úterý 5. května 2015

Hlas Boha k vám nebude promlouvat jako za starých časů…

Swami říká: 
Jen se musíte tiše posadit a cítit. Cítit a naslouchat, protože když něco cítíte, není to samozřejmě jen pocit. Když jste úplně v tichu, je v něm také i hlas Boha.

Hlas Boha k vám nebude promlouvat 
jako za starých časů. 
On k vám promluví z vašeho nitra. 
Tomuto vnitřnímu hlasu se naučte důvěřovat, a pokud o tom stále pochybujete, 
položte Mu otázky. 

Zeptejte se Ho, jestli je to opravdu tak nebo onak. Potom to sami otestujte, takto se můžete naučit vnitřnímu hlasu důvěřovat. Není to tak, že to jen zaslechnete a přijmete: „OK. Ano, to je fajn. Takhle je to dobré.“ Ne, naslouchejte, pokládejte určité otázky a uvidíte, jestli se to skutečně tak stane, pak do toho vložte svou plnou důvěru. Toto je jeden ze způsobů jak naslouchat vašemu vnitřnímu Já a jak to zesílit a ještě zesílit. 


Samotná Panna Marie je toho příkladem. Když se Jí zjevili andělé a pozdravili Ji: „Buď pozdravena Marie, Ty jsi požehnána mezi všemi ženami. Pán si Tě vyvolil, abys ve svém lůně nosila Syna Božího.“ Ona neřekla: „OK, super, to se mi líbí.“ Ne, řekla: „Jak se to může stát? Nikdy jsem nebyla s mužem.“ Takže tím byli andělé potěšeni, jelikož to potvrzovalo Její víru. Ona neměla pochybnosti, ale položila otázku. 

To je to, co andělé odpověděli: „Stane se tak z Boží vůle. Duch na Tebe sestoupí a zastíní Tě. /pozn.: Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní/“ .
Je důležité naučit se tomuto vnitřnímu hlasu věřit a vědět jistě, zda je skutečný, nebo zda je to jen výmysl mysli člověka. Toho dosáhnete pokládáním určitých otázek, zatímco budete pozorovatelem této konverzace.

(překlad: Bhawani, Č.R.)

Žádné komentáře: