neděle 3. května 2015

Mistři světla nám ukazují cestu - Mataji.

(Mataji, sestra Mahavatara Babajiho, esence Božské Matky)

Mistři světla ukazují cestu
Zdá se, že v dobách, kdy tento svět jede na vlně chaotické tmy, která přináší do srdcí lidstva slzy, další den andělé zpívají z nebeských výšin, a něčí duše ožívá a ladí se na nebeské.
Ten se pak raduje z nesmírnosti Božské lásky,
přicházející na zlatém paprsku odněkud mimo čas a prostor.


Děti Země čekají v nevědomosti na dobu, 

kdy Božská Matka bude psát historii Země v proudu zlaté energie.
Je to jako pokrevní linie Zemské Matky, 

spojená pupečníkem s dítětem,
které Ona nosí v kosmickém lůně své fyzické podoby.

Je důležité  si neustále
připomínat pozitivní,
i v dobách žalu a časů velkého štěstí, 
protože jsou ve své podstatě jedním.
Utrpení je volbou, a mír a štěstí ukazují povinnost 

a rozhodnutí zvládnout zemskou dimenzi a jejích pět prvků, zemi, oheň, vzduch, vodu a éter,
jako zasvěcení Mistři světla, kteří vám byli sesláni.
Mistři vám ukázují cestu ke skutečnému Já 

a Božské lásce, v průběhu všech dosavadních časů a prostoru.

Nechť láska a světlo Božského Otce-Matky neustále přebývá ve vašem srdci.
A nechť šíříte tuto lásku věčně, jak vás učí váš Satguru Sri Swami Vishwananda.
Nechť  letopisy času dlouho zvučí Božskou láskou.


Mataji


(Zdroj: Virtual-Babaji-Vishwananda)

Žádné komentáře: