středa 20. února 2013

Nenechte negativitu tohoto světa, aby vás ovlivňovala.

Žijte ve světě, dělejte vše, ale dělejte to s odevzdaností v mysli. Bez ohledu na to, co děláte, odevzdejte to Bohu.Pokud s tímto přístupem odevzdáte každou činnost Božství, bude to vždy čisté. Sri Adi Shankaracharya o tom napsal v Soundarya Lahari. Řekl: „Ach Božství, dám Ti vše. Nechť má každá činnost Tobě odevzdaná se stane modlitbou k Tvým nohám. Když jsem ulehl, spím, ať je to ponížení k Tvým nohám! Ať je to tak, že každý pokrm který jím, je nabízen Tobě."
Stejně tak všechny činnosti které děláte v každodenním životě, pokud je děláte s připomínáním si Božství, budou čisté, protože Bůh není omezen ani z poloviny tak jak o Něm přemýšlíme. My jsme omezeni. Jsme omezeni, protože naše mysl, naše pýcha, naše ego je tak obrovské, že žijeme v tomto světě a jsme k tomuto světu připoutáni. Činíme celý náš život závislým na tomto světě. Jak řekli velcí mudrci: „Žijte ve světě, ale nenechte aby svět žil ve vás. Necháte-li svět žít ve vás, pak Bůh se stane vzdáleným."
 Jako lotos. Už jste viděli lotosový květ? Kde lotosový květ roste? V bahně – vyrůstá z bahna. Všechno to bahno jej neovlivní.

Takové je Božství ve vás také. To je to, kým ve skutečnosti jste. Žijete v tomto světě. Nenechte negativitu tohoto světa, aby vás ovlivňovala. Buďte za prvé pozitivní. Pokud jste pozitivní, automaticky budete pokorní. Pokora - to je hezké slovo. Pokorný znamená přijetí - přijmout sami sebe jací jste a vědět, že to co jste hledali vně, není umístěno na vnější straně. To bydlí tady ve vás.

Žádné komentáře: