čtvrtek 28. února 2013

Boží Láska je jedinou realitou.

Něco vám povím…

Aby jste si uvědomili, pochopili Boží Lásku, musíte ji žít, nestačí si o tom pouze přečíst. Pro pochopení, uvědomění si oddanosti, bhakti, musíte bhakti žít. Pak stačí mít jen záblesk této Lásky.

Povím vám ještě něco…

Dokonce i pouhý záblesk této Lásky je pro toto tělo dostatečný. Snažte se neustále, ze všech sil ji dosáhnout, protože to je jediná realita. Vše co si myslíme, že je skutečné, všechny tyto věci jsou jen iluze a budou časem slábnout. Tělo je iluze, časem zestárne a zmizí. Ale stále zůstane realita átma, duše. Kolik lidí opravdu dorazí v životě k bodu realizace „Atma Swarupa“ - skutečné formě átmanu, duše?

středa 27. února 2013

Inspirace od Mahavatara Babajího


úterý 26. února 2013

Ještě několik obrázků z Puri

Swamiji s Chaitanya Mahaprabhu

Cestou k dalšímu chrámu někde v Puri...

Pritala je unavený...

aaah... oui...

pondělí 25. února 2013

Pilgrimage se Swamim Vishwanandou - jižní Indie.

V termínu 5. - 19. 11. 2013 se uskuteční další specielní Pilgrimage, autobusem  společně se Sri Swamim Vishwanandou, na svatá místa v oblasti Tamil Nadu (jižní Indie).

Je k dispozici již jen několik volných míst. Registrace končí 10. března, pokud se chcete zúčastnit, registrujte se proto rychle! 

Více informací  a přihlášky zde.

 

neděle 24. února 2013

Vždy si připomínejte, že je to Bůh, kdo všechno dělá...

Mnoho lidí si bere Gandhího jako příklad; mnoho velkých lidí si ho bere za příklad pro to všechno, co udělal pro tento svět. Ale především, když půjdete hlouběji do jeho života, uvidíte, že on byl samotným modelem bhakti. On byl modelem oddanosti. Bez ohledu na to, co dělal, tak nejprve zapomněl sám na sebe. Bylo to o oddanosti k lidem, k jeho zemi. Nebylo to jen o tom, že chtěl učinit svoji zemi svobodnou, ale on ukázal cestu k osvobození země prostřednictvím nenásilí.

Základem nenásilí je Láska. To je ta největší věc. Bez Lásky není žádné nenásilí, není žádný mír.

Ovšem, jeho život nebyl pouze radostný. On měl spoustu trápení; na cestě, kterou musel projít, bylo mnoho zkoušek. My vidíme, jaký byl, jak zemřel. Přesto, dokonce v čase jeho smrti, on odpouštěl. Řekl „Osvoboďte ho. On to udělal z nevědomosti, osvoboďte ho“. My si musíme vzít takový život jako příklad, ale samozřejmě nemůžeme dělat to, co sem přišel dělat Gandhi! Ale každý se na tom na své vlastní cestě může podílet. Každý se může stát modelem oddanosti a míru. A proto musíme rozvíjet pokoru. On byl velice prostý. Samozřejmě měl slávu, jméno, všechno, takže se mohl postavit velmi vysoko, ale přesto se postavil nejníže ze všech. Takový je život Mistra.


Velice často vidíme Mistry vysoko a lidé říkají „Oh, oni jsou velmi vysoko“. My musíme sloužit. Nejste to vy, kdo slouží Mistrovi, ale je to Mistr, kdo slouží vám, po všechen čas. Ať už o tom víte, nebo nevíte, tak je to Mistr, kdo slouží vám. Mistři sem nepřicházejí sami pro sebe. Oni přišli, aby vás všechny pozvedli. Tak když si vezmeme příklad ze života světců, příklad ze života velikých osobností, velmi se učíme; učíme se rozvíjet nesobeckou Lásku, bezpodmínečnou Lásku a pokoru.
Lidé budou říkat „Swamiji, Ty mluvíš o pokoře, ale jak ji rozvíjet?“ Je to tak jednoduché, říkám vám, opravdu. Je to ta nejjednodušší věc, kterou můžete udělat. Láska je tam, v srdci, ale pokora je v mysli. Jak učiníme tuto mysl, která je tak divoká, ¨tohle velké zvíře¨, jak učiníme tuto mysl pokornou? Vždycky říkáme, že to je naše mysl, ale neříkáme, že my jsme ta mysl, že? Nebo říkáme, že jsme mysl? Ne! Pravda je, že mysl je něco odděleného od člověka. Člověk je mistrem mysli. Člověk je mistrem všech negativních kvalit, které se objevují v mysli, ale iluze je tak velká, že se zdá, že ony jsou tím mistrem. Potřebujeme naší mysli neustále připomínat, kdo je mistrem, abychom vybudovali pokoru. Není to tak, že vám říkám, abyste se bičovali pokaždé, když máte nějakou myšlenku, ne, ale bičujte mysl Božími Jmény. Vždy připomínejte mysli, že je to Bůh, kdo všechno dělá. On je příčinou všeho. Každá myšlenka je On. To stále připomínejte vaší mysli. Kdykoliv se mysl stane negativní, řekněte „Mysli, to nejsi Ty, to je pouze Pán samotný“. Je to pouze Bůh. Když vám Bůh nedovolí myslet, kde byste vzali sílu k myšlení?
V Gítě, Krišna řekl, „Když Pán nedovolí listům se pohnout, listy se ani nepohnou“. Dokonce i kdyby foukal velký vítr, listy se ani nepohnou. Taková je to síla. Tak když je Ten, kdo všechno řídí, uvnitř každého z vás, on je umístěn v srdci každého jednoho stejně! Tak jak na Něho můžeme zapomenout? Tak učte mysl, aby si pamatovala, že není touto pýchou; není tím velkým „Já“ - které je ego - tím „mnou“, „mnou samotným“. Překročte tuto pýchu a řekněte „Bože, to jsi Ty“ a stále k Němu mluvte.

Překlad:  Alandini, Č.R.


sobota 23. února 2013

Od nepravdy k pravdě, od tmy ke světlu, od smrtelnosti k nesmrtelnosti.

Pokud chcete realizovat své skutečné Já, zaměřte se více na to, co máte tady uvnitř…

Máte velký poklad. Každý z vás je jedinečný. Každý z vás má specielní povinnost, dharmu. A modlete se, aby jste si uvědomili účel vaší inkarnace. To je důvod, proč se modlíme:

Asato ma sat gamaya,
Tamaso ma jyotir gamaya,

Mrityor ma amritam gamaya.

Mudrci se vždy modlili tuto mantru, vždy zpívali tuto mantru, která znamená: Od nepravdy k pravdě, od tmy ke světlu, od smrtelnosti k nesmrtelnosti. To je to, kým jsme. Když máme omezení, jsme vždy v nepravdě o sobě, protože nevidíme realitu. Jsme stále ve stínu. To je důvod, proč prosíme, aby stín nevědomosti byl odstraněn a my byli ve světle, v moudrosti Božství, takže naše pouhá smrtelnost je transformována v naší nesmrtelnost, což je náš átman.

pátek 22. února 2013

Puri a Jagannath Temple.

Swami Vishwananda byl zatím v Puri, na návštěvě svatých míst a velkého Jagannath Templu.

Zde je Swamiji s milým a velmi starým "Vaišnavou", žákem Tinkadi Baby.


Samadhi Ramakrišnovi neteře: Lakshmi Mani Devi


Jagannath Temple.


Puri je známo jako místo, kde Pán jí. Kněží mu nabízejí 8 jídel denně a je zde 400 kuchařů pracujících ve 24 hodinových směnách
Jelikož cizincům není dovoleno vejít dovnitř, Swamiji šel sám a my jsme čekali venku. Zůstal v chrámu více než 3 hodiny. Kněz mu udělil VIP  povolení a vzal ho dovnitř, kde jsou božstva (což je neslýchané).

čtvrtek 21. února 2013

Kurz Mudry III.


!! DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!

Změna termínu kurzu Mudry III.
se Sri Swamim Vishwanandou.

Ty z vás, kteří se chystali na připravovaný kurz muder dne 12. dubna, pořádaný pro českou a polskou skupinu, upozorňujeme, že kurz byl přesunut na nový termín:

Kurz Mudry III. - čtvrtek 18. dubna
 od 11:00 hod.

Satsang  - čtvrtek  18. dubna
 od 20:00 hod.

Daršan - pátek 19. dubna
od 16:00 hod.

Formuláře pro registraci se připravují, jakmile budou k dispozici, budeme vás informovat !

Velká noc Šivy se blíží !


Stejně jako minulý rok, oslavy dne Shivaratri ve Shree Peetha Nilaya budou dlouhé a zajímavé. Začnou 10. března v 5 hodin ráno pujou, abišekamem a malou yagnou. V noci z 10. na 11. března budou potom pokračovat 4 abišekamy od 18:00, 21:00 a 24:00 a 03:00 ráno dne 11. března. Konec oslav očekáváme kolem 5 hodiny ranní. 

Více o programu a přihlášky na:

S Pánem Šivou je spjato mnoho neobvyklých příběhů, přečtěte si zde alespoň jeden z nich…

Tiger a listy. 

Jednou jeden lovec, zatímco honil jelena, zabloudil do hustého lesa a ocitl se na břehu řeky Kolidum, když vtom uslyšel za sebou vrčení tygra. Ve snaze se před zvířetem zachránit, vylezl na blízký strom. Tygr se položil na zem pod stromem, nemajíc v úmyslu místo opustit. Lovec zůstal na stromě po celou noc a snažil se neusnout, proto jemně trhal ze stromu jeden list po druhém a házel je dolů. Pod stromem byl Šiva Lingam a strom se ukázal být požehnaným Bilva stromem. Nevědomky tak ten muž potěšil Božstvo Bilva listy. Při východu slunce se lovec podíval dolů, zda už je tygr pryč a na jeho místě stál Pán Šiva. Padl na zem před Pánem a dosáhl osvobození z koloběhu zrození a smrti. 


 Jai Šiva Omkara !

středa 20. února 2013

Nenechte negativitu tohoto světa, aby vás ovlivňovala.

Žijte ve světě, dělejte vše, ale dělejte to s odevzdaností v mysli. Bez ohledu na to, co děláte, odevzdejte to Bohu.Pokud s tímto přístupem odevzdáte každou činnost Božství, bude to vždy čisté. Sri Adi Shankaracharya o tom napsal v Soundarya Lahari. Řekl: „Ach Božství, dám Ti vše. Nechť má každá činnost Tobě odevzdaná se stane modlitbou k Tvým nohám. Když jsem ulehl, spím, ať je to ponížení k Tvým nohám! Ať je to tak, že každý pokrm který jím, je nabízen Tobě."
Stejně tak všechny činnosti které děláte v každodenním životě, pokud je děláte s připomínáním si Božství, budou čisté, protože Bůh není omezen ani z poloviny tak jak o Něm přemýšlíme. My jsme omezeni. Jsme omezeni, protože naše mysl, naše pýcha, naše ego je tak obrovské, že žijeme v tomto světě a jsme k tomuto světu připoutáni. Činíme celý náš život závislým na tomto světě. Jak řekli velcí mudrci: „Žijte ve světě, ale nenechte aby svět žil ve vás. Necháte-li svět žít ve vás, pak Bůh se stane vzdáleným."
 Jako lotos. Už jste viděli lotosový květ? Kde lotosový květ roste? V bahně – vyrůstá z bahna. Všechno to bahno jej neovlivní.

Takové je Božství ve vás také. To je to, kým ve skutečnosti jste. Žijete v tomto světě. Nenechte negativitu tohoto světa, aby vás ovlivňovala. Buďte za prvé pozitivní. Pokud jste pozitivní, automaticky budete pokorní. Pokora - to je hezké slovo. Pokorný znamená přijetí - přijmout sami sebe jací jste a vědět, že to co jste hledali vně, není umístěno na vnější straně. To bydlí tady ve vás.

úterý 19. února 2013

Po návratu z Kumbh Mely... a ve Springenu.

Swami Vishwananda byl ve Varánasí a odtud  odjel včera do Kalkaty.V tu samou dobu jsme měli ve Springenu stavební úřad, který prováděl závěrečnou kontrolu veškerého protipožárního systému, který jsme nainstalovali v uplynulých 3 letech.Zde vidíme Reku, odpovídajíc všechny nepříjemné dotazy úředníků. Prováděla úředníky po budově a vysvětlovala jim, co vše se zde udělalo.


Sabarish jim ukázal "řídící protipožární jednotku" a oni pak provedli test alarmu a aktivovali celý požární systém, procházejíc skrze celou budovu i okolo ní.


Jak můžete vidět, kontrola proběhla velmi dobře! Ale stále ještě chybí a musí být provedeny některé drobné kancelářské práce - certifikace a prohlášení.

Konečně: od teď protipožární systém pracuje a v případě poplachu musíme ihned opustit budovu a požární jednotky z různých vesnic budou na cestě do Centra.

Jakmile Swamiji uslyšel toto pozitivní závěrečné schválení rekonstručních prací a uviděl obrázky nahoře, vykřikl hlasitě uprostřed letiště ve Varánasí "Hari Bol" !!! :-).


Inspirace od Swamiho Vishwanandy


neděle 17. února 2013

Kumbh Mela 15 (Good Bye).

Včera ráno nastal čas k odjezdu!
Proto přišel také Sri Mandeleshwar Mahant Santosh Das, Swamiho nový přítel. Proběhlo mnoho objetí a loučení!
Pro představu zde přinášíme několik obrázků z doby, než skupina odjela a vydala se na cestu do Váránasí.
 
A vše najednou velmi potemnělo... (snímek pořízený v 9 hodin ráno) a začalo silně pršet.Velmi často si duchovní lidé myslí, že jsou pokorní, ale ve skutečnosti…

V těžkých časech nemáte nikoho, protože ani vaši dobří přátelé se nechtějí podílet na vašem utrpení. Ale v dobrých časech budou všichni sedět u vás a obklopovat vás, radostně zpívat a tančit. Všichni to známe velmi dobře, ne? Ano, to je život, život, kde každý jednotlivec je velmi egoistický, myslí jen na sebe….
I když jsou blízko učitele, neuvědomují si tu nádheru, nevědí jaké je to požehnání. A pak, poté, budou prohlašovat „Ach, jak skvělé to bylo!“. Když budou lidé posléze číst v knihách o těch dobách, řeknou „Ó, jak skvělé to bylo, oni byli u toho učitele". Ale je to tak, v každodenním životě. Vidíme to všude - když jsou lidé v blízkosti učitele, vždy soudí učitele. Vlastně nesoudí učitele, soudí své vlastní já. Protože to co vidíte, váš učitel, je vaším zrcadlem, takže se můžete něčemu naučit. Ale pokud jste dostatečně hloupí, nikdy se z toho nepoučíte, protože i když vám učitel může dát lekci stokrát, hloupost ve vaší mysli vás může úplně zaslepit. Jak ohromné byly zázraky, které činil Kristus, bylo jich tolik, ale přesto byli všichni učedníci zaslepeni pýchou a strachem do té míry aby Ho popřeli, do té míry, aby ho zradili.

Ale i když přišli Krista zatknout, On nereagoval. Věděl, že Boží vůle je nejdůležitější věc. Odevzdal se Boží vůli. Mistr se odevzdal Boží vůli a udělal to co mu Bůh řekl aby udělal. I když to byla smrt, přijal ji klidně a řekl: "Teď když já pastýř jsem veden k oběti, ovce se rozprchnou." Již tehdy to předpovídal, ale nepřímo. Již tehdy jim vše řekl, ale oni byli tak zaslepeni sebou, že Ho nemohli slyšet.
Uvědomte si jednu věc - Mistr neřekne přímo „Jsi hloupý. Ty hlupáku, dělej to takhle, tak, tak". No, občas to takhle udělají, ale velmi často dávají jen rady. Pokud jste dostatečně chytří, obdržíte je. Pokud ne, neobdržíte. Jako když Kristus dal mnoho rad učedníkům. Řekl jim mnohokrát, že syn člověka bude zrazen a doveden k ukřižování, ale přesto ničemu nerozuměli. V evangeliu vidíme také Kristovu krásu, jak sám sebe pokořil. Pokořil se tím, že umýval nohy učedníkům, a když Peter chtěl říci: „Ne Pane, nechci abys mi umýval nohy", Kristus odpověděl: „Kdybych to neudělal, nebudeš mít své místo se mnou v nebi". Petr tedy řekl: "Dobře, umyj mou hlavu a umyj také ruce". Na to Kristus odpověděl: "To není potřeba, protože když omyjete nohy, omyjete celé tělo".
To je velmi symbolické, protože v hinduistické tradici jsou nohy považovány za nejpožehnanější ze všeho.
Proto kdykoli jdete do chrámu, kdykoli se pokloníte nohám Božstva, nohám Mistra, co uděláte? Pokloníte se a dotknete se nohou, protože nohy jsou zdrojem veškeré síly kterou Mistr má. Proto pouhým dotekem nohou Mistra obdrží člověk požehnání a také ukazuje úctu a pokoru.

Kristus řekl: „Co jsem udělal já pro vás, totéž musíte udělat vy všichni. Všichni se musíte pokořit. Všichni musíte být připraveni snížit sebe“. Vracíme se zpět k jádru věci, v Gítě Krišna řekl: „Pokud mne chcete dosáhnout, musíte být skromnější než stéblo suché trávy“. Suchá tráva - když se podíváme na suchou trávu, je vždy ohnutá dolů. Takže pokud chcete být pokorní, musíte být ještě více ohnutí než ona. A Kristus to ukázal při omýváním nohou učedníků, ukázal pokoru. Je sjednocen s Bohem, realizoval jednotu s Otcem. Otec Ho seslal, ale On ještě ukazoval tuto pokoru všem lidem.
Aby bylo možné porozumět, být schopen realizovat Boha, musí být člověk pokorný. Bez pokory na to můžete zapomenout. Velmi často si duchovní lidé myslí, že jsou pokorní. Ve skutečnosti mají pokoru duchovní pýchy, víte. Myslí si, že jsou pokorní, ale když mají skutečně jednat pokorným způsobem, jednají zcela opačně. Není to o posuzování někoho, ale o realizaci každého při sebeanalýze, sebezpytování - kde můžeme něco změnit, co můžeme změnit, jak můžeme sloužit svým bratrům a sestrám. Kdy, v kterém okamžiku můžeme říci „O.K., pojďme trochu zapomenout na Já, Já, Já, a namísto toho pojďme přemýšlet o „nás“, o „my“.

sobota 16. února 2013

Kumbh Mela 14 (další nový Swami).

Včera byl iniciován další nový Swami: Swami VishwaSharadaAnanda, dříve Durgadasananda z Lotyšska. 

 
  
Iniciaci neprováděl osobně Swami Vishwananda, veškeré rituály  prováděly jeho Swami, díky tomu, že většina z nich je  na Kumbh Mele přítomna s ním, ale samozřejmě Swami Vishwananda na vše dohlížel.


Na závěr Swamiji svému novému Swamimu požehnal!

Zde je: dříve Durgadasananda, nyní Swami VishwaSharadaAnanda.

Kumbh Mela 13.

Včerejší den byl dalším významným dnem pro koupání na Kumbh Mele.


Swami Vishwananda  byl na voze Swamiho Santosh Dase. Stali se blízkými přáteli.Tyto obrázky jsou z uplynulých dnů...

pátek 15. února 2013

Kumbh Mela 12.

Swami Vishwananda navštívil podruhé Swamiho Nithyanandu: