úterý 19. května 2015

Dopis Mahavatara Babajiho.

(Přijato Swamini Lakshmi, 2. května 2015)


Drazí milovaní, 
čas od času vám píši dopis z této juxta pozice /pozn.: ze dvou realit/ 21. století. Z Himálaje v Indii vysílám světelné vlny do receptorů mozku mého žáka, takže vycházejí anglická slova. Tímto způsobem s vámi dnes hovořím. S těmi z vás, kteří čtou má slova, zaslaná vám přes Inter-net, dosahujíc vaší Iner-net /pozn.: vnitřní sítě/, a jste-li oddanými, žáky nebo přátely Sri Swamiho Vishwanandy, prosím naslouchejte jim.

10-té výročí Bhakti Margy Sri Swamiho Vishwanandy se bude konat ve Shree Peetha Nilaya v Německu, v červenci 2015.
Já, Mahavatar Babaji tam budu, v duchu. Budete tam také, představujíc vaši Átma/duši v této inkarnaci?

Chtěl bych vás všechny, kteří se cítíte vedeni láskou z vašich srdcí, vyzvat, abyste byli na této duchovně historické události přítomni. Proč? Sri Swami Vishwananda je Premavatar 21. století. Tato Božská inkarnace je vtělením lásky. On cestuje po světě v jeho Božském poslání:

Mým posláním je otevírat lidská srdce a sjednotit lidi veškeré víry.” 
Sri Swami Vishwananda

Ve vztahu k vaší roli v misi Sri Swamiho Vishwanandy, ať jste oddanými, žáky nebo přátely, je čas být zkoušen.
Pokud se skutečně považujete za součást této Božské mise, vyzývám vás, najděte způsob, jak být přítomni na této duchovně historické události - oslavách 10-tého výročí mise Sri Swamiho Vishwanandy.

Já, Mahavatar Babaji, jak mne znáte, celým svým srdcem, svoluji a podporuji vás, jděte na tuto Božskou oslavu. Říká se: „Guru vezme žáka k Pánovi, Božství, Bohu!" Je to tak, a Sri Swami Vishwananda je takovým božským Guruem.
Nechť je známo, že Mahavatar Babaji vás miluje všechny a přeje vám nyní veřejně, před světem, abyste zaujali postoj k Bohu a Guruovi.

Prosím shlédněte toto video z 2. května 2015
Je to inkarnovaná Pravda a Láska.

Mahavatar Babaji,
ochránce všech lidí,
veškeré víry, všech tradic.

Žádné komentáře: