pátek 30. října 2009

Sám si určíš, čím pro Tebe Swami je!

V roce 1998 jsme cestovali se Swámím na Rodrigues, malý ostrov v blízkosti Mauritia, kde jsme přenocovali v malém penzionu. Syn této rodiny bydlel v hlavním domě a byl tehdy, stejně jako Swámí, dvacetiletý. Začal se Swámímu vysmívat a dělat si legraci z toho, jakým duchovním člověkem Swami je, jaké zázraky a podobné věci dokáže učinit. Swámí se několikrát pokusil trpělivě a přiměřeně s ním hovořit, na to však nereagoval. Velmi brzy poté se Swami z této nepříjemné situace vymanil. Žasnul jsem, když jsem viděl, že místo toho, aby reagoval dotčeně anebo rozzlobeně, projevil vůči tomuto mladému muži soucit. Swámí přenechává lidem jejich vlastní volbu toho, jaký vztah by k němu rádi zaujali, jestli jako ke svému guruovi, bratrovi, příteli nebo jednoduše jako k obyčejnému člověku.
Paartha/Springen

čtvrtek 22. října 2009

Respekt, aneb jak přistupovat ke svému guruovi?

Když potkáš svého gurua, cítíš, že se tu jedná o zcela vyjímečné setkání. Snažíš se pochopit, kdo to je, co je, ale nedokážeš jej pochopit. Ptám se při setkání s mým satguruem Swámím Vishwanandou pokaždé: Jak se mám chovat k mému guruovi? Je tak blízko a přitom tak daleko. Jestlipak mohu kdy vyhovět jeho přání, následovat je. Často jsem si vůči němu připadala nemotorná a neuctivá, aniž by to bylo mým záměrem. Pod tímto konfliktem jsem vždycky trpěla.
Jednou jsem měla ve Steffenshofu s Gurujim pohovor. K tomu došlo jen proto, že Pritalananda Gurujimu řekl, že mám něco na srdci a Guruji si mě nechal zavolat. Měla jsem dojem, že se trošku bavil mou ostýchavostí. Když jsme po rozhovoru sestupovali společně se schodů do dvora, oslovila jsem jej z hloubi mého srdce: “Je mi tak líto, že se k tobě chovám někdy tak neuctivě, swámí.“ A on na to odpověděl: „To je mi lhostejné, je to tvůj problém. Ty se trápíš, já ne.“

Prajna / Centrum Springen

neděle 18. října 2009

SOUČASNĚ LIDSKÝ I BOŽSKÝ

Se Swámím Vishwanandou jsme se poprvé setkali v jednom privátním domku, kde si moje rodina zajistila termín k osobnímu rozhovoru. Když jsme stoupali po schodech do prvního patra, potkali jsme milého, mladého muže v tričku s nápisem „Om Namah Shivaya“. Pozdravili jsme jej a protože jsme byli velmi rozrušení a netrpěliví konečně potkat tohoto velkého světce, prošli jsme kolem něj do určené místnosti. Když jsme otevřeli dveře, zjistili jsme, že místnost je prázdná! V tomto okamžiku jsme plni studu pochopili, že ten vlídný, mladý muž u schodů nebýl nikdo jiný, nežli sám Swámí. Jedna z jeho nejpozoruhodnějších vlastností je jeho lidskost a jednoduchost. Touto lekcí nás naučil, že Bůh není daleko, nebo někde vysoko, ale všude, úplně blízko, v těch malých, jednoduchých věcech a událostech kolem nás.

sobota 17. října 2009

ZJEVOVÁNÍ MARIE


Když jsem v roce 2000 Vishama (tak jej tehdy nazývali) potkala, zjevovala se mu čas od času Matka Marie. To se mohlo stát i při nákupu uprostřed města. Padl tehdy najednou z čista jasna na kolena, sepnul ruce a díval se lehce vzhůru. Jeho rty se někdy pohybovaly. Tu a tam se něžně usmál anebo mu z očí steklo několik slz. My ostatní jsme nic neviděli a stáli rozpačitě ve zbožné modlitbě a očekávání. Dobře jsme věděli, že se tu něco úplně vyjímečného odehrává. Zůstávalo nám to však skryté.Po takovém zjevení Visham vždycky nesmírně zářil. Když bylo zase možné s ním mluvit, ráda jsem se trochu vyptávala: Jak vypadala Marie? Co měla na sobě? Jak stála? Jaký měla závoj?
Jakou barvu měly její šaty? On potom vždy vyprávěl ve svrchovaném citu lásky o Marii. Byl unešený, bylo tak krásné mu naslouchat. Člověk mohl získat alespoň jemný dojem toho, jak nádherná je láska Marie. Vyprávěl potom například, že její závoj byl tak krásný. „Bylo za ní takové světlo, že si to nedokážeš představit, mnohem světlejší než svit slunce! Kolem dokola bylo mnoho malých andílků, některým se nechtělo zpívat a dívali se znuděně...“ Dostával často od Marie poselství, psal je a potom nám je předčítal. Bylo to nádherné
zažít jej v takovém vytržení.

Drishti /Springen

pátek 16. října 2009

SEBEREALIZACE

Lidé se často ptají Swamiho Vishwanandy na rok 2012 a chtějí vědet, co se bude skutečně v tomto roce dít. Jedna z předpovědí hlásá, že všichni lidé budou osvíceni.
Swami Vishwananda při darshanu 13. července 2008:
"Ano, je to skutečně pravda. V roce 2012 tu budou šťastní lidé, osvícení lidé. V roce 2012 bude konec světa, protože každý den svět tak trochu končí a v roce 2012 se budou také pořádat Olympijské hry.
Osvícení, nemyslete, že osvícení můžete jen tak jednoduše získat. Musíte pro to skutečně něco udělat. Jsem štasten, že si mnoho lidí určilo ten cíl dosáhnout do roku 2012 realizace Božství v sobě. Síla vašeho rozhodnutí vás k němu povede. Ale nestane se tak jen tím, že budete sedět a čekat na rok 2012. Ne, musíte pro to něco udělat, abyste toho dosáhli.
Vaši rozhodnost jste dnes dokázali tím, že jste se vydali na tu dlouhou cestu sem. Rozhodli jste se jít na darshan a přišli jste. Stejně tak - rozhodli jste se uskutečnit Boha, být osvíceni a dosáhnout seberealizace. Okamžik, kdy máte toto rozhodnutí následovat je teď. Teď na tom začněte pracovat. Nečekejte do roku 2012 a nemyslete, že Bůh vám vaši seberealizaci jednoduše daruje.
Všechno, co dostáváme od Boha, dostaneme tehdy, když dozraje čas a my s tímto darem dokážeme správně zacházet. Žádná seberalizace, dokud nevíte, jak s ní zacházet.
Nevěšte si kolem krku ceduli, na které stojí: Realizoval/a jsem se. Tak to nejde. Dosáhnutí seberealizace s sebou nese velkou zodpovědnost, musíte projít určitým čištěním, abyste ji mohli získat.
A samozřejme, že svět bude končit, protože všechny ty negativní vlastnosti, které jsou v této osobě zastoupeny, stejně tak skončí. Toto bude konec.
Ale budou kousek po kousku končit a musíme pro to něco dělat, aby skončily. My sami musíme jít touto cestou.
Duchovno probíhá individuálně. Nemůžeme se dívat na druhé lidi a srovnávat se s nimi, musíme se dívat skutečně na sebe. Duchovno jde svou vlastní cestou. Jestli v roce 2012 nebo později, toto rozhodnutí závisí na každém jednotlivci, protože každý člověk má svou vlastní, individuální duchovni stezku.
Obrazně řečeno: Když něco jím, neznamená to, že se tím naplní žaludek druhého. Krishna tak činil. Božské osoby mají tu možnost, stejně jako Christus. V Bibli praví : „Sešlu vám svého Ducha.“ A na Svatodušní svátky seslal Božího Ducha na apoštoly.
Mistr to může umožnit, může vám dát jednoduše osvícení. Ale to záleží na mistrově milosti."
(překlad: Uma)

čtvrtek 15. října 2009

NA KONCI DNE


Když do mého života vstoupil Swami Vishwananda, cítil jsem, jak v mém srdci začala růst Boží láska. Boží láska je jako plamen, který den ode dne stoupá, až jednoho dne všechno obejme. To nejdůležitější, co jsem se v životě naučil, je od Swamího: Láska! Láska je to nejnádhernější, co existuje!
Swami Vishwananda nás učí milovat všechno, pořád, za každých okolností a to bezmezně. Na konci je to totiž láska, kterou odevzdáváš Bohu. On je veškeré bytí. Je však též pramenem lásky. Láska nesoudí, neposuzuje, láska je trpělivá, láska je věčná! Když miluješ, přebývá Bůh v Tobě a Ty v Něm. Na konci Tvých dnů, na sklonku Tvého života, až se podíváš na všechny své činy, budou ty, které jsi naplnil svou láskou, zářit jako klenoty.
Pritalananda/Springen

středa 14. října 2009

OM HealingOm Healing

OM je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvůků a vibrací, zdroj celého Stvoření, tak jak ho známe.
Om Healing je již tisíce let stará skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace OM pro léčení lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do Omhealing skupin po celé Zemi, tím více léčivá a duchovní energie OM přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto z působem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu.
Om Healing má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní metoda léčby pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.
Jak to funguje?

Kosmický prazvuk OM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací OM. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá OM, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om healing nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu.

Během Om Healing se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zůčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují OM vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolné léčení.

Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu. Můžeme posílat Světlo dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě. Neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli.

Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních

Připojte se k Om Healing skupině
Pokud byste měli zájem připojit se k Om Healing skupině, kontaktujte, prosím, Vašeho místního koordinátora Om Healing skupiny. Aby se člověk mohl zůčastnit Om Healing, nemusí náležět k určitému náboženství, ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen zpívat OM po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zůčastnit se přímo Om Healing. Tito a další lidé, kteří se nemohou zůčastnit, může být pomoženo i na dálku, pokud poskytnout Om Healing koordinátorovi své jméno či fotografii.
Jai GurudevOM healing CZ. Karlovy Vary Klárka tel:777578978
Louňovice u Říčan u Prahy Tomík 728642727
Raghudas@darshan.cz

neděle 11. října 2009

Prasadam receptV době kdy Swamiji dával první daršany, někdy sám připravoval Prasadam.Štastně si prozpěvoval během míchání všech ingrediencí.
Recept je následující :

3/4 balení másla
mletý kardamon
skořice
mandle
rozinky
1 hrnek krupice
1 hrnek cukru
4 hrnky teplé vody

Příprava:
Rozpust cukr ve vařící se vodě, současně rozehřej máslo v hluboké pánvi, do pánve přidej koření a mandle, krupici a míchej než se vůně začně linout, přidej cukrovou vodu a pokračuj ve stálém míchání než hmota zhoustne, máš li rád přidej rozinky.

(překlad: Tara)

úterý 6. října 2009

25 KILO VIBHUTI


V roce 2005 jsme navštívili ašrám na Mauritiu. Jednoho rána nám Swami řekl: „Dnes musím dělat vibhuti, budu brzy spoustu potřebovat.“ Swami šel do svého pokoje oděn do lunghi (indického šatu) a usedl na rozložené prostěradlo. Nechal hrát CD s mantrou „Om Namah Shivaya.“ Sedli jsme si do sousední místnosti a zpívali tutéž mantru. Trvalo to asi 40 minut než nás Yogeshini, která stála přede dveřmi k jeho místnosti, zavolala. Předsíň byla prosycená nádhernou vůní vibhuti. Vstoupili jsme do místnosti a pocítili okamžitě tu neuvěřitelnou atmosféru. Swami seděl uprostřed místnosti a všechno kolem něj bylo pokryto bílým popelem. Swami byl od hlavy až k patě bílý. Když vstal, uchopili jsme všechny 4 cípy prostěradla a začali vibhuti sbírat. Bylo to víc než 25 kilo. Později jsem se jej zeptala: „Odkud je to všechno vibhuti? Jak to funguje?“ Swami vysvětlil: „Je to světlo, které vychází z mého těla. Proměňuje se ve vibhuti. Dříve jsem dovolil lidem, aby se dívali, ale teď je toto světlo příliž silné, spálilo by vám oči.“

Sumitra/Švýcarsko

pondělí 5. října 2009

PROMLUVY : STEFFENSHOF, 23. března 2005


Jai Gurudev !
Rád bych vám vyprávěl jeden velmi krásný příběh s důležitým obsahem. Byl jednou jeden mistr, který měl své žáky. Jednoho dne šli společně přes pole. Mistr se náhle zastavil, aby si prohlédnul růžový keř a řekl svým žákům: „Pohleďte, na tu krásnou přírodu!“ Mistr byl úplně unešen. Žáci si prohlíželi růže, rozhlíželi se kolem sebe, dívali se znovu na růžový keř – ale nemohli pochopit, co tím mistr myslel. Dívali se a dívali, až jim mistr řekl: „Vy to nevidíte, neni-liž pravda?“ Žáci byli zmateni. Zírali na růže, zírali na mistra a pak jeden na druhého. Mistr, který viděl jejich protáhlé, nechápající obličeje, řekl: „Pohleďte na květiny, hleďte, jak jsou překrásné. Dívejte se pozorně. Žijí a jednají v tomto okamžiku, bez jakékoliv naděje do budoucna a bez truchlení po minulosti. Žijí a jednají v přítomnosti. Rozptylují svou vůni bez důvodu, bez jakéhokoliv očekávání – zcela svobodně! Žijí svůj život dokonale. Rozumíte, co to znamená?“
Příroda odvádí svou práci a lidé se mohou tolik od ní naučit, dokonce od této růže. Růže nic neočekává, ale co dělají lidé? Místo toho, aby ve svém životě správně jednali, plýtvají časem, protože stále něco očekávají a sami jsou z toho potom nešťastní. A co nakonec řeknou? „Ó Bože, proč mi sesíláš trápení? Vždyť jsem byl k Tobě vždycky dobrý, pořád na Tebe myslím!“ - Ale na druhé straně stále něco očekávají.
V této hře, kterou hrají, zapomenou svou opravdovou přirozenost. Zapomenou proč tady jsou.
A víte co, to se jim dokonce líbí! Tak rádi říkají: „Ach, já ubohý.“ Neřeknou: “Jsem božský, jsem Tvůrce všeho.“ Čekají raději na budoucnost a na to, co jim budoucnost přinese anebo myslí soustavně na minulé události. Věříte skutečně, že toto přinese lidstvu štěstí? Ne, jenom utrpení. Dokonce, když si sednou k meditaci, očekávají, že uvidí Světlo anebo před sebou spatří Boha.
Ale já vám říkám, že i to je očekávání a s tímto očekáváním neuvidíte nikdy Světlo. Neuvidíte nikdy Božství. Jenom, když řeknete: „Bože, zkusil jsem všechno. Nyní zanechám veškeré očekávání a odevzdám se zcela Tobě.“ Potom uvidíte Světlo, to Světlo se vám zjeví, protože toto Světlo je vaše Vyšší Já. Mysl však zakrývá toto Jáství pomíjejícími věcmi a předpokládá, že to je skutečnost. Opusťte proto jednoduše všechno dřívější, nechte padnout tento malý egoismus, který vám pořád namlouvá : „Já jsem to, já jsem ono“. Co je toto „Já?“ Seznámili jste se s ním? Uskutečnili jste to „Já?“ - Ne! Dokud jste to ještě neuskutečnili, nemůžete jít kupředu. Proč tedy dávat něčemu, co neznáte, takový význam? Co je tak velkolepé na tomto soběvztažném „Já“, které se pokládá za všeobsahující? Tomu tak není.
To je pravý význam kříže: Oddělte „Já“ a nechte jednat Božství. Co potom zůstane? Zůstane „Já“, ale toto je univerzální „Já“.“Já“ bez jakékoliv identifikace se sebou samým. To „Já“, ta vyšší bytost, která je v každém z vás stejná. A to je to „Já“, o kterém mluvil Ježíš: „Já jsem Cesta, Já jsem Pravda, Já jsem Světlo. Je to „Já“ vašeho vědomí, „Já“ Kristova vědomí, které každého z vás vede, v každém z vás je. Čeká na to, aby se mohlo uskutečnit.
Je moc dobře, že přicházíte na darshan a meditujete. Ale nemělo by to být jen teď, nýbrž vždy. Požehnáním, které přijímáte – nazývá se praana hooti – obdržíte a aktivujete Světlo ve vás. To je to, co pro vás mohu udělat, zbytek je na vás. Mohu vám přinést potravu, rozkrájet ji a vložit vám ji do úst, ale nemohu ji za vás polknout. Byl bych šťasten, kdybych to pro vás mohl udělat. Ale to už je věc každého z vás. Odpovíte mi: „Vždyť se o to pokoušíme, ale nic se nestane.“
Myslete na to, co jsem před chvílí řekl. Řekl jsem, že když se o to pokoušíte s očekáváním, nemůže se to stát. Musíte svou mysl dokonale vyprázdnit. Nechte myšlenky, které přicházejí odplynout, nechte je odejít, neživte je. Nejste mysl, nejste myšlenky. Jste mnohem více, nežli to.
Každý z vás je dítě Boží. Je částí Božího Stvoření. Vynaložte své úsilí a určete si tento životní cíl. Kdykoliv myslíte, že děláte chybu, zavřete oči, ponořte se do nitra, hluboko do vašeho srdce a zeptejte se vašeho Vyššího Já – a slyšte! Jedině, když se mysl uklidní, uslyšíte, jak vaše srdce k vám promlouvá. Pokračujte ve cvičení. Opakuji to znovu a znovu a budu to říkat nadále. Možná, že pokaždé, když přijdete na Darshan, uslyšíte ode mě totéž. Dokud necvičíte pořádně, budu vám to muset opakovat. Budu vás tím nudit, protože chci z celého srdce, abyste dosáhli Božství. Rád bych, abyste všichni v sobě uskutečnili Lásku boží. A nejen to! Chci, abyste se všichni stali nástrojem této Lásky, abyste ji šířili, přinášeli ke každému. Nemusíte chodit sem a tam a každého objímat, abyste se podělili o Boží lásku. Toto Světlo se bude odrážet ve vašich tvářích, ať už jdete kamkoliv, toto Světlo bude neustále s vámi. Jai Gurudev!
(překlad: Uma)