sobota 23. února 2013

Od nepravdy k pravdě, od tmy ke světlu, od smrtelnosti k nesmrtelnosti.

Pokud chcete realizovat své skutečné Já, zaměřte se více na to, co máte tady uvnitř…

Máte velký poklad. Každý z vás je jedinečný. Každý z vás má specielní povinnost, dharmu. A modlete se, aby jste si uvědomili účel vaší inkarnace. To je důvod, proč se modlíme:

Asato ma sat gamaya,
Tamaso ma jyotir gamaya,

Mrityor ma amritam gamaya.

Mudrci se vždy modlili tuto mantru, vždy zpívali tuto mantru, která znamená: Od nepravdy k pravdě, od tmy ke světlu, od smrtelnosti k nesmrtelnosti. To je to, kým jsme. Když máme omezení, jsme vždy v nepravdě o sobě, protože nevidíme realitu. Jsme stále ve stínu. To je důvod, proč prosíme, aby stín nevědomosti byl odstraněn a my byli ve světle, v moudrosti Božství, takže naše pouhá smrtelnost je transformována v naší nesmrtelnost, což je náš átman.

Žádné komentáře: