandou. Svámí byl velmi potěšen vřelým přijetím a krásnou atmosférou, kterou jste na daršanu v srpnu vytvořili. Velmi se mu líbilo, jak nadšeně jste se zapojili a přistupovali k němu s otevřeností a pokorou. Proto se rozhodl poctít nás svou návštěvou dříve než opět za rok, jak bývá většinou zvykem. Další setkání, které proběhne se nazývá satsang. Význam tohoto slova v originále znamená „bytí ve společnosti Boha“ a ve světě je často používáno jako název pro setkání a bytí spolu . Při satsangu Svámí Vishwananda odpovídá na naše otázky. Není to tedy individuální daršan, nicméně dostáváme odpovědi na své dotazy a Svámího vyzařování, jeho mírumilovná a láskyplná energie se tak či tak dotýká naší duše. Při tomto setkání k nám tedy Svámí téměř celou dobu promlouvá, vysvětluje a objasňuje duchovní principy a dotýká se nejhlubší pravdy, která v nás jeho působením ožívá. Kladou se vždy jen obecné otázky , nikoli otázky osobního charakteru. Svůj dotaz je třeba předem zaslat. Svámí pak sám zvolí, na které z dotazů odpoví. Satsang probíhá v poněkud komornějším duchu než daršan a proto je počet návštěvníků stanoven na 200 osob.
Satsang proběhne 22.12. od 17 hod na místě, které již znáte - v Domě dětí a mládeže ve Slezské ul. č. 21 na Vinohradech (Praha 2).
Jeho ukončení odhadujeme cca ve 20 hod., může však být i delší. Prosíme návštěvníky, aby se dostavili k registraci v 16 hod.
Celá akce je zároveň pořádána na podporu Svámího charitativních aktivit a obnovu ašrámu Shree Peetha Nilaya. S tím souvisí též vstupní poplatek ve výši 500,-- Kč.
Veškerý výtěžek je určen na uvedené aktivity.

Kontakty:
Prosíme Vás, abyste se registrovali výhradně na: vishwanandadarsan@seznam.cz
Se svými telefonickými dotazy se můžete obracet na: Klára Lepíková, 777 578 978
Též doporučujeme průběžně sledovat český blog o Svámím, kde naleznete aktuální oficiální informace

Jak se zaregistrovat a uhradit vstupné:
1. Prosíme, přihlašujte se závazně a celým jménem na výše uvedené adrese. Do mailu zároveň uveďte jednu otázku,
kterou byste chtěli Svámímu položit ( 1 návštěvník = 1 otázka).

  1. 2. Současně odešlete částku vstupného na účet č. 2105776904 / 2700. Vaše registrace se stává platnou ve chvíli, kdy od nás mailem obdržíte potvrzení o přijetí vstupného. Jeho obdržení Vám potvrdíme zpět mailem. Je velmi nutné, abyste do zprávy pro příjemce vyplnili jméno účastníka a vaši mailovou adresu. Pokud tak neučiníte, nebudeme schopni platbu identifikovat.(Příklad:Jan Novák, j.novak@seznam.cz). Jedna osoba může zaregistrovat více osob a to tím způsobem, že zaplatí např.2000 Kč. Dostanete pak potvrzenou registraci pro čtyři osoby
3. Uzávěrka přihlášek a nejpozdější termín připsání platby na uvedený účet je 31.10.2010. Registrujte se a plaťte co nejdříve.
Ve chvíli kdy bude dosaženo počtu 200 osob registrace již nebude možná.
Při satsangu platí stejná pravidla chování a oblékání jako při daršanu. Raději připomínáme, že vstup do sálu je opět bez obuvi a větších zavazadel.
Prosíme též, abyste nefotili a nepořizovali zvukové ani audiovizuální záznamy.

Těšíme se na další společné chvíle a na Vaše rozsvícené oči J Je nám potěšením pro Vás pracovat a připravit pro Vás tento obohacující zážitek.
Dejme si navzájem krásný vánoční dárek a sejděme se v lásce na satsangu Svámího Vishwanandy J
S láskou a úctou
Organizační tým satsangu

neděle 24. října 2010

Odlet do Indie

Včera jsem mohla Swámího odvézt na letiště a směla při té příležitosti udělat několik obrázků...:

"....je přeplněno ?"

"tak tady zůstanem! ;-).."

"Ano, vegetariánské jídlo, prosím!"

V minulé noci čekal už na celou skupinu v Bombayi autobus, který ji měl odvézt do Shirdi, tak to bylo alespoň plánováno organizátory (Yamunashree a tým) - doufejme, že všechno proběhlo hladce!

Drishti/ Springen

Satsang v Moskvě21. října poskytl Šrí Swámí Vishwananda Satsang v Moskvě. Hala byla naplněna jeho oddanými...

sobota 23. října 2010

Očistná Yagna se Swámím Vishwanandou

Na oslavy Navaratri jsem se tentokrát doslova "doplazila" ....unavená zátěží z předchozích dnů, a dlouhé náročné cesty autem a všeho kolem, co provází odjezd maminky daleko od svých dětí, byť jen na tři dny...Všechno to pro mne bylo nějak "těžké" tentokrát, měla jsem často slzy na krajíčku...a měla jsem pocit, že to snad ani už nebyly moje vlastní síly, kterým vděčím za to, že jsem vůbec přijela...Když přijdou chvíle, kdy člověku dojde, že na věci prostě sám už nějak nestačí, přichází na mysl ledascos...Snad jen ten, kdo se opravdu "pevně drží ruky Boží", o sobě v takových chvílích nezapochybuje...

Právě proto bych ráda napsala, jak důležitá pro mne tentokrát byla závěrečná očistná yagna vedená Swámím...Probíhala venku u ohniště. Všichni jsem se střídali a každý dostal misku s rýží a spolu s ní za zpěvu a recitace manter obětoval ohýnku a Božské Matce, vše, co potřeboval dát....I v tyto momenty jsem cítila..., jak je Swámí se svou nesmírnou intenzitou pronášení modliteb opravdu v živém kontaktu s Božstvím a jak..."mu Božství prostě nic neodmítne :-)" pro tu jeho nesmírnou lásku a oddanost...My bychom toto pro sebe sami nejspíš udělat neuměli....I proto je na místě obrovská vděčnost, že on za nás prosí a nám je tím velmi pomáháno....Opět se velmi staral, jestli jsme byli opravdu všichni...Já jsem se nedostatala úplně přímo k ohýnku, házela jsem a byla jsem trošku "v druhé řadě"...Swámí mě neviděl, před poslední výměnou se na mě zadíval a ptal se nedůvěřivě, jestli jsme byli opravdu všichni..?? Byla jsem..., sice "vzadu" , ale byla jsem...A zas, jako častokrát to ve mě po jeho pohledu pracovalo....Otázky v mysli...Proč si stále stoupáš "dozadu"? Proč nepřijmeš vždy svou sílu, svou roli, své místo a nebo i jen plně mou pomoc....? A i to, že o mně "ví" .....A pak pokrčil s podivem rameny a vyzval poslední skupinku, ať myslí na ty, kteří "nebyli". Toto kolo bylo pro mne velmi silné a hluboké. Cítila jsem Swámího modlitby za nás jdoucí do obrovské hloubky......A zas se ve mně spustil vnitřní "pláč" z té vděčnosti....Neboť teď jsem jasně viděla i cítila...., že když my "stojíme" , neodvažujeme se a podléháme smutku,.....pak je to on - Bůh, skrze našeho gurua - učitele, kdo nás právě v tu chvíli drží v náručí a nese....Když se cítíme nejvíc sami, opuštění, slabí a bez síly a odvahy, jsou ty jediné stopy v písku otisky jeho chodidel...( SmileZnáte jistě ten příběh o muži, jak si povídá s Bohem a říká mu..."Pane, vždyť ty jsi říkal, že když tě budu následovat, budeš vždy se mnou spolu na mé cestě. Všiml jsem si ale, že v nejtěžších chvílích mého života byl v písku jen jeden pár stop. A pán mu odpověděl: " Drahé, předrahé dítě, věz, že tě miluji a nikdy tě neopustím....V dobách tvých největších trápení a smutků, tam, kde jsi viděl jen jeden pár stop, jsou to mé stopy. Protože jsem tě nesl v náručí.)

Jsem Swámímu moc vděčná, za jeho vedení, starost a modlitby za nás všechny....Pomoc veliká....Smile

Iva T./Č.R.

pátek 22. října 2010

Výhry v tahu tomboly 13. října 2010

Uprostřed Navaratri, 13.října, proběhl 4. Tah v Danya Lakshmí Tombole.

1. cena (červené Navaratri sárí z roku 2009): Carlotta (I)
  1. cena (Navaratri CD z roku 2009): Mirco (I)

  2. cena (CD dle volby): Paramesti (D)

  3. cena (kniha): Gabriele (I)

  4. cena (kniha) Antonella (D)

Srdečně blahopřejeme !


Dakshini píše:

Tentokrát je tu velice krásný příběh, který bychom Vám rádi vyprávěli: Carlotta a její manžel jsou z Itálie a čekají v příštím roce ve dnech Shivaratri jejich první dítě. Přijeli do Centra oslavit všech 10 dní Navaratri. Na tah tomboly 13. října jsme se sešli v kapli, zatímco v tutéž dobu probíhala Devi puja ve stanu. Vyrozuměla jsem krátce Carlottu, ale ona chtěla raději zůstat během losování ve stanu. Hlavní cena červeného Navaratri sárí padla na ni. Chtěli jsme ji překvapit a poprosili jsme Rukmini (nové jméno Alany), aby jí sárí hned předala. Když jsme se vrátili do stanu, viděli jsme, že Carlotta sedí u Yagny a nechtěli jsme ji v jejích modlitbách vyrušovat. Sotva vstala, přiskočila k ní Rukmini a podávala jí její nové sárí. Byla naprosto oněmělá.

V hlubokém pohnutí nakonec vyprávěla, že trochu švindlovala. Řekla Božské Matce během Yagny, že když to sárí vyhraje, tak do něj jako první své právě narozené miminko zavine. Jak by mohla Božská Matka takovou modlitbu nevyslyšet???

Mimochodem, v minulém roce nosila Devi toto sárí po celých 10 dní, jelikož další sárí se omotávala přes něj. Toto červené sárí bylo první a nabírané tak těsně na těle Devi... Jaké požehnání pro očekávané miminko!


Ceny pro příští tah 13. listopadu 2010


  1. cena: Ponožky Swámího, které nosil během Devi Puji (neprané!!!)

  2. cena: Swámího tričko

  3. cena: CD dle volby

  4. a 5. cena kniha podepsaná Swámíjím

Tříměsíční hlavní cena: Swámího košile ze křtin, kterou měl na sobě v Izraeli 2009 v jezeru Genezaret.

Losy za 32,- Euro dostanete v Bhakti Shopu, u Dakshini nebo online.

Platbu s účelem 'Tombola' na účet: Bhakti Event GmbH, Frankfurter Sparkasse, Konto Nr. 200282891, BLZ 500 502 01 a potom prosíme o zaslání e-mailu na tombola@bhaktimarga.org

čtvrtek 21. října 2010

Po oslavách Navaratri do všedního dne....

Milí přátelé, drazí čtenáři našeho blogu:-)

Obracíme se na ty mezi Vámi, kteří se vrátili ze Springen plní dojmů po oslavách Navaratri se Swámím Vishwanandou. Pokud byste chtěli napsat malou zprávu o tom, jak na Vás slavnost zapůsobila a jak se Váš kontakt se Swámíjím ve Vašem životě projevuje, velmi to uvítáme a rádi zveřejníme !
Možná, že máte dokonce při ruce vhodný snímek z Vašeho okolí jako případnou ilustraci Vašeho příběhu :-)
Můžete napsat též komentář do okénka po kliknutí pod příspěvky v tomto blogu...
Děkujeme za Vaši návštěvu, za to, že jsme mohli spolu s Vámi prožívat tyto vyjímečné oslavy a přejeme Vám všem krásné dny

s láskou:-)
Uma
uma@bhaktimarga.org

středa 20. října 2010

Meditace na Božskou Matku

Aditya píše:

Toto je hezká meditace na Božskou Matku, kterou nás Swámíjí prováděl v Polsku. Dělám ji už několik dní, je moc příjemná.

Meditace: Na klíně Božské Matky (z darshanu Swámího Vishwanandy v Polsku).

"Zavři oři a představ si, že sedíš na klíně Božské Matky. Představ si, že jsi malý a sedíš na Jejím klíně. Prociťuj svou radost z toho, že jsi na Jejím klíně. Vnímej Její mateřskou lásku, Její ochranu.

Prociťuj, že se nemusíš ničím obtěžovat. Jsi dítě, čím by ses měl/a zatěžovat? Co si o tom máš myslet ? Že jednoduše JSI.

Teď promluv k Božské Matce. Mluv s Ní stejně tak, jako mluvíš s každým jiným. Zeptej se jí cokoli chceš. Dívej se a poslouchej jak Ti odpovídá.

Teď, když jsi okusil/a sladkost Matky, věz, že je vždycky s Tebou. Vždy ochotná Ti pomoci, vždy připravená splnit všechna Tvá přání. Nestyď se Ji o to prosit. Protože Ona je ta, která dává. Má nadbytek, musí Ti dát více, než si dovedeš představit.

Přijímej tedy z tohoto nevyčerpatelného pramene."

Swámí Vishwananda


úterý 19. října 2010

Vibhuti v Moskvě

Šrí Swámí Vishwananda odcestoval na několik dní do Moskvy a během minulé noci se v místnosti, ve které přenocoval, vytvořilo na třech obrazech vibhuti.....:

Obraz Pána Narayanya pokrytý posvátným popelem vibhuti

Swámí na modlitbách

a obraz Ježíše....

Tyto snímky nám právě zaslal Pritala...

Závěr oslav Navaratri 2010

V neděli, na závěr oslav, bylo uctíváno devět malých Bohyní. Děvčátka byla oděna v sárí a kouzelně nalíčená.


Swámí omýval každé jednotlivé Devi nožky, dal jí napít a najíst a nakonec všechny ještě obdaroval!

Když byly Devi konečně po dlouhé, dlouhé době „propuštěny“(cca po 3 hod., protože všichni od nich také přijali daršan), šel každý z přítomných ještě ke Swámímu, dal mu Dakshinu (poděkování za vše, co během oslav obdržel) a dostal ještě jednou Jeho požehnání!

Nakonec byly všechny sochy ze stanu v procesí odneseny - každá pod svým vlastním deštníkem – pakliže se ho podařilo otevřít.....:-)

neděle 17. října 2010

Oslavy Navaratri - 9. den

Večer začal docela nenápadně ale nakonec byl pěkně vzrušující!

Swámíjí hovořil o démonu v nás: o egu, hrdosti, chtíči..

Potom proběhlo jedno kolo yagny pro Mataji (ženy) ze Springenu, další pro muže a nakonec pro všechny děti!

A ty směly jestě nakonec pomáhat při abišéce!

Zpívali jsme mnoho bhajanů, pak Swamíjí zmizel a napětí stoupalo, vždyť jsme všichni věděli, že za chvíli začne „showdown“, ve kterém Káli (tu hraje Swámí) zvítězí v boji nad démonem (Pritala)!

Ve stanu bylo místy hluboké ticho a když se otevřela opona, viděli jsme nejdříve Swámího, který se lehce houpal v rytmu hudby... náhle byl v divokém tanci a s vysokými skoky velmi mocný...a bylo zřejmé, a každý to cítil, že do něj vstoupila Káli. Divoký tanec pokračoval a nakonec byl démon několika ranami mečem zneškodněn.

Potom - ještě později - další mantry, Bhajany, Modlitby, Bhajany, Durga Chalisa, Kali, Aaarti a vyčerpaní a rozjitření jsme šli všichni spát....

Drishti/Springen