čtvrtek 18. února 2010

Maha Shivaratri


Tento název znamená Noc Shivy.“ Je to noc z 13. na 14. ze dnů temné poloviny Phalgunu, (únor – březen). Oslavy se odehrávají hlavně během noci. Tímto svátkem je uctíván Pán Shiva.

Shiva se oženil tohoto dne s Parvati.

V hinduistické literatuře najdeme tuto legendu o ujištění Pána Shivy:

Když bylo Stvoření dokonalé, vydal se Shiva s Parvati na horu Kailas, na jejímž vrcholu se rozhodli žít. Parvati se zeptala: „Ó, úctyhodný Pane! Kterým z těch četných rituálů se cítíš nejvíce uctíván?“

Pán odpověděl: „14. temná noc po úplňku v měsíci Phalgunu je můj nejmilejší den. Je známý pod jménem Shivaratri. Moji oddaní mě obšťastňují více když drží půst, než když provádějí ceremonii koupele, obětování květin, sladkostí a kadidla.

Oddaní dodržují v tento den přísnou duchovní kázeň a uctívají Mě čtyřmi způsoby ve čtyřech postupně následujících tříhodinových intervalech v noci. Oběti několika baelových listů so vážím víc, než šperků a květin. Moji oddaní by Mě měli v první části koupat v mléce, ve druhé v jogurtu, v tekutém másle ve třetí a v medu ve čtvrté části. Příští ráno by se měl podávat k jídlu Brahmins a když jsou ceremonie ukončeny, půst uzavřít. Oh Parvati! Neexistuje jiný rituál, který by bylo možno v jeho svatosti srovnávat s tímto jednoduchým programem.“

Toto vysvětlení udělalo na Parvati ohromný dojem. Předala je svým přátelům, kteří se vrátili jako vladaři zpět na Zemi.

Jsou dvě velké přírodní síly, které se člověka dotýkají, t.j. Rajas (vášnivost) a Tamas (pohodlnost).

Cílem Shivaratri Vrata je dostat obě dokonale pod kontrolu. Celý den se tráví u nohou Páně. Předpokladem k opakovanému uctívání Pána Shivy je neustálá přítomnost Jeho oddaných. City jsou pod kontrolou. Zlo jako chtíč, strach, žárlivost, které vyplývají z Rajas jsou ignorovány a potlačovány. Oddaní zůstanou během celé noci vzhůru a zvítězí i nad Tamas. Mysl setrvává v bdělém stavu. Každé tři hodiny se uctívá ShivaLingam, který je považován za symbol Světla.

Žádné komentáře: