středa 29. května 2013

Swamiho promluva na Fóru „Era de Unidad“.

Před několika dny jsme uveřejnili zprávu o Swamiho účasti na Fóru „Era de Unidad“ (Éra jednoty) ve Španělsku a několik forografií z této významné akce. Během zahajovacího ceremoniálu mluvil Swamiji asi k 300 člennému publiku. Přinesl jim toto poselství, o které se nyní chceme s vámi podělit…


"Mé pozdravení Swamijimu (Swami Vishnudevananda Giri, jeden z hlavních organizátorů celé akce)   a všem svatým a sadhuům a vám všem.

Swamiji se snaží přinést nové vědomí, nové chápání jednoty. Jednota se uskutečňuje prostřednictvím jedné věci. Tou je láska. V našich životech vidíme různá stádia lásky. Když jsme byli malí, byli jsme dětmi, byli jsme zahrnuti láskou. Láskou matky, rodičů, lidí kteří se přicházeli na dítě podívat, vidět ho růst. Láska se mění, transformuje. Existují různé formy lásky, ale přesto trvá během období našeho růstu. Takže čas na tuto lásku působí. Můžeme v tom vyrůstat, hrát hru života, dokud si neuvědomíme, že to co hledáme, je uvnitř nás samotných.

Zaměřujeme se na spoustu věcí, zaměřujeme svoji mysl na vnější svět, ale ve skutečnosti je třeba stát se lepším člověkem, zbavit se všech žárlivosti a nenávisti. Vidíme, že v mysli posuzujeme dobré nebo zlé. Písma mluví o povznesení se nad mysl, povznesení se nad dobré a zlé. Jen pak budete realizovat své Božství.

Bez lásky nemůže existovat svoboda, protože láska je svoboda. Láska je volba, tak jako jste se vy všichni rozhodli být dnes tady. Takže máme na výběr. Když Božství stvořilo tento vesmír, stvořilo ho Jeho vůlí a Jeho volbou. On stvořil vše a vložil svou sílu do všeho. Do zvířat a hmyzu, ale nakonec stvořil člověka, vložil sebe do této volby a volba je svobodou. Vybrat si co chceme. Jsem si jistý, že jste zde všichni proto, aby jste přinesli světu změny, a tato změna zcela závisí na každém z vás. Jak Swamiji řekl dříve, jedna osoba může hodně změnit. A v průběhu dějin vidíte, že všichni velcí mistři byli jen jednotlivci, ale měli představu a přání. Takže pokud chcete, aby se svět změnil a máte-li tuto snahu a hlubokou touhu věci změnit, pak budete mít veškerou Božskou pomoc.

Jak je řečeno v Srimad Bhagavatamu, Pán Narayana sídlí v srdci každého stejně, a uvědomíme-li si to, budeme Ho prostě milovat. Nejprve Ho nalezneme v nás, v našem srdci. Pokud jste ho nalezli ve svém srdci, snadno Ho najdete v jiných. Nemůžeme milovat Božství bez jeho výtvorů. A tato jednota nastane, když začneme milovat. Odstraňte veškeré posuzování. Nechte lásku převzít moc, budete mít klid, budete mít klid mysli, protože nebudete mít čas na stres, ale pokud se na stres moc soustředíte, nemyslete si, že stres odejde pryč. Bude růst víc a víc. Takže se zaměřte na to podstatné co chcete, abyste se mohli stát součástí této jednoty, kterou v sobě začnete probouzet a vnášet ji do světa.

Jai Gurudev."

------
Také si zde můžete poslechnout videozáznam Satsangu, který Guruji poskytl na zmiňovaném Fóru:

Žádné komentáře: