sobota 9. května 2015

Meditace pro Matku Zemi, daršan v Durbanu.

Sri Swami Vishwananda je zpět ve Shree Peetha Nilaya, z asi týdenního pobytu v Jižní Africe.
Brzy přineseme informace o mezinárodní oslavě Pána Narasimhy - Narasimha Chaturthi. Mezitím bychom s vámi rádi sdíleli meditaci, kterou Guruji vedl, zatímco dával daršan v Durbanu.
Možná ji budete chtít číst s přáteli nebo ve skupině - jedna osoba čtoucí instrukce a ostatní meditující.
Zde je:
 ---

Tato meditace je pro světový mír. Víte, my všichni si přejeme pro svět to dobré, že? Když říkáme modlitbu Loka Samasta Sukhino Bhavantu, nemodlíme se jen pro sebe. Modlíme se pro každého, protože když svět bude v míru, vše bude v míru, ne? Ale když mír nemáte, pak je to velmi těžké. Velmi často říkáme, že chceme lidi změnit, ale my se změnit nechceme. 

Každý den mnoho lidí říká: Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Víte co to znamená? Je velmi důležité, když se modlíte, vědět co říkáte, ne jen tak bez víry.
Loka Samasta Sukhino Bhavantu znamená nechť je mír všude, ale nejprve se musíte stát klidnými sami, abyste mír přinesli. Každý v tomto světě má v sobě klid a mír. Každý v sobě má lásku. Někteří to vědí, někteří ne. Někteří vědí, jak to vynést vně, a někteří, kvůli strachu, to uzavírají uvnitř. Ale když chcete mír, musíte otevřít mysl a musíte rozšířit svůj způsob vidění. Pokud chcete opravdu milovat, musíte milovat začít.

Jsme v tomto světě, ale dáváme tomu málo důležitosti, bereme to jako samozřejmost. Jdeme za ní, pracujeme, děláme pro ni vše, ale stále, kolik lidí si skutečně udělá i jen pouhou minutu na ni myslet.  Děláte to? Ne? Ano? Mataji, děkuji. Jste upřimná. Moc lidí o tom nepřemýšlí. Víte, bereme to moc jako samozřejmost.


Takže s vámi udělám jednu velmi jednoduchou meditaci.
Víte, Bhumi Devi je jednou z manželek Narayany. Víte, že Višnu měl dvě manželky, ne? Které to byly? Maha Lakšmí, na kterou všichni každý den myslí. (publikum se směje) A ta druhá, Bhudevi, která vás živí, stará se o vás. Ale stále ji nedáváte moc důležitosti.

Takže udělejme tuto minutovou meditaci.

Víte, jak jsem řekl, vaše mysl bude pobíhat. Sedíte zde, ale vaše mysl bude doma, nebo na jídle nebo někde. Ale kdykoli si to uvědomíte, mysl přiběhne, křičíc: „Ne, ne, ne! Pojď zpátky!" Je to tak?

Takže nejprve zavřete oči. Otevřete ruce, umístěte je před vaše srdce. Ne směrem k vám, ale dlaně směrem jedna k druhé. 
Vaší tvůrčí myslí si představte, že Matka Země, Svět, je mezi vašimi dlaněmi. Když to uděláte, je tam automaticky proud energie z vaší pravé ruky do levé ruky, a z levé do pravé. Někteří z vás, kteří jsou vnímaví, to budou automaticky cítit, tento vibrační tok.
Tak zavřete oči a představte si Matku zemi mezi vašimi dlaněmi.
Nyní z vašeho srdce vyšlete všechna dobrá přání, léčení, lásku Matce Zemi.

Pokud vaše mysl pobíhá, přiveďte ji zpět.
Ať láska která je ve vás přinese pohodu a mír lidem, kteří to potřebují: nemocným lidem nebo těm kteří potřebují pomoc... Posílejte jim lásku. Nechte vaši pozitivitu vnést mír všude, do vás, vašich sousedů a vaší rodiny.
Zpívejte se mnou: Swamiji a publikum zpívá: OM OM OM, Shanti Shanti Shanti.
Jai Gurudev!Můžete to zkoušet jednu minutu i když jste velmi zaneprázdněni. Máte jednu minutu? Ano, opravdu?
Publikum: Ano.
SV: Jen zavřete oči, specielně pro tento svět. Jste součástí tohoto světa, ne? Nezáleží jakého jste vyznání nebo barvy. Takoví jací jste, jste tohoto světa součástí. Každé dobré přání je důležité.
Jai Gurudev!

Žádné komentáře: