čtvrtek 31. října 2013

Co nás zavede k "vyšší" lásce?

Jak je zmíněno v Gítě: Pouze když člověk rozvíjí lásku, jakou měla Rádha pro svého Milovaného, tak dosáhne Milovaného. 

To znamená, jak jsem již řekl: Pouze když člověk rozvíjí lásku k Bohu až do krajnosti, dosáhne Božství. 

A jak by měl rozvíjet takovou lásku? 

V první řadě víme, že láska pochází ze srdce a víme, že tam je. Vy všichni o tom víte, že? Ano! My víme, že uvnitř našich srdcí jsme plni lásky, ale zatím někdy shledáváme jako obtížné to, abychom to vyjádřili, je pro nás obtížné nechat to jít ven. Je to proto, že v naší mysli jsme příliš omezeni překážkami. Jsme tolik limitováni našimi vlastními omezeními. Ale když víme, že láska přebývá v našem srdci, proč ji stále nevoláme? Nechte ji vyjít ven! Je to jako když, řekněme, přijdete za mnou a víte, že jsem doma a nutně mě potřebujete. Co byste měli udělat? Měli byste zaklepat na dveře a stále klepat. Kdyby tam byl zvonek, tak byste mohli zvonit na zvonek. Mohli byste chodit kolem domu a hledat způsob, jak zaujmout moji pozornost. Mám pravdu? Měli byste to tak udělat. Pokud je to skutečně naléhavé, uděláte pro to cokoliv. A stejné je to s touto láskou, která je přítomna uvnitř vás. Ale velmi často lidé říkají „Ano, zkusím to cítit, ale když to neucítím do měsíce, končím!“ Ale tak to není. Láska, nezáleží na tom, jestli to je láska k Bohu nebo k někomu, láska je láska. Měli bychom začít milovat to, co je nám blíž, víte: co můžete vidět, co můžete držet, co nás může vést k vyšší lásce. A to je důvod, proč když jsou dva lidé zamilovaní, na začátku, ovšem, je tam veliká láska. Ale ta láska může růst, víc a víc, když ji člověk nechá růst. A stejné je to s láskou k Bohu, kterou máte uvnitř vás, když jí necháte vyjít ven. 

Jak jsem již řekl mnohokrát, musíte se stále snažit. Ta láska přebývá uvnitř, Božství přebývá uvnitř vašeho srdce. Ten skutečný chrám není nikde venku. Je tady, kde přebývá skutečný Pán. Skutečný kostel, skutečná mešita jsou tady a vy všichni o tom víte, ať už Ho cítíte, nebo ne. V mysli víte, že Bůh přebývá ve vašem srdci i mysli, síla mysli je tak silná. Vy to víte. Když si děláte trošku starosti, může se stát, že vaše starosti začnete cítit jako obrovské. A stejné je to s láskou. I když i jen trošku víte, že Bůh přebývá ve vašem srdci, můžete se stát, že to skutečně poznáte velkolepým způsobem. A jak velmi dobře víte, síla lásky je jediná věc, která si všechno podrobí. Pokud si chcete podrobit Boha, podrobte si Ho láskou. Když Ho chcete dosáhnout, dosáhnete Ho jedině s láskou. Ale ta láska musí být čistá a čistá. Neříká se „Ano, já jsem byl tady v Centru, byl jsem v ašrámu, já vím. Byl jsem na Šivaratri a tak je moje láska čistá.“ Ne, vy musíte tuto lásku učinit čistou uvnitř vás. Musíte trénovat vaši mysl, aby byla pozitivní. Když je vaše mysl pozitivní a vy víte, že Bůh přebývá uvnitř a stále Ho voláte, potom není žádná šance, že by uvnitř vás neodhalil Sám Sebe.  

Každý nakonec dosáhne Božství, protože esencí vaší vlastní duše je pouze On. A pouze skrze tuto lásku, když se tato láska skutečně probudí a stane se takovou láskou, jakou měla Radharani, potom není žádná šance, že byste Ho nedosáhli. 


A tak nechte lásku jásat uvnitř vás, jak říkám, ne pouze dnes, ale vždycky. A kéž se, skrze milost Radharani, stanete takovými, jako Ona. Jako mnoho ostatních svatých, ne pouze jako Radharani, ale také mezi mnoha Božstvy, která milují Pána, uvidíte, že je tam vyjádření této Božské Lásky. Když to oni mohli udělat, tak vy to také můžete udělat. Když světci dosáhli jednoty s Božstvím, buďte silní a řekněte „ano“: můžete to udělat a stále otravujte Pána uvnitř vašeho srdce, dokud neotevře dveře a neřekne, „Jsem tady, co chceš?“ A buďte připraveni, až se vás zeptá, co chcete, co chcete vědět, o co skutečně žádáte.

překlad Alandini, Č.R.

středa 30. října 2013

Nechte vaše myšlenky spočinout v pekle, ale vy se radujte v Božství...

Na duchovní cestě, nejdůležitější věcí, kterou musíme udělat, je kontrolovat naši mysl.
Říkáme, že sledujeme naše myšlenky. Co je myšlenka? Myšlenka je obraz. Myšlenka je výtvor. Proč se říká, že musíme sledovat naše myšlenky, protože většinu času nás naše myšlenky dělají negativními. 

Musíme je sledovat a mít je pod kontrolou - často je to dost obtížné. Naše myšlenky nás činí tím, kdo jsme, protože stále běháme za nimi. Před několika dny proběhlo čtení v kapli, kde bylo rčení od Svatého Silvána z hory Athos, který řekl: „Nechte vaše myšlenky spočinout v pekle, ale vy se radujte v Božství.“ 

Trochu to vysvětlím. V současné době, v momentě kdy vidíte své myšlenky běžet do pekla, všichni běžíte za myšlenkami do pekla. Vaše myšlenky skáčou, skáčou a skáčou, a pak bum - jdou tam. Skáčete také za nimi a děláte totéž, vrháte se za nimi. Když se na sebe podíváme, uvidíme, že velmi často chceme mluvit o tom, co máme v našich myslích. Rádi bychom všem řekli, jak velcí jsme. Rádi bychom propagovali sami sebe a řekli: "Oh, viděl jsem světlo, viděl jsem to a viděl jsem tamto. Cítil jsem to a tamto." Proč? Je to krmení myšlenek, takže myšlenka může být větší. Je to jako když analyzujete plaza. Plaz může být velmi jemný, velmi prostý, jde svou cestou, ale v okamžiku, kdy spadne do jámy, se bude snažit co nejvíc, aby vylezl. V okamžiku, kdy bude vylézat z té jámy, bude agresivnější než kdy jindy. 
Takové jsou také naše myšlenky. V momentě, kdy jsme je odložili, vzplanou tímto energickým výkonem a řeknou: "Ano, jsem venku."
Jak řekl Kristus: "Není to to, co se děje uvnitř člověka, co jej znečišťuje, ale co z člověka vychází." V Gitě se říká, že "kontrolovaná mysl je váš nejlepší přítel, ale nekontrolovaná mysl je váš nejhorší nepřítel." Jak jsem řekl, jakým způsobem myslíme, takovými jsme. Musíme kontrolovat naše myšlenky. Modlitba a neustálé připomínání si Božství nám pomáhá naši mysl kontrolovat. Pomáhají nám naši mysl, která stále běhá, uvést do klidu, do ticha. Díky tichu myšlenky zmizí. 
Pokud je vaše myšlenka negativní a necháte ji, všude kolem vás se vše stává negativním. Nebude tam nic pozitivního. Ale pokud udržíte tuto myšlenku uvnitř, skrze modlitbu a skrze vnitřní ticho se rozpustí. Ale ne, tak rádi se vyjadřujeme, vyjadřujeme naše myšlenky. Můžete, nebudu říkat "Ne, nedělejte to", ale nejprve je zvládněte, pak je můžete vyjádřit. 

Když sami sebe úplně ztišíte, pokud ztišíte svou mysl, obdržíte vše. Nebudete ani muset žádat. Budete přijímat, protože Bůh je milostivý. On je vševědoucí, takže myslíte, že Jej opravdu musíte žádat?úterý 29. října 2013

Obrázky z Bretaně.

Nikhil poslal několik obrázků z Francie:


Cesta začala v Caen, pokračovala do Mont St. Michael, St. Malo, St. Brieuc a nyní jsou v Quimper...

Samozřejmě že mezi spoustou zastávek byly návštěvy kostelů a svatých míst. Swamiji spoustu času vysvětloval.

 

Nevypadají tihle dva jako dva staří vinaři, kteří přemýšlejí, kdy je ten správný čas pro sklizeň?


pondělí 28. října 2013

pátek 25. října 2013

Nový Bhakti Shop on-line!

Náš "media tým" pracoval nějakou dobu na novém on-line obchodu. Nyní je hotov!


Zde je link na Bhakti Shop:


Jsme velmi šťastni, že vám můžeme nyní konečně nabídnout velmi dobře fungující on-line obchod, a věříme, že v něm najdete mnoho atraktivních nabídek! Platba je nyní možná platebními kartami, platbou inkasem či bankovním převodem.


Anantananda bude na on-line shop dohlížet, Meela bude dělat fotografie a Urmilaavati bude prodávat produkty on-line, spolu s Manoramou budou zodpovědny za klienty (zprava doleva).

PS: Země mimo Evropu (např. Brazílie, USA, Rusko, Jižní Afrika): náš systém v současné době podporuje pouze transakce a přepravu v rámci Evropy, hledáme rozšíření nabídky a žádáme vás proto prozatím o trpělivost. Pokud jste ze země mimo Evropu a máte zájem o koupi z našeho Bhakti Shopu, napište nám e-mail na order@bhaktishop.de, tak získáme představu, jak velká je potřeba obsloužit vás všechny. Mnohokrát děkujeme.

čtvrtek 24. října 2013

Poutní cesta po Bretani.


V úterý ráno se poutníci setkali v Paříži  a odtud vyjeli autobusem na sever.


Po prohlídce několika kostelů cestou,  navštívili v Caen hrad Viléma Dobyvatele.

středa 23. října 2013

Rozhovor mezi Bohem a mužem.

Muž: Bože, můžu se tě na něco zeptat? 
Bůh: Jistě. 
Muž: Slib ale, že se nebudeš zlobit...
Bůh: Slibuji. 
Muž: Proč jsi dopustil, aby se mi dnes stalo tolik věcí? 
Bůh: Co tím myslíš? 
Muž: No, probudil jsem se pozdě. 
Bůh: Ano.
Muž: Trvalo věčnost, než moje auto nastartovalo. 
Bůh: O.K. 
Muž: Při obědě mi udělali špatný sendvič a musel jsem čekat. 
Bůh: Hmmm. 
Muž: Cestou domů můj telefon přestal fungovat, když jsem chtěl odpovědět na volání. 
Bůh: To ano. 
Muž: A k vrcholu toho všeho, když jsem se vrátil domů - jen jsem chtěl ponořit své nohy do svého nového masážního přístroje a relaxovat. Ale nefungoval! Nic dnes nešlo dobře! Proč jsi to udělal? 


Bůh: Víš, anděl smrti byl dnes ráno u tvého lůžka a musel jsem poslat jednoho z mých andělů bojovat s ním o tvůj život. Proto jsem tě nechal během toho spát. 
Muž (s pokorou): Oh. 
Bůh: Nechtěl jsem tě nechat nastartovat auto, protože na cestě byl opilý řidič, který by tě smetl, pokud bys tam vjel. 
Muž: (stydící se) 
Bůh: První člověk, který ti udělal dnes sendvič, byl nemocný a nechtěla jsem abys chytit to, co má, věděl jsem, že si nemůžeš dovolit chybět v práci. 
Muž (rozpačitě): Dobrá. 
Bůh: Tvůj telefon oněměl, protože osoba která volala, se chystala podat falešné svědectví o tom, co bys v tom volání řekl, nenechal jsem tě prostě s ní mluvit, takže jsi byl chráněn. 
Muž (tiše): Vidím Boha 
Bůh: Jo a masážní přístroj na nohy, ten měl závadu, která se chystala vyhodit ten večer všechny pojistky ve vašem domě...  Nemyslím, že bys chtěl být po tmě. 
Muž: Omlouvám se, Bože. 
Bůh: Neomlouvej se, jen se uč důvěřovat mi.... ve všech věcech, dobrých i špatných. 
Muž: Budu ti věřit. 
Bůh: A nepochybuj, že můj plán pro tvůj den je vždy lepší než tvůj plán. 
Muž: Nebudu Bože. A dovol mi jen říci Bože děkuji dnes za všechno. 
Bůh: Rádo se stalo dítě. Byl to jen další den být Bohem a já se rád o své děti starám...

úterý 22. října 2013

Daršan ve Vichy.

V pátek večer se uskutečnil daršan Sri Swamiho Vishwanandy ve Francii, ve Vichy.


Přišlo kolem 400 lidí a nálada byla velmi příjemná a radostná.

Poté co Swamiji již jednou na začátku zpíval, vzal po daršanu mikrofon a zazpíval znovu.


Později v hotelu si našel čas i na rozhovory s různými lidmi. 


pondělí 21. října 2013

Lexus na prodej v aukci.

   
S těžkým srdcem se musíme rozloučit s autem, v němž Swamiji v minulých letech podnikal nejen své soukromé výlety.


Pritala koupil Lexus CS 430 v roce 2001 a od té doby v něm Swamiji nacestoval přes 250 000 kilometrů, přes Francii, Španělsko, Švýcarsko, Itálii, Německo, Anglii, Rakousko. Často také auto sám řídil.
Swamiji v tomto autě četl, spal, jedl a pil, volal, huboval, smál se, modlil se za vás a meditoval. Zjevila se mu tam Božská Matka a nevíme koho jiného tam ještě potkal - mluvil o tom, pokud vůbec, s Pritalou a ten si to nechal pro sebe.

Vůz nyní posloužil svému účelu, má najeto více než 380 000 km, a musí vytvořit prostor pro další auto (Škoda). Pro financování nového (použitého) auta, vzešel nápad prodat Lexus jako "památku" za nejvyšší nabídku.

Specifikace: Lexus 430 xls, najeto: 387 614 km (včetně nejméně 250 000 se Swamijim), 8 pneumatik (letní a zimní), spousta doplňků jako jsou vyhřívané kožené sedačky, navigace, masážní sedadla a veškeré další doplňky, které si umíte představit.

Vůz je registrován, je připraven, ale neměl by být používán jako každodenní zboží. Možná jako meditační prostor nebo pro jiné zvláštní okamžiky / výlety.

Aukce začne na 4000 € a potrvá do 31.12.2013 do 24:00. Prosím, pošlete svou nabídku na:
lexus@bhaktimarga.org
(e-mail půjde na Swamiho Kurua a Drishti, jeden z nich vám odpoví)

Aktuální nabídku si můžete prohlédnout na stránkách Bhakti Margy.


Zde se Swamiji dívá, zda nezapomněl nějaké osobní věci v přihrádce...
Inspirace od Mahavatara Babajiho.

neděle 20. října 2013

Proč nám dal Bůh srdce - pokračování.

„Proč tedy musíme při každém zrození opakovat tu samou věc? Pokud jsme realizovali Lásku, pokud jsme jí dosáhli, proč už nám prostě nezůstane?“ 

Byl jednou jeden guru, cestoval se svými žáky, a když už byli unavení, zastavili se, aby si trochu odpočinuli. Jeden z žáků se ho zeptal: „Mistře, stále mluvíš o Lásce. Stále tvrdíš, že je Láska věčná. Láska je jedinou věcí, které se máme snažit dosáhnout. Zdá se však, že se rodíme, umíráme, a stejně si tuto Lásku neuvědomujeme. Kde je?“ Mistr zůstal na chvíli zticha. Kousek od něj ležel kámen. Zdvihl ho a došel si k řece pro druhý. Začal je o sebe třít, jeden kámen ze země, jeden z řeky. Po chvíli vykřesal jiskru, a dal tak vzniknout ohni. Onu jiskru v sobě měl jak kámen z řeky, tak kámen ze země. Přestože ležely na svém místě již staletí, samy jiskru vyprodukovat nemohly. A stejné je to i s člověkem...
Je jedno, kolikrát se zrodíte a znovu inkarnujete, tato Boží Láska byla a je vždy s vámi, jen jí musíte nechat volný průchod. Je to prosté, jednoduché, prostě čeká. Na to, aby se mohla projevit, po ní musíte velmi toužit. Odsuňte mysl a snažte se ji neposlouchat, pak Božskou Lásku probudíte. Řekněte: „Bože, odevzdávám se Ti. Snažil jsem se, jak nejlépe jsem mohl, zkusil jsem všechno, všechny druhy jógy, každou meditaci, a stejně nic nepřišlo.“ Tím totiž říkáte, že už jste ze všeho unavení a odevzdáváte se Bohu: „Nyní vykonej, co vykonat musíš.“ V tomto hlubokém odevzdání je vám Bůh nejblíže. 

Často děláme mnoho věcí, ve všem se však skrývá naše očekávání. Modlíme se, ale přesto očekáváme, že se naše modlitby splní. Meditujeme, ale očekáváme, že nám do naší meditace skočí Bůh. Tohle očekávání vás nikam nepřivede. Jen pokud od Boha nebudete čekat nic a jako dítě budete přijímat všechno, co vám váš Otec dá, a ze všeho se budete radovat, pak vám dá i plnou realizaci Jeho Boží Lásky. Podívejte se hluboko dovnitř svého Bytí, a co nejvíce se snažte Boha pocítit. Bůh vám přece dal srdce. K čemu? Abyste milovali a cítili, abyste cítili Jeho přítomnost. Když někoho milujete, cítíte k němu lásku, ne? Láska vás na nějakou dobu zaslepí, než se vám znovu otevřou oči a než zjistíte, že existuje vyšší Láska, které lze dosáhnout. Teprve až se budete snažit dosáhnout této Lásky, skutečného štěstí, které vás neopustí, skutečné blaženosti, která se časem neztratí, teprve pak se touto Láskou stanete. 

z knihy: Just Love 2, v překladu Kateřiny Pařízkové

sobota 19. října 2013

Prasad během Navaratri.


Navaratri je největší festival, který se zde ve SPN uskutečňuje: za prvé je to festival Božské Matky a Ona je zde také doma a za druhé trvá po dobu 9 (vlastně 10) dnů.

Chce to ohromné úsílí -  a mnozí z vás nás podporují a pomáhají nám během sévy! Za to vše srdečné díky - bez Swamiho  požehnání a vaší pomoci by to nebylo možné.

Jeden z nejpůsobivějších týmů na sevu, je skupina z Ruska, kteří v kuchyni pomáhají Bhyageshree - jsou po léta vyškoleným týmem  a přijíždějí na všechny velké festivaly. Ve stanu je skoro nevidíte - jsou skoro pořád v kuchyni.

Na tácech s prasadem pro Božskou Matku vytvářeli skutečně umělecká díla: