pondělí 30. dubna 2012

O Swamim…

Jak někteří z vás vědí a mohli také již zažít, stává se, že Swami Vishwananda vám aktivně pomůže ve vašem životě. Může se to stát různými způsoby, ale on to dělá velmi jemným a elegantním způsobem. Někdy pochopíte až po letech, že on byl ten, kdo to udělal. On má svůj vlastní způsob jak nás vést a pracuje převážně v utajení !
Ptali jsme se ho velmi často a pokusili se zjistit více: "Jak to víš ?" a "Proč jsi udělal to či ono ?" Ale jeho odpověď je vždy:
„Toto je můj business. Dělám svou práci a vy dělejte svou práci !“

Swamiji, ze srdce děkujeme...

neděle 29. dubna 2012

Sri Swami Vishwananda vypráví příběhy…


Jednou žil v jednom městě obuvník... vyráběl boty, zatímco si po celou dobu prozpěvoval Boží jméno. Kdykoli šel prodávat boty do města na trh, byl velmi upřímný. Říkal lidem: "Podívej, koupil jsem kůži za 1 Euro z Boží milosti. Koupil jsem cvočky za pár centů a přidal si zisk 2 Eura, tak to stojí celkem 5 Euro, z Boží milosti". Tak byl upřímný. Při všem co dělal byla jeho mysl soustředěna na Boha a on přijímal vše jako Boží milost. A tak lidé viděli tuto nevinnost a tuto lásku, kterou měl pro Boha, a bez vyjednávání kupovali boty.
Jednoho dne v noci, zatímco seděl ve dvoře a nemohl spát, přišli nějací zloději a vzali ho s sebou - prostě ho unesli. Po únosu s ním šli do jiného domu, aby ho také vykradli. Když majitel domu uslyšel zvuky, zanechali lupiči obuvníka uprostřed se všemi klenoty které ukradli, a utekli. Když majitel uviděl tohoto nevinného muže se spoustou věcí ze svého domu, řekl: "To není možné," ale jak viděl, že muž má u sebe všechny šperky, zapochyboval a řekl: "Jdu zavolat policii". Zavolal policii, policie zavřela muže – obuvníka do ve vězení a druhý den byl předveden před soudce. Před soudcem řekl: "Z milosti Boží jsem včera v noci nemohl spát. Z milosti Boží jsem vyšel ven z domu, a když jsem tam tak seděl, z milosti Boží přišli nějací zloději a unesli mě. A z Boží milosti mě tento muž našel. Z Boží milosti si myslel, že jsem přišel krást v jeho domě. A z Boží milosti jsem tady." Ale vidíc nevinnost, také soudce řekl: "Ten člověk není ten kdo kradl. On mluvil pravdu." Když vyšel od soudu, řekl obuvník svému příteli: "To je díky Boží milost, že jsem se dostal ven."

To ukazuje, že velmi často když věci děláme, bereme všechno jako samozřejmost. Zapomínáme, že za všemi našimi činnostmi, za vším co se děje, je Boží milost. A pokud to začneme na této cestě vidět, budeme velmi šťastní. Najdeme mír ve všem.

sobota 28. dubna 2012

Proč jsem řekl žák a neřekl jsem oddaný?

Krishna řekl v Gítě /Bhagavad-Gíta/ "Oblékl jsem se do této lidské podoby a neznalý si myslí že jsem jen člověk, protože prostě jen vidí zevnějšek".
Kdo porozumí, kdo může porozumět Satguruovi? Nikdo! Tak, když je žák připraven, Satguru manifestuje sám sebe a objeví se. Satguru přichází k žákovi. A Satguru nepřichází něco brát, protože Guru již realizoval jednotu s Božstvím, víte? Tak co potřebuje Satguru v tomto světě? Nic! Přichází dávat, vždy dávat, i když se zdá že si bere, skutečně: to co si užíváte je právě to co dává.
Dává ve třech formách. Za prvé dává jako Sankalpa, což je přes myšlenku. Za druhé dává jako Drishti což je přes vizi, zrak. Za třetí dává prostřednictvím Sparsha, což je dotyk. Prostřednictvím těchto tří forem Guru dává. Proč jsem řekl žák a neřekl jsem oddaný? Protože poté co jste prošli všemi těmito čištěními stanete se bhakta, stanete se opravdovým žákem. Nemusíte zůstat jen oddaným, ale můžete se stát žákem. Žák je ten, kdo získal milost Mistra. A milost Mistra je stejná jako Boží milost uvnitř. A ta milost je jako učitel. Řekněme, že jste naroubovali malou rostlinku na jinou. Vezmete dvě růže, dva různé druhy růží, a ty naroubujete dohromady. Ale když je zaléváte, zaléváte jen tu hlavní, ne? Takže učitel je hlavní rostlina. Cokoli prochází skrze učitele, to co je naroubováno na učitele tím dostane vše. To je důvod proč jsem také včera řekl - stanete se nádobou amritu. Nezůstanete prostě jen tím co jste, ale dosáhnete splnění životního cíle. Tak se milost Božství manifestuje do Gurua.

Guru dává sám sebe plně žákovi. Dává sám sebe plně oddanému. Co oddaný musí udělat, je být jako prázdná nádoba a přijímat vše.

čtvrtek 26. dubna 2012

Vnímejme a vyciťujme...

Když Swami Vishwananda koncem minulého roku oznámil, že už nebude mít před Darshanem promluvy, poukázal na to, že již toho tolik řekl a že máme možnost si všechno přečíst v dnes již dostupných knihách.

Vybízel nás kromě toho, abychom se na něj bez ostychu obraceli, když máme otázku, která nás zaměstnává.

Buďte opatrní, řekl, když slyšíte, jak někdo tvrdí, „Swami řekl to a ono, tak to má být...“, anebo dokonce „Swami hovoří skrze mě ..“

Upozornil na to, kolik komunikačních možností dnešní doba poskytuje, že máme možnost požádat o interview (na E-mail: interviews@bhaktimarga.org nebo tel: +49 (0) 6124-605-9000 – bližší informace najdete na odkazu: http://bhaktimarga.org/about/swami/interview_with_swami), napsat svou otázku mejlem a dokonce na facebooku existuje možnost poslat Swamimu přímou otázku-zprávu...samozřejmě také při darshanu, je-li ta příležitost, vyslechne Swamiji většinou naléhavou otázku, která nám leží na srdci.

Máme také nadále možnost účastnit se satsangů, které stále fungují na principu otázky a odpovědi.

Važme si neobvyklé a vyjímečné přístupnosti našeho Swamiho (Gurujiho, Gurudévy - jak to kdo cítí) i jeho trpělivosti a ochoty, kterou nás obdarovává, nebojme se a ptejme se !

Anebo alespoň vnímejme a vyciťujme :-)


Dovoluji si uvést jeden příklad z předposledního satsangu ve Springen:


Otázka:

Swamiji, vysvětlil jsi nám, že v případě, kdy nemůžeme svou otázku položit přímo Tobě, že je možné, že přijdeš do našeho snu anebo v nás probudíš ten pocit, (inspiruješ nás tak) že víme správnou odpověď.

Prosím, mohl bys nám říci jakým způsobem přijímáme, kde je v nás ten přijímač“?

Sri Swami Vishwananda: „V srdci“

Otázka pokračovala: ..“Komunikuješ s naší duší nebo s našim srdcem (které by mělo ve skutečnosti ovládat mysl..)?“

Sri Swami Vishwananda: „Nekomunikuji ani s duší ani se srdcem, protože jsem jejich součástí.“


Přeji všem drahým čtenářům mnoho inspirace z této odpovědi...

s Láskou,

Uma

středa 25. dubna 2012

úterý 24. dubna 2012

Pracujte na tom…

Kde je Božství?
Ta obrovská energie která koná tělesnou práci, která provádí tělesné úkony je Duch, a to je to kým skutečně jste. Pokud by jste byli tělem, byli by jste ještě naživu i po smrti? Zatímco jsouc Duchem, neustále žijete, dokud úplně nesplynete v jednotu s Božstvím. Pracujte na této skutečnosti. Pracujte a milujte Boha.
Cokoli děláte, každý čin, každou myšlenku, zaměřte svojí mysl na to dělat ji pro Boha. Milujte Boha ve všech a všem okolo vás. A když milujete, milujte na sto procent. Zkuste o této lásce nepochybovat, protože když pochybujete, byť jen trošičku pochybnosti, zastaví to váš vzestup.

pondělí 23. dubna 2012

Tulsi

JGD,
v loňském roce jsme dostali od Tulsianandy krásnou rostlinku Tulsi. Ještě teď si pamatuji ten blažený úsměv na tváři Jagadishena, když si ji ze Springenu dovezl. Pečoval o ní, a meditační místností se šířila nádherná vůně. Pak přišel podzim a Tulsi nám začala chřadnout, jako poslední pozdrav nám vykvetla. Nejsem žádný botanik a tak mě vůbec nenapadlo, že květ znamená semínka. Pak mi v meditaci řekla, ať se podívám na ty malé černé tečky, které jsou kolem ní. Mám je naklíčit (to umím) a až rostlinky vykvetou, předat je dál. Tak jsem v polovině října dala klíčit semínka. Bylo neuvěřitelné jak rychle se objevily první zelené klíčky, ač mi zkušení pěstitelé říkali, že je to téměř nemožné klíčit na podzim... Během zimy pomalu, ale jistě rostly. A teď - už kvetou, jsou některé až 50cm velké a dřevnatí jim stonek. Nevěděla jsem jak to mám udělat, komu a jak je rozdat a ony si samy řekly. Takže, každý zájemce o Tulsi nechť si připraví květináč a substrát pro bylinky a vypraví se k nám do Rožnova a sám si ji přesadí a odveze. Všichni jste vítáni, mám jich tak 25-30.
Ozvětě se mi na: shivani@email.cz

S láskou Shivani
Pro ty, kteří se do Rožnova nedostanou, je zde jako útěcha nádherná skladba k poctě Tulsi –„Namo Namah Tulasi Krishna“ v podání Kalyani - Meera Dasi:


neděle 22. dubna 2012

Daršan se Swamim Vishwanandou 21.dubna

Nádherný Daršan se Swamim Vishwanandou proběhl minulou noc ve Shree Peetha Nilaya... zde je několik fotografií:
Swami Vishwananda vypráví příběhy světců…

Moudrost svatého poustevníka.
Byl jednou jeden světec v Indii, který žil jako poustevník, v malé chatrči vyrobené z trávy. Jednou k němu přišel jeden pár a řekl mu: "Guruji, máme Vás tak rádi, že bychom Vám chtěli zařídit lepší a pevnější příbytek. Prosím, pojďte s námi." Světec odpověděl: "Ne, ne, jsem rád kde jsem. Nechci jít." Ale po nějaké době zavolal pár k sobě a řekl jim: "Ano, půjdu s vámi, ale můžete pro mne udělat jednu laskavost?" Pár byl velmi šťastný a společně řekli: "O cokoli si požádáte, uděláme pro Vás všechno." Světec povídá: "Dovolte mi abych přišel a žil na vaší toaletě." Pár se podivil: "Chceme pro Vás postavit krásný příbytek, tak proč chcete přijít a žít na naší toaletě?" Na to jim světec odpověděl: "Raději budu přebývat na vaší toaletě než mezi oddanými a osobami, které jen hledají slávu a nádheru. Tito lidé ke mně chodí a jen hledají jak ukončit svá trápení, ale ve skutečnosti nehledají Boha. Když budu pobývat na toaletě, budu raději snášet vůni toalety, než neupřímnost těch lidí, a také je bude vůně toalety držet stranou!" Tím si pár uvědomil jací lidé jsou. Lidé hledají, to ano, ale nejsou k sobě upřímní.

Teprve když jste k sobě upřímní, najdete svou cestu. Pokud přijmete sami sebe, když přijmete Boží vůli a cokoli vám dá jako správné, můžete se odevzdat Jeho vůli, odevzdat se Jeho lásce a pak řeknete: "Ano Bože, věřím v Tebe a věřím v cokoli co pro mne děláš. Věřím ve Tvou lásku a nepochybuji o Tobě."

sobota 21. dubna 2012

Narozeniny Hanumana

6.dubna se slavily narozeniny Hanumana…

Lord Hanuman je inkarnací Šivy. Je velkým vyznavačem Síty a Rámy (ztělesnění Lakšmí a Višnu) a inkarnací Šivy. Inkarnoval se několik dní po Rámovi, aby mu sloužil.

Vzhledem k tomu, že čas jeho narození je těsně před východem Slunce, tradičně se provádí Puja v této době. Říká se, že v této době je Hanumanova síla a jeho vliv ve světě 100krát silnější než je obvyklé.

Ve Shree Peetha Nilaya jsme s oslavami začali ve 4 hodiny ráno a provedli Abishekam, Kalash Puju a Aarti.

Během nich se zpívala Hanuman Chalisa, celkem 11krát, s různými melodiemi.

Hanuman je vzhledem k hluboké oddanosti Rámovi a jeho manželce Sítě velkým ctitelem Boha (bhakti). Může se stát velmi malým ale také velmi velkým – je tak skromný, ale může také o své vůli růst.

Jai Sri Hanuman Ki Jai !

pátek 20. dubna 2012

Na duchovní cestě, na cestě hledání…

Existuje jedna věc která může být překážkou v něčí cestě, a to je duchovní pýcha. Když žijete v okolním světě, nemusíte se o nikoho starat. Děláte si své věci a lidé dělají své věci. Ale na duchovní cestě velmi často existuje konkurence. Jeden s druhým si navzájem konkurují, myslíc si který z nich je nejlepší. Je to jako když se toto podobá tamtomu, pak já musím být také takový. Ne, jste individuální a váš cíl, vaše dharma se liší od každého. Často lidé říkají: "Svámídží jsem na duchovní cestě, ale pracuji na tomto a onom, jsem tak zaneprázdněn. Nemůžu tam být! " No, Bůh vás tam poslal, tak tam musíte konat svou povinnost, a pokud On se rozhodne k vám přijít tímto způsobem, přijde k vám. Probudí ve vás kosmickou lásku, ať jste kdekoli od okamžiku kdy se začnete přijímat. Přijměte sebe a pak kontrolujte tuto pýchu, protože tato pýcha pokaždé někoho zastaví.

čtvrtek 19. dubna 2012

Jak funguje Daršan.

Když dávám Daršan, dotýkám se lidí na čele a v zadní části hlavy. Tím, že tisknu moji ruku současně na „Medula“ bod na zadní části hlavy a na „Ajna“ čakru na čele (nazývanou také třetí oko), se Bohem daná životní energie, která udržuje naše tělo a proudí skrze každého, soustřeďuje, a je poslána do srdce. Tato energie činí vibrace srdce silnějšími a pomáhá jej otevřít. Může být také poslána do různých částí těla kde je nedostatek energie. Je důležité pochopit, že láska, která může být pociťována v průběhu Daršanu, je láska vlastního vnitřního Já, vlastní Božské duše. Obdržet Daršan nebo požehnání od Mistra je pomoc, ale nevede to k osvícení. Nezbavuje to člověka provádění každodenní meditace, zkoumání svého nitra a dalších důsledných duchovních cvičení. Nicméně Daršan a klidná atmosféra vytvořená zpíváním Božích jmen může být významnou podporou na cestě.
Mým úkolem je otevírat lidská srdce a nechat je si uvědomit, že mají v sobě nekonečnou Lásku a že je velmi snadné ji předávat ostatním a to bezpodmínečně.

Podívejte se na opravdu krásné video z daršanu v Moskvě:

středa 18. dubna 2012

Prosba o sevu ...

Výroba dřevěných skříní a polic a jejich lakování!

Zájemce musí být schopen používat elektrické truhlářské náčiní jako: router, elektrická pila, vrtačka, bruska, atd. a také schopen uzvednout 25kg.
Zahájení: kdykoli (co nejdříve)
Doba trvání: minimálně 3 týdny, pokud možno 4 - 6 týdnů, 35 - 40 hodin týdně Seva (min. 7 hodin denně, min. 5 dní v týdnu).
Ubytování a strava zdarma. Účast na ranních a večerních modlitbách je možná.

Případné uchazeče prosíme o zaslání celého jména, pracovních zkušeností a fotografie e-mailem na adresu: tusti@bhaktimarga.org .
Jakékoli omezení nám prosím oznamte předem.
Vezměte s sebou platný Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pro jakékoli dotazy kontaktujte Mataji Tusti:
tusti@bhaktimarga.org
0049 (0) 178 539 1406.

úterý 17. dubna 2012

pondělí 16. dubna 2012

Víra a síla vůle - pokračování

Co se týče pozitivity, když se na to podíváte oběma směry - dal jsem vám dva příklady. Nechci uvádět jména, ale v těchto dvou případech, z nichž jeden je negativní a jeden pozitivní, co je dělá schopnými opravdu změnit svět? Je to ohromující! Oba dva jsou ohromující. Je to proto, že měli plnou důvěru v to co chtěli. V obou případech si každý z nich myslel že dělá dobře, ale intenzita toho jak moc věřili v to co dělají, to je to co přineslo změnu. Tato intenzita je přítomna v každém z nás, ale místo aby nás činila více a více pozitivními a věřícími v sebe nebo nám dodala větší sílu v našich záměrech, co uděláme? Staneme se slabými. Samozřejmě, když se člověk stane slabým, nemůže očekávat, že to co je kolem něj bude jiné. Je to jako s vlastním tělem – ublíží-li si ruka, nemá to vliv na celé tělo? Má! Cítíš tu bolest všude. Stává se to handicapem, takže nemůžete použít ruku, protože to bolí. Stejně tak si představte že se stanete pozitivními, jak moc to prospěje Matce Zemi, jak moc to prospěje Prakrti, Matce přírodě! Vaše pozitivita může ovlivnit všechno. Ćlověk ovlivňuje především sebe - ovlivňuje mysl, tělo, duši. Tím ovlivňuje své okolí, a okolí bude také ovlivňovat přírodu, a příroda bude u sebe vytvářet rovnováhu.
Je to jednoduché! Ano, můžu říct, je to jednoduché. Teď mnozí řeknou "No, vám se to snadno řekne že je to tak jednoduché!" Jak jsem řekl, konáme všichni společně.
Chceme mír v tomto světě, chceme mír v sobě, chceme být šťastní, chceme aby svět byl šťastný, tak pak se musíme změnit.
Nikdo nemůže změnit nás, jen my sami můžeme změnit sebe. Nelze to tím když řeknu aby jste se změnili. Ne, pouze tehdy, když vy sami si řeknete: "Chci se změnit" s intenzitou, s plnou vírou v sebe, pak se změníte. Změníte-li se, bude to mít vliv na vaše okolí. To bude mít vliv na vás, bude to měnit vás.

neděle 15. dubna 2012

Víra a síla vůle - 1.část

„Naše matka Země je nejkrásnější planetou v celém vesmíru, a to nejen v naší sluneční soustavě, ale vůbec." Co na ní je tak zvláštního, v celém vesmíru – vesmírech je, že všechny ostatní planety a všechna ostatní tělesa jsou řízena pouze jedním nebo dvěma prvky. Jak všichni víte, máme pět prvků, Země má všech těch pět prvků v sobě. To je to, co je na ní zvláštního. Vše, co z ní vychází, což je vše co vidíme, se skládá z těchto pěti prvků. Dokonce i naše tělo, které jsme získali z této zemské úrovně, se skládá z těchto pěti prvků, takže jsme součástí tohoto stvoření. Jsme její součástí. Je smutné vidět jak se v dnešní době lidé chovají, jak myslí. Naše myšlení má na ní velký vliv. Je tak snadné stát se negativním, ale velmi těžké pozitivním. Potkal jsem mnoho lidí, kteří se ptali jak to mohou změnit. Víte, když analyzujeme sami sebe jak rychle se můžeme změnit, už to samo o sobě znamená, že uvnitř máme obrovskou sílu. Máme velkou energii která může působit změny z minuty na minutu, z vteřiny na vteřinu, z pozitivního na negativní, z negativního na pozitivní. Proč člověk uvízne v oblasti negativity? Myslíte si, že to má na vás pozitivní vliv? Ne, to ne. Když to na vás nemá pozitivní vliv, i příroda je ovlivněna. Když je ovlivněna příroda, je ovlivněn tento svět, prostředí jehož jsme součástí. Jedna osoba může mnoho změnit. V minulosti jste viděli co mohla udělat negativita jedné osoby. Jedna osoba v Indii – vezměte si například Gandího, pozitivita pouze jedné osoby také může hodně změnit. Takže si představte, pokud se uvnitř sebe můžete tak rychle změnit, a také můžete změnit nejen sebe, ale můžete ovlivnit okolí a změnit ho, pak si představte že když se stanete pozitivními, jak moc to prospěje Matce Zemi, jak velice to prospěje Prakrti, Matce přírodě !

(pokračování již zítra)

sobota 14. dubna 2012

Perla moudrosti lásky - Mahavatar Babaji

Mahavatar Babaji a Sri Swami Vishwananda jsou zobrazeni v centru, Bůh Vishnu je umístěn uprostřed levé strany
Kdysi žil v deštném pralese v Brazílii Boží muž. Chodil s Bohem ve všem, na co myslel a co dělal. Praxí tohoto muže bylo chodit každý den hluboko do pralesa na své každodenní časné ranní modlitby. Tam byl oltář z přírodního kamene, který tam zůstal z doby starověku. Zelenající se příroda kolem tohoto muže podporovala míruplnou atmosféru pro jeho modlitby a oběti Bohům v jeho chrámu a na oltáři v přírodě.

Jednoho časného rána, když se svítání rozprostřelo přes obzor, uviděl tento muž na obloze kromě vycházejícího slunce ještě další světlo. Toto světlo zářilo jako tisíc sluncí. Uvnitř zářivého světla seděl Bůh – jako osoba na sedadle, nebo trůnu, vyrobeném ze zlata a mramoru, polstrovaném červenou látkou. K úžasu tohoto člověka, jehož náboženstvím bylo křesťanství, muž, který seděl na tom trůnu, řekl: „Hle, já jsem hinduistický Bůh, známý jako Vishnu. Přišel jsem v tento den, abych rozšířil Tvé poznání Jednoty Božství. Dokonce i když uctíváš přírodu jako výtvor Jednoho Beztvarého Boha, tak to znamená, že všichni Bohové lidstva jsou jako příroda, která je stejná pro všechny, kteří si jí prohlíží, bez ohledu na to, ve které zemi se narodili, nebo které náboženství následují.“

„Prokáži Ti laskavost v tento den. Běž do vesnice, ze které pocházíš a řekni lidem o tomto dnešním zjevení. Řekni lidem, že když se modlí, tak se očišťují od nečistých myšlenek, vedoucích ke sporům a potom jsou schopni přijímat více Božího Světla, které je volně dostupné celému lidstvu, bez ohledu na to, kdo jaké náboženství následuje. Toto Světlo žije v srdci všech, v srdci každého muže, ženy a dítěte na Zemi. Spatřete Boží Světlo všude kolem vás.“

Přicházejíce blíže k tomu muži, byla tato vize překrásná pro jeho pohled a vyzařovala lásku všude kolem tohoto člověka, jehož jméno bylo Taranto, což znamená „Ten, který žije v míru“. Bůh Višnu podal užaslému muži medailon, na kterém byly vyraženy dávné symboly. Řekl tomu muži, Tarantovi, aby ukázal tento talisman obyvatelům vesnice, a že všichni, kteří spatří tento předmět, se setkají s milostí.

Muž šel zpět do své vesnice a jeho obličej i všechno kolem něho zářilo nadpozemským Světlem. Lidé se kolem něho začali shromažďovat, zatímco stál ve středu vesnice u studny, kam všichni přišli v té době načerpat vodu. Brzy se tam sešla celá vesnice. Muž držel medailon vysoko ve vzduchu, aby ho mohli všichni vidět. Najednou shora z oblohy pršela dolů na lidi bílá substance, podobná malým kouskům chleba. Tento chléb vypadal jako hostie ze Svatého společenství v křesťanské tradici. Všichni lidé zázračně zjistili, že jedna z těch hostií, padajících z nebe, spadla vždy každému jednomu do ruky.

Další zářivý paprsek přišel shůry a z tohoto zářivého Světla se objevila ruka držící stříbrný kalich, naplněný červenou substancí, připomínající víno. Tato ruka se pohybovala, spolu s paprskem Světla, ke každé osobě. Ruka Višnua dosáhla do ruky každé osoby, vzala oplatku a umístila ji na jazyk každého obyvatele vesnice. Potom Bůh nabídl každému nápoj ze stříbrného kalichu. Hlas Boha, Višnua, řekl nějakou mantru, když rozdával chléb a víno. Vesničané těm slovům nerozuměli, ale cítili jejich svatost a požehnání, které bylo uvnitř.

Když všichni obdrželi oplatku a víno z Višnuovy ruky, řekl hlas zevnitř Světla: „Hle, dnes jste byli svědky a měli jste podíl na Božím království, které k vám přichází z čistého srdce.“ ´To čiňte na mou památku´, tak řekl Kristus. Od tohoto dne se nezapomeňte modlit a zpívat Boží Jméno, abyste se mohli denně očišťovat a pak obdržíte Boží požehnání ve svém středu. A toto smísení světových duchovních tradic rozšířilo srdce a mysl těchto prostých vesničanů. A vyprávění tohoto příběhu v předvečer jeho výročí každý rok, zajistí inspiraci pro dosažení čistoty pro lidi z této vesnice, na tomto místě, na dlouhý čas i pro další generace.

Věříte, že jsou v této době mezi vámi Bozi? Je to tak, že v této době, v tomto čase, se kolem vašeho duchovního učitele, Šrí Swamiho Vishwanandy, dějí zdánlivě zázračné věci. Můžete vidět nebo slyšet o takových událostech, jako je vibhuti na obrazech, prsteny a medailony pro lidi se náhle zjeví v Jeho rukou, amrit stéká z předmětů, vytváří se posvěcená voda, murti se zjeví tak, že je vezme ze svého srdce. A větší než toto je, když vám pomáhá otevřít vaše srdce Božské Lásce a Světlu. Vždy buďte bdělí, protože „ti s čistým srdcem Boha viděti budou“. Tak je to psáno a tak to je!

Už jste Ho viděli, Boha vaší doby? Rozpoznáte Ho, když před Ním klečíte? Cítíte čistotu a Lásku, kterou vyzařuje v podobě briliantového Světla, viditelného třetím okem a zaměřeného skrze fyzické oči? Zažijte tuto Lásku, když jste v Jeho přítomnosti. Potřebujete pouze jednu věc – čisté srdce.

Mahavatar Babaji
Šampión celého lidstva


(Dopis Mahavatara Babajiho ze dne 29. března 2012 jsme převzali z blogu http://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.de/)

Překlad: Alandini /Č.R.

pátek 13. dubna 2012

Velikonoce 2012


Fotografie z letošních oslav Velikonoc ve Shree Peetha Nilaya si můžete prohlédnou zde:
http://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/72157629435910586/show

E-karta: Inspirace od Mahavatára Babajího


Tyto krásné inspirační E-karty vycházejí v pravidelném překladu Kateřiny Pařízkové/Č.R.

čtvrtek 12. dubna 2012

Lakshmi na střeše


"Shree Peetha Nilaya" znamená v překladu: "Domov Božské Matky".

Na znamení toho instaloval včera Swami Vishwananda nad hlavním vchodem překrásnou sochu Lakshmi.

Nejdříve provedl Paartha (na obrázku) Kalash Puju.

Na závěr proběhl Abishekam za doprovodu zvláštních manter k přizvání Lakshmi do Murti.


Jai Shree Lakshmi Ki Jai!!!

Další fotografie najdete zde: http://swami-vishwananda-fr.blogspot.de/2012/04/lakshmi-sur-le-toit-de-lentree.html


úterý 10. dubna 2012

Prosba o Sevu...

Výroba dřevěných skříní a polic a jejich lakování!

Zájemce musí být schopen používat elektrické truhlářské náčiní jako: router, elektrická pila, vrtačka, bruska, atd. a také schopen uzvednout 25kg.
Zahájení: kdykoli (co nejdříve)
Doba trvání: minimálně 3 týdny, pokud možno 4 - 6 týdnů, 35 - 40 hodin týdně Seva (min. 7 hodin denně, min. 5 dní v týdnu).
Ubytování a strava zdarma. Účast na ranních a večerních modlitbách je možná.

Případné uchazeče prosíme o zaslání celého jména, pracovních zkušeností a fotografie e-mailem na adresu: tusti@bhaktimarga.org .
Jakékoli omezení nám prosím oznamte předem.
Vezměte s sebou platný Evropský průkaz zdravotního pojištění.

Pro jakékoli dotazy kontaktujte Mataji Tusti:
tusti@bhaktimarga.org
0049 (0) 178 539 1406.

Nabídka ke společné cestě na darshan do Springen

Která žena by se ráda přidala na cestu do Springen na darshan 21.4.2012 ?
V autě, které jede z Brna je ještě jedno volné místo. Cena za jízdu vychází na cca. 900 Kč na osobu, ubyování 22 Euro.

Bližší informace: SokolovaPetra@seznam.cz

pondělí 9. dubna 2012

Prostřednictvím Boží milosti...

Paramahansa Ramakrishna říkával: „Ti, kteří se považují za moudré, nejsou moudří, a ti, kteří se nepovažují za moudré, jsou ti nejmoudřejší.“
Víte, musíte pochopit pravdu, která je za tím. Vezměme například Mojžíše samého. Neznal toho mnoho, ale měl milost od Boha. Skrze milost Boží mu byla odhalena jeho mise, jeho dharma. Prostřednictvím Boží milosti mu byla odhalena jeho cesta a díky Boží milosti dosáhl vysokého stupně spirituality. Podobně i ve vašem životě. Ano, můžete usilovat, ale nespoléhejte na vaše úsilí, vždy spoléhejte na milost Boží. Tímto způsobem bude požehnáno vše, co budete dělat. Vše, co budete dělat bude perfektní, jelikož to nebudete vy, kdo to budete dělat – ne vy ve formě pýchy a ega. Tímto způsobem se lidé často zaměřují, snaží se, jak mohou nejlépe. Zkouší své maximum, přesto nic se neděje bez Boží milosti. Toto je jedna malá nápověda, která vám pomůže uvolnit vaše tlaky, které na sebe berete.
Je například tolik velkých světců, velkých jogínů, asketů, kteří meditují od rána do večera (meditují v Himalájích, že?). Stali se velkými askety díky mnoha letům pokání, díky mnoha letům modliteb a odříkávání Božích jmen. A přesto jsou pořád ještě daleko, zatímco prostý člověk venkovan, například Mojžíš, který přišel odnikud, Bůh ho prostě vezme a řekne: „Ok, vykonáš pro mne tuto misi.“ Podobně, když se podíváte na životy svatých, nebyli to příliš vzdělaní lidé, ale měli u sebe milost Boží. Díky ní měli plnou důvěru v Božství, že cokoli Bůh dělá, je pro jejich prospěch, pro jejich vlastní dobro. Takže, jestli vás Bůh zavolal na tuto cestu, pokud vám Bůh nebo vaše duše odhalila vaši cestu a vy cítíte tuto lásku, bezpodmínečnou lásku v sobě, pak se toho pevně držte, ať se děje, co se děje. Držte se, buďte silní! Když seberete svou sílu, Božství vám dá více energie, abyste se stali ještě silnějšími. Nikdy nepřestávejte cvičit, nikdy nepřestávejte žádat Boha o pomoc. Připravte se a připomínejte si vždy Boží lásku – ať jste kdekoli, ať děláte cokoli. Takto se stanete Láskou. Jaký je ten, který je osvícený? Mluvíme o osvícení, že? Nebo seberealizaci, co je to? Může mi to někdo říci? Řekněte mi prosím, nestyďte se! (Někdo: „Pamatování, kdo jsme.“) Ano, pamatování, kdo jste. Nejen pamatování, uskutečněte, kdo jste! Co znamená „realizovat“ kdo jste? Osvícení, kdo je světlo? Božství, že?
Osvícení znamená, že vyzařujete Božské světlo, když začnete vyzařovat Božské světlo, stanete se osvíceným.

Překlad Swarupini a Yadhava, ČR

sobota 7. dubna 2012

Velikonoce (Pravoslavné velikonoce)

Také pro pravoslavné křesťany jsou Velikonoce největším svátkem, všechny ostatní neděle v roce jsou jejich připomínkou (neděle je totiž v církevní slovanštině označena slovem "voskresenije" - vzkříšení). V pravoslavné církvi se Velikonoce často slaví v jinou dobu než v západní církvi. Důvodem je pravidlo Nicejského sněmu ze 4. století, podle kterého se Kristovo vzkříšení smí slavit až po židovském svátku Pesach.

Velkopostní doba
Obdobně jako v západní tradici, velikonoční době také předchází doba velkopostní, během níž se mají věřící připravit na slavnost vzkříšení Páně modlitbou, postem a přijetím svátosti. Ćtyřicetidenní půst (veliký půst) začíná v pondělí po Syropustní neděli. Již předtím se omezují jídla masitá (po masopustní neděli), potom jídla mléčná a vejce (v neděli syropustní, po níž začíná velkopostní doba). První neděle velkého postu se nazývá Vítězství pravoslaví, oslava pravoslavné víry. Třetí neděle velkého postu je Neděle uctívání svatého kříže, kdy se uctívá svatý kříž jako znamení Kristova vítězství nad smrtí. Šestá neděle se nazývá Květnou nedělí, během ní se světí kvetoucí ratolesti obdobně jako v křesťanské západní tradici na památku vjezdu Ježíše do Jeruzaléma.

Velký svatý týden
Je jím nazýván týden od Květné neděle do neděle Paschální, bohoslužby v tuto dobu vyjadřují průběh Kristova utrpení, ukřižování a uložení do hrobu.

Na Velké pondělí církev rozjímá nad podobenstvím o neplodném fíkovníku, který Ježíš nechal uschnout. (Matouš 21.18-22, Marek 11.12-26)

Velké úterý je zasvěceno tématu moudrých družiček, které byly na rozdíl od svých pošetilých sester připraveny k příchodu Pána. (Matouš 25.1-13)

Na Velkou středu si pravoslavní křesťané připomínají dohodu Jidáše se židovskými zákonodárci, že jim zradí Ježíše. Rovněž se hovoří o hříšnici, která činila pokání, a bohoslužba ukazuje rozdíl mezi spasenou hříšnicí a Jidášem…zatímco hříšnice dala své bohatství Kristu a líbala jeho nohy, Jidáš za peníze Krista prodal a polibkem ho zradil.

Na Velký čtvrtek si věřící připomínají poslední večeři Ježíše Krista. Slouží se liturgie svatého Basila Velikého. V katedrálních chrámech, po liturgii, biskupové omývají nohy kněžím. Večer pokračuje páteční jitřní, při níž se čtou pašije - dvanáct úryvků z evangelií o utrpení Ježíše Krista.

Velký pátek je vzpomínkou na nespravedlivý soud nad Ježíšem, na jeho smrt na kříži a jeho uložení do hrobu. Slouží se velkopáteční večerní, spojená s vynášením plátna, na němž je zobrazen Kristus sejmutý z kříže a kladený do hrobu, z oltáře do chrámové lodi, kde se klade na zvláštní květinami vyzdobený stůl. Tento stůl se nazývá Božím hrobem.

plátno „Uložení do hrobu“, Moskva, konec 16. stol.

Při vynášení plátna se zpívá píseň:

Ctihodný Josef, z dřeva sňav přečisté tělo Tvé,
plátnem je ovinul a pokryv je věcmi vonnými,
ve hrob nový je položil.

Velká sobota je zasvěcena vzpomínání na Kristovo přebývání v hrobě. Večer se obvykle čte ze Skutků apoštolských u Božího hrobu. Před půlnocí na Velkou sobotu se slouží půlnočnice. Kněz snímá plátno z Božího hrobu, svatými dveřmi je vnese do svatyně a umístí na oltář, kde zůstane 40 dní, do Nanebevstoupení Páně, a poté se uschová.

Oslava vzkříšení Páně začíná většinou o půlnoci ze soboty na neděli Paschy. Těsně před půlnocí se koná průvod s procesím a křížem, korouhvemi, evangeliářem, svícemi, ikonami, kolem chrámu. Během něj se zpívá radostná píseň.

Vzkříšení Tvoje, Kriste, Spasiteli,
andělé opěvují na nebesích,
dej, abychom i my na zemi, čistým srdcem Tebe oslavovali.

Ikona „Vzkříšeného Krista“ z Chrámu Sv. Cyrila a Metoděje v Praze

Po průvodu, o půlnoci, následuje paschní jitřní, kdy se stále opakuje píseň:

Kristus vstal z mrtvých
smrtí smrt překonal
a jsoucí ve hrobech
život daroval.

Chrám je ozdoben květinami a osvětlen, kněží jsou oblečeni v nejsvětlejších a nejkrásnějších rouchách. Ke konci paschální jitřní kněz radostně zdraví věřící slovy: „Kristus vstal z mrtvých“ a věřící radostně odpovídají: „Vpravdě vstal z mrtvých“. Po skončení paschální jitřní se koná svěcení pokrmů, které věřící přinášejí ke svěcení.

Paschální období trvá do Nanebevstoupení Páně (40 dní po Paschální neděli) a pravoslavní křesťané se stále navzájem zdraví slovy „Kristus vstal z mrtvých“ a odpovídají si „Vpravdě vstal z mrtvých“. Samotná Pascha se slaví sedm dní, týden po Velikonoční neděli se nazývá Světlým týdnem, v jeho průběhu zůstávají dveře ikonostasu stále otevřeny i mimo bohoslužby, na znamení toho, že Ježíšovým zmrtvýchvstáním jsou nám otevřeny dveře k Bohu.

Neděle která následuje po Paschální neděli se nazývá Antipaschou (doplňkem Paschy) nebo také nedělí Tomášovou, neboť se při ní připomíná jak apoštol Tomáš nechtěl věřit, že Ježíš vstal z mrtvých, ale pak uvěřil a zvolal: „Pán můj a Bůh můj!“.

Svátek Nanebevstoupení Páně připadá vždy na čtvrtek, slaví se 40. Den po neděli Paschální.

Poslechněme si krásné provedení výše zmíněné písně, zpívané o svátku Paschy:

Kristus vstal z mrtvých - Христос Васкрсе - Hristos Vaskrse - Христос анести - Hristos Anesti - Χριστός Ανέστη!Zdroj: Slovník judaismus, křesťanství, islám, Český rozhlas, internet a Bible

pátek 6. dubna 2012

Hanuman Jayanti

Hanuman, opičí hrdina a obrovsky oddaný Pánu Rámovi, je oblíbenou postavou z příběhu Rámájany, kde pomohl Princi Rámovi a jeho bratru Lakšmanovi osvobodit Rámovu manželku Sítu ze zajetí démona Rávany. Jeho příběh ale s Rámájanou nekončí. Při odchodu Rámy z tohoto světa se rozhodl, že zůstane do té doby, dokud lidé budou opakovat Rámovo jméno.
Říká se, že Hanuman tak žije dodnes a objevuje se všude tam kde se zpívá o jeho milovaném Rámovi.

Dnešní den se ve Shree Peetha Nilaya slaví jeho narozeniny - „Hanuman Jayanti“, připomeňte si jeho sílu, vytrvalost a oddanost silnou mantrou, která volá Hanumana aby nás chránil:Více o oslavách „Hanuman Jayanti“ se dočtete v anglické verzi na:

http://bhaktimarga.org/sites/default/files/attachment/Hanuman%20Jayanti%202012.doc