sobota 2. května 2015

Z lásky k lidem Bůh zapomněl, že je Bohem, aby mohl být blíže vám!

Ve dnech 24. a 25. dubna bylo několik stovek lidí ve Shree Peetha Nilaya požehnáno daršanem Sri Swamiho Vishwanandy. Mnohem více lidí po celém světě si jej mohlo rovněž užít, skrze živé vysílání - Live Stream.Láska a pokora Swamiho, nemající obdoby, byly opět jednou jasně viditelné, když na začátku obou daršanů ze svého křesla sestoupil a usedl na schod ke křeslu, aby byl během daršanu níže.

Nejprve jsme se domnívali, že tam zůstane sedět jen než dá daršan dětem, ale čas ubíhal, po oba dny, a On stále dával daršan, sedíc na nepohodlném místě po mnoho hodin.Každý mohl s určitostí zažít, mimo vší pochybnost, krásu Božské lásky k lidstvu, kdy opustil svůj nebeský příbytek, inkarnujíc se na Zemi, berouc na sebe lidskou podobu, aby mohl být mezi lidmi a sloužit jim. Samotný Sri Swami Vishwananda demonstroval, po oba po sobě jdoucí dny, nejkrásnějším a jednoduchým způsobem to, co řekl během krátké promluvy na začátku druhého daršanu.

Prosíme přečtěte si výńatek níže:
Z lásky Bůh zapomněl na sebe a stal se služebníkem.
Z lásky k lidem Bůh zapomněl, že je Bohem, 

aby mohl být blíže vám.Jai Gurudev! Budu zpívat Sabse Únchí, což znamená: "Co je největší formou modlitby?" A vy odpovíte: Prema Sagaí, což znamená "Láska".

Proč je milostný vztah shledáván největší formou modlitby? Protože, když se modlíte, budujete vztah s Bohem, a v důsledku tohoto vztahu můžete říci, že mu patříte. Pokud se jen prostě modlíte a vzpomenete si na Něj jen když máte problém, jaký druh vztahu to je? To není vůbec žádný vztah, není to tak? Vztah musí být budován. Bůh nabízí sebe, ale vy musíte nabídnout také sebe. Jak můžete sebe nabídnout? Lze to skrze lásku, kterou máte uvnitř sebe. On umístil tuto lásku do vás, abyste mohli budovat láskyplný vtah s Ním, nikoli s lidmi.

Když se dva lidé milují, co mají rádi? Milují vzájemné porozumění, přátelství, propojení, ne? Ale vaše duše má také hluboký vztah s Bohem, a to je to, co vás propojuje s vašim vyšším Já. A to není jen láska, kterou vidíte kolem, ale je to jemnější forma lásky, nejvyšší Láska, Bůh ve vás. A to je to, co znamená Sagaí, "náš vztah s Bhagavanem", všechny další vztahy jsou druhotné.

Když vás Bůh zavolá, musíte být prostí. To je důvod, proč svatí po Něm pláčou, volají Ho, jejich srdce pro Něj hoří. To je ta láska, kterou Bůh žádá. Není to jen říci: "Miluji Tě", a pak vyjdete ven a zapomenete. Tohle je láska - kamkoli jdete a cokoli děláte - vše je touto láskou prosyceno a vy Jej můžete vidět stále ve všem. Nicméně pro to, aby se to stalo, musí být mysl očištěna od všech nečistot.
Je to jako hořčičné semínko. Pro to, abyste dostali ze semen hořčice olej, co musíte udělat? Musíte je rozbít, ne? Jinak olej tam je, ale nemůžete ho vidět. Nicméně, když semínka rozbijete a je odstraněna nečistota, pak získáte olej. Stejné je to s myslí.


Pokud mysl visí na minulosti, pokud visí na negativitě, jak chcete uvidět Božství? Jak chcete vnímat Jeho lásku? Jen když je odstraněna všechna nečistota z mysli, jste schopni tuto Lásku vnímat.

Rájasuya Yagna Yudhishthira Kíno 
Támai Jútha Utháí

Tento verš říká, že pokud máte takovouto lásku, i Bůh sám zapomene, že je Bohem. Umíte si představit intenzitu té lásky? Jaký druh oddanosti to je, když v ní Bůh zapomněl na sebe a stal se služebníkem. A to je krása Boha, který, z lásky k lidstvu, zapomněl, že je Bohem, aby tak mohl být blíže vám.

Žádné komentáře: