sobota 5. října 2013

Navaratri 2013.

Dnes začíná ve Shree Peetha Nilaya každoroční oslava Navaratri…

Během Navaratri vyvoláváme energetický aspekt Boha v podobě univerzální Matky, označované jako Durga, což doslovně znamená ta, která odstraňuje životní strasti. Je také označována jako Devi (Bohyně) nebo Šakti (energie nebo síla). Je to tato energie, která pomáhá Bohu pokračovat v činnosti tvoření, udržování a ničení.


Poslechněte si tedy dnes příběh o Ní…

Durga (úryvek z knihy „Svaté ženy Indie“)

Sebedisciplína, Univerzální láska, Nezištná služba a další božské bytosti byly vyhnány z nebes na rozkaz toho nejprudšího, nejsilnějšího a nejhroznějšího válečníka, se kterým se kdy střetly, tedy Egoismu. Ego zamítlo nabídku Ducha a domáhalo se všeho co spatřilo, žilo jen pro smyslové potěšení a oslavování sebe sama a dostávalo podporu od svých podlézavých oblíbenců - Chtivosti, Chlípnosti a Zlosti.

Božské bytosti utíkaly k největším ze všech Bohů - k Brahmovi, Višnuovi a Šivovi a úpěnlivě je prosily o pomoc. Ale když si Velká Trojice uvědomila, proti komu se má postavit, vyměnila si navzájem starostlivé pohledy… Shodli se, že tato práce je pro ně příliš náročná. Řekli: “V takovém případě je tu pouze jedno východisko.“ Když se usadili k meditaci, začali koncentrovat svou mentální energii na Ni, Nejvyšší Bohyni. Její odpověď byla okamžitá.

Ve chvíli, kdy se Chtivost a Chlípnost hnaly světem za účelem dalšího ujařmování, jejich pozornost upoutala jedna neobyčejně krásná žena, která si v klidu seděla blízko vrcholku hory. Navzájem si řekly: „Je neuvěřitelná! Musí se jí zmocnit Ego!“ A opravdu, když se Ego doslechlo o její úchvatné kráse, poslalo svého sluhu, aby jí zvěstoval jeho návrh. Démon (sluha) oznámil této krásné ženě: “Vzdej se Egu a veškeré bohatství světa bude tvoje! Staň se jeho sluhou a Ono ti bude sloužit navždy!“

Tato žena se bázlivě usmála a odpověděla: „O díky, to je velice přitažlivá nabídka, jsem já to ale hloupá, zavázala jsem se, když jsem byla malé děvčátko, že si vezmu pouze toho muže, který mne porazí v boji. Bojím se, že nemohu přijmout tvého mistra, dokud mne nepřemůže.“

Ego se touto odpovědí šíleně rozzuřilo a poslalo své generály - Strach a Mstivost, spolu s jejich po zuby ozbrojenými oddíly, aby se této krásky zmocnily silou. Ve chvíli, kdy se jí chtěli démoni zmocnit, začalo tato útlá žena růst a růst a růst. Na čele jí vyrostlo zvláštní oko, z trupu jí začala vyvstávat nespočetná množství rukou a jedovaté zuby vylézaly z jejích obrovských úst. Meče, bodce, hole a háky s velmi ostrými hranami - všechny možné zbraně se objevily v jejich nespočetných rukou. Žlutohnědá skála, na které seděla, se rozevřela do podoby obrovského, řvoucího a dravého lva.

„Myslím, že lačníme po něčem, co nemůžeme překonat“, zamručel Strach, když se chystal na sebevražedný výpad proti Durze, Matce Vesmíru.

Nepřítel, s kterým se Ego nevědomky zapletlo, byla samotná Šakti - očistná síla Nejvyššího Vědomí. Ego se nakonec dostalo do konfliktu se skutečným Já – které je vskutku mocné! Božská bojovnice porazila své nepřátele mocnými mantrami, mečem rozlišování, rozhodností a donucením se neustále provádět jógovou praxi. Potom následoval nelítostný a příšerný boj, při kterém Egoismus rozvinul všechny možné prostředky, které měl k dispozici, aby překonal duchovní sílu své soupeřky a znovu se zmocnil své svrchované vlády.

Průběh boje byl detailně zobrazen, včetně známého střetu Matky Durgy s Rakta Bídžou (v překladu “Rudým Semenem“): pokaždé, když upadla kapka krve z tohoto Semene, dopadla na válečné pole, kde z ní povstal nový bojovník. Božská Matka se přeměnila v příšernou bohyni Kálí, která spolkla každou kapku krve ještě předtím, než dopadla na zem. 

Pro běžného čtenáře je tento příběh pouze humornou epizodou, ale ti, kdo meditují, zajisté rozpoznají podobenství: Člověk v úpěnlivé snaze dosáhnout kontroly myšlenek a tužeb dosáhne pouze toho, že se tyto myšlenky začnou magicky množit, až to je nezvladatelné. Pouze tím, že se zachytí ještě předtím, než jim byla dána příležitost zakořenit, může se tento nekonečný cyklus zastavit.

V nejznámější kapitole výše uvedené knihy ze sebe Matka vytváří miliony bohyň, včetně Brahmani, bohyně prozíravě využívané inteligence, Vaišnavi, bohyně chytře používaných hmotných zdrojů, a Varahi, bohyně touhy po duchovní dokonalosti. 

Ego volá: „To není poctivé!“ a tak tato Bohyně pohlcuje své výplody a ocitá se Sama jako čiré duchovní Uvědomění na scéně s Egem. Jen oni sami pokračují v boji.

V tomto závěrečném střetu ahankára - neboli pocit omezeného já (Ego), zůstane bez opory čitty neboli vásan (vzpomínek a hnacích tužeb nevědomé mysli). Maha Maya stáhne své klamné obrazy a dovolí Egu, aby přímo čelilo všeprostupující skutečnosti neomezeného vědomí. V této chvíli se může Ego buď stáhnout do ochranného pouzdra individuality nebo dá sebe sama zcela všanc nekonečnosti. Jestliže se Ego odevzdá, vítězí: omezené já je zbaveno své omezenosti a nalézá uvnitř sebe sama Já Všeho. Durga, Božské Vědomí, nás vyzvala k tomu, abychom se s ní zapletli do boje, ve kterém pouze ona může vyhrát. Blesk kundalini udeří a omezené Já zmizí – rozplyne se do všeho.

Když Ego zahyne, obnoví se řád ve vesmíru a do přírody se navrátí harmonie. Indra a další Bohové opětovně nabudou své místo v nebi (tj. mysl a smysly ve službě božskému principu znovu zaujmou své funkce). Poděkují Bohyni a požádají ji, aby se znovu objevila v případě, když vyvstane potřeba pomoci božskému principu.
Dá jim tento slib: 
„Pokaždé, když bude ve světě nespravedlnost a útlak, sestoupím a obnovím spravedlnost.“
---

Podrobný popis Navaratri, včetně jednotlivých aspektů Bohyně Durgy a promluv Sri Swamiho Vishwanandy během těchto oslav, naleznete zde na blogu, v článcích z minulých let…zalistujte například zde:

Žádné komentáře: