neděle 28. února 2010

Darshan
Včera, v sobotu dne 27. února uděloval Šrí Swámí Vishwananda v Centru Shree Peetha Nilaya, Springen darshan.

Ve svém proslovu hovořil Swámíjí o významu hinduistického svátku Holi - Holika Dahan (Smrt Holiky) jako vítězství dobra nad zlem.

Toto je stručný obsah příběhu o Holice: Princ Pralad, který byl dítětem démonického krále Hiranyakashipu, uctíval Pána Vishnua nade vše. Jeho otec se jej snažil marně přemluvit, aby pouze v něm vzýval Boha. Zlostí bez sebe se Hiranyakashipu rozhodl svého syna zabít, ale všechny jeho pokusy byly zneškodněny samotným Vishnuem, který pokaždé zakročil a dítě zachránil. Nakonec dostal král démonů ten nápad, aby Holika, Praladova sestra, která byla chráněna závojem před plameny, se svým bratrem na klíně skočila do ohně, který by ukončil Praladův život.

Ale při jejím skoku závoj sklouznul, přikryl tělo malého Pralada a Holika shořela na popel.

V Indii se tradičně v předvečer svátku Holi (tedy v dnešní večer) spaluje v ohni slaměná figurína.

Příští ráno slaví lidé pestrý svátek Holi v upomínku na zničení démonické Holiky.


Na dnešní den spadá též oslava zjevení - Gauri Purnima - Šrí Chaitanya Mahaprabhu, který byl ztělesněním oddanosti Bohu.

pátek 26. února 2010

Co znamená "Satsang" ?

Den před Štedrým večerem 2009 pozval Swámí Vishwananda spontánně všechny lidi, kteří se nacházeli v Centru Springen k satsangu. Z tohoto významného večera zde postupně zveřejníme všechny odpovědi Swámího Vishwanandy přítomným.

Swámí Vishwananda: “Toto nám dává příležitost být pospolu. To je také význam slova satsang. Není-liž pravda? Setkat se.

Ale za jakým účelem se setkat? Lidé se velmi často scházejí, aby mohli pomlouvat, není tomu tak ? To je to nejoblíbenější téma lidí. Když je co pomlouvat, jsou velice rádi pohromadě.

Ale ti lidé, kteří se nacházejí na duchovní cestě, jsou také rádi spolu, aby chválili Boha, viďte? A tak jsou tu různé způsoby toho, jak se lidé snaží sejít, aby je někdo vyslechl, aby diskutovali a sdíleli. A to je to, co nás posiluje, co nás vnitřně posiluje – setkání.

Samozřejmě, že člověk může svou duchovní cestu praktikovat také sám. To je také silné. Ale když se lidé sejdou, je tu úplně jiná energie. Je to tak, že každý má tentýž cíl, a každý je ve stejné vibraci. To je mnohem silnější.

Toto je tedy význam slova satsang. Sejít se a sjednotit v jedné energii, za jedním cílem, který každého nadchnul.

Nescházíme se, abychom viděli, jak krásně je někdo oblečený, nebo slyšeli jak krásný je můj hlas, nebo hlas někoho jiného. Nescházíme se, abychom se dělali zajímavými.

Ale setkáváme se, abychom v sobě vybudovali naši základnu. Můžeme vybudovat naši sílu k uskutečnění Boha nebo seberealizaci.

Je to taková škoda vidět, že se lidé často sejdou, aby mohli mluvit o druhých lidech, žvanit o tom, co druhá osoba udělala. (Usmívá se). Ale co někdo udělal, to není vaše věc, je to záležitost této osoby. (Usmívá se). Starejte se o vaše vlastní záležitosti; ale právě to dnes lidé nedělají. Nedívají se na sebe, nýbrž na druhé a zapomínají, co řekl Kristus: ´Chyba, kterou vidíš v druhých lidech, úsudek, který o druhých vyneseš, je tvůj vlastní úsudek o tobě samém´“.

čtvrtek 25. února 2010

Maha Shivaratri 2010 - Sri Swami Vishwananda (Video)Pro další informace o Šrí Swámím Vishwanandovi a jeho působení,CD,DVD s jeho přednáškami, o knihách, fotografiích atd., klikněte prosím na odkaz:
www.bhaktimarga.org

středa 24. února 2010

Smrt a znovuzrození

Při satsangu 29. srpna 2009 odpovídá Swámí Vishwananda na otázky o životě a znovuzrození:

„Když mluvíme o umírání dostaneme se také k otázce znovuzrození. Co se však stane, když duše opustí tělo? Pak jsme v našem opravdovém stavu a jsme si toho vědomi. Jsme v Božím oceánu, ve stavu našeho pravého Já.

Ale duše se musí znovu manifestovat v těle. V tomto okamžiku se oddělí jeden malý Božský paprsek z Božího oceánu. Tento paprsek opustí Božství a tím je stvořeno naše ego. Další paprsek pak vytvoří ego naší duše, která se vtělí do lidského těla.

Když někdo umře, je duše svobodná a spojí se znovu s Božstvím a Božím oceánem, ale zůstává při vlastním vědomí.

Když se zase vtělíme, dostaneme s sebou Božský paprsek. Ten v nás probudí touhu po Božství po pravém Já, o které usilujeme.

Je těžké tomu porozumět, ale pokusil jsem se popsat to téma jednoduchými slovy.

úterý 23. února 2010

O lásce jednoho chlapce k Pánu Shivovi

Během Shivaratri 2010 vyprávěl Swámí Vishwananda tento příběh:
„Existuje jeden krásný příběh o Maha Kaleshwarovi, který jsem, jak myslím, vyprávěl již v minulém roce: Byl jednou jeden chlapec. Každý den chodil k chrámu Shivy. Tehdy bylo výhradou králů vstoupit do chrámu. Tento chlapec tedy chodil denně k chrámu a viděl, že pouze král měl dovoleno vstoupit do svatyně a setrvat v ní na modlitbách. Každý den viděl, jak se král modlí k Shiva - lingamu. Jednoho dne našel na cestě kámen, vzal jej s sebou, postavil uprostřed domu a začal se k němu modlit jako k Maha Kaleshwarovi. Modlil se s takovou oddaností, byl tolik ponořen do milosti během své modlitby, že zapomněl na všechno kolem sebe. V hlubokém soustředění a hluboké lásce k Pánu Shivovi se dostal do hluboké extáze, vnitřně ne zvenčí a dosáhl tak nejvyšší blaženosti (osvícení).
Mezitím jej volala jeho matka a všude jej hledala. Když uviděla svého syna před kamenem v hluboké meditaci na Pána Shivu, rozzlobila se a hněvem celá bez sebe vzala ten kámen, vyhodila jej ven a zvolala: „ Co to děláš? Plýtváš časem a modlíš se k obyčejnému kameni? Moc dobře víš, že Pán Shiva má radost z velké mantry, ale ty neznáš žádnou mantru, neznáš nic - tak proč se vůbec modlíš?" Ale nijak tím neovlivnila synovu lásku k Pánu Shivovi. Nehnulo to nikterak s jeho oddaností k Pánu Shivovi. Řekl: „To nevadí.“ A šel ven, zvednul ten kám a políbil ho. A v tomto okamžiku se Shiva zjevil z toho kamene, z úplně obyčejného kamene, rozumíte? Shiva se zjevil z kamene a pravil: „ Můj milý, jsem s tebou velmi spokojen a daruji ti, co si budeš přát.“ A chlapec odvětil: „Pane, obdržel jsem Tebe, dostalo se mi té milosti spatřit Tě. Co bych potřeboval víc? Prosím, zůstaň vždy se mnou.“Víra toho chlapce byla tak silná, že Shiva, nadmíru potěšen, proměnil ten kámen v Jyotir Lingam. (Jyotir Lingam: viz též článek „Promluva po Shivaratri“ ze dne 29.1.2010 v tomto blogu-pozn.překl.) Shiva jej požehnal a řekl: „Kdokoli sem přijde a obrátí se na mne, toho zbavím všeho utrpení. Kdokoli přijde k tomuto místu, aby se ke mně modlil, tomu udělím nakonec darshan.“ Ale samozřejmě musíte mít čisté srdce, víte? Musíš mít v sobě opravdovou oddanost. Tak, jako ji měl ten chlapec, člověk si musí vypěstovat takovou oddanost a potom spatří Boha.“

pondělí 22. února 2010

Různé životy


Swámijí nemá většinou rád, když někdo bere znovuzrození příliš vážně. „Lidé jsou dnes moc pohodlní na to, aby pozitivně změnili svůj život a používají proto karmu jako omluvu“, řekl mi jednou. "Když se člověk příliš zabývá minulými životy, zabraňuje mu to v tom, aby změnil současný život tam, kde je to možné." Když se mi při jedné příležitosti vyjasnilo něco z dřívějších životů, vzal mě stranou a řekl: „Má to význam jen tehdy, když se tím zabýváš. Starost a hrdost kvůli tomu jsou zcela zbytečné – neber to prostě tak vážně.“ P.N.

sobota 20. února 2010

Promluva o učení Pána Shivy


Výňatek z promluvy Swámího Vishwanandy před darshanem, dne 5. února 2010:

Toho času se připravujeme na Shivaratri. Kolik z vás ví něco o Shivaratri ?.....Shivaratri je velká noc Pána Shivy, jedné z hlavních Božstev hinduistické tradice, kterého uctíváme jako Toho, jenž má tvar a současně je beztvarý. Když si prohlížíme zobrazení Pána Shivy, vidíme, že se vždy nachází v hluboké meditaci. Proč? Co nás tím chce naučit? On je Pashupati. Je Pánem celého Stvoření a přesto sedí v meditaci.
Na co? Na co medituje Shiva? Je realizovaná duše; je dokonale sjednocen s Božstvím a přesto je pořád v hluboké meditaci. Je to proto, aby nám připomenul, že své pravé Já uskutečníme pouze tehdy, když se nacházíme v tomto stavu hluboké meditace. Dosud jsme nesplnili účel naší inkarnace na Zemi, nerealizovali jsme ještě, jak velkolepé je mít lidské tělo, ale můžeme tohoto stavu vědomí dosáhnout. Musíme to jen opravdu chtít, ale nejen povrchně.
Lidé se velmi často pohybují na duchovní cestě povrchně a říkají: “Mohl bych to zkusit. Podívám se, o co tu vůbec jde“. Ale tito lidé se nikam nedostanou. Když máš jednu nohu unvitř a druhou venku, tak jednoho dne uprostřed spadneš. Je to tak, jak se říká, že nemůžes současně vstoupit do dvou člunů, protože, když se tyto čluny začnou pohybovat- co se stane? Spadneš mezi čluny do moře. Stejně tak, když se člun potápí, musíš rychle najít lodníka, aby ti mohl pomoci překonat oceán života.....Věnujme teď pozornost lidskému tělu: Shastras učí, že lidské tělo je sestaveno z pěti elementů, Pancha Tattva a když se člověk na tyto elementy podívá, tak spolu neustále bojují. Nemohou spolu žít v míru. Může voda s ohněm být v míru? Ne, to nejde! Proto je v lidském těle tolik nevyváženosti. I když vidíte, že někdo ma perfektní zevnějšek, neexistuje perfektnost jako taková. Vždycky se najde něco, co v těle není v pořádku. Představte si, že by všech pět elementů začalo spolu bojovat, co by se stalo? Strašné, katastrofální! A to se děje ve vás, ne venku! Ale to je přesně to, co se v těchto dnech v lidech odehrává.
Když analyzujete lidi, když se na ně podíváte, jak pobíhají, tak je vidíte chodit, a přesto nejsou přítomni ve svém těle. Elementy se v nich tolik potýkají, že jsou někde mimo. A to, co v nás udržuje tyto elementy v rovnováze, je Duch Svatý, Boží Duch v nás.
A jak byste tohoto ducha energetizovali? Když tě tento duch opustí, padneš a jsi mrtvý, ztratíš všechno. Dokud jsi naživu, říkáš: „Toto mi patří, tamto mi patří, toto je mé jmění“. Ale představte si, co se stane, když vás duch opustí? Co je tvoje? Co je moje? Nic nezůstane. V Gítě je psáno: „Bez ničeho přicházíš a bez ničeho odejdeš, všechno co si přivlastníš, zanecháš tady.“ Inkarnovali jsme se z tohoto důvodu, máme lidské tělo z jednoho důvodu. Ale tento důvod nenajdeme, dokud toto tělo neproměníme v čistou lásku a oddanost. Toto je okamžik, kdy se osvědčí tvá sadhana.
Když vyvineš tuto čistou lásku a oddanost, tak poznáš skutečný význam lidského těla, tak to opravdu oceníš, že jsi v tomto těle, potom poznáš důvod toho, proč jsi tady. Jinak půjdeš vpravo-vlevo, vpravo-vlevo, vpravo-vlevo, vpravo-vlevo a když se člun bude potápět a nikde žádný loďmistr, tak se utopíš. Potom budeš muset čekat na další život! Proto neplýtvejte svým časem, protože ten čas, který vyplýtváte, je pryč a když je pryč, tak nemyslete, že jej dostanete zpět. Žijete ve správném čase, v nejlepším ze všech časů...

Uvažte, kdykoli zažijete něco dobrého, jak lehce na to zapomínáte. Dobro se děje po celou dobu, ale když zažiješ něco nedobrého, tak to chráníš. Opatruješ to ve své mysli. Tvá mysl by měla spočívat v Božství, ne v tvých problémech. Své problémy vyřešíš prostředkem, který ti byl dán, který ti dal Bůh do tvého nitra a sice víru a oddanost. Když tyto vlastnosti vyvineš, když tyto vlastnosti, které ti Bůh dal, uplatníš, bude to nejlepší lék, který všechno vyléčí. S touto oddaností a čistou láskou realizuje člověk, že Božství není mimo nás, nýbrž v nás, v mikrokosmické podobě univerza, kterou On do nás uložil.... Lidé jsou skutečně na žebříčku stvoření úplně nahoře. Je to pravda, protože jedině když člověk obdrží lidské tělo, lidský život, může dosáhnout Tvůrce, být skutečně Jedno s Tvůrcem... Ale musíme Jej chtít. A chtít Jej, znamená doopravdy se oddat, vyvinout tuto čistou lásku , která tu už je, pustit ji jednoduše ven a rozdělit ji okolo nás... Ponořte se tedy s Božímy jmény, která vám byla dána do svého nitra a dosáhněte Ho. To je to, čemu nás Shiva učí.

pátek 19. února 2010

Gurudev - jedinečný učitel

Swámí Vishwananda: „Neučím způsobem, jakým by vás učil normální učitel. Učím vás životem, zkušenostmi, výzvami. Takto si vypěstujete duchovní sílu. Když nebudete dostatečně silní, nebudete schopni dojít. Když chcete dospět k seberealizaci a dopracovat se realizace Boha, nemůžete být slabí. Musíte být velmi, velmi silní abyste to získali, takový je život. Chcete promarnit čas anebo chcete rychle seberealizaci?

Začněte teď pracovat na své duchovní cestě! Čím svižněji pracujete na na vaší duchovní cestě, tím rychleji toho dosáhnete. A o co horlivěji budete Bohu dělat radost, o to rychleji Ho spatříte jít vedle sebe na vaší duchovní cestě.“

čtvrtek 18. února 2010

Om Healing v České republice

Zájemce o tuto vzácnou a nanejvýš účinnou techniku, se kterou se již někteří z Vás setkali, si dovolujeme informovat o české stránce pro Om healing, která je součástí webových stránek Bhakti Margy. Zde najdete bližší informace o původu a působení Om healingu i o inspirující vizi, která je spojená s jeho šířením.

Kromě pravidelných setkání v Praze a Karlových Varech jsou plánovány též další termíny v Brně, Praze, Chomutově, Jablonci nad Nisou, Liberci a Plzni.

www.om-healing.org/cs/events-cs

www.bhaktimarga.org


Informace pro naše čtenáře

Vážení přátelé, doporučujeme Vám, abyste si k otevírání tohoto blogu stáhli prohlížeč mozilu firefox na Váš PC (notebook). Umožní se nám tím nerušený vzájemný kontakt:-) Blog byl založen v říjnu minulého roku a nachází se na něm t.č. více než 80 příspěvků. Děkujeme.
http://www.stahuj.centrum.cz/internet_a_site/prohlizece_a_rozsireni/on-line/firefox/?g[hledano]=mozila&g[oz]=3.6

O NAŠEM BLOGU
Vážení přátelé,
vítáme Vás na českém blogu Šrí Swámího Vishwanandy. Našim přáním je přiblížit všem lidem, kteří touží po bližších informacích o učení a působení našeho milovaného duchovního mistra, jeho nepopsatelnou bytost. Příběhy, kterými tento blog žije, jsou svědectvím jeho žáků, oddaných i přátel o tom, jak mocnou silou je boží láska. Pokud byste chtěli přispět vlastním vyprávěním o Vašich zážitcích a zkušenostech se Swámím Vishwanandou, uvítáme Váš E-mail (případně s vhodným snímkem) na adresu: uma@bhaktimarga.org

TERMÍNY AKCÍ:
12. února: Maha Shivaratri
14. února: Darshan ( 14:00)
16.- 17. února: os. rozhovory se Swámím
Vishwanandou
20. února: Satsang - Švýcarsko
27. února: Darshan
2.- 3. března: os. rozhovory
4. března: Satsang
5. března: Darshan
6.- 13. března: Kenia
13. března: Satsang
14. března: Darshan
20. března: Darshan
22.- 23. března: os. rozhovory
24. března: Rama - Ceremonie
27. března: Satsang - Švýcarsko
30. března: Hanuman - Narozeniny
31. března: Yagna
1. dubna: Yagna
2. dubna: Velký pátek
3. dubna: Darshan
4. dubna: Velikonoce (pravosl. & kath.)
6. dubna: os. rozhovory
8. dubna: os. rozhovory
14. dubna: Satsang & Darshan
23.- 25. dubna: Yagna - Polsko
26. dubna: Darshan
30. dubna: Bhu Devi Yagna
1. května: Darshan, Bhu Devi Yagna
2. května: Bhu Devi Yagna


Prosíme o přihlášení ke všem akcím
tel: 0049 (0) 6124-72 76 915
(Pracovní dny 10:00 - 17:00 hod. kromě pondělí)

Květiny pro BabájíhoSwámí Vishwananda obětuje okvětní lístky růží při modlitbě k Mahavatáru Babájímu v Jižní Africe, dne 31. 12. 2009.
Tento obřad je doprovázen modlitbou ke Ganéšovi a Šri Guru Stotram.

Modlitba ke Ganéšovi:

Om Vakratunda Mahákáya
Suryakoti Samaprabha
Nirvignam Kurume Deva
Sarvakáryeshu Sarvadhá

Ty se zkrouceným chobotem a impozantním tělem
s leskem a světlem miliónu sluncí
veď mě stezkou bez překážek nebo zábran
urovnej cestu ve všem co dělám
pokaždé a věčně

Vysvětlení rituálu Abishekam


Během satsangu poprosil Swámí Vishwananda jednoho indického oddaného o toto vysvětlení:

Abishekam nám dává v podstatě příležitost stáhnout kosmickou energii do murti, sochy před námi. (S.V.: Tím ji, tak říkajíc, manifestujeme). Když provádíme abishekam, tak máme příležitost zacházet s kosmickou energií a mít s ní fyzický kontakt. Tento celý postup abishekam má své kořeny v indickém obyčeji jak se doma přivítá host. V Indii existuje védický slogan, který praví: „Adity deity pabha“, což znamená: „Host je Bůh“. Když přijde host, nabídneme mu nejdříve místo. Říkáme: „Asanam samat payami“, to znamená tolik jako „nabízíme Ti místo“. Když přijde host do domu, tak byl pravděpodobně dlouho na cestě. Proto mu umyjeme nohy. A to znamená: “Padyam samat payami“, což je „myjeme Tvé nohy, osvěžujeme Tvé nohy po dlouhé cestě“. Jako další mu nabídneme nápoj. Umyjeme jeho ústa, protože jsou pravděpodobně vyprahlá, je velmi žíznivý po dlouhé cestě. To jsou ty nejdůležitější věci, které pro hosta uděláme. Potom nabízíme koupel. Vyměníme mu šaty a poskytneme koupel. Nejdříve použijeme vodu, která má velkou čistící sílu, očistí vše.

A myjeme Božstvo před námi. Poté nabídneme 5 prvků, tedy mléko, jogurt, ghee (přepuštěné máslo), med, cukr. Těchto pět prvků se nachází i v našem těle. A pokaždé, když podáváme mléko, joghurt, přepuštěné máslo, med a cukr, prosíme o očistu a vyvažujeme tyto prvky jak v nás, tak i v okolním univerzu. Tímto ním dává abishekam možnost čistit naše vlastní Já, naše tělo a naši duchovní bytost, jakož i okolní univerzum. Dáváme sebe sama Pánu, dáme Mu všechny naše negativní vlastnosti a prosíme o očistu, když omýváme murti.

Když jsme poskytli všechny tyto věci, zatáhneme oponu. Tato opona znázorňuje závoj maya. Maya je iluze, která nás dělí od našeho vnitřního individuálního . Murti, se kterou provádíme abishekam, je také naše vlastní vnitřní Já, které v nás sídlí. Proto nabízíme všechno to, co poskytneme vnější murti, také našemu vnitřnímu vyššímu Já. Maya nás odvádí od toho, abychom poznali kdo je naše pravé Já. Za oponou je každý zaměstnán oblékáním murti, jejím zdobením, věšením šperků a nasazováním koruny, aby tak její vzhled připravil na darshan. A během toho zpíváme, abychom soustředili naši mysl na Božství. Nakonec se opona otevře, což znamená, že maya byla odstraněna. Nyní máte darshan Pána před očima. Tento darshan reprezentuje také váš vlastní vnitřní darshan vaší vlastní opravdové totožnosti, vašeho pravého Já.

(Dojímavým způsobem prováděl Guruji rituál Abishéky na sošce Ježíška o Vánocích 2009 , viz: http://www.flickr.com/photos/bhaktimarga/sets/ - "Christmas Celebrations 2009" a na Hiranyagarbha lingamu - "Manifestation of Hiranyagarbha Lingam and Babaji´s Celebrations Day".)

Maha Shivaratri


Tento název znamená Noc Shivy.“ Je to noc z 13. na 14. ze dnů temné poloviny Phalgunu, (únor – březen). Oslavy se odehrávají hlavně během noci. Tímto svátkem je uctíván Pán Shiva.

Shiva se oženil tohoto dne s Parvati.

V hinduistické literatuře najdeme tuto legendu o ujištění Pána Shivy:

Když bylo Stvoření dokonalé, vydal se Shiva s Parvati na horu Kailas, na jejímž vrcholu se rozhodli žít. Parvati se zeptala: „Ó, úctyhodný Pane! Kterým z těch četných rituálů se cítíš nejvíce uctíván?“

Pán odpověděl: „14. temná noc po úplňku v měsíci Phalgunu je můj nejmilejší den. Je známý pod jménem Shivaratri. Moji oddaní mě obšťastňují více když drží půst, než když provádějí ceremonii koupele, obětování květin, sladkostí a kadidla.

Oddaní dodržují v tento den přísnou duchovní kázeň a uctívají Mě čtyřmi způsoby ve čtyřech postupně následujících tříhodinových intervalech v noci. Oběti několika baelových listů so vážím víc, než šperků a květin. Moji oddaní by Mě měli v první části koupat v mléce, ve druhé v jogurtu, v tekutém másle ve třetí a v medu ve čtvrté části. Příští ráno by se měl podávat k jídlu Brahmins a když jsou ceremonie ukončeny, půst uzavřít. Oh Parvati! Neexistuje jiný rituál, který by bylo možno v jeho svatosti srovnávat s tímto jednoduchým programem.“

Toto vysvětlení udělalo na Parvati ohromný dojem. Předala je svým přátelům, kteří se vrátili jako vladaři zpět na Zemi.

Jsou dvě velké přírodní síly, které se člověka dotýkají, t.j. Rajas (vášnivost) a Tamas (pohodlnost).

Cílem Shivaratri Vrata je dostat obě dokonale pod kontrolu. Celý den se tráví u nohou Páně. Předpokladem k opakovanému uctívání Pána Shivy je neustálá přítomnost Jeho oddaných. City jsou pod kontrolou. Zlo jako chtíč, strach, žárlivost, které vyplývají z Rajas jsou ignorovány a potlačovány. Oddaní zůstanou během celé noci vzhůru a zvítězí i nad Tamas. Mysl setrvává v bdělém stavu. Každé tři hodiny se uctívá ShivaLingam, který je považován za symbol Světla.

úterý 16. února 2010

Pravidelná setkání na OM Healing

Pravidelné zpívání s Igorem, Terezkou a Tomášem
Každou středu se na Vás těšíme v centru SPIRITUÁLA od 18:30 do 20:00 hod
Místo konání : SPIRITUÁLA (budova bývalého ředitelství pivovaru Bráník), Údolní ulice (bez
č.p.), Praha-Bráník
Kontakt: Tomáš 728 642 727, Terezka 603 423 844
Vstupné: 80 Kč

neděle 14. února 2010

Shivaratri v Centru Shree Peetha Nilaya, Springen


Oslavy Shivaratri v noci z 12. na 13. února 2010 v Centru Shree Peetha Nilaya Springen, se účastnilo kolem 300 hostů. Swami Vishwananda prováděl a vedl ceremonie abishekam ve čtyřech fázích s přestávkami od 18.30 hod. večer do 7.30 hod. do rána. Ve výzdobě oltáře převládala bílá barva.

Na otázku, jaký význam má bílá barva Shivy, odpověděl jednou Guruji: “Shivova barva je bílá, protože tím všechny vyzývá, aby ze sebe smyli své hříchy a byli bez poskvrny, bílí a dosáhli tak nohou Pána. Bílá barva představuje tedy ČISTOTU myšlení, těla a ducha.“

sobota 6. února 2010

Květiny pro Maha Shivaratri

Jai Gurudev !
Milí návštěvníci Centra Springen, kteří se budete účastnit blížících se oslav Mahashivaratri se Swámím Vishwanandou,
jistě jste si povšimli, že při hinduistických slavnostech, jakou je především Mahashivaratri, je zapotřebí u ceremonií mnoho květin a okvětních lístků. Možná, že někteří z Vás pociťují impuls přispět k takové události několika květinami. Vaše dary budou v Centru Springen velmi vítány. Před přípravou modliteb je dobré vědět, kolik květin budeme mít k dispozici a naplánovat jejich uplatnění v průběhu dne i noci. Pakliže byste se rozhodli přinést více květin, sdělte nám prosím na adresu prajna/bhaktimarga.org o jaký druh se jedná a kdy je asi dovezete.
Děkujeme a těšíme se na vás!

středa 3. února 2010

Shree Springeshwaree
Po ceremoniích v chrámu byl Swámí naladěn na Božskou matku a když cestou uviděl velkou hromadu sněhu, navrhnul: "Mohli bychom z toho udělat Božskou Matku !" Rychle se převlékl a dal se za pomoci obyvatel Centra Springen do práce. Sněhová Božská Matka dostala jméno Shree Springeshwaree.

úterý 2. února 2010

Nové duchovní jméno pro Centrum Springen

Po slavnostní ceremonii v neděli, 31. ledna 2010, vyprávěl Swámí Vishwananda, že mu Lakshmí sdělila duchovní jmého Centra Springen:
SHREE PEETHA NILAYA
(což znamená: Domov Lakshmí)

Lakshmí Dhana Kubera Ceremonie

Po návratu z Jižní Afriky započal Swámí obřad s novou soškou Lakshmí, který potrvá 9 dní a opakuje se každé ráno. Swámí vysvětlil, že teprve po takové ceremonii a modlitbách vstoupí Božstvo (v tomto případě Lakshmí) do sochy. Nakonec uctil Lakshmí posvátnou koupelí Abishekam. Toto je nové jméno Lakshmí murti ve Springen: Shree Dhana Karshana Shree Maha Lakshmí Sahita Shri Kuberaya.

pondělí 1. února 2010

Diamant


Brzy poté, když jsem Swamího poznal, mi materializoval něco, co vypadalo jako diamant. Když mi ho tak úplně mimochodem dal, byl jsem nejdřív zklamán. Myslel jsem, že je to kamínek z obyčejného skla. Co jsem měl dělat s obyčejným kouskem skla? Dnes se trochu stydím za tuto neuctivou myšlenku. Jak mě mohlo jen napadnout, že by mi mohl dát něco, co není zvláštní? O mnoho let později – já jsem s tím malým kamínkem, jak jsem již řekl, nezacházel s patřičnou úctou – mi pomalu přicházelo na mysl, že je možná přeci jen něco víc než jenom kousek skla a že jsem se mohl mýlit. Ptal jsem se několika přátel na jejich názor a když jsem s tím kamenem opatrně škrábnul po sklenici, realizoval jsem, že ten kámen je asi opravdu diamant. Mohl jsem teď jít za znalcem, ale to jsem neudělal. Bylo mi jasné, že nešlo o to, jestli ten kámen je pravý diamant nebo není, šlo o to, že jsem v něm neviděl nic zvláštního. Tento příběh s diamantem je symbolický příklad toho jak se sami vidíme a jak se sebou zacházíme.- Jsme orli a diamanty, synové a dcery nebes, ale jdeme životem jako slepice a obyčejné kamínky ze skla.

Kuru/Springen