pátek 29. dubna 2011

Hezký způsob vzájemného zdravení po Velikonocích


Christos Anesti! Alithos Anesti! Před několika dny jsme oslavovali „Svátek svátků“ v pravoslavném kalendáři: Velikonoce.

Dobře přes 200 hostů se účastnilo slavností, mnozí byli z Ruska a Polska, ale také z Francie, Anglie, České republiky, Srbska, Chorvatska, Švýcarska, Itálie, Portugalska a samozřejmě také z Německa.

Jak bylo možno číst v jejich tvářích a z velké odezvy, kterou jsme obdrželi, netěšili se jenom z času, který tu strávili, ale byli také dojati ceremoniemi v naší rozkošné malé kapli ve Shree Peetha Nilaya Springen, Německu.

Jak možná víte, v Pravoslaví, po sobotním večeru, když se Svaté Světlo vynese od oltáře ven a každý si u něj zapálí úderem půlnoci svou svíčku k památce Kristova Vzkříšení, zdraví jeden druhého „Christos Anesti“*(řecky) = Christ is Risen! A odpověď zní: „Alithos Anesti“ = Truly He is Risen!*

Co možná nevíte je toto: Ve dnech po Velikonocích se zdraví lidé v Řecku a jiných pravoslavných zemích nadále „Christos Anesti“ namísto „hello“ a takto pozdravená osoba odpovídá znovu: „Truly He is Risen“. Je to běžné pozdravení a odpověď o Velikonocích a užívá se po dalších 40 dnů, až do Nanebevstoupení Páně.

Je to hezké připomenutí Velikonoc a prodlužuje šíření sladké vůně velkého Svátku svátků na delší dobu po prvních hodinách našeho návratu domů kdy nás znovu obklopuje rutina každodenního života.

* rusky: Hristos voskrese! Voistina voskrese!


Flickr Photo Album of Easter 2011 at Shree Peetha Nilaya

Video na YouTube s diashow a zvukovým záznamem hudby v kapli ve Shree Peetha Nilaya o Velikonocích 2011


Kuru-Bhakti Marga Family/Springen
(překlad Uma)

Hymna Pascha Troparion v českém jazyce:
Kristus se zrodil z mrtvých,
smrtí smrt překonal
a jsoucím ve hrobích,
život daroval!

úterý 26. dubna 2011

OM healing v Praze

Velkou radostí je jak se OM healing rozšiřuje v České a Slovenské republice. V Praze nyní můžeme nabídnout OM healing 5x týdně. Máte-li zájem se zúčastnit, připravili jsme pro Vás přehledný kalendář na stránce  http://omhealingvpraze.wz.cz/ .


Guruji se o OM zmiňuje: „Zpíváním OM nebo meditací na OM můžete zažívat vibrace míru, radosti a štěstí. Tato vibrace pomáhá lidem dosáhnout jejich Skutečného Já, realizovat čisté Vědomí Boha uvnitř sebe sama. Veškerá síla tvoření je přítomna hluboko ve Vás. Kdykoli máte chvilku, nadechujte a vydechujte OM. Nechte OM vibrovat v každé buňce, ve Vaší duši.

Video: Arati pro Sri Swamiho VishwananduÁRATI


Om Jaya Jagadisha Hare

Swami Jaya Jagadisha Hare

Bhakta Janon Ke Sankata (2x)

Kshana Me Dúra Kare

Om Jaya Jagadisha Hare


Jo Dhyáve Phala Páve

Dhukha Binase Mana Ká

Swami Dhukha Binase Mana Ká

Sukha Sampatti Ghara Áve (2x)

Kashta Mite Tana Ká

Om Jaya Jagadisha Hare


Máta Pitá Tuma Mere

Sharana Grahun Main Kisakí

Swami Sharana Grahun Main Kisakí

Tuma Bina Aura Na Dúja (2x)

Ashta Karun Me Kisaki

Om Jaya Jagadisha Hare


Tuma Púrana Paramátma

Tuma Antarayami

Swami Tuma Antarayami

Parabramha Parameshwara (2x)

Tuma Sabke Swami

Om Jaya Jagadisha Hare


Tuma Karuná Ke Ságara

Tuma Pálana Karatá

Swami Tuma Palana Karatá

Main Sevak Tuma Swami (2x)

Kripá Karo Bharatá

Om Jaya Jagadisha Hare


Tuma Ho Eka Agochara

Sabake Pránapati

Swami Sabake Pránapati

Kissa Vidhi Milun Dayámaya (2x)

Tumako Main Kumatí

Om Jaya Jagadisha Hare


Dínabandhu Dukha Hartá

Tuma Rakshaka Mere

Swami Tuma Rakshaka Mere

Karuna Háta Barháo (2x)

Sharana Pará Tere

Om Jaya Jagadisha Hare


Vishaya Vikára Mitháo

Pápa Haro Deva

Swami Pápa Haro Deva

Shraddha Bhakti Barháo (2x)

Santana Ki Sevá

Om Jaya Jagadisha Hare


Tana Mana Dhana Kuch Hain Tera

Swami Saba Kuch Hain Tera (2x)

Tera Tujhko Arpana (2x)

Kya Láge Merá

Om Jaya Jagadisha Hare


Om Jaya Jagadisha Hare

Swami Jaya Jagadisha Hare

Bhakta Janon Ke Sankata (2x)

Kshana Me Dúra Kare

Om Jaya Jagadisha Hare


Om Jaya Jaya Jagadisha Hare.............


pondělí 25. dubna 2011

Kristus byl Láska a Radost

Šrí Swámí Vishwananda:

Kristus byl ve skutečnosti Láska, víte a tuto podobu Krista už v křesťanství nezobrazujeme.
Když se podíváte na ikonu nebo na sochu Krista, vypadají tak zbědovaně, ale Kristus zosobňoval Radost.

Takhle lidé chápou jeho poselství o Lásce.

Jednou jsem se Ho (Ježíše Krista) ptal, jestli také tančil.

Řekl: „Samozřejmě, že jsem tančil.“


( Výňatek z knihy JUST LOVE)

Jste děti Boží

Nazývám vás Božími dětmi, protože tohle je vaše pravá identita, to, kdo skutečně jste. Za hranicemi všech náboženství, všech kast, všech barev, jste děti Boha a jste si rovni. Bůh miluje každého z vás stejně. Nemiluje mne více, protože jsem Svámí, a vás nemiluje méně. Vtip je v tom, že já jsem Jeho Božství v sobě realizoval, a zatím ne všichni z vás se dostali do bodu, kdy si to uvědomujete. Tato vědomost leží uvnitř vás, protože jste se s ní narodili. A jste vzýváni se rozpomenout.
Jedna cesta vede skrz náboženství. Tato cesta je disciplinovaná a postupuje z vnějšku dovnitř, kde však nekončí. Velmi často lidé začínají modlitbami, brzy se však zaseknou. Zaseknou se na formě, ke které se modlí. A pak už dál nepokračují, protože doopravdy nechtějí zjistit, kým skutečně jsou – v pravé skutečnosti. Což je obtížné, pokud vás nevede tato touha. Musíte Ho chtít. Opravdu Ho musíte chtít, chtít Boha. Pak teprve se On může se ctí dát vám.

(Tento úryvek z promluvy Swamiho Vishwanandy před darshanem v Bombay, 10. února 2006 je součástí textu připravované knihy Just Love.)
Překlad:Kateřina P./Č.R.

neděle 24. dubna 2011

Kristus je vzkříšen ! Hymna Paschal TroparionChrist is risen!

Христос воскресе!

CristoV Anesth!


Christ is risen from the dead,
trampling down death by death,
and on those in the tombs bestowing life!


Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ,
и сущим во гробех живот даровав!


CristoV Anesth ek nekrwn,
qanatw qanaton pathsaV,
kai toiV en toiV mnhmasi,
zwhn carisamenoV!

--------------------------------

Kristus se zrodil z mrtvých,
smrtí smrt překonal
a jsoucím ve hrobích,
život daroval!


sobota 23. dubna 2011

Promluva Swámího Vishwanandy z Velikonoční neděle 2005

Promluva Swámího Vishwanandy před Darshanem
CENTRO D´OMPIO, ITÁLIE,
Velikonoční neděle, roku 2005


Dnes jsou Velikonoce, den, ve kterém Ježíš odhaluje světu pravou Bytost Krista – Jeho proměnu.
Už jsem vám vysvětlil, že cíl člověka je najít své duchovní tělo, to znamená v každém z vás najít a skutečnit Krista.
Ježíš Kristus nepřišel jen pro několik málo lidí, aby jim ukázal cestu. Všichni velcí Mistři přicházeli pro celé lidstvo. Přišli, aby ukázali člověku cestu k jeho opravdovému Já, cestu poznání, že jsme všichni částí téže Boží energie. Pocházíme všichni z téhož oceánu Lásky a do tohoto oceánu Lásky se navrátíme. Touto Láskou oslavujeme Vzkříšení Krista v každém z nás. Nejdůležitější, což je nutno poznat, je, že Kristus je vždy s vámi, v každé vteřině, v každém okamžiku - jestli na něj myslíte nebo ne! Je tu – můžete uchopit Jeho ruku.
K tomu mi napadá krásný příběh, který mi jednou někdo vyprávěl. Jedno malé děvčátko chtělo se svým slepým otcem přejít přes most. Otec řekl své dceři: „Mé dítě, veď mě na mostě, drž mě za ruku, až půjdeme přes most.“ Dcera odvětila: “Ne, otče, Ty drž mou ruku, ne já Tvou!“
Na první pohled to vypadá podobně, není-liž pravda? Ale je v tom rozdíl, hned jej poznáte - dcera řekla otci: „Když by se něco na mostě stalo, mohla bych Tvou ruku pustit. Ale vím, že Ty, jako můj otec, bys nikdy nepustil mou ruku, ať se děje, co se děje.“
Stejně tak je to s Kristem. Držte se Kristovy ruky, držte ruku Boží v sobě, držte ji v každé vteřině, v každém okamžiku. Držte ji neustále, v době strasti, v době radosti. Myslete vždy na Božství myslete na to, že Bůh je v každé chvíli vašeho života s vámi. Je to na vás, abyste tuto ruku drželi a nechali se vést.
Když do řeky spadne list, myslíte, že ten list ví, kam jej řeka ponese? Ne. Jednoduše to vzdejte, vítr pohání list, stejným způsobem se musíme předat do rukou Božích. Musíme se nasměrovat srdcem, abychom zůstali otevření a nechali se nést, ať už nás to nese kamkoliv. Život není jako vodorovná čára.
Určitě půjde tato čára nahoru a dolů, někdy se člověk dostane hodně hluboko. A přeci je to vaše vlastní hra, stejně jako když stoupáte výš a výše a všechno se vam daří. Ale vězte, že když na této cestě sestupujete, když se ponořujete, je tu Boží ruka, která vás vytáhne na povrch. A už během pádu se nechejte vytáhnout nahoru! A všimněte si, jak velkolepá tato ruka je, vytáhne vás výše, nežli jste byli před tím. Jak se říká o dětech, když jim nabídneš prst, chtějí po tobě celou ruku nebo dokonce celou paži. Přesně tak je to s Bohem, jakmile podáš ruku Jemu, vytáhne tě nahoru. Záleží to na tobě abys vynaložil tolik námahy a podal svou ruku.
V těchto posledních dvou dnech jsem vás velmi často slyšel říci: „Ano, ano, ano!“ Bylo to dojemné, Bůh rád slyší „ano“. Ale toto „ano“ nesmí být povrchní. Musíte být sami k sobě upřímní. Toto „ano“ nemusíte říci ani mně, ani nikomu jinému, nýbrž výhradně vám samotným. Jakmile vyslovíte toto „ano“ bez pochybností, bez jakéhokoliv „ale“ - co se stane? Potom spatříte Svatou Boží Ruku, která vás vynáší nahoru. Budete mít radost z tohoto Božího požehnání, v každém okamžiku budete vychutnávat Boží Lásku. A to je to, co všichni hledáte. Nyní, prosím, zavřete oči...
Tady je chléb a víno, symboly, které Ježíš dal nám všem. Víno je symbolem proměny. Vinná šťáva se proměňuje ve víno, podobný je proces, kterým člověk musí projít, aby se mohl z pouhého lidského bytí povznést k Božskému Já. Tady je chléb, který Ježíš nazval Svým Tělem. Identifikoval se s molekulami tohoto chleba, stal se chlebem a chléb se stal Jím. Tady není rozdílu, to už jsem vysvětlil, když jsem mluvil o této energii Proměny v duchovní tělo. Stejným způsobem se můžete modlit k této energii Krista, která ve vás spočívá. Řekněte: „Ó Bože, ó můj Pane!“ Opakujte se mnou:

Ó Bože, Ó můj Pane,

Ukázal jsi mi cestu

Přetvoř

A proměň

Toto víno

A tento chléb

Ve Tvé svaté Já

Skrze tyto symboly

Mi připomeň, že jsem částí Tebe

A Ty částí mne.

Nechť mi tyto symboly života

A radosti

Navždy připomínají Tvou Lásku,

Navždy připomínají,

Že jsi v každém okamžiku se mnou

A že jsem Božský.

Amen.

Nyní se ponořte hluboko do sebe a požádejte Krista ve vás, poproste Božský Aspekt ve vás, požádejte Ducha Svatého, Božího Ducha ve vás, aby sestoupil do tohoto chleba a požehnal mu, aby se zjevil duchovnímu tělu, které se v nás skrývá. A poproste, aby tento Duch Svatý sestoupil do tohoto vína, aby je proměnil ve víno Lásky, vzdouvající se oceán hluboké Lásky, čisté Lásky, opravdové Lásky, aby nám toto víno vždy připomínalo tuto proměněnou bytost, kterou vlastně jsme...

Přivolejte Velké Mistry všech dob, Krishnu, Ježíše....:

„Přijďte, zjevte se v nás! Veďte nás, ukažte nám, že jsme s Vámi Jedno a že dualita, kterou člověk mezi sebou a Bohem vytvořil, může být rozpuštěna! Nechť věčný pramen Lásky bezpodmínečně proudí. Ó Svatý Duchu Boží, zjev se nám!“

„Nechť Svatá ruka Ježíše Krista vyléčí všechnu bolest a všechno neštěstí. Nechť je Pomocná ruka Ježíše Krista oporou všem, kteří jsou v nouzi. Nechť Láska zaplaví svou hojností každou bytost Božího Stvoření.

Amen. Amen. Amen.“

Zde je víno a chléb. Prosím vás všechny přistupte a přijímejte. Přijímejte to jako symbol, který v sobě nesete, symbol toho, že nám Ježíš ukázal cestu a že jsme tu proto, abychom následovali.

Přeji vám všem šťastné Velikonoce a nechť Kristus ve vás vstane, nejenom dnes, ale vždy, každý den. Nechť je Ježíš při každém procitnutí ve vás ve všech vzkříšen!

Jai Gurudev!

Video: Otčenáš v původním aramejském jazyce

pátek 22. dubna 2011

U nohou Otce


U nohou Otce
Velký pátek, kaple Shree Peetha Nilaya Springen, Německo, 10. dubna 2009
Výňatky z promluvy Swámího Vishwanandy
po čtení z Písma Svatého

Takže v tomto čtení z evangelia můžete vidět ukřižování Ježíše, ale On dal před samotným ukřižováním svým žákům spoustu přikázání. Přikázání, které dal svým žákům a které bylo nade vším, bylo přikázání milovat. Jak dlouho mluví o Lásce v tomto krátkém úseku? Mnohokrát, ne dvakrát, ale On tu mluví o Lásce mnoho, mnohokrát. On také představoval ne-dualitu našeho Já, ukazoval, jak být Jedno s Otcem. Protože jsme vázaní na dualistický aspekt našeho těla, jsme omezení. On dokonce řekl, že „Ti, kdo Mě milují, jsou se Mnou a Já s nimi a oni jsou s Otcem a Otec je s nimi.“ Je to tak, že On je s Otcem a Otec je s Ním, není tam dualita. Znamená to, že když milujete, jste s Otcem Jedno. Ale my velice často slovo Láska považujeme za samozřejmost.
Jsme jako malí Jidášové. Víte, jako někdo, kdo miluje Boha pro Jeho dary, kdo miluje Boha vždycky jen kvůli něčemu. Kolik času skutečně milujete Boha jen proto, že je váš zájem Ho milovat a nic nežádáte? Vždycky Boha o něco žádáte, ale On není ničím omezený, On neříká, že nemáte nic žádat. On říká, abyste žádali, ano, skutečně žádejte to, proč tu jste. A to, proč tu jste, je Realizace Lásky. A když realizujete tuto Lásku, která je uvnitř vás, přesáhnete všechno a stanete se Jedním. Není žádná dualita, která vás odděluje od Otce....
.... Čím více budete postupovat ke Světlu, ostatní budou žárlit, protože každý chce ve skutečnosti uvnitř něco takového.
Každý chce být s Otcem. Každý chce být blízko Božství, ale oni zatím neměli tu snahu. Oni nechtějí změnit svůj život, chtějí mít všechno snadno a zdarma. A tak když tohle chcete skutečně a upřímně, potom k sobě buďte skutečně upřímní a požádejte Otce. Požádejte Boha a budete to mít. Je to snadné....

....Umývání nohou není ve skutečnosti součást židovské tradice. Je to velmi hinduistické – umývání nohou, abychom prokázali pokoru. Ale Ježíš také řekl, že to není jen o tom, jak umýt své tělo zvnějšku, ale že je to především naše nitro, které musíme očistit. Všechny orgány, které jsou uvnitř našeho těla, jsou zastoupeny na chodidlech. Proto se spolu s umýváním nohou budete očišťovat zároveň uvnitř.

Chodidla, můžete poznat, jak jsou důležitá. Když přijdete do hinduistického chrámu, první věc, kterou uvidíte, jsou chodidla Božstev. První věc, kterou uděláte, je to, že se pokloníte u Jejich nohou. Když přijdete za Mistrem, pokloníte se u Jeho nohou. Tak se klaníte té velikosti, klaníte se vnitřnímu Božství, klaníte se Otci uvnitř Učitele. A to je to, co říkal Kristus. Říkal to slovo od slova. Já k tomu dokonce nemám co říct. Nemám k tomu žádný další komentář.
Všechno je tak jasné, o této ne-dualitě Božství uvnitř osob a také je to jednoznačná cesta k realizaci Boha, k Sebe-realizaci, nebo jak to chcete nazvat. Ale nedosáhnete realizace Boha, Sebe-realizace, s pýchou. Nedosáhnete toho, když budete domýšliví. Dosáhnete toho pouze s pokorou a On řekl: Lidé budou proti mně. Vy víte, kam jdete a proč. Tak o tom meditujte.

Buď sláva Otci, Synu a Duchu svatému, nyní a na věky věků. Amen.

(Překlad z knihy JUST LOVE: Alandini/Č.R.)

středa 20. dubna 2011

Tvůj cíl je v realizaci Boha....

Tvůj cíl je dosáhnout realizace Boha, seberealizace. Dokud jsi nedosáhl svého cíle, dokud jsi nedošel k tomu bodu dokonalé důvěry a víry ve své Já a v Boha, vydrž a snaž se! Nedovol, aby ti něco vstoupilo do cesty! Tvá mysl ti mnohokrát vstoupí do cesty a bude říkat “Ne, ne, ne, ne, ne, ne, neměl bys to dělat takhle, měl bys to dělat jinak“, ale když budeš poslouchat rozum, zastavíš se. Zlenivíš. Jedině, když se opravdu, upřímně zasvětíš a odevzdáš své cestě, odevzdáš tomu, co skutečně chceš, dosáhneš svého cíle.“

Šrí Swámí Vishwananda

úterý 19. dubna 2011

Přišel jsem, abych vám pomohl...


Přišel jsem vám pomoci, darovat vám něco velmi jednoduchého k dosažení tohoto stavu blaženosti. Je to ve skutečnosti skrze meditaci. Každý den tolikrát dýcháme. Kolikrát si uvědomíme, jak důležitý je tento dech? Mnohokrát ne, protože je to tak normální, není-liž pravda? Je to rutina; děje se to automaticky. Takže pokud opravdu chcete realizovat Boha, snažte se meditovat.“

Šrí Swámí Vishwananda

pondělí 18. dubna 2011

Video: Ram Navami 2011 - Yagna se Swámím Vishwanandou

Hanuman Janmastami

Jedno z nejpopulárnějších znázornění Hanumana: Hanuman chvátá s bylinnou horou k záchraně Lakshmana, bratra Pána Rámy.

Hanuman je božská postava v hinduismu, která se manifestuje jako opice a která je velmi oblíbená.

Je to syn Anjany a boha větru Vayu, podle jiných pověstí syn Shivy.

Jeho zobrazení jsou různá. To nejznámější ho znázorňuje s jednou hlavou, dvěmi pažemi a dlouhým ocasem. Většinou má opičí obličej a svalnaté lidské tělo. Ale je známý i v různých dalších podobách, např. s desíti pažemi a pěti hlavami, ke kterým náleží pták Garuda, býk, kůň a lev, kteří ztělesňují Avatáry Vishnua.

Jeho uctívání je úzce spjato se zbožňováním Rámy a v Ramayaně, hrdinské básni s příběhem tohoto důležitého Boha hraje centrální roli. Hanuman je generálem opičího vojska. Jako ztělesnění oddaného služebníka, bezmezné loayality a síly vystupuje vždy jako pomocník a zachránce svého pána a jeho rodiny. Když démon Ravana unesl Situ, manželku Rámy na Lanku mohl ji Ráma pouze s podporou Hanumana jeho vojska osvobodit. Podle Ramayany jej nepředčí nikdo v síle, moudrosti a dobromyslnosti.

V každém chrámu Rámy stojí socha Hanumana. Jeho nejdůležitější svátek je Hanuman Jayanti, který jeho oslavován jako jeho narozeniny. Podle hinduistického kalendáře se slaví v březnu/dubnu.

Věřící navštěvují chrám a nanášejí na jeho obrazy červenou práškovou barvu Sindur a zdobí je květinami. Zpívá se známá hymna Hanuman Chalisa a předčítají se povídky z Ramayany.

Video: Hanuman Chalisa


O Hanumanovi, který je příkladem oddanosti se vypráví tento příběh:

Jednou, když kdosi popíral jeho oddanost k Pánu Rámovi, roztrhl Hanuman oběma rukama svou hruď, aby mohl ukázat, že Pán Ráma a jeho manželka Sita sídlí v jeho srdci - každá buňka v Hanumanově těle vibruje Ráma, Ráma, Ráma.
Dokonce, když si člověk přiloží k uchu vlas Hanumana, uslyší: Ráma, Ráma, Ráma – věčně.

***

Ve Shree Peetha Nilaya se tradičně oslavují Hanumanovy narozeniny v 5.15 hodin ráno. Toto má být přesný čas jeho narození.


pátek 15. dubna 2011

Rámův most

V minulém roce při Ram Navami poskytl Swámíjí pozdě večer Satsang. Hovořilo se mimo jiné o duchovním vývoji a co pro něj člověk může udělat. Například o tom, jak důležité je nepřetržitě opakovat Boží jméno.

Swámíjí vyprávěl příběh o Pánu Rámovi a Hanumanovi. Při stavbě mostu mezi indickým kontinentem a Lankou (dnešní Sri Lanka) měl Hanuman ten nápad, aby se na každý stavební kámen napsalo jméno Pána Rámy aby kámen neklesl na dno, ale zůstal na hladině. Sám Ráma si nebyl vědom toho, jaký účinek má Jeho jméno.Do dnešních dnů lze spatřit zbytky tohoto mostu


A našly se tam též plovoucí kameny...
Během Ram Navami 12. dubna prováděl Swámí Vishwananda s účastníky obřadů na volném prostranství Yagnu. Později pokračovaly oslavy v chrámu, kde měl po Abisheku každý možnost poklonit se právě narozenému Pánu v kolébce:-)

Toto je mantra, kterou jsme zpívali při posledním kole Yagny:

SRI RAMA RAMA RAMETI, RAME RAME MANORAME

SAHASRA NAMA TATTULYAM, RAMA NAMA VARANANE

středa 13. dubna 2011

Daršan 2011

Milí přátelé,

VELMI DĚKUJEME Vám všem, kteří jste již přispěli či občasně přispíváte na náš účet za účelem konání daršanu. Jsme rádi, že někteří z Vás vyslyšeli naši prosbu. Pomáháte tak k uskutečnění daršanu, které je bez vaší podpory sotva možné. V tuto chvíli jsme od Vás obdrželi cca 10 tis Kč a jsme krok od zajištění dostatečně velkých prostor k tomu, aby pro Vás byl příští daršan příjemnější a komfortnější. Ještě jednou Vám děkujeme a prosíme, přidejte se k dávání, ještě zdaleka nemáme vyhráno, neboť náklady daršanu jsou několikanásobně vyšší. Kdyby dal každý z nás měsíčně 50 Kč, je to dohromady velké dílo a i tato nevelká a doufejme pro nikoho z nás nemožná částka velmi pomůže. DĚKUJEME!!!

Jménem org. týmu: Klára Lepíková

úterý 12. dubna 2011

RAM NAVAMI

Dnes slavíme narozeniny Pána Rámy!

„Pán Ráma je inkarnací soucitu. Přišel před 10.000 lety, aby nás učil, že poctivým vykonáváním našich povinností můžeme dosáhnout Božství. Věř tomu, že Bůh tě postavil nyní a zde na správné místo, abys Ho uctíval a je na tobě, abys Ho sám v sobě hledal.“

Swámí Vishwananda.

Ráma nebo Rám, je podle hinduistického učení sedmá inkarnace hinduistického Boha Vishnua. Je vzdělaný, krásný a obdarovaný všemi královskými vlastnostmi. Jeho příběh vypráví indický hrdinský epos Ramayana. Popisuje Rámovo vyhnanství do samoty lesa a jeho vítězství nad Ravanou, poté, když unesl jeho choť Situ na Lanku (dnešní Sri Lanku). Významným pomocníkem v tomto boji byl opičí Bůh Hanuman.

Ráma byl nejstarší ze čtyř synů krále Dasharatha. Zvítězil v lukostřelbě na dvoře krále Janaky (kde jako jediný učastník dokázal napnout luk Shivy), setkal se tam se Sitou a oženil se s ní. Pod nátlakem jeho nevlastní matky byl Ráma poslán do vyhnanství v lesích, kam jej doprovázeli dva lidé: jeho bratr Lakshmana a jeho choť Sita. Dasharatha rozkázal, že Ráma musí žít 14 let ve vyhnanství.

Rámovy narozeniny Ramnavami jsou významným hinduistickým svátkem. Tento spadá na 9.den dorůstajícího měsíce v měsíci Chaitra (březen/duben).


V minulém roce při Ram Navami hovořil Swámí Vishwananda o účinnosti jména „Ráma“.

"Jméno RÁMA je velice mimořádné. Protože se říká, že při pouhém opěvování jména Rámy, když někdo na konci života zpívá Boží jmého, bude osvobozen od koloběhu života a smrti. A proto se toto jméno nazývá také Taraka Mantra, což je mantra, která někoho může osvobodit. Proto také vidíte v hinduistické tradici, že když někdo umírá, zpívá se jméno Rámy „Šrí Rám Šrí Rám Šrí Rám“.

Jméno Rámy samo o sobě je celek dvou Božích jmen, což jsou RA, které je vyjmuto z „OM NAMO NARAYANAYA“ a MA pochází z „OM NAMAH SHIVAYA“. Takže z kombinace OM NAMO NARAYANAYA a OM NAMAH SHIVAYA vzniká jméno RAMA.

Tato mantra není snadná k opěvování, pokud jsi se v tom do chvíle umírání necvičil. V době úmrtí jsi velmi často tak závislý na světě, na věcech nebo lidech, že osvobodit se, i když si jsi sám dobře vědom toho, že by ses neměl znovu narodit, je těžké. Protože ta síla, která je v tu chvíli vytvořena, je tak silná, že když nemáš Boží jméno, poslední podoba, kterou máš na mysli, do té se narodíš.“

pondělí 11. dubna 2011

Zvukový záznam krátké promluvy Swámího Vishwanandy o Ram Navami a Ishta Dev...

Po darshanu 8. dubna 2010 měl Swámí Vishwananda ve Shree Peetha Nilaya, svém mezinárodním centru ve Springen, Německu, krátký ale velmi zajímavý proslov o blížícím se Ram Navami.

Vysvětlil, že Ram Navami je důležitý den k posílení vnitřního spojení mezi tebou a tvým Ishta Dev, a že pomoc od Ishta Dev je velmi velmi důležitá. Ishta Dev je tvé osobní Božství, které ti pomáhá sladit se s tvou duchovní cestou. Swámí doporučuje, abychom v tento den drželi do 13 hodin půst a zpívali jméno svého Ishta Dev anebo jméno Pána Rámy.

Byly to legrační okamžiky, když si Swámí vzpomínal, že se lidé, když hovoří o jejich Ishta Dev, poměrně často ptají také na svou „Ishta Devi“.....:

http://vishwananda.podomatic.com/entry/2011-04-10T10_33_42-07_00

neděle 10. dubna 2011

Velikonoce se Swámím Vishwanandou, Springen, Německo

Velikonoce budou oslavovány v kapli v různých hodinách během všech dnů druhé poloviny týdne.

Budeme celebrovat údobí vedoucí až k Ukřižování (v pátek 22. dubna) a Vzkříšení Krista (v sobotu večer 23.dubna/neděli ráno 24. dubna.)

Pro ty, kteří by se rádi účastnili ceremonií: účastníci se MUSÍ zaregistrovat zasláním mejlu s plným jménem (jmény) na registration@bhaktimarga.org, nebo telefonátem na číslo: +49 61 2472 76915 v úterý – sobotu 14:00 – 17:00 hod. (V jiném čase zanechte prosím zprávu a my zavoláme zpět).


Ceremonie ve Velikonočním týdnu 2011


Středa 20. dubna večer
Kaple
18:30 Ceremonie očisty a celebrování posvátného oleje

Čtvrtek 21. dubna
Kaple
10:00-12:00 Liturgie
17:00 Čtení z evangelia, Procesí s krucifixem

Pátek 22. dubna
Kaple
10:00 Hodiny Krále
15:00 Večerní mše, Snímání z kříže a Ovinutí Kristova Těla.
18:30 Liturgie předem posvěcených darů

Sobota 23. dubna
Kaple
10:00 Modlitby, Lamentace.
20:30-1:00 ranní: První oslava Vzkříšení o Půlnoci. Rozsvěcování Pascha svíce.
Procesí.

Neděle 24. dubna
Kaple
11:00 Liturgie.
Evangelium Vzkříšení a kázání

pátek 8. dubna 2011

Bůh na vás čeká

"Na vaší duchovní cestě je spousta věcí, kterých se musíte zbavit, než dosáhnete úplné jednoty s Božstvím. To neznamená, že Bůh je někde daleko od vás. Je zde neustále, On čeká, říká vám:“ Vzbuď se a realizuj se! Protože už ses tak narodil.“ Je to jen špína mysli, která omezuje Já. Dostaňte se přes to, zpívejte Boží jméno a milujte Boha, protože On je tím jediným, který vás může doopravdy milovat bezpodmínečně. On je tím jediným, kdo vám skutečně něco dává, aniž by očekával nazpět."
Šrí Swámí Vishwananda

Překlad citátu z knihy JUST LOVE: Yadhava/Č.R.

čtvrtek 7. dubna 2011

Tulipánová cesta Swámího Vishwanandy Holandskem

Darshan v Amsterdamu

První Darshan na „tulipánové cestě“ Holandskem se konal 2. dubna v teozofickém kostele v Amsterdamu.

Kostel byl obsazený do posledního místečka a nálada byla nádherná.

Swámijí hovořil, jak by tomu mohlo být jinak, o Lásce. Mimo jiné řekl, že srdce (srdeční čakra) ani jinak nemůže, nežli být otevřené !

Darshan v Bruegge

3. dubna byl Darshan v Bruegge. Od šesti hodin ráno jsme byli všichni na nohou, vypráví Drishti. Po třech hodinách jízdy pak následovala na místě příprava hudebních nástrojů a zvukového zařízení sálu, soundcheck, vstup hostů, a příchod Swámího: Darshan.

Swámí nás trošku zaskočil: Přišel brzy a šel do sálu, třebaže se ještě zpíval Guru Stotram a jeho Paduká byly obětovány květiny – toto bylo krátce přerušeno, Swámíjí se usadil na svém místě a vše pokračovalo dál.....zdá se, že tyto malé šibalské vsuvky miluje...

Později začal velmi uvolněný darshan pro cca. 200 hostů.

Na závěr odešel Swámí do jednoho privátního domu provézt Yagnu.

Abishekam a Darshan v Maastrichu

4. dubna odpoledne celebroval Swámí Vishwananda Shiva Lingam Abishekam. Byl tu i Krishna;-)

Swámí Vishwananda řekl při večerním Darshanu:

Za týden jsou narozeniny Pána Rámy. (Ram Navami). V tomto čase se má recitovat Rámovo jméno. Pán Ráma je inkarnací soucitu. Přišel před 10.000 lety, aby nás učil, že poctivým vykonáváním našich povinností můžeme dosáhnout Božství. Věř tomu, že Bůh tě postavil nyní a zde na správné místo, abys Ho uctíval a je na tobě, abys Ho sám v sobě hledal.“


Satsang v Den Haagu


5. dubna se konal v Den Haagu v chrámu Krishny Satsang.

Předtím poskytl Swámíjí radio-interview. Dostal mnoho otázek, také o materializaci a moderátor se ho ptal (live), zdali by mu mohl něco materializovat. Swámijí mu vysvětlil, že to má vždy nějaký důvod, když někomu něco dá a dále se k tomu nevyjádřil. Později, po ukončení rozhovoru materializoval přece jen něco pro moderátora. Ten zůstal stát s otevřenými ústy, zapnul okamžitě znovu mikrofon a podal velmi vzrušeně zprávu o tom, jaký zázrak právě zažil.

Návštěva kostela v Liege


Swámí Vishwananda se zastavil na zpáteční cestě z Maastrichu v Liege.

Zde byl sv. Lambert (635 – 705) maastrichským biskupem.

pondělí 4. dubna 2011

Čeští učitelé Atma Kriye: Termíny kurzůYADHAVA:
Kontakt:
Termíny kurzů:
7.-8.5. (místo- okolí Mělníka, upřesním až dle počtu zájemců)
dále: 5.-6.7 a 6.-7.8. (pravděpodobně též mělnicko, ale změna je možná)
cena: 3500 Kč (není zahrnutý nocleh a strava)

BHAGESRI:
Tel: 774 188 805

Jednotná cena pro Českou republiku: 3500,-

Možnost individuálního kurzu pro jednotlivce nebo uspořádání kurzu pro vaši skupinu.

Termíny kurzů:
6.5. - 8.5. Praha
27.5. - 29.5. Karlovy Vary
3.6. - 5.6. Praha
24.6. - 26.6. Plzeň

JAGADISHEN:
Kontakt:
Telefon: +420 602 190 878 begin_of_the_skype_highlighting +420 602 190 878 end_of_the_skype_highlighting
Nabízím tyto kurzy:
Atma Kriya: kurz trvá 2,5 dne, cena kurzu je 3.500 CZK.
Atma Kriya light: kurz trvá 4-5 hodin, cena kurzu je 590 CZK
Atma Kriya light je určena těm zájemcům, kteří si zatím ještě nejsou jistí jestli jít do kurzu AK, ale chtějí už začít a mít vlastní zkušenost. Po Atma Kriya light se můžou později rozhodnout pro AK kurz.
Mudry I. 390 CZK
Surja Namaskar: 390 CZK
Ubytování v případě potřeby můžeme zajistit.
Jagadishen – kurzy Atma Kriya jógy nabízím přes víkendy na Moravě v malebném městečku Rožnov pod Radhoštem, nicméně, pokuď se najde skupina zájemců o kurz, rád přijedu kamkoli.
Pro každého kdo bude mít opravdový zájem najdeme řešení.
Pretože som viac než 20 rokov žil v Bratislave, ponúkam aj kurzy na Slovensku, v Bratislave, ale v zásadě rád prídem kamkoľvek.
Od příštího roku plánujeme dělat jak kurzy pro nové zájemce, tak „refresh“ kurzy pro už praktikující na ostrovech v Chorvatsku.
Termíny AK v Rožnově pod Radhoštěm (začátek v pátek večer, ukončení neděle odpoledne)
15.-17. dubna
6.- 8. května
15.-17. července
26.-28. srpna
30. září-2.října
AK Light: možno kdykoli i přes týden dle zájmu
Bližší informace, které Jagadishen o sobě poskytuje

VIBHUTI A AMRIT

Swámího matka vypráví:
Bylo to pro nás všechny velmi podivné, když Visham začal materializovat předměty. Když se poprvé objevilo vibhuti, sypalo se velké množství z Vishamovy ruky a z temena jeho hlavy. Vyprávěl nám, že jej nejdříve ruka svědila a potom z ní jednoduše vibhuti vystoupilo. Jindy vystoupil z jeho nohou a rukou med (amrit). Později z něj vystupovalo obojí současně: med i vibhuti. Dva týdny před tím, než se to vše odehrálo, jsem vesele telefonovala s mojí sestrou a vtipkovala jsem: „Víš, Visham se tolik modlí, že by se mohlo stát, že z něj jednoho dne vystoupí vibhuti, tak jako u Shirdi Báby! Když se to stane, tak tady bude denně přede dveřmi stát fronta lidí“. Když to tak později skutečně bylo, nebylo mi to vůbec k smíchu. Tehdy věděli o Vishamových materializacích jen nejbližší členové rodiny, ale já jsem měla velkou starost, co se s mým synem děje. Po jedné probdělé noci jsem o tom hovořila s jednou sousedkou. Prosila jsem ji, aby to nikomu nevyprávěla. Slíbila,- a už odpoledne stáli první lidí přede dveřmi. Od toho dne přicházelo denně mnoho lidí, aby spatřili Vishama.

Bhindu/Swamiho matka

pátek 1. dubna 2011

2. Maha OM healing a pravidelný Om healing v PrazeRádi bychom Vás pozvali na

2.československý Maha Om healing
21.5.2011
DDM, Slezská 21, Praha 2 .
13:00-21:00
300,-
Chcete-li se zúčastnit, prosím nezapomeňte se přihlásit na


"Květy budoucnosti, jako věčná růže, rozkvetou v souladu s celosvětovou harmonií. Stejně rozkvete člověk, jako růže v jeho srdeční oblasti, kde rezonuje zvuk ÓM, tvořivá síla. Ať kruhy ÓM Swámího Vishwanandy vyzařují zvuk ÓM do energetické sítě Země a pomáhají tak vytvořit harmonii v současné době" Mahavatar Babaji


Od 6.dubna každou středu
Vás srdečně zveme na pravidelné Om healing setkání v Praze.

Štětkova 20/ 899, Praha4-Vyšehrad
(300m od metra C Vyšehrad)
18:00-20:00

Info: Tereza 774 188 805 begin_of_the_skype_highlighting 774 188 805 end_of_the_skype_highlighting, Amneris@email.cz.