pondělí 7. listopadu 2011

Jak nalezneme lotosové nohy Pána ? 1.část

Jak nalezneme Boha ? Jak nalezneme lotosové nohy Pána, jestliže jsme tak naplněni tou modlitbou uvnitř?
Pouze s pokorou Jej člověk nalezne, nikoli v mysli. Ŕíkáte si: ”Ano, jsem pokorný, jsem pokorný”, ale má to být tady, ve vás samotných, uvniř vás. Když o sobě přemýšlíte: ”Ano, každý je větší než já“, můžete se věci učit. Je tolik věcí které se můžete učit. Ale jak se mnohé naučit? Ne tak mnoho. Říká se že v tomto světě jsou čtyři typy lidí: jedni kteří jsou oddáni světu, jedni kteří hledají svobodu, jedni kteří jsou stále svobodní a jedni kteří jsou osvobozeni - no, vlastně se osvobozují právě teď. Tyto čtyři typy lidí tvoří tento svět, a kde se ti kteří nacházejí? Zkoušíme se osvobodit? Jsme osvobozeni? Nemůžeme být stále svobodní, protože stále svobodný je pouze Pán sám. A ovšem kdykoli manifestuje sám sebe. On je stále svobodný. Není vázán žádnými pouty karmy jako jsou lidé, ale přesto, jak On je pokorný.
Pán manifestuje sám sebe do své podoby tady, v tomto levlu, aby ukázal velikost oddanosti, jak důležitá je oddanost jeho bhakti (věrných). Pán omezuje sebe pro své oddané. Tak je Pán stále svobodný vzít na sebe jakoukoli podobu, kdekoli to bude, ale přesto se pereme. Říkáme: „Náš je lepší, váš ne“, zapomínáme že On je Pán. On je tvůrcem všeho a není vázán takovým způsobem jako lidé spoutaní myslí.

Žádné komentáře: