úterý 23. února 2010

O lásce jednoho chlapce k Pánu Shivovi

Během Shivaratri 2010 vyprávěl Swámí Vishwananda tento příběh:
„Existuje jeden krásný příběh o Maha Kaleshwarovi, který jsem, jak myslím, vyprávěl již v minulém roce: Byl jednou jeden chlapec. Každý den chodil k chrámu Shivy. Tehdy bylo výhradou králů vstoupit do chrámu. Tento chlapec tedy chodil denně k chrámu a viděl, že pouze král měl dovoleno vstoupit do svatyně a setrvat v ní na modlitbách. Každý den viděl, jak se král modlí k Shiva - lingamu. Jednoho dne našel na cestě kámen, vzal jej s sebou, postavil uprostřed domu a začal se k němu modlit jako k Maha Kaleshwarovi. Modlil se s takovou oddaností, byl tolik ponořen do milosti během své modlitby, že zapomněl na všechno kolem sebe. V hlubokém soustředění a hluboké lásce k Pánu Shivovi se dostal do hluboké extáze, vnitřně ne zvenčí a dosáhl tak nejvyšší blaženosti (osvícení).
Mezitím jej volala jeho matka a všude jej hledala. Když uviděla svého syna před kamenem v hluboké meditaci na Pána Shivu, rozzlobila se a hněvem celá bez sebe vzala ten kámen, vyhodila jej ven a zvolala: „ Co to děláš? Plýtváš časem a modlíš se k obyčejnému kameni? Moc dobře víš, že Pán Shiva má radost z velké mantry, ale ty neznáš žádnou mantru, neznáš nic - tak proč se vůbec modlíš?" Ale nijak tím neovlivnila synovu lásku k Pánu Shivovi. Nehnulo to nikterak s jeho oddaností k Pánu Shivovi. Řekl: „To nevadí.“ A šel ven, zvednul ten kám a políbil ho. A v tomto okamžiku se Shiva zjevil z toho kamene, z úplně obyčejného kamene, rozumíte? Shiva se zjevil z kamene a pravil: „ Můj milý, jsem s tebou velmi spokojen a daruji ti, co si budeš přát.“ A chlapec odvětil: „Pane, obdržel jsem Tebe, dostalo se mi té milosti spatřit Tě. Co bych potřeboval víc? Prosím, zůstaň vždy se mnou.“Víra toho chlapce byla tak silná, že Shiva, nadmíru potěšen, proměnil ten kámen v Jyotir Lingam. (Jyotir Lingam: viz též článek „Promluva po Shivaratri“ ze dne 29.1.2010 v tomto blogu-pozn.překl.) Shiva jej požehnal a řekl: „Kdokoli sem přijde a obrátí se na mne, toho zbavím všeho utrpení. Kdokoli přijde k tomuto místu, aby se ke mně modlil, tomu udělím nakonec darshan.“ Ale samozřejmě musíte mít čisté srdce, víte? Musíš mít v sobě opravdovou oddanost. Tak, jako ji měl ten chlapec, člověk si musí vypěstovat takovou oddanost a potom spatří Boha.“

Žádné komentáře: