pondělí 20. května 2013

Výňatek z Gurujiho satsangu 17. května 2013, část 1.

V pátek večer měl Swami Vishwananda další nádherný satsang, mnoho otázek zodpověděl do překvapivé hloubky. Atmosféra ve Shree Peetha Nilaya byla velmi radostná a užilo se spoustu smíchu.


Přinášíme vám zde první část vybraných otázek a odpovědí…

1) Jednou z 26 vlastností oddaného je vyrovnanost. Myslíš si, že je možné pro průměrného člověka toho dosáhnout a jak?
Ano, je to tak. Protože skutečná podstata, to kým jste, duše, není ničím vázána – ani dobrým ani špatným. Duše je vždy svobodná. Nic ji neváže. Pohled duše je vždy rovnocenný. Duše obdrží veškeré informace univerzálního vědomí - Boha. Ale když toto poznání vstoupí do mysli, mysl si ho může vysvětlit určitým způsobem. Takže mysl automaticky klade omezení, cokoli posuzuje. To je důvod proč soudíme. Protože mysl kvůli posuzování nemůže pochopit poznání. V Gitě říká Krišna: "Hej, Uddhavo, neztrácej čas s dobrým a špatným na tomto světě. Chceš-li mne dosáhnout, musíš jít nad tyto kvality."
To znamená, že to možné je.
V Bibli se říká: "Chcete-li dosáhnout Království Božího, musíte se povznést nad všechna omezení."
Ano, je možné dosáhnout takové úrovně pokud člověk opravdu chce. To je nejdůležitější bod. Dosažení vyrovnanosti je možné - pokud chcete, ale to je otázka. Dokud nejste upřímní, nemůžete. Kvůli omezením, jste to vy kdo je tam vkládá. I normální člověk může dosáhnout této úrovně. Záleží jak moc se na to zaměříte, jak moc po tom budete toužit. Toužete správně – i touha po Božství musí být správným způsobem. Lidé vně touží po materiálních věcech. Ale zde tato touha musí mít určitou dychtivost. Dá se říci, že milujeme Boha, ale jsme Ho opravdu tak dychtiví, aby se projevil? Můžeme dělat japu, ale aby jste získali tuto Lásku, musíte chtít, musíte se povznést nad omezení. Jste se na této cestě. To je důvod proč vás Bůh povolal. Po mnoha životech práce. Je to na vás. Učitel je zde, aby vám připomněl, že je na vás to následovat.

2) Má člověk  dělat vše s radostí, nebo jen dělat to, co přináší radost?
Někdy děláte věci, které nepřinášejí radost, ale měli byste se vždy snažit, aby to bylo s radostí.

3) Jak být po celou dobu v kontaktu aby nás On vedl?
Božství není nikdy od lidí daleko. On je vám neustále nablízku. Vědomými se stanete prostřednictvím japování, mantry. Čím více budete zpívat jméno Božství, tím více je mysl v jemném stavu a tím více Ho budete cítit a budete Jej cítit při každé činnosti, ve všem co děláte. Čas od času sám poodstoupí, protože lidská povaha je nenasytná. Pokud vám Božství dá všechno najednou, jak si toho budete potom cenit? Když Ho budete hledat, budete pociťovat touhu. V opačném případě za to nebudete pociťovat vděčnost. Své mysli to musíte připomínat prostřednictvím japy. Bez ohledu na to jak na tom jste, kde jste, On je jeden krok napřed. Kráčí směrem k vám. Je vždy před vámi, řídí vaše kroky, ať chcete nebo ne.

4) Jak pomoci ostatním skrze modlitbu?  Modlete se, ale neškemrejte.

5) Pokud se úplně odevzdám Božství, vzdám se také mé osobnosti?
Proč se chcete odevzdat, ale visíte na vaší osobnosti? To je lepší nic nedávat. Takoví jsou lidé: dávají dárek a chtějí polovinu zpět. Dáte-li něco, pusťte to. Ale pokud se na jedné straně budete držet a On se bude držet na druhé straně... dokonce i osobnost budete muset pustit. Pro to aby osobnost přerostla v Božství ji musíte pustit. Pokud ji nechcete pustit, máte na to další život a další a další.

6) Musím sloužit i když budu využíván?
Pokud člověk přijal určitou cestu, povinnost sloužit, nezáleží na tom, jestli jste využíván nebo ne. Ale pokud cítíte, že přes veškerou vaši službu tam není uznání od toho komu sloužíte a chybí tam ochota radovat se ze služby, musíte tu příčinu odstranit. Pak by jste měli omezit své služby tak, aby si ten člověk toho začal vážit.

Žádné komentáře: