středa 30. listopadu 2011

Meditace na autentickou fotografii Mahavatara Babajiho

Když padl k Babajiho nohám...

Neuvědomujeme si že Základ všeho je Góvinda, je Bůh. Pokud by si člověk uvědomil že vše přichází ze zdroje, kterým je Bůh, proč nebere sám zdroj? Proč chce zrovna něco co za nějakou dobu skončí?

I Lahiri Mahasaya, který byl velikým jogínem, v jednom ze svých minulých životů, kdy mohl žít s Mahavatárem Babajim, měl touhu mít zlatý palác, a touha po tomto zlatém paláci ho znovu inkarnovala na zemi. Vzhledem k milosti Mahavatára Babajiho, jeho lásce, a skutečně jeho soucitu pro každého, Babají ho vedl a splnil jeho přání během tohoto života. Když se mu Babají zjevil, zhmotnil obrovský zlatý palác, se spoustou diamantů a všemi drahokamy které si dokážete představit uvnitř. Byl ze všeho velmi překvapený, a pak to Babají dematerializoval. Stejně jako to nechal objevit se, to také nechal zmizet.
Když padl k Babajiho nohám, myslel na Babajiho a modlil se k němu: "Jestliže můžeš stvořit tento velký palác, jestliže Ty jsi zdrojem všeho, proč jsem potřeboval právě palác? Není lepší když si tě zcela vezmu? Ty jsi základ. Ty jsi cílem veškerého života. Dovol mi mít tebe! "

Stejným způsobem nezahazujte svůj čas chtěním věcí které jak víte mají svůj limit. Toužete po Základu, a budete to mít. Odevzdejte své tělo, mysl a duši. Zaměřte se nejprve na nějaký aspekt Božství, a pak si uvědomte své Božství. Pamatujte si, kýmkoli jste, či váš pokrok je pomalý nebo rychlý, Bůh vás miluje. Miluje vás ještě víc než si můžete myslet, víc než o tom může lidská mysl přemýšlet. Tak vždy věřte v tuto lásku, vždy v této lásce vytrvejte a nikdy Ho neopouštějte. On je stále s vámi. I když Ho necítíte, i když ho nevidíte, je tam.

úterý 29. listopadu 2011

Bhakti Memo se Swamim

Včera večer nás Swami nechal všechny zavolat do Bhajan Cafe, aby nám ukázal obrázky z poutní cesty po Indii. Hodně nám toho vysvětlil a my jsme získali představu i hluboké duchovnosti této cesty.

Na závěr si ještě zahrál s Pritalem s velkou radostí naši novou Bhakti-Memo hru a samozřejmě, že vyhrál!

pondělí 28. listopadu 2011

Vánoční balíček 2011: Nalézt Vánoce ve svém nitru....


"Kristus se rodí každý den znovu v srdcích lidí."

- Sri Swami Vishwananda

Každoročně o Vánocích slavíme na celém světě narození Ježíše Krista, Toho, který přišel spasit svět, velkého Mistra, jenž je nám příkladem lidskosti, soucitu a oddanosti.

Swami nám vypráví, že na Mauritiu neslaví Vánoce pouze Křesťané, nýbrž vyznavači všech náboženství: "Tento svátek, který oslavujeme, Kristovo narození, je velmi mystický. Kristus obnovuje své narození, kdykoli slavíme Vánoce, v srdi člověka."

Když se snažíme o Vánocích navázat kontakt s Bohem, Kristem a velkými Mistry a Mistryněmi, vybudujeme pevnou základnu pro příští rok. Kristus vytvoří v našem srdci trvalý památník Lásky a přeje si, abychom poznali, že jsme všichni děti Jednoho Boha.


Pro letošní Vánoce jsme sestavili balíček, který nám pomůže nalézt Vánoce v nitru našeho srdce. Balíček obsahuje srdce z růženínu a mírovou svíci ze včelího vosku, které sám Swami požehnal a které nám připomenou Lásku a Světlo Ježíše.

Světlem této svíce můžeme zažehnout všechny svíce v příštím roce. Vonné tyčinky symbolizují kadidlo a myrhu Tří Svatých Králů. Na novém vánočním DVD nám sděluje Swami své úvahy o Vánočních svátcích. (V balíčku se nachází také německý překlad!)

Výtěžek 29,-- Eur (plus poštovné) za balíček plyne beze zbytku do stavebního projektu Bhakti Marga Centra "Shree Peetha Nilaya" ve Springen.

Vánoční balíček je možno objednat na www.bhaktishop.de

Pokud někdo nemá možnost objednávat online, prosíme, aby se obrátil mejlem na adresu:daya@bhaktimarga.org

Přejeme Vám radostné Vánoce, hodně Světla a Požehnání !


Jménem týmu Bhaktimargy

Paartha und Naamdev


P.S. Přátelé Bhaktimargy obdrží balíček o 10% levněji! Kdo má zájem zapojit se do programu Přátel Bhaktimargy, ať prosím pošle mejl na: tusti@bhaktimarga.org

Proč nevidíme Boha ?

Minulý týden se mne kdosi zeptal: "Vždycky jsem mluvil s Bohem, ale proč nemohu Boha vidět?" Mnozí z vás mají tuto otázku. Usedáme k rozjímání a modlitbě, ale stále Ho nevidíme!

Vidíte, kdykoli se usadíte k meditaci a modlitbě, nečekejte nic....

Tak dlouho, jak budete něco očekávat, jste omezeni vším děním. Protože vaše mysl není ve skutečnosti zaměřena na Božství, vaše mysl není ve skutečnosti zaměřena na Boha. Zaměřuje se na chtění.

Takže musíte pustit to chtění po poznání Boha. Obtížné, ne?


neděle 27. listopadu 2011

Poutní cesta Indií - 7. část


Poslední část své cesty strávila poutní skupina ve Vrindavanu, tam kde žil Krishna.

přivítal celou skupinu. Všichni bydleli v jeho Jiva Institutu
ve Vrindavanu.

Samozřejmě, že navštívili všechna místa, kde byl Krishna.

Byli také ve vězení místa Mathura, shlédli kámen, na kterém se Krishna narodil a vstoupili do tůně Radha a tůně Shyam.

Děkujeme za fotografie, které poslala Anuprabha. Povinnosti v práci ji volaly předčasně zpět domů. Rádi bychom ještě přivěsili dvě krásná videa, která nám toto místo v duchu a srdci přiblíží...:-)

sobota 26. listopadu 2011

Vishwananda My Beloved Vishwananda My Master and My Lord - Video

Poutní cesta Indií - 6. část

Sri Guru Raghavendra Swami

Mantralyam je město u řeky Tungabhandra v okrsku Kirnool v Andra Pradesh asi na půli cesty mezi městy Ahobilam a Hyderabad.

Tady žil Sri Guru Raghavendra Swami. (1601-1671)


Nachází se tu Jeho Samadhi (hrobka), která je navštěvována a uctívána četnými oddanými ze všech vrstech obyvatelstva a kast.

Je považován za inkarnaci Pralada, toho malého chlapce, který zbožňoval Pána Vishnua, jehož otec byl Hiranyakashipur. Pralad byl zachráněn Narasimhou.

Říká se, že Sri Guru Raghavendra učinil mnoho zázraků a že do dnešního dne žehná a pomáhá všem svým oddaným. Ztěží se najde někdo, kdo by se vrátil od Sri Gurua Raghavendry s prázdnýma rukama. Obšťastní a požehná všechny.


Jeho oddaní recitují Jeho silné a žehnající Stotram každý den.

pátek 25. listopadu 2011

Poutní cesta Indií - 5. část

Další místo, které poutní skupina Swamiho Vishwanandy navštívila je Ahobilam, vzdálené asi 400 km od Hyderabadu.

Hornatá krajiná je plná zeleně, s propastmi, vodopády a hustými lesy - prostě indická džungle.

Ahobilam je TO místo v Indii, kde je uctíván Narasimha. Je tu devět různých chrámů Narasimhy v okruhu cca 5 km.

Toto je sloup nazývaný Ahobilam- Stamba, z něhož Pán Narasimha (napůl lev a napůl člověk, inkarnace Pána Vishnua) vystoupil, aby pak rozsápal démona Hiranyakashipu.


Modlitba k Pánu Narasimhovi:

"Prokazuji svou úctu vůči Sri Narasimhadeva, původu veškeré moci. Ó můj Pane, s nehty a zuby, jež se podobají bleskům, prosím vyhub naše démonické touhy po výnosných činnostech v tomto hmotném světě. Prosím, zjev se v našich srdcích a zažeň naši nevědomost, tak, abychom se díky Tvému milosrdenství stali nebojácnými v boji o existenci v tomto materiálním světě." (-Bhagavatam, 5.18.8)

čtvrtek 24. listopadu 2011

Perla moudrosti Lásky - Mahavatár Babají

Když krásná labuť klouže po vodě v čistotě své bílé krásy, rozehřívá srdce každého kdo sleduje tento elegantní pohyb, kterým byla obdařena při narození. Při sledování člověka běžícího závod, při věrném napodobení starověkých řeckých olympijských her, každý divák cítí hrdost být člověkem a vnímá jak jeden člověk tak elegantně dělá to, čím bylo lidské tělo obdařeno při narození.

Ptačí mládě pozorované když je vytlačeno z hnízda rodiči, nedosáhlo elegantních schopností bílé labutě na vodě nebo člověka běžícího na olympijských hrách. Tak je to s lidskou duší, která nedosáhla dokonalosti, čistoty a jednoty s Božstvím, kterou byla obdařena při narození. Nyní je čas pro duše na Zemi aby přesáhly fázi ptačího mláděte a dosáhly stadia odevzdání se Božství. Musíte být ochotni skočit z útesu, nebo se plně odevzdat, aniž by jste věděli co se s vámi stane. K tomu aby jste se odevzdali, musíte prostě věřit Božství, plně, jako ptačí mládě důvěřuje dospělému rodiči, který jej s láskou tlačí z hnízda vědíc, že tím bude pro ptačí mládě vytvořena příležitost létat.

Mahavatar Babaji


Překlad:Rohini/Č.R.

http://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/2011/09/loves-pearls-of-wisdom-mahavatar-babaji_08.html


středa 23. listopadu 2011

Poutní cesta Indií - 4. část

V Shirdi měla skupina trochu času na nákup a také možnost uhasit žízeň. (Tady nápoj z cukrové třtiny se Swamijim)
Swami Vishwananda dává pozor, aby někteří "neindičtí" členové skupiny nebyli podvedeni některými vychytralými majitely obchodů...
Skupina navštívila ašrám Upasami Baba a Godavari Maa, svatých a velkých oddaných Shirdi Sai Baby.
Tam se zpívaly bhajany a Swami dostal darem šál a oděvy obou světců....tento ašrám je pouze pro ženy.
V Shanipuru je chrám, který je zasvěcen planetě Saturn (Shani), na ochranu před nepřáteli a negativitou. Božstvo je znázorněno v podobě kamene.

úterý 22. listopadu 2011

pondělí 21. listopadu 2011

Strom splněných přání.

Byl jednou jeden člověk... Kráčel lesem. Šel domů, ale jeho dům byl daleko. Cestou se cítil unavený, uviděl krásný strom a lehl si pod něj. A jak tak ležel pod stromem, v duchu si přál „Ó, jak báječné by bylo kdybych měl krásnou postel", nevědouc, že se nachází pod Stromem splněných přání.

Najednou vedle něj byla krásná postel; v tu chvíli se tam objevila. Když uviděl postel, běžel a skočil na ní, užívajíc si její měkkosti. Další myšlenka, která prošla jeho myslí byla „Ó, jak báječné by bylo, kdyby tu byla krásná dáma masírující mé nohy.“ I toto přání bylo splněno. V okamžiku kdy mu přání přišlo na mysl, uviděl mladou dámu masírující mu nohy a byl velmi šťastný. Pak začal přemýšlet a řekl „Ó, ó, všechna má přání se splnila, tak co nějaké jídlo, mám hlad.“ V okamžiku kdy si to přál, pomyslel na to, a všude kolem něj bylo jídlo. Cítil se velmi šťastný když jedl ovoce, všechno to jídlo, a jak tak jedl povídá: „Ó, všechna má přání se splnila, tak co když, jak tak sedím v tomto lese, skočí na mne lev a sní mne ?“ A co se stalo ? Nakonec se lev objevil a skočil na něj a snědl ho! Stejné je to s člověkem. Jsme pojídáni těmito lvi každý den, ale přesto se nám to líbí, co?
Tak když říkáme Božství „ Chceme Tě realizovat. Chceme se osvobodit od všech starostí. Chceme se osvobodit od všech bolestí“, je to tak nebo ne? Tak to žádejte, žádejte to. A opravdu zkoušejte vaše maximum. Pokuste se co nejlépe toho dosáhnout! Pouze když se pokusíte co nejlépe, Bůh vám dá svou milost a požehnání. Řekne „ Podívej, tenhle se snaží opravdu moc, víš, nech mně k němu jít“ A proto aby jste si byli jisti Boží milostí, pokoušejte se vždy o to nejlepší. Nedejte se když malý větřík prolétne kolem a vy padnete. Musíte být silní. Vězte, že Bůh je při vás stále, kdekoli jste, cokoli děláte, ať jste pozitivní či negativní. Když se ponoříte do klidu svého srdce, v meditaci, v joze, zažijete ten klid. Všichni z vás mohou meditovat, ne? Tak, v tom klidu, co ucítíte? Ucítíte mír a harmonii. A jistě můžete být stále v tomto míru a harmonii pouze kontrolováním mysli. Nejslabší bod je vaše mysl. Vaše mysl chce vždy věcem porozumět. Ale v meditaci, při modlitbě, při józe, co děláte? Zklidníte mysl. Nechcete rozumět ničemu; chcete pouze poznat sebe. A poznáte to nikoli myslí, ale využitím mysli a překročením mysli, sebe, překročením fyzického těla. Takže, když překročíte mysl a tělo, co zbývá ? To je duše.

Poutní cesta Indií – 3. část

Swami Viswananda a jeho poutní skupina strávili několik posledních dní v Shirdi.

Město Shirdi je stále plné davů lidí, což znamená že dosáhnout posvátná místa často komplikuje stání v dlouhých frontách.

Skupina také navštívila hlavní a nejdůležitější místo v Shirdi, Samadhi Sri Shirdiho Sai Baby.

Díky velmi dobrému a Božskému načasování se skupině podařilo tam dostat právě v době Arati a stát před Jeho samadhi, po několik chvil meditovat a obdržet Jeho požehnání.

Další velmi působivé místo bylo Dwarkamai (Masjid): Baba pobýval na tomto místě nepřetržitě 60 let. Nespočet oddaných tady dostalo od něj požehnání. Shila (kámen) na kterém Baba sedával se nachází v blízkosti. Svatý oheň (Dhuni), zapálený Babou, zde stále hoří. Baba používal posvátné Udi (popel) aby oddaným pomohl řešit jejich problémy v životě. Udi rozdávané oddaným nyní pochází pouze z tohoto Dhuni. Baba zde vařil jídlo pro rozdávání oddaným.

V současné době má dům velkou střechu a plot kolem. Když přijdete ve správný čas (velmi brzy ráno) je možné tam sedět a meditovat.

Revati, jeden z oddaných účastnících se pouti, napsal o obrázku níže: Swami s mužem starajícím se o chrám (…jeho dědeček byl svatý v chrámu před mnoha lety…) byl velmi, velmi milý člověk a dal nám všem přednášku proč bychom si měli vážit a následovat našeho Satgurua.

(Díky Revati za fotky !)