pátek 31. května 2013

Menstruace je čištění - a velká služba všem.

Při každém duchovním obřadu jsou ženy, které jsou ve svém měsíčním cyklu, žádány, aby se nedotýkaly žádných chrámových věcí, nenabízely lístky květin a nic do ohně yagny.


Zde je souhrn vysvětlení, která Swamiji dal při různých příležitostech, který pomůže každému pochopit, proč to tak je:

Jednou Swamiji vysvětloval, že žena je energeticky vnímavá a během měsíce nasbírá spoustu negativity z jejího prostředí. Přitom dělá velkou službu, když čistí své okolí, životní prostředí. Tyto nečistoty se z ní odstraní během menstruace.

Na letošním Bhu Devi yagně Guruji řekl zcela jasně, že ženy v jejich cyklu by se neměly účastnit yagny. Podal následující vysvětlení: „Menstruace je čištění. Procházíte osobním čištěním. Neměly byste se dotýkat osob, které vykonávají puju. Neměli byste se ani dotýkat jiných lidí. Když děláte rituál, všechno probíhá energeticky intenzivněji. Při menstruaci je již uvnitř jistá negativita. Takže zesílí při obřadu. Takže byste si měly zachovat určitý odstup. Můžete se zúčastnit v mysli. Víte, puja Manas (puja v myšlenkách) je také velmi důležitá."

Při jiné příležitosti vysvětlil, že za normálních okolností jde tok energie v lidech směrem nahoru, ale v době menstruace tok energie v ženě jde směrem dolů. Při duchovním obřadu stoupá energie silně vzhůru k Božství. To znamená, že tok energie u ženy se děje v opačném směru, než je energie obřadu. To způsobí energetickou nerovnováhu, což může vést k pocitu že se necítí dobře. Takže říci ženám, aby zůstaly v pozadí, je také o jejich ochraně od energetické nerovnováhy.

Vše dohromady to není o zobrazování ženy jako někoho nečistého. Jak Swamiji řekl nedávno, ženy jsou fyzickým projevem Božské Matky a menstruace je také dána Božstvem pro účel o kterém jsme se zmínili výše.


S tolik vysvětleními  bude jistě snadnější následovat tuto výzvu s dobrým pocitem...


čtvrtek 30. května 2013

Foto ze slavnostního otevření Centra.

Jai Gurudev, na níže uvedeném odkazu naleznete spoustu nádherných fotografií z oficielního otevření Centra Shree Peetha Nilaya ve Springenu...


http://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/8780878007/

středa 29. května 2013

Swamiho promluva na Fóru „Era de Unidad“.

Před několika dny jsme uveřejnili zprávu o Swamiho účasti na Fóru „Era de Unidad“ (Éra jednoty) ve Španělsku a několik forografií z této významné akce. Během zahajovacího ceremoniálu mluvil Swamiji asi k 300 člennému publiku. Přinesl jim toto poselství, o které se nyní chceme s vámi podělit…


"Mé pozdravení Swamijimu (Swami Vishnudevananda Giri, jeden z hlavních organizátorů celé akce)   a všem svatým a sadhuům a vám všem.

Swamiji se snaží přinést nové vědomí, nové chápání jednoty. Jednota se uskutečňuje prostřednictvím jedné věci. Tou je láska. V našich životech vidíme různá stádia lásky. Když jsme byli malí, byli jsme dětmi, byli jsme zahrnuti láskou. Láskou matky, rodičů, lidí kteří se přicházeli na dítě podívat, vidět ho růst. Láska se mění, transformuje. Existují různé formy lásky, ale přesto trvá během období našeho růstu. Takže čas na tuto lásku působí. Můžeme v tom vyrůstat, hrát hru života, dokud si neuvědomíme, že to co hledáme, je uvnitř nás samotných.

Zaměřujeme se na spoustu věcí, zaměřujeme svoji mysl na vnější svět, ale ve skutečnosti je třeba stát se lepším člověkem, zbavit se všech žárlivosti a nenávisti. Vidíme, že v mysli posuzujeme dobré nebo zlé. Písma mluví o povznesení se nad mysl, povznesení se nad dobré a zlé. Jen pak budete realizovat své Božství.

Bez lásky nemůže existovat svoboda, protože láska je svoboda. Láska je volba, tak jako jste se vy všichni rozhodli být dnes tady. Takže máme na výběr. Když Božství stvořilo tento vesmír, stvořilo ho Jeho vůlí a Jeho volbou. On stvořil vše a vložil svou sílu do všeho. Do zvířat a hmyzu, ale nakonec stvořil člověka, vložil sebe do této volby a volba je svobodou. Vybrat si co chceme. Jsem si jistý, že jste zde všichni proto, aby jste přinesli světu změny, a tato změna zcela závisí na každém z vás. Jak Swamiji řekl dříve, jedna osoba může hodně změnit. A v průběhu dějin vidíte, že všichni velcí mistři byli jen jednotlivci, ale měli představu a přání. Takže pokud chcete, aby se svět změnil a máte-li tuto snahu a hlubokou touhu věci změnit, pak budete mít veškerou Božskou pomoc.

Jak je řečeno v Srimad Bhagavatamu, Pán Narayana sídlí v srdci každého stejně, a uvědomíme-li si to, budeme Ho prostě milovat. Nejprve Ho nalezneme v nás, v našem srdci. Pokud jste ho nalezli ve svém srdci, snadno Ho najdete v jiných. Nemůžeme milovat Božství bez jeho výtvorů. A tato jednota nastane, když začneme milovat. Odstraňte veškeré posuzování. Nechte lásku převzít moc, budete mít klid, budete mít klid mysli, protože nebudete mít čas na stres, ale pokud se na stres moc soustředíte, nemyslete si, že stres odejde pryč. Bude růst víc a víc. Takže se zaměřte na to podstatné co chcete, abyste se mohli stát součástí této jednoty, kterou v sobě začnete probouzet a vnášet ji do světa.

Jai Gurudev."

------
Také si zde můžete poslechnout videozáznam Satsangu, který Guruji poskytl na zmiňovaném Fóru:

úterý 28. května 2013

Bhakti Marga hudba.

Jai Gurudev,
Bhakti Marga International s radostí oznámila dostupnost Bhakti Marga hudby, v podání Sri Swamiho Vishwanandy a oddaných z Bhakti Margy, ke stažení na iTunes a různých jiných digitálních platformách.


Tyto tituly neustále přibývají, a pohybují se od hudby zpívané Sri Swamim Vishwanandou a satsangy které poskytl, až po hudbu oddaných Bhakti Margy, kteří také vydali svá hudební Cd.
V blízké budoucnosti bude veškerá hudba a satsangy k dispozici na těchto platformách, aby oddaní měli možnost stahovat všechny nejnovější nahrávky, jakož i nahrávky z minulých let, které nebyly dříve k dispozici.

Po vyzkoušení titulu, z každé skladby je možné si vyslechnout ukázku - například pro "Rama Krishna" z posledního Cd "Just Love" klikněte zde, si můžete vybrat, zda si ji poté zakoupíte jako jednotlivou skladbu nebo zakoupíte album  celé.
Prosíme  využijte laskavě také  "komentáře" fungující na různých platformách, aby ostatní kteří zavítají na odkaz Bhakti Margy věděli, jak krásná Swamiho hudba je.

Pro přístup k online hudbě klikněte na jeden z následujících odkazů:

CD Baby    Amazon     iTunes

pondělí 27. května 2013

Vaše modlitba pomůže! (zpráva z Bhu Devi z pátečního večera)

... právě jsme skončili první puju letošní Bhu Devi yagny a jako vždy to bylo skvělé slavit ji opět v našem stanu. V této době je ve Springenu velmi chladno a Guruji si začal dělat trochu legraci, že Springen je dokonce chladnější než Steffenshof, místo prvního malého ášramu. Pak nám řekl, že po dalších 10 dnů, počínaje včerejškem - tj. ode dne kdy byla oslava Narasimha Chaturti (den zjevení Pána Narasimhy), nastane velmi příznivá doba. 


Swami hovořil také o významu mlčet po dobu jedné minuty během dne. Ticho pro světový mír.
Řekl nám, že v dnešní době se  mysl člověka mění, a pokud mysl není zaměřena na Božství a není pod kontrolou, negativní vlastnosti budou růst. 
Ale Matka Země potřebuje naše modlitby a naše pozitivní myšlenky.  
Pronesl tato slova s tak velikou láskou a něhou k Matce Zemi, že to bylo hmatatelné, že opravdu ví o jejím skutečném utrpení z jiného úhlu pohledu: „Když uvidíte matku trpět, co uděláte? Pomůžete jí. Když někoho uvidíte trpět, pokusíte se mu pomoci. Buď skrze modlitbu nebo prostřednictvím pozitivních myšlenek pomůžete."


Swamiji prosí každého, aby se jednou minutou ticha každý den soustředil na Matku Zemi a poslal ji pozitivitu. 

Uklidnil nás když řekl, že když člověk dělá vše se správným záměrem a odevzdá to Pánu, vše půjde hladce. A když se modlíme se správným záměrem, Božství pošle naše modlitby k lidem, kteří to skutečně potřebují. Žádná modlitba není ignorována, vaše modlitba pomůže, ale všechno má svůj čas a my musíme být trpěliví, než ten správný čas nastane.


Guruji prosí každého z nás: „Takže jednu minutu denně, například ve 21 hodin, když uděláte svou práci, můžete posedět v tichu. Nedělejte to déle než jednu minutu, jen jednu minutu, ta je velmi drahocenná. Vlastně všechny minuty jsou drahocenné. Ale to co dělá tyto minuty nějak zvláštními, je váš záměr lásky a vděčnosti. Pošlete ho Matce Zemi, světu, tomuto vesmíru. Tak to zkuste."

neděle 26. května 2013


Bůh stvořil každého stejně.
 Umístil sebe rovnoměrně v srdcích každého z nás.
Žije v podobě lásky v srdcích všech lidí.
Každý je aspektem této Božské lásky.
Bez ohledu na náboženské vyznání, ať už křesťanské, hinduistické, židovské, muslimské, buddhistické nebo jinou cestu, tato Božská láska  nás všechny spojuje.
~
Premavatar Sri Swami Vishwananda

pátek 24. května 2013

Bhu Devi - Matka Země.

Samudhra vasane devi, parvatha sthana mandithe, Vishnu pathni namasthubhyam pada sparsam kshamasva mae.
~
Pozdravení Tobě, manželko Pána Višnu, který přebývá v oceánech a je krásně ozdoben horami, promiň mi Matko, že kladu své nohy na Tebe.

Tato modlitba se obvykle zpívá před prvním položením nohy na Matku Zemi, za úsvitu…

Umístění něčí nohy je považováno za akt neúcty. Při hledání odpuštění u této bohyně, bere člověk na vědomí božství Matky Země.

Jai Sri Bhu Devi !

O samotné Bhu Devi se dozvíte více např. zde (podrobné informace jsme přinesli v článcích v předchozích letech).

Ve Shree Peetha Nilaya bude oslava Bhu Devi, Matky Země, probíhat jako každoročně yagnou, která začíná v pátek 24.5. odpoledne a potrvá do sobotního večera. Více informací o ní na:
http://bhaktimarga.org/event/bhu-devi-yagna-sri-swami-vishwananda

------------

Aktuálně vám  přinášíme také výběr z  nejdůležitějších Swamiho promluv,  daných při oslavách Bhu Devi v předchozích letech...

Bhu Devi yagna je Vaišnavská tradice oslavy a modlitby k Matce Zemi. Bhu Devi je vlastně Matka Země. Tato yagna, kterou provádíme, ukazuje naši vděčnost a uznání, a vlastně také naše pochopení pro mnohé čím prochází, nejen teď, ale po celá staletí. Vzala toho na sebe hodně, ale lidé nevidí, že tato matka trpí.
Je tak snadné zapomenout na to, jak důležitá je Matka Země. Jsme tady, narodili jsme se zde, ale věnujeme jí tak malou pozornost. Matka Země dává. Ona dává, dává, dává, dokonce ani nic neočekává, nic si nebere. Ona je projevem soucitného, stále dávajícího Já a také je projevem oddanosti. Člověk se může modlit k Bohu, ale víte, když ukazujete své ocenění, když ukazujete svoji vděčnost, musíte ji ukázat osobě, Božstvu.

V Hampi v jižní Indii je chrám, kde je uctívána jako univerzální matka, jako Matka Brahmy, Višnua a také i Šivy. Protože je to jen zde, na fyzické rovině, kde projevuje sebe sama - také všichni Avataři se zde manifestují. Božství manifestuje samo sebe tady na Zemi, protože je pro něj velmi zvláštní. Ona je považována za manželku Maha Višnua. Je považována za další část Lakšmí. Kdykoliv Maha Lakšmí bere na sebe aspekt jako například Sita, Radha nebo Andal nebo jiný projev Maha Lakšmí, je to Bhu Devi kdo projevuje sebe sama.
Ve Šrimad Bhagavatamu Maha Višnu řekl Bhu Devi (poté co ji zachránil před utonutím ve velkém oceánu):
„Budeš stále přítomna na mé hrudi. Od této chvíle Tě budou lidé uctívají jako mou ženu a kdykoli budeš v nouzi, manifestuji sám sebe u Tebe, pro záchranu světa.“

Vše je tvořeno pěti prvky. Celý vesmír je vázán na těchto pět prvků, ale v celém vesmíru není  těchto pět prvků všude aktivních. Jediné místo, kde máme pět prvků aktivních, je Bhu Devi. To je důvod proč ze všech planet je Země nejkrásnější. Máme veliké štěstí. To je důvod proč se Božstva vždy manifestují na Matku Zemi.

Modlitba, kterou budeme teď dělat, se nazývá Sudakshari Matri Puja. Budeme tu přivolávat šestnáct božstev do kalash (nádob), vlastně sedmnáct s Bhu Devi, pro všechny formy Božské Matky. Šestnáct aspektů, forem a šakti Božské Matky, jsou vlastně také šestnácti aspekty měsíce - tzv. Nitja Kala - a také představují šestnáct kvalit Maha Višnua. Všechny modlitby které budete zpívat, všechny mantry které budete odříkávat, všechny budou převedeny do kalash pohárů Matky Země, což bude postupně převedeno do celého světa.
Budeme zpívat mantru „Om Shrim Hreem Kreem Shreem Sri Devi Bhumavatiye Namaha“. Je pro Bhu Devi, Matku Zemi. Říká se, že když někdo zpívá tuto mantru 36krát denně, bude v první řadě zbaven všech negativit uvnitř sebe, a za druhé bude mít klid v sobě i v okolí. „Om“ je králem všech manter a to je vlastně také kořen Lakšmí mantry. Mantra Om je prvotní zvuk sám o sobě. Co se stane když člověk zpívá Om je, že člověk rozpouští hrdost. Slovo „Shrim“ to je „bij mantra“, je velmi silná sama o sobě, protože ničí veškeré negativity a přináší mír. „Hrim“ je také „bij mantra“, dává mír, ale „Krim“ je Kálí. „Aim“ je Saraswati, "bij mantra" „Shreem“ nebo „Srim“ označuje Maha Lakšmí, dárce spásy a Sarva Šakti, všeprostupující Šakti. Maha Lakšmí také vytváří rovnováhu. Rovnováhu v prvcích, rovnováhu při vašem čištění, při čištění veškeré vaší negativity tím, že sjednotí vaše tělo, mysl a ducha, takže můžete pokročit na vaší duchovní cestě. Pak tu máme "Sri Devi Bhumavatiye Namaha". To je hlavní Božstvo, Bhu Devi, sama Matka Země. Když zpíváme mantru, vzýváme Božstvo. Vibračně je Božstvo přítomno. Božstva jsou vibrace. V okamžiku kdy je vyvoláte, zavoláte je, přijmou své místo a jsou zde u nás přítomna. Poté budou umístěna do každého z nás, protože ve skutečnosti je vzýváme hluboko v sobě.

čtvrtek 23. května 2013

Pouť rezidentů do Paříže.

Krátce po slavnostním otevření Centra, putovali rezidenti spolu se Sri Swamim Vishwanandou do Paříže. 
Podívejte se na několik opravdu pěkných fotografií z jejich cesty… 

Po 8 hodinách cesty ze Springenu, dorazili na dohled k Eiffelově věži a ubytovali se i se Swamim v hostelu.
Program byl nabitý a velmi zajímavý. 


Swamiji Paříž zná, tak jim dělal průvodce a trpělivě čekal  na opozdilce ztracené v metru…
 

Cestou od kostela ke kostelu ale zbyl čas i na tržiště a zakoupení koberce do Springenské kaple.

V Longpontu jim místní farář vyprávěl dojemný příběh sochy "Notre Dame de Bonne Garde" z tamnějšího kostela. 


Po čtyřech krásných dnech se unaveni, ale spokojeni, vrátili opět ke svým každodenním povinnostem ve Springenu.

středa 22. května 2013

Narasimha Chaturti v Londýně.

Meditujme ÓM na mocnou a děsivou podobu Pána Narasimhy, ve formě napůl člověka a napůl lva.
Ať tento velký Bůh, s nehty tvrdými a pevnými jako diamanty, inspiruje a osvětluje naši mysl a poznání...

Om Ugranarasimhaya Vidmahe
Vajranakhaya Dhimahi
Tanno Narasimhah Pracodayat


Den kdy se zjevil Pán Narasimha, okamžik kdy Pán Višnu vzal na sebe podobu napůl člověka a napůl lva aby zachránil svého oddaného Pralada, oslaví oddaní v Londýně spolu se Sri Swamim Vishwanandou zítra (ve čtvrtek 23.5.), slavnostní yagnou, abišekamem a zpěvy ve Sri Bhakti Lakshmi Narasimha Templu.

Přímý přenos můžete sledovat zhruba od 18 hodin (17 hodin londýnského času) na tomto odkazu:
http://demo.streamingwizard.com/clients/4100/Oslava Narasimha Jayanti bude  probíhat zároveň také v Centru Shree Peetha Nilaya ve Springenu:

Příběh o Pánu Narasimhovi a jeho oddaném Praladovi můžete najít zde na blogu v článcích z minulých let.

ATMA KRIYA RETREAT with Rishi Tulsidasananda.(to enlarge click on the picture)

úterý 21. května 2013

Proč sestoupil Duch svatý?Jai Gurudev,
v této spontánní promluvě, pronesené Sri Swamim Vishwanandou při oslavách Letnic ve Shree Peetha Nilaya v neděli 19. května, Swamiji  hovoří o plameni dosvědčeném apoštoly a skutečně hlubokém významu toho, stejně jako dává nahlédnout do toho, jak může člověk dorůst k pochopení této zázračné epizody v jiném světle.

Příjemný poslech.
Prosba.

Milí čtenáři blogu, obracíme na vás touto cestou s následující prosbou:
Ve Shree Peetha Nilaya plánují darovat letos Gurujimu k narozeninám, které bude mít v červnu, "zlaté padukas", a prosí laskavě oddané v jednotlivých zemích o přispěvek...

Swami Vishwananda je tím, díky jehož nekonečné milosti a lásce můžeme poznávat sami sebe a šířit lásku a světlo i kolem... požehnání a milost, kterou nám poskytuje, nelze penězi vyjádřit, alespoň takto málo mu tedy můžeme projevit svoji vděčnost a poděkovat za vše co pro nás dělá.


Příspěvky můžete posílat na daršanový účet:
2105776904/2700, var. symbol 999,
do zprávy pro příjemce uvěďte heslo "PADUKAS"

☼ ℒℴνℯ to all of you ☼

pondělí 20. května 2013

Výňatek z Gurujiho satsangu 17. května 2013, část 1.

V pátek večer měl Swami Vishwananda další nádherný satsang, mnoho otázek zodpověděl do překvapivé hloubky. Atmosféra ve Shree Peetha Nilaya byla velmi radostná a užilo se spoustu smíchu.


Přinášíme vám zde první část vybraných otázek a odpovědí…

1) Jednou z 26 vlastností oddaného je vyrovnanost. Myslíš si, že je možné pro průměrného člověka toho dosáhnout a jak?
Ano, je to tak. Protože skutečná podstata, to kým jste, duše, není ničím vázána – ani dobrým ani špatným. Duše je vždy svobodná. Nic ji neváže. Pohled duše je vždy rovnocenný. Duše obdrží veškeré informace univerzálního vědomí - Boha. Ale když toto poznání vstoupí do mysli, mysl si ho může vysvětlit určitým způsobem. Takže mysl automaticky klade omezení, cokoli posuzuje. To je důvod proč soudíme. Protože mysl kvůli posuzování nemůže pochopit poznání. V Gitě říká Krišna: "Hej, Uddhavo, neztrácej čas s dobrým a špatným na tomto světě. Chceš-li mne dosáhnout, musíš jít nad tyto kvality."
To znamená, že to možné je.
V Bibli se říká: "Chcete-li dosáhnout Království Božího, musíte se povznést nad všechna omezení."
Ano, je možné dosáhnout takové úrovně pokud člověk opravdu chce. To je nejdůležitější bod. Dosažení vyrovnanosti je možné - pokud chcete, ale to je otázka. Dokud nejste upřímní, nemůžete. Kvůli omezením, jste to vy kdo je tam vkládá. I normální člověk může dosáhnout této úrovně. Záleží jak moc se na to zaměříte, jak moc po tom budete toužit. Toužete správně – i touha po Božství musí být správným způsobem. Lidé vně touží po materiálních věcech. Ale zde tato touha musí mít určitou dychtivost. Dá se říci, že milujeme Boha, ale jsme Ho opravdu tak dychtiví, aby se projevil? Můžeme dělat japu, ale aby jste získali tuto Lásku, musíte chtít, musíte se povznést nad omezení. Jste se na této cestě. To je důvod proč vás Bůh povolal. Po mnoha životech práce. Je to na vás. Učitel je zde, aby vám připomněl, že je na vás to následovat.

2) Má člověk  dělat vše s radostí, nebo jen dělat to, co přináší radost?
Někdy děláte věci, které nepřinášejí radost, ale měli byste se vždy snažit, aby to bylo s radostí.

3) Jak být po celou dobu v kontaktu aby nás On vedl?
Božství není nikdy od lidí daleko. On je vám neustále nablízku. Vědomými se stanete prostřednictvím japování, mantry. Čím více budete zpívat jméno Božství, tím více je mysl v jemném stavu a tím více Ho budete cítit a budete Jej cítit při každé činnosti, ve všem co děláte. Čas od času sám poodstoupí, protože lidská povaha je nenasytná. Pokud vám Božství dá všechno najednou, jak si toho budete potom cenit? Když Ho budete hledat, budete pociťovat touhu. V opačném případě za to nebudete pociťovat vděčnost. Své mysli to musíte připomínat prostřednictvím japy. Bez ohledu na to jak na tom jste, kde jste, On je jeden krok napřed. Kráčí směrem k vám. Je vždy před vámi, řídí vaše kroky, ať chcete nebo ne.

4) Jak pomoci ostatním skrze modlitbu?  Modlete se, ale neškemrejte.

5) Pokud se úplně odevzdám Božství, vzdám se také mé osobnosti?
Proč se chcete odevzdat, ale visíte na vaší osobnosti? To je lepší nic nedávat. Takoví jsou lidé: dávají dárek a chtějí polovinu zpět. Dáte-li něco, pusťte to. Ale pokud se na jedné straně budete držet a On se bude držet na druhé straně... dokonce i osobnost budete muset pustit. Pro to aby osobnost přerostla v Božství ji musíte pustit. Pokud ji nechcete pustit, máte na to další život a další a další.

6) Musím sloužit i když budu využíván?
Pokud člověk přijal určitou cestu, povinnost sloužit, nezáleží na tom, jestli jste využíván nebo ne. Ale pokud cítíte, že přes veškerou vaši službu tam není uznání od toho komu sloužíte a chybí tam ochota radovat se ze služby, musíte tu příčinu odstranit. Pak by jste měli omezit své služby tak, aby si ten člověk toho začal vážit.

neděle 19. května 2013

Buďte v modlitbě upřímní.


Ze všech těch milionů lidí, i když jen jeden člověk je v tom upřímný, hodně to pomáhá. 
Jak se říká: když se jeden člověk modlí upřímně, znamená to víc než sto lidí, kteří se nemodlí upřímně. Takže tato jedna osoba, upřímnost této osoby, může překonat vše, může očistit vše, může změnit srdce každého, dokáže pronikat vším. 

 Tak ať jste všichni tak čistí  a upřímní - vím, jste velmi upřímní - jsem si jist, že to bude mít na svět velký dopad.  
 Pokud nejste upřímní, modlete se k  Pánu, prosíc ho: "Učiň mne upřímným. Otevři mé srdce, abych mohl  bezpodmínečně milovat."
  ~
 Sri Swami Vishwananda