úterý 30. listopadu 2010

Den Babajiho„Pomohu vám, stačí pouze s upřímností a láskou zavolat mé jméno.“


Mahavatar Babaji


Před více jak 1800 lety se rozhodl Mahavatar Babaji zůstat zde na Zemi. To si dnes můžeme připomenout. Zůstal, aby lidstvu mohl pomáhat v duchovním vývoji. Pomáhá, ať už jej žádáme či nikoli.Déšť osvěžuje Zemi a umožňuje rostlinám růst . Rostliny poskytují člověku kyslík. Člověkem vydechnutý oxid uhličitý je dechem pro rostlinu. Vše je propojeno a vše je Bůh. Uvědomíte-li si to a žijete To, realizujete Nejvyšší Pravdu. Jste volní.


pondělí 29. listopadu 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (2.část)

Svámí Vishwánanda pokračuje ve své promluvě před daršanem 4.9. 2010:

Nechť je mysl pozitivní. Samozřejmě někdo řekne, že je to jednoduché říci, ale složité udělat. Ale pokud se vycvičíte v pozitivním myšlení a budete si v každém okamžiku vědomi svého posuzování – je to kritika? Již to neanalyzujete z vnějšku, ale na vás samých ….. vycvičíte si mysl. Snadno se to říká? Jo? Jako je jazyk těžký kontrolovat, protože nemá žádné kosti – tak? Tréninkem, cvičením a s odhodláním, pokud skutečně chcete, můžete věci změnit. Jinak budete jako ty opice. Ony nám ukazují, abychom nebyli jak ony, jinak by nebylo rozdílu.

Zde přichází na řadu afirmace, protože chcete-li být pozitivní, chcete-li uspět v lidském životě a nakonec dosáhnout Božství, musíte se chovat jako lidská bytost, musíte myslet jako lidská bytost. Zvířata takto nemyslí. Zvířata jsou velmi dobře vybavena intuicí a tu následují.

Lidstvo je obdarováno velkým darem vědění, ale bohužel jej nepoužívá správným způsobem. Například ví, že jim něco přinese jen bídu a neštěstí, ale přesto to dál dělají a říkají, že to později změní. Ale kdy je to později? Když to nemůžeš změnit teď, později bude příliš pozdě.

Změny začínají teď, když jsi sám sebe vědom, když si uvědomuješ, jak se na věci díváš. Proto se v písmech říká: „Zpívejte Boží jméno.“

sobota 27. listopadu 2010

O naší mysli - Promluva před daršanem 4.9. 2010 (1.část)

O naší mysli

Promluva Svámího Vishwánandy

4. 9. 2010

Shree Peetha Nilaya, Centrum Springen,

Německo

- mírně upraveno -Jai Gurudev!

Dnes budu mluvit o naší mysli, jedno z témat o kterém rád mluvím. Nejprve se vás všech zeptám, co chápete pod pojmem mysl? Povězte. Myšlenka....... ok, zážitek, omezení, ještě něco? Posuzování!... Nuda?.... Obavy!.... To je pravda, vlastně vše, co jste řekli, je pravda, protože toto jsou vlastnosti mysli, ale ne mysl sama.

Mysl velmi rychle vytváří různé reality a různé kvality. První kvalitou, ve které je mysl velmi dobrá, je posuzování / úsudek. Zážitky přicházejí až následně, protože skrz posuzování, skrz obavy zažíváte vše. Takže největší vlastností mysli je posuzování a z toho se odvozují další vlastnosti jako kritika, pýcha, ego – to jsou vše kvality posuzování / úsudku.

Naše mysl bývá neustále ve stavu posuzování, když se analyzujeme – neřekl jsem, když se soudíme. Ale co se stane, když řekneme, že se analyzujeme? Automaticky se zaměříte na všechny vaše špatnosti, na veškerou negativitu. Nikdy se nepodíváte na svoji pozitivní stránku. Řeknete si, to je dobré, odložím to stranou, ale negativita....... uaaaaa …. tu analyzujete z jiného úhlu, z jiného aspektu a pak se začnete litovat a to je kvalita mysli, protože neposuzujete druhé ale sebe.

Neřekl něco podobného Ježíš? To, co soudíte na druhých, je částečně i ve vás, proto to v druhých nemůžete přijmout. Proč by to měl mít druhý? Já to nemám! Znáte to, ne? Chtění mít vše a chtění, aby soused neměl nic, je kvalita mysli.

Znáte to o třech malých opičkách? Těch co si zakrývají uši, ústa a oči. Tyto tři smysly jsou velmi potřeba ke kontrole mysli. Jsme ovlivněni tím, co slyšíme. Jste ovlivněni tím, co vidíte. Jsme ovlivněni tím, co mluvíme.

Víte například, když se někde klábosí a někdo mluví hezky, tak se nakonec řekne, že to je nudné,....... dejme to stranou, to nikoho nezajímá. Ale když je nějaká fáma, každý k tomu rád přidá své – „to své“ však není nic vně, je to uvnitř. Když se snažíte okořenit fámu, vlastně vyjadřujete sami sebe. Chytrý člověk, který to analyzuje, si řekne: „Počkat! Co to dělám?!“ Jenže mysl často funguje jinak.

Zmíněné opičky nám ukazují, že bychom se neměli na nic zlého dívat, neměli nic zlého poslouchat, ani zle mluvit. Avšak to lidé většinou dělají, protože to vytváří rozruch. Například noviny, všechna média........ co to vytváří? Jen rozruch, senzaci, viděli jste kdy v novinách něco dobrého? První stránka bývá plná nesmyslů. Proč? Každý den je to stejné. Protože vaše mysl vás nutí vnímat – vidět pouze negativitu,....... mysl přitahuje ona negativita.

A později, když vidíte, že váš život nikam nepostupuje, pak se ptáte sami sebe: „Proč?“ Řeknete si: „Já jsem ten dobrý a ostatní jsou ti špatní.“ Nevidíte, že je také velmi důležité analyzovat, co do sebe vkládáte, a nejen to – i jak s tím, co do sebe přijímáte, v sobě pracujete.

Podobně pravil Krišna: “Pokud se naše mysl zabývá nějakým vnějším předmětem, pak se tomu stáváme podobní.“

Neříkám, že když se zabýváte dýní, budete jako dýně. Ale vyvinete určité podobné kvality - budete líní a těžcí. Proto se říká: „Nechejme mysl přebývat v Bohu.“

čtvrtek 25. listopadu 2010

Když se narodíte....

Nevěděla jsem nejprve, co mé nové duchovní jméno doslova znamená. Než jsem se dostala ke zjišťování detailů, měla jsem tak alespoň prostor pro procítění. A okamžitě se na mne snesla záplava pocitů požehnání a „obrazů“. Viděla jsem samu sebe jako šťastnou holčičku s culíky :-), které motýli usedají na ruce a ona pozoruje a s úžasem si uvědomuje tu nádheru Země, nebe, tvorů, sebe :-) a všeho kolem. Vidí každou rybku v oceánu :-). Moudrý nebeský otec a matka se nad ní láskyplně sklánějí a ona se cítí bezvýhradně přijatá a milovaná právě taková, jaká je....Konečně spatřená docela...


Iva Swarupini (ta, která spočívá ve své vlastní podstatě)/Č.R.


P.S. Uma dodává k tomuto dojemnému příspěvku: duchovní jméno nese v sobě energetický potenciál, který nás podpoří a inspiruje na naší duchovní cestě. Rezonuje zajisté se strunou v hloubi našeho srdce, napomáhá orientaci v nekonečném prostoru, ukáže nám směr:-) Swarupini nám tu poskytuje své vzácné, osobní pocity s vlastní ilustrací.

neděle 21. listopadu 2010

Příprava daršanu v roce 2011


Milí přátelé Svámího Vishwanandy a všichni, kteří se nemůžete dočkat dalšího daršanu

Rádi bychom Vás dnes seznámili s možností jak pomoci tomu, abychom v České republice mohli pořádat daršany a zvát k nám Svámího co možná nejčastěji. Jedná se o velmi prostý nápad a návrh adresovaný každému z Vás, kdo ucítí, že by byl rád účasten. V ostatních zemích tento způsob již delší dobu využívají a sám Svámí je mu velmi nakloněn.
Další daršan Svámího Vishwanandy v Čechách je plánován na září 2011. Již nyní v jistém ohledu nastává čas příprav. Rádi bychom pro Vás připravili na příští rok daršan, který bude stejně krásný jako ten letošní a zároveň Vám dali větší pohodlí a umožnili strávit celou dobu daršanu v přítomnosti Svámího. S tím souvisí nájem mnohem většího prostoru, než jsme měli dosud k dispozici také citelně vyšší náklady. Vstupné pro účastníky bude opět volné. Pro organizační tým je však již nyní čas, připravit se na tuto událost finančně.
V souvislosti s tím Vás prosíme, zda byste nám dle svého uvážení pomohli a přispěli tak ke konání daršanu. Naše představa je taková, že dle svých možností můžete ať už jedenkrát nebo průběžně pravidelně či nepravidelně přispívat jakoukoli finanční částku. Každý dar je vítaný, i když jej Vy sami budete považovat za zanedbatelný a za každý dar Vám budeme vděční. Rádi bychom zdůraznili, že veškeré vybrané příspěvky jsou určeny výhradně na pořádání daršanu a každý z organizačního týmu přispívá svou prací bez jakékoli finanční odměny. Velmi rádi přiložíme ruku k dílu, nejsme však schopni financovat každý rok celou akci ze svých vlastních prostředků.
Daršan je pro nás všechny a tak zároveň cítíme v souladu a potřebné zapojit do tohoto krásného dávání i ostatní.

Získané peníze budou použity na úhradu nájmu prostor, letenek, ubytování, jídla, prezentaci, tvorbu a tisk letáků, ozvučení, překladatele, pohonné hmoty a jiné drobné související náklady.

Prosíme Vás tedy, ucítíte-li chuť podílet se touto formou na uskutečnění daršanu, učiňte tak, velmi nám pomůžete. Finanční příspěvky můžete kdykoli zasílat na účet číslo: 2105776904/2700 (Vždy s variabilním symbolem 9999). Případné dotazy prosím směrujte mailem na adresu kjaara@seznam.cz nebo telefonicky na 777 578 978.

Předem Vám děkujeme za iniciativu, za pomoc a podporu a věříme, že společnými silami dokážeme na září připravit překrásný daršan

Za organizační tým
Klára Lepíková

sobota 20. listopadu 2010

Oddanost vůči Guruovi


6. otázka
Co to přesně znamená být věrně oddán Guruovi?
Swámí Vishwananda na to jasně odpovídá :
"Znamená to např.: Tvůj Guru Ti něco řekne. I když s tím nesouhlasíš, nejsi stejného mínění, nehraje to žádnou roli. Změníš svůj život tak, že nejsi sám to nejdůležitějsí v Tvém životě, nýbrž Tvůj Guru stojí na prvním místě. Čím hlouběji to uskutečníš, tím více duchovní milosti obdržíš od svého Gurua!"

pátek 19. listopadu 2010

Satsang v Centro d'Ompio: 4. a 5. otázka

4. otázka:

Proč jsi se inkarnoval?

Swámí Vishwananda:

Za prvé: Abych Vám všem pomohl. Abych pomohl lidem.

Za druhé: Čas, ve kterém žijeme , to vyžaduje.“


5. otázka:

Tak : Kdo jsi?

Swámí Vishwananda: „No, nenechám se tak snadno poznat ! Ale: Až opustím toto tělo, budete to vědět. Je jenom několik málo lidí, kteří jsou požehnáni tím, že mě vidí v mé pravé podobě a těm jsem zakázal, aby o tom mluvili.“

čtvrtek 18. listopadu 2010

14. listopadu proběhlo 5. kolo Danya Lakshmi Tomboly.

1. cena: Swámíjího ponožky – Patricia

2. cena: Swámího tričko – Ratnadevi

3. cena: CD dle volby – Shankari

4. cena: Kniha podepsaná Swámím – Dayakari

5. cena: Kniha podepsaná Swámím – Niranjana

Srdečně blahopřejeme !!!


Ceny na příští tah 13. prosince 2010


1. cena: Swámího náramek ze 3 kovů, (zakoupený během poslední poutní cesty v Indii, kde ho Swámí nosil)

2. cena: Swámího tričko

3. cena: DVD dle volby

4. a 5. cena: kniha podepsaná Swámím

13. prosince proběhne také tah tříměsíční hlavní Super-ceny:

Swámího košile ze křtin v Jezeru Genezaret- Izrael 2009
Losy v ceně 32,- Euro dostanete v Bhakti-Shopu, u Dakshini nebo online. Převod s účelem 'Tombola' na účet: Bhakti Event GmbH, Frankfurter Sparkasse, číslo účtu: 200282891, BLZ 500 502 01, a poté prosím E-mail na tombola@bhaktimarga.org

středa 17. listopadu 2010

Satsang v Centro d'Ompio: 3. otázka

3. otázka:

Proč materializuješ některým lidem předměty a jiným ne?

Swámí Vishwananda: „Někteří lidé to potřebují. Jsou k tomu vždy osobní důvody. Když přijde čas, dostanou to. Potom začne konat materializovaný předmět svou práci, vyvine svůj účinek. Když tu práci dokončí, zmizí.“

Otázka:

Jak působí prsteny a náušnice?

Prsteny ochraňují a udržují, náušnice pomáhají slyšet víc vnitřní hlas. Všeobecně působí materializovaný předmět vždycky jako ochrana a vzpomínka“.

úterý 16. listopadu 2010

O uzemnění mistra

Šrí Swámí Vishwananda nabízí na svých cestách kurzy o mudrách. Tento snímek byl pořízen v Kolíně nad Rýnem- Německu

V sobotu 13. listopadu probíhal ve Springen kurz Mudry 2

V souvislosti s výkladem muder nám Swámíjí připomenul, jak důležité je dbát na to, abychom byli uzemnění.

Bůh nás nepostavil do tohoto světa, abychom lítali“! Řekl Swámí.

Někteří žáci si myslí, když někde lítají, že jsou velcí mistři, dokonce větší mistři než jejich vlastní mistr....!!!

Opravdový mistr je vždy uzemněný. Můžete myslet, že není na Zemi, že je v nebi, ale on je přesto uzemněný, stojí možná jednou nohou na Zemi a druhou může stát v nebi, ale zkuste pohnout tou nohou na Zemi !

Nepohnete!

pondělí 15. listopadu 2010

St. Martin


Minulý týden v kapli při mši pro svatého Martina...

Satsang v Centro d'Ompio: 2. otázka


2. otázka:

Vytváříme si sami své trápení?

Swámí Vishwananda: „Ano. Hlavní část jsme si vytvořili sami. Ale člověk by nikdy neřekl: Vytvořil jsem si to a to trápení...! Ne, říkáme: Někdo nám způsobil to a ono! Budeme vždycky říkat: někdo zvenčí je za to zodpovědný! Ano, vytváříte si svůj vlastní smutek, své vlastní drama! Změňte to tedy! Jak? Analyzujte se každý večer a podívejte se, co jste během dne prožili, co byste mohli změnit. Začněte s plným vědomím vytvářet radost a štěstí. Ano, jste Mistry svého údělu! Lidé se ptají: ' Proč stvořil Bůh Svět s tím nebo oním trápením? Jak tomu může dopustit?' Odpověď zní: 'Ptej se sám sebe, proč jsi to všechno vytvořil.' Už ve Védách je psáno: Svět, ve kterém žijete, je vaše vlastní kreace!“

pátek 12. listopadu 2010

Satsang v Centro d'Ompio

1. otázka :

Proč je zapotřebí klást otázky ?

Swámí Vishwananda: Mohli bychom také sedět v tichu, to by bylo nejlepší. Ale naše mysl chce vědět, je hladová. Když by mysl byla klidná, neměli bychom žádné otázky. Ale rozum není klidný a ptá se. Potom dostane odpověď a je spokojený a šťastný. Protože člověk chce být znovu šťastný, napadne mu hned nato další otázka – ale duše zůstane hladová.

Musíte krmit duši. Když je duše nasycená, nejsou tu další otázky.“

středa 10. listopadu 2010

Krishna vystoupil ze srdce...


To je Santushta (s jedním psem ze zvířecího domova v Keni). Santushta zažil se Swámím Vishwanandou něco úplně vyjímečného! Zná Swámího už nějakou dobu a potkal jej teď znovu v Keni.
Tady je ten zvláštní příběh:

Jednou u večeře dal Swámí Santushtovi půlku nesmírně kyselého ovoce a řekl: „Ochutnej, je to moc dobré !“ Swámijí se sám zakousl do druhé poloviny a rozzářil se: „Aaach, jak je to sladké! Miluju to!“

Santushta zkřivil obličej, poté co kyselé ovoce okusil a zeptal se Swámího: „Kdo jsi, že Ti něco takového chutná?“

Swámíjí: “Chceš to opravdu vědět?“

Santushta: „Ano, proč ne?“

Swamíjí: “Nemáš z toho strach?“

Santushta: „Ne, proč bych měl mít strach?“

Swámíjí se k němu obrátil a řekl: „Polož ruku na mé srdce!“

Santushta položil svou otevřenou dlaň na Swámího srdce.

Po krátkém okamžiku řekl Swámíjí: „Vezmi si to!“ (Take it!)

Santhusta nechápal --- Swámíjí opakoval: "Vezmi si to!"

Potom zavřel Santushta pomalu svou ruku a najednou v ní něco ucítil. Otevřel ji a podíval se: byla v ní nádherná soška Krishny!

Swámíjí materializoval ze svého srdce do Santushtovy dlaně tančícího Krishnu!


Šrí Swámí Vishwananda v Keni

úterý 9. listopadu 2010

Darshan Swámího Vishwanandy v Mnichově, dne 7. 11. 2010

Šrí Swámí Vishwananda při darshanu v Mnichově
Swámí Vishwananda provedl na začátku krátkou meditací, ve které každého vyzval, aby naslouchal ve svém nitru a zeptal se: "kdo jsem?"
Potom se ptal přítomných, jaké odpovědi z jejich nitra přišly...
V následujícím krátkém proslovu, který pronesl stále ještě ochraptělým hlasem (Swámíjí "ztratil" hlas v Indii), mluvil především o našem posuzujícím rozumu - a o tom, že je tu všechno v podstatě hra. A sice hra, kterou nehrajeme sami, protože je režírovaná Bohem! Nemáme si namlouvat, že bychom nějakými úsudky našemo rozumu mohli něco na Boží hře změnit!

pondělí 8. listopadu 2010

Satsang Šrí Swámího Vishwanandy v Polsku - Video

Na tomto videu najdeme úryvky ze Satsangu, který se konal 23. dubna 2010 v Polsku. Swámí zde zodpovídá otázky, týkající se ega, pýchy, vědomí o vlastní hodnotě, našich snů a identity Babájího z Haidakhanu...

http://www.youtube.com/user/BhaktiMargaPolska#p/u/5/glp5C_VjGLs

neděle 7. listopadu 2010

O skutečném významu Diwali - VideoPřekrásná promluva Šrí Swámího Vishwanandy o duchovním významu svátku Diwali z roku 2009

sobota 6. listopadu 2010

Poslední volná místa na Satsang Swámího Vishwanandy v Praze, dne 22. 12. 2010
JAI GURU DEV J Milí všichni J
Netrvalo dlouho a opět Vás s radostí zveme na setkání se Svámím Vishwanandou. Svámí byl velmi potěšen vřelým přijetím a krásnou atmosférou, kterou jste na daršanu v srpnu vytvořili. Velmi se mu líbilo, jak nadšeně jste se zapojili a přistupovali k němu s otevřeností a pokorou. Proto se rozhodl poctít nás svou návštěvou dříve než opět za rok, jak bývá většinou zvykem. Další setkání, které proběhne se nazývá satsang. Význam tohoto slova v originále znamená „bytí ve společnosti Boha“ a ve světě je často používáno jako název pro setkání a bytí spolu . Při satsangu Svámí Vishwananda odpovídá na naše otázky. Není to tedy individuální daršan, nicméně dostáváme odpovědi na své dotazy a Svámího vyzařování, jeho mírumilovná a láskyplná energie se tak či tak dotýká naší duše. Při tomto setkání k nám tedy Svámí téměř celou dobu promlouvá, vysvětluje a objasňuje duchovní principy a dotýká se nejhlubší pravdy, která v nás jeho působením ožívá. Kladou se vždy jen obecné otázky , nikoli otázky osobního charakteru. Svůj dotaz je třeba předem zaslat. Svámí pak sám zvolí, na které z dotazů odpoví. Satsang probíhá v poněkud komornějším duchu než daršan a proto je počet návštěvníků stanoven na 200 osob.
Satsang proběhne 22.12. od 17 hod na místě, které již znáte - v Domě dětí a mládeže ve Slezské ul. č. 21 na Vinohradech (Praha 2).
Jeho ukončení odhadujeme cca ve 20 hod., může však být i delší. Prosíme návštěvníky, aby se dostavili k registraci v 16 hod.
Celá akce je zároveň pořádána na podporu Svámího charitativních aktivit a obnovu ašrámu Shree Peetha Nilaya. S tím souvisí též vstupní poplatek ve výši 500,-- Kč.
Veškerý výtěžek je určen na uvedené aktivity.

Kontakty:
Prosíme Vás, abyste se registrovali výhradně na: vishwanandadarsan@seznam.cz
Se svými telefonickými dotazy se můžete obracet na: Klára Lepíková, 777 578 978
Též doporučujeme průběžně sledovat český blog o Svámím, kde naleznete aktuální oficiální informace

Jak se zaregistrovat a uhradit vstupné:
1. Prosíme, přihlašujte se závazně a celým jménem na výše uvedené adrese. Do mailu zároveň uveďte jednu otázku,
kterou byste chtěli Svámímu položit ( 1 návštěvník = 1 otázka).

  1. 2. Současně odešlete částku vstupného na účet č. 2105776904 / 2700. Vaše registrace se stává platnou ve chvíli, kdy od nás mailem obdržíte potvrzení o přijetí vstupného. Jeho obdržení Vám potvrdíme zpět mailem. Je velmi nutné, abyste do zprávy pro příjemce vyplnili jméno účastníka a vaši mailovou adresu. Pokud tak neučiníte, nebudeme schopni platbu identifikovat.(Příklad:Jan Novák, j.novak@seznam.cz). Jedna osoba může zaregistrovat více osob a to tím způsobem, že zaplatí např.2000 Kč. Dostanete pak potvrzenou registraci pro čtyři osoby
3. Uzávěrka přihlášek a nejpozdější termín připsání platby na uvedený účet je 31.10.2010. Registrujte se a plaťte co nejdříve.
Ve chvíli kdy bude dosaženo počtu 200 osob registrace již nebude možná.
Při satsangu platí stejná pravidla chování a oblékání jako při daršanu. Raději připomínáme, že vstup do sálu je opět bez obuvi a větších zavazadel.
Prosíme též, abyste nefotili a nepořizovali zvukové ani audiovizuální záznamy.

Těšíme se na další společné chvíle a na Vaše rozsvícené oči J Je nám potěšením pro Vás pracovat a připravit pro Vás tento obohacující zážitek.
Dejme si navzájem krásný vánoční dárek a sejděme se v lásce na satsangu Svámího Vishwanandy J
S láskou a úctou
Organizační tým satsangu

pátek 5. listopadu 2010

Rangoli

Včera přijela jedna rodina a ukázala nám fotografie rangoli, které doma udělala...
A zde je několik podnětů vytvořit vlastní rangoli
(Je to jednoduché: obarvíme rýži vodovými barvami a začneme !)

Happy Diwali !Diwali

Diwali je svátek Světla. Je to významný pětidenní hinduistický festival, který se koná v době od poloviny října do poloviny listopadu. Pro většinu Hinduistů a Indů je to nejdůležitější svátek v roce, který se oslavuje v rodinném kruhu, kde se společně provádějí tradiční zvyklosti a akce.

Jméno Diwali je zkratkou slova Deevapali, které je možno přeložit jako „řada světel“. Diwali zahrnuje zapalování malých hliněných lampiček (Diyas, nebo Deep v Sanskrtu), které jsou naplněny olejem, čímž se vyjadřuje vítězství dobrého na zlem. Během Diwali si lidé oblékají nové šaty a dělí se o sladkosti a malá občerstvení se svými příbuznými a přáteli.

Některé indické obchodní společnosti začínají finanční rok v první den Diwali, čímž si slibují pro příští rok blahobyt.

Osvětlení domů světlem má důležitý duchovní význam: Vědomí o vnitřním světle a o získání zdraví, bohatství, vědomosti, míru a blohobytu. Uctíváme Lakshmí, Bohyni bohatství, v její nejvlídnějsí náladě, ve které vplní přání svých oddaných. A připravujeme naše domy pro příchod Ma Lakshmí, která s sebou přináší milost a blahobyt. Jedna z nejvýznamějších událostí, která je spojena s Diwali, je také návrat Šrí Rámy po 14 letech vyhnanství.

Swámí Vishwananda: „Hliněná lampa je velmi symbolická. Symbol hliněné lampy je tento: Říkáme: 'Bože Ty jsi světlo, ale my jsme knot.' To je to propojení, které máme s Božstvím. A hliněná lampa je naše tělo, ta symbolizuje, že naše tělo je prach a v prach se obrátí. Jednoho dne toto tělo opustime.“

středa 3. listopadu 2010

Modlitby k Matce Lakshmí

Dnes večer bude Swámí Vishwananda provádět specielní modlitbu k Matce Lakshmí.

Swámí: „Prosíme Velkou Lakshmí, aby darovala svou milost nejen nám, nýbrž všem lidem, kteří mají její pomoc nejrůznějšího druhu zapotřebí. Kéž daruje hojné zdraví lidem, kteří jsou nemocní a září nadále svým světlem, aby vyjasnilo náš intelekt a pomohlo všem lidem, kteří pomoc potřebují."

Lakshmí Puja se Swámím Vishwanandou

V Centru Shree Peetha Nilaya, Německo

Začátek: 19:00 hod.

Legenda:

V horoskopu mladého syna krále Hima bylo psáno, že zemře ve čtvrtý den po své svatbě na uštknutí hada. V tento čtvrtý den po svatbě nemohla jeho mladá žena usnout. Postavila před jejich ložnici mnoho olejových lampiček, vyzdobila zem ornamenty Rangoli a nahromadila zlaté a stříbrné mince. Potom šla za svým manželem, zpívala mu bhajany a vyprávěla náboženské příběhy.

Když se Yama, král smrti, připlazil v podobě hada na místo, byl tak oslněn tím množstvím zářivých světel, že nemohl do ložnice vstoupit. Vyšplhal se na vrchol hromady stříbrných a zlatých mincí a zůstal sedět po celou noc, aby vyslechl ty melodické písně a krásné příběhy. K ránu na svůj záměr už dávno zapomněl a zmizel. Tak zachránila ta mladá žena život svého muže.

Jiná legenda vypráví, že v tento den Danvanteras, lékař Univerza, (jedna z inkarnací Vishnua) vybíral z vykvedlaného oceánu essenci amritu a nektaru.

Dnes se slaví Danteras s velkým nadšením! „Lakshmi Puja“ se provádí večer, a všude jsou rozestaveny světla, aby zahnala stíny a zlé duchy. Ke chvále Bohyně Lakshmí se zpívají Bhajany a a nabízejí se jí „Naivedya“ (sladkosti).

Prohlášení Swámího Vishwanandy


Nikomu nedávám právo jednat mým jménem,
protože komunikuji vždy přímo s mými oddanými
a lidmi, kteří mě prosí o pomoc


Šrí Swámí Vishwananda


Malá galerie...