sobota 30. května 2015

Výňatky z promluvy Sri Swamiho Vishwanandy během Maha Lakshmi Yagny 2015.


Sri Swami Vishwananda prováděl první Bhu Devi Yagnu ve Shree Peetha Nilaya v květnu 2009, aby poslal pozitivní vibrace Matce Zemi, přetížené negativitou lidstvaVedl Bhu Devi Yagnu po více než 4 následující roky, a v roce 2014 se rozhodl přejmenovat tuto akci na Maha Lakshmi /Maha Lakšmí/ Yagnu. Nedávno jsme měli příležitost se zúčastnit Maha Lakshmi Yagny ve Shree Peetha Nilaya již podruhé.
V roce 2014 při zahajování Maha Lakshmi Yagny Sri Swami Vishawananda vysvětloval:
V hinduistickém kalendáři se měsíc květen považuje za měsíc pro Maha Lakshmi velmi příznivý. Jak velmi dobře víte, Shree Peetha Nilaya je domovem Maha Laksmi. Každý rok, od roku 2009, oslavujeme Bhu Devi, ale ve skutečnosti není mezi Bhu Devi a Sri Devi moc rozdílu. Jsou to prostě dvě podoby té stejné Maha Lakshmi."

Maha Lakshmi se zrodila ze stloukání "oceánu mléka". Jaká je symbolika stloukání oceánu mléka? Když se stlouká mysl a srdce, pak se probudí duchovní bohatství. Duchovní bohatství je Maha Lakshmi a když se Ona probudí, přináší s sebou všechny duchovní kvality.

Na začátku Maha Lakshmi Yagny, pronesl Sri Swami Vishwananda o Maha Lakshmi řeč a zdůraznil důležitost této události pro Matku Zemi. Podívejte se na výňatky z Jeho proslovu:


Dvě formy Maha Lakshmi: Bhu Devi a Shree Devi
Maha Lakshmi je Bohyní hmotného i duchovního bohatství. Ona dává prosperitu, moudrost, štěstí, plodnost, štědrost, kuráž a mnoho dalších darů. Také je Bohyní krásy, šarmu, milosti a ve vaišnavské tradici je Ona prostředníkem mezi Pánem Narayanou a lidmi.
Pokaždé, když se Maha Višnu inkarnuje na Zem, Ona se inkarnuje také, plně jako Maha Lakshmi, nebo ve dvou formách  - Bhu Devi a Shree Devi. V případě Venkateshwary se manifestovaly oba aspekty, Apana Shakti i Para Shakti. Apana Shakti je Maha Lakshmi ve formě Bhu Devi, symbolizuje stvoření, vše co je hmotné. Para Shakti je manifestací všech duchovních kvalit. Obě z nich se nachází na hrudi Maha Višnua.


Stloukání Oceánu mléka a očista na duchovní cestě
Co znamená stloukání Oceánu mléka? Když začnete svou duchovní cestu, co se jako první objeví v mysli je vždy jed, který je vší tou pýchou, arogancí, vinou, všechna tato negativita, která je hluboko uvnitř vás, nechcete ji vidět, ale přesto je tam. Na duchovní cestě se musíte očistit, očistit se, abyste dosáhli Pána Narayany. Pokud nejste očištěni, je to velmi těžké.
Pán Šiva vypil jed, protože On má vlastnosti, které ničí všechny tyto negativní aspekty uvnitř člověka. Ačkoliv tohle není konečným cílem. Konečným cílem je dosáhnout něčeho většího a to znamená vždy se posouvat vpřed. 
Velmi často se lidé vydají na duchovní cestu, jednou v sobě vnímají nějakou pozitivitu, cítí se „Ach ano! Už jsem se tam dostal. Už nemusím nic víc dělat.“ Jste šťastní. Samozřejmě, to je dobře, protože pak si pro sebe budujete určitou skutečnost, ale musíte se posouvat dál. Existují hlubší věci, větší věci k dosažení. Dokud jste ještě nedosáhli vize Pána Narayany, musíte pokračovat na vaší duchovní cestě, musíte si zasloužit tu Milost. Ve skutečnosti je Milost něco, co už je ve vás a čeká, až vyjde. A to je tím amritem.


Šestnáct darů od Maha Lakshmi a konečný cíl
Maha Lakshmi je Tou, která poskytuje 16 darů, jako je sláva, vědomost, odvaha, síla, vítězství, hodné děti, bohatství, dostatek jídla, štěstí a tak dále. Ale současně je také Tou, která oklame ty, kteří tyto dary získávají. Tím, že dosáhnete určitého daru na duchovní cestě, pokročíte, rostete, ale to neznamená, že jste svobodní. To není konečný cíl. Pamatujete si příběh o dřevorubci? 
/viz.: kniha Just Love 2, Hlubinné diamanty, Daršan Steffenshof, 4. května 2008/.
Ten příběh končí, když se dostal do jeskyně, která byla plná diamantů. Poté, co vstoupil, vyšel ven plně spokojen, a jak se díval kolem, nebyla tam žádná další cesta k postupu hlouběji do lesa. Pak ve svém nitru pocítil, co myslel mudrc tím, když mu řekl „Povím ti tajemství. V lese je větší poklad. Jdi hlouběji do lesa a obdržíš dar.“
Tento příběh není jen o hmotném výdělku. Ty diamanty reprezentují samotného Nejvyššího Pána. Tak Maha Lakshmi reprezentuje všechny tyto dary, ale také reprezentuje Matku, která se stará o své děti. Proto se říká, že kdokoliv se odevzdá Pánu Narayanovi, by si neměl dělat starosti, protože Ona se postará, Ona se postará o vše, dokonce i pokud musí opustit nebe, aby přišla a manifestovala se na Zemi.


Nabízení punjy, modliteb Matce Zemi
Jak v dnešní době vnímáte, ve světě se dějí velké změny, takže nabídněte své modlitby Matce Zemi. Když děláte yagnu, nabídněte tu vibrací Jí. Nemyslete pouze na sebe a neříkejte si „Oh, přijedu, budu z toho mít užitek. Musím si vzít vše pro sebe.“ Ona dá dost, takže můžete vždy dávat dál. Samozřejmě, není to nic materiálního, o čem můžete říct „Ano, beru si tohle. Hotovo!“ Ne! Je to vaší sadhanou, mantrou, kterou odříkáváte, že obdržíte a rozdáváte.
Nechte tuto modlitbu vznést se a rozletět se kolem světa. Ať z ní má každý užitek a ať má každý mír. Ať je mír opravdu v srdcích každého člověka. Nechme Bohyni Maha Lakshmi, kterou dnes uctíváme, obdařit skutečnou moudrostí lidi, tak aby si připomínali, že jsou lidské bytosti a že by se neměli chovat jako zvířata. Lidé dělají hrozné věci, protože sami nejsou v míru ve svých nitrech. Nemilují se, ani si nevěří, nedůvěřují svým vnitřním pocitům. Takže nemohou důvěřovat ostatním. Nemohou věřit v Boha.
Takže nabídněme tuto modlitbu Matce Zemi, protože pak ji Ona zintenzivní a dá ji každému. A když říkám každému, nezahrnuje to jen lidi, kteří jsou zde, účastní se v téhle akci, ale také lidem, kteří tady nejsou. A také lidi, kteří zesnuli, z toho budou mít užitek, protože oni rozumí vibraci lépe, než lidé, kteří jsou fyzicky přítomní.


Na konci tohoto svátku vedl Sri Swami Vishwananda každého z přítomných řízenou meditací k nabídnutí punjy /pozitivních skutků/ těchto dvou dní Matce Zemi, potřebným, nemocným, našim příbuzným, přátelům, lidem, kteří nás milují, či nemilují… lidstvu jako takovému.

(překlad: Bhawani, Č.R.)

čtvrtek 28. května 2015

Využijte poslední volná místa a pojeďte s námi společně na Oslavy 10-ti let Bhakti Margy do SPN.


Pozor pozor!!!
je zde zpráva pro ty z vás, kteří měli zájem jet s námi autobusem na oslavy 10-ti let Bhakti Margy do Centra Shree Peetha Nilaya ve Springenu, a již se na ně nedostalo...

v autobuse se nyní uvolnilo 5 míst!

School-Bus-Clipart.jpg

Pokud máte o cestu zájem, neváhejte  a kontaktujte nás urychleně na mail:

Cena dopravy je 1500,-Kč. Platbu je nutné provést nejpozději do středy  (tj. 3.6. 2015) 
Dobrou zprávou je, že již máme potvrzeno i velmi pěkné ubytování za 26 eur/noc včetně snídaně.

nebo na výše uvedeném mailu.Jak se slavilo Narasimha Chaturthi ve světě.

Narasimha Chaturthi - oslava zrození Pána Narasimhy - proběhla 2. května tohoto roku. Bhakti Marga jej oslavovala po celém světě, v mnoha skupinách a chrámech. V tomto příspěvku vám přinášíme obrázky ze sedmi různých zemí.

Celý soubor fotografií naleznete na flickeru:
https://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157652394494302

Sri Swami Vishwananda odjel do Jižní Afriky, jak jsme zmínili v předchozích zprávách, do Durbanu a Johanesburgu, kde měl satsangy a daršany. Anantaananda, brahmachari ze Shree Peetha Nilaya, odjel s Ním a trochu povyprávěl jak cesta probíhala.

Sri Swami Vishwananda se Shanta Narasimhou

Anantaananda v Centru

Podívejte se na všechny příspěvky a obázky z oslav Narasimha Chaturthi po celém světě, stejně jako příběhy z obou míst, z „Bhakti Lakshmi Narasimha" chrámu ve Velké Británii a ze Shree Peetha Nilaya.

Anantaananda napsal:
Takže, cesta do Jižní Afriky se Swamim je vždy velmi specielní.
Je to velmi osobní cesta se Swamim a oddanými tam, oddanými, kteří vidí Swamiho pouze jednou za rok. Takže veškerá láska, která proudí ven, je jen během této Jeho týdenní návštěvy, a oni zkouší připravit co jen lze.


V Jižní Africe máme 2 chrámy. První je v Johanesburgu, to je 
chrám Maha Jwala Narasimhadev. Maha Jwala znamená "velmi zářivý Pán Narasimha" a On je silný.
Když stojíte před ním, víte, že chrám je Jeho. Je velmi, velmi krásný. To je v Johanesburgu.

V Durbanu, kde je Swami Chakradharananda mají chrám Maha Shanta Narasimhadev. To je Shanta. On je velmi klidný a velmi jako Chakradharananda /smějíc se/. Něco jako velký medvídek Teddy. Je velmi roztomilý.
Modlitby před Maha Shanta Narasimhadevem

V obou oblastech, které podporují ...tam je mnoho znevýhodněných dětí, opuštěných děti. V Jižní Africe je velká epidemie AIDS a spousta rodičů zemřela, takže děti skončí v dětských domovech. A vím, že v Durbanu, když jsme tam byli se Swamim, šli a krmili je. Źiví asi stovku dětí. Pro některé z těchto dětí je to jediné jídlo, které během týdne dostanou.

A stejné je to v Johanesburgu, podporují domov AIDS, kde žijí lidé s HIV, kteří nemají moc. Nemají v jejich životech moc. Je to jak kdyby ...domnívají se, že lidé na ně zapomněli. Vzpomínám si, že Swami tam minule byl a řekl: ,Jen si pamatuj, že lidé na Tebe mohou zapomenout, ale Bůh na Tebe nezapomene nikdy." A postavil pro ně malou kapli, aby mohli jít a v Johanesburgu se modlit.
---

V chrámu Bhakti Lakshmi Narasimha ve Velké Británii také oslavovali Narasimha Chaturthi, stejně jako přivítali Rishiho Nikhilanandu, který měl Satsang ke Swamiho učení Guru Gíty.

Shez vám povypráví jak oslava probíhala...

První květnový víkend, přivítala Bhakti Marga Rishiho Nikhilanandu ze Shree Peetha Nilaya, který si chtěl s námi užít Narasimha Chaturthi a měl Satsang ke Guru Gítě.

Narasimha Chaturthi
Chrám Bhakti Margy v Londýně,  obývaný největším Božstvem Narasimhy v západní Evropě, chystá pro oddané z Narasimha Chaturthi jeden z nejvýznamnějších dnů v roce.Začalo se Guru Pujou, Kalash Pujou a Yagnou
Riši Nikhilananda pak dospěl k vysvětlení příběhu o tom, jak Pán Narasimha vystoupil ze sloupu, aby zabil démona Hiranyakashipu, s cílem ochránit jeho drahého oddaného Prahlada. Riši Nikhilananda řekl, že i když lord Narsimha byl přítomen na Zemi pouze po dobu 6 hodin, bylo to nejlepších 6 hodin, které tato Země poznala!

Krátce nato jsme pak obdrželi daršan Pána Narasimhy, v jeho všemohoucí formě "Ugra Narasimha" - podobě, kterou na sebe vzal, aby zabil démona Hiranyakashipu.
Za doprovodu další částí skladeb, nastal Maha Abhishekam k Pánu Narasimhovi. Dav byl přikován krásou a silou vycházející z Božstva v tom okamžiku.

Před třetím a posledním daršanem, měl Riši Nikhilananda fascinující promluvu, kde vykreslil srovnání symboliky inkarnace Pána Narasimhy a naší vlastní duchovní cesty s naším milovaným Gurudevem - Sri Swamim Vishwanandou. Jeho řeč byla tak obohacující, že jsme ho požádali  o dalších třicet minut!
V době, kdy skončil, mohl člověk cítit, že prostor chrámu byl naplněn Gurujiho láskou a milostí. Závěrečný kirtan, různá jména Narayany, byla zpívána v extázi davem, tím, jak jsme dosáhli skvělého vyvrcholení večera - závěrečného daršanu Sri Bhakti Laskhmi Narasimhy. Jakmile se opona otevřela, byl ozdoben girlandami, šperky a parfémy.Opět, díky Gurujiho milosti, oddaní zažili další z těch magických nocí, kdy jsme děkovali Bohu za to, že nám dal šanci Ho oslavovat, a že nás vybral, být na duchovní cestě.

Satsang ke Guru Gítě
V pondělí, 4. května, Rishi Nikilananda přidal jeden z jeho podmanivých satsangů ke Guru Gítě. Podařilo se mu mluvit nepřetržitě o Gurujim pro více než 3 hodiny bez přestávky. Čas letěl tak, že ani jeden člověk v místnosti nechtěl, aby udělal pauzu na odpočinek


Kromě obsahu samotného, co dělá každou diskusi Riši Nikhilanandy za hodnou poslechu, je, že je zcela otevřený a upřímný v  jeho mnoha zkušenostech s Gurujim. Je to kvůli tomuto autentickému přístupu, že je schopen skutečně sdílet s posluchači lekce, které se naučil a znalosti získané ze svých zkušeností s Gurujim.
Je vždy radostí mít jednoho z představitelů Gurujiho na návštěvě Bhakti Margy ve Velké Británii, a těšíme se, že přivítáme Rišiho Nikhilanandu v budoucnu znovu.
---
Swami Keshava jel do Varšavy v Polsku, na oslavu Narasimha Chaturthi s Vara Lakshmi Narasimhou:

Rušrí oddaní trvali na dramatické rekonstrukci objevení se Pána Narasimhy předtím, než Mu byl proveden Abishekam:


Ve Váranasí v Indii, oddaní zpívali bhajany a dělali puju společně....stejně jako oddaní v Keni:A v neposlední řadě, Shree Peetha Nilaya také oslavovalo.


Pujaristé zahájili vše Guru Pujou, a pak přivoláním Narasimhy do kalaše. Vše začalo skutečným "Shanti Shanti"...
A pak "srdce" začala skutečně jásat, tím jak začala první modlitba ke Sri Narasimhovi v jeho Ugra (neboli "divoké") podobě:
video
Všichni oddaní tančili a zpívali kirtan hodiny a hodiny. Po obdržení daršanu Narasimhy v Jeho Ugra formě, byl proveden závěrečný abishekam a arati. Pak všichni oddaní vyšli ven s obrovskou podobiznou a zpívali za chůze v průvodu.

Vidíte, co Pramod se drží v ruce na té posledním fotografii? Podívejte se blíž!


Guruji! 

Sri Swami Vishwananda volal skrze videochat, aby nás pozdravil, a aby nám umožnil vidět, že slaví s námi :-). 
Podívejte se určitě na fotografie na Flickru z Narasimha Chaturthi po celém světě - zahrnující návštěvu Sri Swamiho Vishwanandy v chrámu ve Velké Británii, aby provedl speciální abishekam, hned po jeho cestě do Jižní Afriky! 

Sri Swami Vishwananda o Pánu Narasimhovi řekl... 
/z knihy: Just Love 3/
Víte, podoba Nrshinga nebo Narasimha, je většinu času velmi děsivá. Je to pro nás děsivé, protože podobně, jakoukoli negativita máme uvnitř nás, je také děsivá pro duši. Je to nebezpečí pro duši. Podoba Nrshinga je více než děsivá sama o sobě. Když ta všechna negativita, která je uvnitř nás říká: "Podívej, já jsem veliká!", co Pán předvede? On řekne: "Dobře, jsi veliká, ale já jsem větší!" Ukáže svou nejsilnější podobu a tato podoba Ugra - Ugra znamená hněvivá podoba - kterou vyjádřil, aby zabil hněv, pýchu, sobectví v nás, ukazuje, že On je nad tím vším. Pokud se někdo zaměří na Něj, On odstraní, odebere z něj všechny tyto negativity, ale pouze v případě, pokud se člověk odevzdá. Pokud se neodevzdáte, je to těžké. Víte, pokud chcete něco v životě udělat, dáváte tomu úplně vše, ale pokud jste se jen dotkli toho nebo tamtoho, nikdy to nebude fungovat. Pokud chcete jet na místo určení a existuje přímý autobus do cíle a je tam autobus, který staví všude, kterým z nich pojedete? Měli byste jet tím expresním, ne? Jak pojedete tím expresním? Pouze odevzdáním se Bohu. Narasimhadev Ki Jai!!!