pondělí 27. května 2013

Vaše modlitba pomůže! (zpráva z Bhu Devi z pátečního večera)

... právě jsme skončili první puju letošní Bhu Devi yagny a jako vždy to bylo skvělé slavit ji opět v našem stanu. V této době je ve Springenu velmi chladno a Guruji si začal dělat trochu legraci, že Springen je dokonce chladnější než Steffenshof, místo prvního malého ášramu. Pak nám řekl, že po dalších 10 dnů, počínaje včerejškem - tj. ode dne kdy byla oslava Narasimha Chaturti (den zjevení Pána Narasimhy), nastane velmi příznivá doba. 


Swami hovořil také o významu mlčet po dobu jedné minuty během dne. Ticho pro světový mír.
Řekl nám, že v dnešní době se  mysl člověka mění, a pokud mysl není zaměřena na Božství a není pod kontrolou, negativní vlastnosti budou růst. 
Ale Matka Země potřebuje naše modlitby a naše pozitivní myšlenky.  
Pronesl tato slova s tak velikou láskou a něhou k Matce Zemi, že to bylo hmatatelné, že opravdu ví o jejím skutečném utrpení z jiného úhlu pohledu: „Když uvidíte matku trpět, co uděláte? Pomůžete jí. Když někoho uvidíte trpět, pokusíte se mu pomoci. Buď skrze modlitbu nebo prostřednictvím pozitivních myšlenek pomůžete."


Swamiji prosí každého, aby se jednou minutou ticha každý den soustředil na Matku Zemi a poslal ji pozitivitu. 

Uklidnil nás když řekl, že když člověk dělá vše se správným záměrem a odevzdá to Pánu, vše půjde hladce. A když se modlíme se správným záměrem, Božství pošle naše modlitby k lidem, kteří to skutečně potřebují. Žádná modlitba není ignorována, vaše modlitba pomůže, ale všechno má svůj čas a my musíme být trpěliví, než ten správný čas nastane.


Guruji prosí každého z nás: „Takže jednu minutu denně, například ve 21 hodin, když uděláte svou práci, můžete posedět v tichu. Nedělejte to déle než jednu minutu, jen jednu minutu, ta je velmi drahocenná. Vlastně všechny minuty jsou drahocenné. Ale to co dělá tyto minuty nějak zvláštními, je váš záměr lásky a vděčnosti. Pošlete ho Matce Zemi, světu, tomuto vesmíru. Tak to zkuste."

Žádné komentáře: