sobota 6. listopadu 2010

Poslední volná místa na Satsang Swámího Vishwanandy v Praze, dne 22. 12. 2010
JAI GURU DEV J Milí všichni J
Netrvalo dlouho a opět Vás s radostí zveme na setkání se Svámím Vishwanandou. Svámí byl velmi potěšen vřelým přijetím a krásnou atmosférou, kterou jste na daršanu v srpnu vytvořili. Velmi se mu líbilo, jak nadšeně jste se zapojili a přistupovali k němu s otevřeností a pokorou. Proto se rozhodl poctít nás svou návštěvou dříve než opět za rok, jak bývá většinou zvykem. Další setkání, které proběhne se nazývá satsang. Význam tohoto slova v originále znamená „bytí ve společnosti Boha“ a ve světě je často používáno jako název pro setkání a bytí spolu . Při satsangu Svámí Vishwananda odpovídá na naše otázky. Není to tedy individuální daršan, nicméně dostáváme odpovědi na své dotazy a Svámího vyzařování, jeho mírumilovná a láskyplná energie se tak či tak dotýká naší duše. Při tomto setkání k nám tedy Svámí téměř celou dobu promlouvá, vysvětluje a objasňuje duchovní principy a dotýká se nejhlubší pravdy, která v nás jeho působením ožívá. Kladou se vždy jen obecné otázky , nikoli otázky osobního charakteru. Svůj dotaz je třeba předem zaslat. Svámí pak sám zvolí, na které z dotazů odpoví. Satsang probíhá v poněkud komornějším duchu než daršan a proto je počet návštěvníků stanoven na 200 osob.
Satsang proběhne 22.12. od 17 hod na místě, které již znáte - v Domě dětí a mládeže ve Slezské ul. č. 21 na Vinohradech (Praha 2).
Jeho ukončení odhadujeme cca ve 20 hod., může však být i delší. Prosíme návštěvníky, aby se dostavili k registraci v 16 hod.
Celá akce je zároveň pořádána na podporu Svámího charitativních aktivit a obnovu ašrámu Shree Peetha Nilaya. S tím souvisí též vstupní poplatek ve výši 500,-- Kč.
Veškerý výtěžek je určen na uvedené aktivity.

Kontakty:
Prosíme Vás, abyste se registrovali výhradně na: vishwanandadarsan@seznam.cz
Se svými telefonickými dotazy se můžete obracet na: Klára Lepíková, 777 578 978
Též doporučujeme průběžně sledovat český blog o Svámím, kde naleznete aktuální oficiální informace

Jak se zaregistrovat a uhradit vstupné:
1. Prosíme, přihlašujte se závazně a celým jménem na výše uvedené adrese. Do mailu zároveň uveďte jednu otázku,
kterou byste chtěli Svámímu položit ( 1 návštěvník = 1 otázka).

  1. 2. Současně odešlete částku vstupného na účet č. 2105776904 / 2700. Vaše registrace se stává platnou ve chvíli, kdy od nás mailem obdržíte potvrzení o přijetí vstupného. Jeho obdržení Vám potvrdíme zpět mailem. Je velmi nutné, abyste do zprávy pro příjemce vyplnili jméno účastníka a vaši mailovou adresu. Pokud tak neučiníte, nebudeme schopni platbu identifikovat.(Příklad:Jan Novák, j.novak@seznam.cz). Jedna osoba může zaregistrovat více osob a to tím způsobem, že zaplatí např.2000 Kč. Dostanete pak potvrzenou registraci pro čtyři osoby
3. Uzávěrka přihlášek a nejpozdější termín připsání platby na uvedený účet je 31.10.2010. Registrujte se a plaťte co nejdříve.
Ve chvíli kdy bude dosaženo počtu 200 osob registrace již nebude možná.
Při satsangu platí stejná pravidla chování a oblékání jako při daršanu. Raději připomínáme, že vstup do sálu je opět bez obuvi a větších zavazadel.
Prosíme též, abyste nefotili a nepořizovali zvukové ani audiovizuální záznamy.

Těšíme se na další společné chvíle a na Vaše rozsvícené oči J Je nám potěšením pro Vás pracovat a připravit pro Vás tento obohacující zážitek.
Dejme si navzájem krásný vánoční dárek a sejděme se v lásce na satsangu Svámího Vishwanandy J
S láskou a úctou
Organizační tým satsangu

Žádné komentáře: