pondělí 21. listopadu 2011

Strom splněných přání.

Byl jednou jeden člověk... Kráčel lesem. Šel domů, ale jeho dům byl daleko. Cestou se cítil unavený, uviděl krásný strom a lehl si pod něj. A jak tak ležel pod stromem, v duchu si přál „Ó, jak báječné by bylo kdybych měl krásnou postel", nevědouc, že se nachází pod Stromem splněných přání.

Najednou vedle něj byla krásná postel; v tu chvíli se tam objevila. Když uviděl postel, běžel a skočil na ní, užívajíc si její měkkosti. Další myšlenka, která prošla jeho myslí byla „Ó, jak báječné by bylo, kdyby tu byla krásná dáma masírující mé nohy.“ I toto přání bylo splněno. V okamžiku kdy mu přání přišlo na mysl, uviděl mladou dámu masírující mu nohy a byl velmi šťastný. Pak začal přemýšlet a řekl „Ó, ó, všechna má přání se splnila, tak co nějaké jídlo, mám hlad.“ V okamžiku kdy si to přál, pomyslel na to, a všude kolem něj bylo jídlo. Cítil se velmi šťastný když jedl ovoce, všechno to jídlo, a jak tak jedl povídá: „Ó, všechna má přání se splnila, tak co když, jak tak sedím v tomto lese, skočí na mne lev a sní mne ?“ A co se stalo ? Nakonec se lev objevil a skočil na něj a snědl ho! Stejné je to s člověkem. Jsme pojídáni těmito lvi každý den, ale přesto se nám to líbí, co?
Tak když říkáme Božství „ Chceme Tě realizovat. Chceme se osvobodit od všech starostí. Chceme se osvobodit od všech bolestí“, je to tak nebo ne? Tak to žádejte, žádejte to. A opravdu zkoušejte vaše maximum. Pokuste se co nejlépe toho dosáhnout! Pouze když se pokusíte co nejlépe, Bůh vám dá svou milost a požehnání. Řekne „ Podívej, tenhle se snaží opravdu moc, víš, nech mně k němu jít“ A proto aby jste si byli jisti Boží milostí, pokoušejte se vždy o to nejlepší. Nedejte se když malý větřík prolétne kolem a vy padnete. Musíte být silní. Vězte, že Bůh je při vás stále, kdekoli jste, cokoli děláte, ať jste pozitivní či negativní. Když se ponoříte do klidu svého srdce, v meditaci, v joze, zažijete ten klid. Všichni z vás mohou meditovat, ne? Tak, v tom klidu, co ucítíte? Ucítíte mír a harmonii. A jistě můžete být stále v tomto míru a harmonii pouze kontrolováním mysli. Nejslabší bod je vaše mysl. Vaše mysl chce vždy věcem porozumět. Ale v meditaci, při modlitbě, při józe, co děláte? Zklidníte mysl. Nechcete rozumět ničemu; chcete pouze poznat sebe. A poznáte to nikoli myslí, ale využitím mysli a překročením mysli, sebe, překročením fyzického těla. Takže, když překročíte mysl a tělo, co zbývá ? To je duše.

Žádné komentáře: