pátek 15. února 2013

Když vaše pravá ruka dává, levá by měla zapomenout…

Ježíš mluvil o lásce a víře. V hinduismu to nazýváme bhakti: víra, oddanost a láska. V lásce nemáte očekávání. Nechcete od nikoho nic. Jste tu jen aby jste dávali. Ježíš nikdy od nikoho nic neočekával. Očekával od někoho něco? Ne, byl zde jen aby dával. Neustále dával. Nemůžete říct, že jeho život byl jen charitou, ale dával svobodně. Dával bez jakéhokoliv očekávání, bez přemýšlení nebo mluvení o tom. Dokonce učil mlčet o všem co se stane. V jednom z podobenství řekl - když vaše pravá ruka dává, vaše levá ruka by o tom neměla vědět. To znamená dát a zapomenout na to. Stejným způsobem někdy, když něco obdržíte, nějakou dobu se z toho velmi radujete, ale po nějaké době na to zapomenete, že? Takže obdobně bychom měli také dát a zapomenout na to. A když dáváte - dávejte s láskou. Dávejte radostně bez egoistické přemýšlení „Ó, já jsem tohle udělal". Častokrát lidé dělají spoustu dobrých věcí a hodně o tom mluví. Ale to není tak jak by to mělo být. Musíte dát a zapomenout. Pak to nejste vy, kdo dal, je to já samo o sobě. Věčně dávající Já!

Žádné komentáře: