středa 14. října 2009

OM HealingOm Healing

OM je prapůvodní, prvotní vibrace, základ všech zvůků a vibrací, zdroj celého Stvoření, tak jak ho známe.
Om Healing je již tisíce let stará skupinová duchovní léčebná technika, která využívá kosmické vibrace OM pro léčení lidí i samotné Země. Pomáhá opět vnést rovnováhu a harmonii do nás samotných, našich rodin, společnosti i životního prostředí. Čím více lidí se připojí do Omhealing skupin po celé Zemi, tím více léčivá a duchovní energie OM přirozeně vstoupí do našich životů. Tímto z působem transformujeme nejen sami sebe, ale činíme velkou službu celému světu.
Om Healing má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní. Po tisíce let nebyla tato duchovní metoda léčby pro lidi přístupná. Nyní vcházíme do nové doby, ve které stále více a více lidí probouzí svůj vnitřní potenciál. Tato technika byla opět přivedena, aby tuto transformaci usnadnila.
Jak to funguje?

Kosmický prazvuk OM v nás upraví všechny vibrace, které nejsou v harmonii s vibrací OM. Uvolňují se emoce, myšlenky a negativní energie, čímž dochází k uzdravování. Vše negativní je nabízeno Bohu, přeměněno na pozitivní, a to se navrací lidem zpět. Tento proces působí na všechny úrovně lidské bytosti: fyzickou, emocionální, duševní i duchovní. Pokud skupina zpívá OM, dochází k zesilování a rozšiřování léčivé síly. Aura se přeměňuje na čisté světlo. Negativita, která zakrývá naše opravdové Já, je dočasně přemožena Boží milostí, což je velký dar. Om healing nejenže uzdravuje a uvádí do rovnováhy lidi uvnitř skupiny, ale rovněž v okolí skupiny, lidi a zvířata v sousedství, naplňuje Světlem domy i přírodu.

Během Om Healing se spojují jednotlivé aury účastníků do kruhu a vytváří se vyšší kolektivní vědomí. Nad zůčastněné lidi sestoupí čisté Světlo, čisté vesmírné vědomí. Někteří citliví lidé ho mohou dokonce vidět. Jeho barvy jsou vzájemně se prolínající barvy zlatá, modrá a bílá. Bílá představuje čistotu, zlatá a modrá aspekty Světla. Mezi tímto vesmírným vědomím a individuálními účastníky je formován kanál, ve kterém vstupují OM vibrace do skupiny i jejího okolí. Dochází tím k uvolňování a čistění různých energií - např. strachy, napětí, pýcha. Tímto způsobem probíhá samovolné léčení.

Léčivá energie může být sesílána do různých míst a různých situací. Může být směrována tak, že pomáhá těm lidem, kteří se sezení neúčastní, nebo ani nechtějí z různých důvodů účastnit. Postačí vložit jméno či fotografii dotyčné osoby doprostřed kruhu. Můžeme posílat Světlo dokonce i zemřelým lidem, kterým tímto pomůžeme na Cestě. Neboť každá bytost, každá duše pokračuje na Cestě i po smrti, po odložení fyzického těla a mysli.

Nejlepších výsledků je dosahováno při pravidelných sezeních

Připojte se k Om Healing skupině
Pokud byste měli zájem připojit se k Om Healing skupině, kontaktujte, prosím, Vašeho místního koordinátora Om Healing skupiny. Aby se člověk mohl zůčastnit Om Healing, nemusí náležět k určitému náboženství, ani duchovní cestě. Nutné je pouze být schopen zpívat OM po určitou dobu v rámci speciálně uspořádané skupiny lidí.

Lidem, kteří měli v minulosti velmi závažné psychické nemoci není doporučováno zůčastnit se přímo Om Healing. Tito a další lidé, kteří se nemohou zůčastnit, může být pomoženo i na dálku, pokud poskytnout Om Healing koordinátorovi své jméno či fotografii.
Jai GurudevOM healing CZ. Karlovy Vary Klárka tel:777578978
Louňovice u Říčan u Prahy Tomík 728642727
Raghudas@darshan.cz

Žádné komentáře: