čtvrtek 31. března 2011

Pán Narayana - Maha Vishnu

Pán Krishna, osmá inkarnace univerzálního udržovatele Vishnua odhaluje Arjunovi svou pravou podobu.

"Ve své plnosti ukazuje Lord Narayana, že je v Něm všechno přítomno. Tvůrce, Ochránce a Ničitel je pouze On.

Velké „Já“ je jenom On. Není tu žádné „ty“....neexistuje nic jiného než ON.“ - Šrí Swámí Vishwananda
Inkarnace Pána Vishnua - Narayany jsou v souladu s evolucí ve stvoření:
1. MATSYA - ryba
2. KURMA - želva
3. VARAHA - kanec
4. NARASIMHA - napůl člověk, napůl lev
5. VAMAHA - trpaslík
6. PARASHURAMA - rozený Bráhman, válečník
7. PÁN RÁMA
8. PÁN KRISHNA
9. GAUTAMA BUDHA
10. KALKIN - jehož příchod je očekáván (viz též:http://swamivishwananda-cz.blogspot.com/search/label/Kalki )

středa 30. března 2011

Dopis od Mahavatára Babajího


Cesta Do Světla

Milovaní přátelé, Pojďte se mnou na Cestě do světla a do vzpomínky na to, kdo skutečně jste, odkud jste přišli, co tady děláte a kam se vrátíte. Tak je to psáno a tak tomu jest !

Láska Jakožto Život Je Všechno Co Existuje - Mahavatár Babají

Cesta Do Světelné Meditace

Máš-li při ruce CD se zpěvem OMu od Swámího Vishwanandy, prosím nech ji jemně hrát blízko sebe, zatímco mě následuješ do této meditace.

Z Božské Milosti OMu všichni existujeme!

Začni tím, že vědomě zavíráš oči.

Využij několika okamžiků k tomu, aby ses uklidnil a našel do určité míry klid.

Měj v úmyslu, že přivedeš prostřednictvím své veškeré koncentrace, oddanosti a Lásky světlo do své bytosti.

Rozpomeň se na Lásku k sobě a ke všemu, zatímco podnikáme tuto Cestu Do Světla.

Spatři mě svým srdcem, tak jak mě normálně vidíš vnitřně ve svém srdci.

Věz, že Já jsem stále s tebou tak jako je Nejvyšší Božství Mimo Podobu. Ty nejsi nikdy sám.

Prosím, vezmi mě za ruku, pociťuj její teplo, věz, že jsem s tebou a připomeň si Světlo.

Naplňuj se světlem. Pociťuj, jak světlo zaplavuje všechny tvé buňky od korunní čakry ke špičkám prstů u nohou.

Kráčej se mnou.

Vidíš před sebou nádherné luminiscenční světlo. Napňuje celou vidinu, kam oko dohlédne..

Jak přicházíme blíž k tomuto světlu, věz, že se můžeš do něj dívat, jelikož jsme přizpůsobili tvou schopnost to udělat skrze energii, kterou vnímáš (přijímáš) spojením našich rukou.

Světlo se nyní mění v irizující, živě vibrující krásnou fialovou barvu. Je to světlo Božské Lásky jak si uvědomuješ, vnímáš, že toto Světlo je podoba Nejvyšší Bytosti ….Narayana-Vishnu.

Je-li to tvá svobodná volba, prosím, Pokloň se se mnou před tímto Světlem Všeho Co Jest. Pochop, a Vzpomeň si, že víš, že Světlo je Vše....Všechno Co Jest.

Odpočiň si v tomto světle a dovol Bohům zahalit tě pokrývkou Lásky, která je provždy každému k dispozici. Musíš navázat toto spojení s Bohy, aby ses mohl radovat z Lásky, kterou si tak ochotně přejí s tebou sdílet, prosím, chápej to!

Tak je to psáno a Tak Tomu Jest: Tys navázal toto spojení se mnou touto meditací a tím, žes mě držel za ruku a cestoval tak do Světla a nyní spočíváš v bezpečí Božské Lásky Narayany, Nejvyšší Bytosti.

Není to tak těžké, jak si mnozí představují, viď?

Věříš nyní, že tomu je tak, jak řekl Kristus, „ Jak člověk myslí takový je?“

Toto je pravda, toto je Láska a mojí drazí přátelé v internetu, Světlo jakožto Láska je Všechno Co Jest!

- Babají

Pozn.: Všechny texty od Mahavatára Babajího na tomto blogu jsou převzaty z

http://www.virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com

anebo z připravované knihy „V Jednotě s Božstvím“.

neděle 27. března 2011

První čeští učitelé Atma Kriye !

S velkou radostí sdělujeme našim čtenářům, že Šrí Swámí Vishwananda zasvětil 26. března 2011 odpoledne před daršanem ve Shree Peetha Nilaya, Springen první české učitele Atma Kriya Yogy. Srdečně blahopřejeme !!! Známe je již všechny jako úspěšné koordinátory Om Healingu a těšíme se nyní, když absolvovali intenzivní dvanáctidenní výcvik pro AK učitele, na první kurzy pod jejich vedením :-)

Zleva: Yadhava, Bhagesri, Jagadishen
(Jagadishen, který je dvoujazyčný, bude nabízet kurzy i na Slovensku !)
jejich adresy sdělíme co nejdříve:-)

Mahavatár Kriya Babají, který tuto techniku předal Swámímu Vishwanandovi, ji definuje následujícími slovy:
"Atma Kriya je jednou z nejsilnějších a nejrychlejších metod k dosažení Jednoty s Božstvím pozvednutím omezeného lidského vědomí k Božskému, kosmickému vědomí."


Poselství Šrí Swámího Vishwanandy :

Jai Gurudev!
Posílám vám veškerou mou lásku!

Rád bych vám všem připomenul význam a užitek cvičení Atma Kriye! I když máte jen málo času pravidelně cvičit, pokuste se o to prosím tak často jak je jen možno! Bude to k užitku nejen vám samotným, nýbrž také vašim bližním a samozřejmě celému světu!
Prosím vás též, abyste pomohli Atma Kriyu šířit, aby tak mnoho lidí získalo možnost dosáhnout Božství.

Nechť Bůh žehná vám všem,
Jai Gurudev !
Šrí Swámí Vishwananda

sobota 26. března 2011

Účast v autobusovém zájezdu na kurz muder a Bhu Devi Yagnu v Centru Shree Peetha Nilaya se bude brzy uzavírat

Milí příznivci Svámího Vishwanandy!

Máme pro Vás krásnou a ojedinělou příležitost. Přestože je ašrám Shree Peetha Nilaya již téměř rok uzavřen veřejnosti, Svámí rozhodl, že přijme českou skupinu a nejen to - tato skupina může strávit v ašrámu 3 dny.

Program pobytu:
Čtvrtek 12.5.2011 – Kurz Muder2 vedený Svámím (délka 2-4 hod). K jeho absolvování není nutné předchozí absolvování Muder1.
Pátek 13.5.2011 – Bhu Devi Yagna – intenzivní očistný obřad věnovaný Matce Zemi pod vedením Svámího. Účast není povinná.
Sobota 14.5.2011 – Daršan
Cenové podmínky :
Cena jízdného činí 1.700,-- Kč ( nutno uhradit nejpozději do 10.4.2011 na účet číslo 2105776904/2700 a do zprávy pro příjemce uvést své jméno a mailovou adresu ) Registrace je platná ve chvíli uhrazení cestovného. V případě, že neuvedete své jméno a mail.adresu, nemůže být platba řádně identifikována.
Cena kurzu Muder2 činí 30,-- EUR (tento poplatek bude vybrán hotově v EUR po vstupu do autobusu) Běžně je tento kurz zpoplatněn 100 EUR, pro naši skupinu je však cena o 70 EUR nižší!!!

V ceně kurzu bude pravděpodobně zahrnuta též knížečka s návodem jak mudry praktikovat, s jejich podrobným popisem a názornými fotografiemi rukou Swámího Vishwanandy ve všech zmíněných pozicích.

Původní anglický text skvěle přeložil do českého jazyka pan Jiří Mazánek. Knížečka se nám tak stane věrným průvodcem a oporou v našem denním cvičení.

Cena Bhu Devi Yagny činí
90,-- EUR ( účast na Yagně není povinná, zlevněno z původních 108 EUR. Poplatek bude hrazen hotově v ašrámu)
Cena ubytování vč. plné penze 30 EUR na osobu a noc - (platí každý přímo v ašrámu) zůstáváme 3 noci. Ubytování je ve 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pokoje jsou vybaveny skromně. Doporučujeme vzít si s sebou teplé oblečení. Na místě jsou přikrývky a polštáře.

Veškerý výtěžek z kurzu je věnován ašrámu a veškerý výtěžek z jízdného je určen na úhradu nákladů souvisejících s příštím daršanem v Praze.

Registrace:svamibus@seznam.cz , info : Klára Lepíková 777 578 978

Vše co je třeba udělat je tedy přihlásit se a zaslat 1.700,-- Kč na výše uvedený účet. Při Vaší neúčasti je jízdné vratné pouze tehdy, přivedete-li za sebe náhradníka. Ostatní poplatky budou hrazeny až při odjezdu či na místě. Chcete-li se účastnit celého programu, potřebujete s sebou 210,-- EUR. V případě, že se neúčastníte Yagny, potřebujete 120 EUR.
Odjezd z Prahy je ve středu 11.5. ve 23:30 hod., příjezd do ašrámu cca v 10 hod dopoledne. Návrat v neděli ve večerních hodinách – mezi 22:00 a 23:00 hod. Návrat je možné ovlivnit dle potřeby účastníků.
Cesta dálkovým autobusem zn. BOVA. Odjezd z magistrály od výstupu ze staré budovy Hlavního vlakového nádraží v Praze.
Podrobnější informace budou přihlášeným včas rozeslány. Prosíme o jejich důsledné sledování.

Těšíme se na Vaši účast a na společně strávené chvíle

Více fotografií z Bhu Devi Yagny z roku 2010:

Více informací o obřadu k Matce Zemi, Bhu Devi Yagna:

středa 23. března 2011

Nový Swámí


Během včerejšího překrásného jarního dne, přijal Šrí Swámí Vishwananda dalšího oddaného do rodiny Swámích. Je to Sash z Durbanu - Jižní Afriky, který dostal nové jmého a a jmenuje se

Swami VishwaChakraDharAnanda

Při zasvěcování byli přítomni pouze další Swámí

kterých je nyní už pět:

Swámí VishwaVijayAnanda
Swámí VishwaAnashuyaAnanda
Swámí VishwaKuruNandanAnanda
Swámí VishwaParanthapAnanda
Swámí VishwaChakraDharAnanda

Odevzdej svou mysl...

„Slovo odevzdat znamená složit svou mysl k lotosovým nohám Pána. To je ve skutečnosti to, čeho se člověk musí vzdát. Pán má všechno ostatní, víte! Ale vaše mysl, která je oddaná lotosovým nohám Pána, dosáhne míru. Získá štěstí, získá radost, získá svobodu. Dokud někdo neodevzdá svou mysl, zůstává jejím otrokem.“

Šrí Swámí Vishwananda

úterý 22. března 2011

Swámí vysvětluje Guru Aarti

Nedávno ve Steinu, Švýcarsku (únor 2011), po daršanu vysvětlil Šrí Swamí Vishwananda podrobně význam slov v textu Guru Aarti.

Událost již skočila a kamera byla také vypnutá, ale naštěstí byl ještě jeden zvukový záznamník v provozu a zaznamenal jeho promluvu, která přišla nečekaně. Kvalita nahrávky není nejlepší, ale doufáme, že přesto můžete slyšet jeho slova. Cítili jsme silný popud je sdílet s vámi. Prosíme, vyslechněte si je zde:


http://vishwananda.podomatic.com/entry/2011-03-20T13_16_35-07_00

Při darshanu Šrí Swámího Vishwanandy zpíváme Árati, které zkomponoval jeden z jeho oddaných jako dar pro svého Gurua.
Toto je jeho text:
Árati – Guru Vishwananda


Ánanda Mangala Karu Árati

Hari Guru Santa Ki Seva // (2)

Prema Dhari Mandira Para Ávo (2)

Sundara Sukuda Levá

Ánanda … (2)

Mere Ángane Tulasi Ni Kiyáro (2)

Saligrám Ki Sevá

Ánanda … (2)

Arasatha Tíratha Guruji Ke Charan Me (2)

Máta Pitá Ki Sevá

Ánanda … (2)

Santa Mile To Mahá Sukha Páve (2)

Guruji Mile To Mevá

Ánanda … (2)

Kahe Pritam Tere Bhaktajanoke (2)

Hari Ke Jan Hari Sevá

Ánanda … (3)


pondělí 21. března 2011

Satsang 15. ledna 2011 na Mauriciu

Šrí Swámí Vishwananda promlouvá:

„Během svých intervií si lidé často ztěžují na své děti. Bědují, že je jejich děti neposlouchají; děti křičí na své rodiče a bijí je.

Je smutné to slyšet. Ale kdo je za to zodpovědný? Poslouchají rodiče také své děti? Naslouchají jim?

Rodiče si často stanoví cíle pro své děti – ale jsou tyto cíle také cíle jejich dětí? Když rodiče své děti neposlouchají, tak se budou děti později bouřit. Když rodiče vnutí svému dítěti vždycky svá přání, bude to dítě jednoho dne – pravdpodobně v pubertě – samo od sebe protestovat.

Všechno, co rodiče do dítěte investují, se projeví později. Když je žena těhotná, posílá svou lásku do embrya. Když jde těhotná žena na modlitby, promítají se tyto i na ebryo.

Když rodiče vloží do svého dítěte pozitivitu, obdrží ji později zpátky. Když dítě utiskujete a zahrnete negativitou, sklidíte to později.

Z tohoto důvodu byste měli všechno, co vaše dítě vyjádří a všechna jeho přání slyšet, dítě vyslechnout. Když je ignorujete, projeví se to později.

Každých dvacet let přichází nový typ dětí, svět se vyvíjí. Před dvaceti lety byli děti jiné. To je evoluce. A to je důvod, proč rodiče musí vyslechnout své děti.

neděle 20. března 2011

Video : Sri Swami Vishwananda - Impressions of Love

Šrí Chaitanya Jayanti

Včera jsme věnovali naše ranní modlitby ve Shree Peetha Nilaya, Springen Šrí Chaitanya, "zlatému Avatárovi". Byl to totiž den jeho zjevení, který se nazývá " Šrí Chaitanya Jayanti".
Chaitanya, (též Gauranga - zlatý), je inkarnací Krishny a Radhy v jedné osobě.
Na těchto dvou fotografiích vidíte náš oltář po modlitbách, při kterých jsme zase jednou po dlouhé době mohli zpívat překrásné Gaura Aarti.
Další fotografie najdete na Facebooku v profilu Swámího: http://www.facebook.com/sri.swami.vishwananda


Mimochodem: Swámí zasvěcoval současně v polském Štětíně chrám k poctě Radhy a Krishny:-)

Drishti/Springen

pátek 18. března 2011

Celosvětová podpůrná akce Om Healingu pro Japonsko

Šrí Swámí Vishwananda inspiroval všechny skupiny Om Healingu na světě, aby své zítřejší (sobotní) setkání věnovali katastrofální situaci v Japonsku.
Prosíme, všechny čtenáře, kteří se cítí osloveni, aby navázali kontakt s nejbližší skupinou ve svém okolí a přidali se k akci.
Seznam měst, ve kterých se skupiny schází, spolu se jménem a kontaktem na příslušného koordinátora/rku najdete ZDE.

Světová organizace rodiny Om Healingu rozeslala tento apel všem oprávněným koordinátorům:

Drazí přátelé, drahá rodino,

Všichni jste slyšeli smutné zprávy o tsunami v Japonsku. Tato tragédie zasahuje naše srdce a současně nám připomíná, jak mocná je síla přírody a jak pomíjívá je hmota.
Pro mnohé lidi tak nastal čas přehodnocení jejich životů a životních motivů. Je to také čas změny...

Během úplňkového OM Healingu v sobotu, dne 19. března, od 20:00-21:30 hod. stejně jako během celého příštího měsíce bychom se všichni rádi soustředili na pomoc postiženým oblastem Japonska. Chceme poslat veškerou léčivou energii, světlo a lásku, které jsou vytvořeny velkým počtem skupin Om Healingu na celém světě Japonsku, aby se tím dosah katastrofy omezil na minimum.

Kéž naleznou všichni lidé a všechny duše mír a boží oporu. Kéž se spojíme znovu a více s naší milovanou Matkou Zemí, protože jsme jejími dětmi. Ona nám neustále dává, co potřebujeme, abychom mohli vést naplněný život.
Kéž je naše činnost a rozhodování vůči Ní a mezi námi všemi založena na Lásce, úctě a moudrosti.

Děkujeme Vám a jsme s láskou
celosvětová rodina Om Healingu

In the Light of Love by Miten & Deva Premal - Tribute to Japanstředa 16. března 2011

Video : Shivaratri 2011 a výklad Swámího Vishwanandy o Zlatém lingamu z roku 2005Swámí Vishwananda vypráví o významu Zlatého lingamu

V roce 2005, když Swámí Vishwananda materializoval poprvé Hiranyagarbha lingam, podal nám také nezapomenutený výklad k jeho významu pro lidstvo, naši Zemi, jiné roviny a bytosti...
Rádi bychom tento text pro naše čtenáře, kterým případně před lety unikl a nejsou s ním dosud obeznámeni, jestě jednou zveřejnili:

Hiranjagarbha je sankritské slovo a znamená "zlaté vejce" nebo "zlaté mateřské lůno". Podle hinduistické mytologie je hiranjagarbha prabytí, z něhož povstal Brahma, Bůh Stvořitel.
Svámí Višwánanda si lingam ponechal jen po dobu tří dnů.
7. listopadu jej dematerializoval a "vrátil zpět tam, odkud přišel".
Příští den na závěr oběda vysvětlil svámí význam zlatého vejce takto:
"Pomyšlení, že musím lingam dematerializovat, takže zase zmizí, mě nejdříve sklíčilo. Současně mi ale bylo jasné, že hiranjagarbha lingam je stále ve mně, stejně jako je Bůh v každém z nás.
Ale naše mysl se nám staví do cesty a brání tomu , abychom tuto pravdu realizovali.
Hiranjagarbha lingam je zcela prvotní projevení se brahma. Z něj vzešla trojice (Brahma, Višnu a Šiva) a veškeré stvoření. Pred tisíciletími vyvinuli ršiové (zřecí) podoby a zobrazení bohů (Brahmy, Višnua, Šivy atd.), které symbolizují různé aspekty jediného Boha v Jeho díle, aby se lidské vědomí mohlo pokusit o pochopení beztvarého.
Během přítomnosti lingamu (daršanu) se dotklo jeho světlo nejvnitřnější hlubiny duše a tím se dostalo bytosti očištění.
Na úrovni lidského vědomí si to neuvědomujeme. Je možné, že to cítíme, ale nevidíme to. (Alespoň většina z nás ne.)
Lingam se neobjevuje bezdůvodně. Jeho přítomnost pomůže světu nabýt větší rovnováhy. Přesto, že má pro svět svůj význam, je tento zákrok při pohledu z boží úrovně maličkostí, jelikož Bůh nezasahuje příliš do svého stvoření.
Při takové události nezískává pouze náš svět. To, co naše oči vidí, není všechno. V materiálním světě se zjeví lingam ve tvaru zlatého vejce, (lingam má v materiálním světě vždy tvar oválu, vejce, stejně jako vesmír – který lingam reprezentuje). Během těchto tří dnů byl viditelný také v jiných (vyšších) dimenzích, ke kterým většina lidí nemá přístup. Bytosti těchto jiných světů z něj také měly užitek a byly v těchto dnech přítomny.
Při abhišéce tu bylo mnoho dévů a andělských bytostí; také Mahávatár Krija Babádží, který mi během ceremonie dával instrukce.
I tzv. "temnota" získává takovou událostí. Na rozdíl od naší úrovně se tu temnota a světlo nepotírají, obě strany hrají svou roli, se kterou jsou srozuměny.
Jak řekl Kristus:
"Bůh nechá vycházet slunce nad zlým a dobrým a padat déšť na spravedlivé i nespravedlivé."
(Matouš, 5, 43-48)
Souhrnně lze říci, že lingam odráží naši duši, to, čím ve skutečnosti jsme, bez počátku a konce."

překlad: Jiří Mazánek (www.casopisdotek.cz/mistri/viswananda.php)

neděle 13. března 2011

Záznam z prosincového satsangu


Očekávané video ze satsangu Swamího Vishwanandy, který proběhl 22.12.2010 v Praze ke shlédnutí na duchovní internetové televizi Cesty k Sobě.
Prezentace fotografií a hudby si můžete prohlédnout zde:

Zapomeňte na svou mysl – Shivaratri 2011 se Šrí Swámím Vishwanandou

Někdy mezi 2. a 3. hodinou ranní během Velké noci Mahashivaratri 2011 měl Swámí inspirující proslov o významu Shivaratri.
Než začal hovořit, poskytl nám neobvyklou lekci zpěvu a tance (kirtan chanting), která trvala 30 minut a všechny nás elektrizovala.
A tak jsme na začátku zvukového záznamu umístili úryvek trvající 2,5 minuty jako dokumentaci tohoto radostného vyvrcholení Shivaratri 2011 ve Shree Peetha Nilaya, Springen, Německo.


Záznam v celkovém čase 24:44 min. najdete zde:
Swámí Vishwananda:

Co je to Shivaratri? Ve skutečnosti je Shivaratri, když zapomenete na svou mysl a ve vaší mysli přebývá pouze Božství. Skutečně, právě teď, když jste zpívali a opakovali Panduranga Vittale Vittale, Panduranga Vittale Vitalle, nepřemýšleli jste. Recitovali jste jenom Boží jméno a při pohybu jste na nic nemysleli. Soustředili jste se pouze na vibraci, která vycházela z vašeho zpěvu, ne? A to je skutečně Shivaratri, která je povznášející a doopravdy probouzející to, co je hluboko ve vašem nitru.“

Výňatek z promluvy Swámího „Co je to Shivaratri?“)

čtvrtek 10. března 2011

Kurz Simply meditation v Teplicích

Milí čtenáři J
Ráda bych Vám dnes malinko přiblížila Simply Meditation, která nám byla dána Svámím teprve nedávno.
Kdybych měla říci jedno slovo, abych vystihla její téma, použila bych slovo LÁSKA .
Láska je vše, co máme, láska je naše motivace žít a zvládat vše, co nám žití přináší. Láska je motivace nahlédnout do svého nitra a najít v něm to nejlepší. Láska je oplácet vše dobrem a dát tuto kvalitu sobě i ostatním. Pojďme se společně podívat, co krásného v sobě najdeme a najdeme-li i to, co hezké není, pojďme to obejmout. Kde je láska, tam je klid, mír a radost.
Simply meditation (SM) je kombinace jednoduchých meditačních technik, sestávající zejména z práce s dechem, džapování a vizualizace. Její účinky je možné pocítit ihned, ať už jsme v meditaci zkušení či právě začínáme. SM je zaměřena specielně na otevírání našeho duchovního srdce a posílení a ukotvení se v našem vnitřním klidu, míru a vyrovnanosti. Pomáhá přijímat život takový, jaký je. Je vhodná pro všechny a přináší užitek nejen nám samým, ale i našemu okolí. V dnešní uspěchané době je milým a časově nenáročným prostředkem k ponoření se do našeho nitra.
Ráda bych Vás pozvala na seminář konaný 2.4. od 14:00 hod v Teplicích v centru SANKALPA.
Přihlášení a bližší info Vám ráda podám – Klára Lepíková, tel. 777 578 978 nebo snadnameditace@seznam.cz
. Podstatná část výtěžku je vždy věnována ašrámu Shree Peetha Nilaya.
Oficiální stránky Simply Meditation v českém jazyce naleznete na stálém odkazu v pravém sloupci blogu anebo zde http://www.simplymeditationhale.com/cs

středa 9. března 2011

Video: Šrí Swámí Vishwananda vysvětluje zjevení dvou Hiranyagarbha lingamů"....Identifikujte se s vyšším duchem kosmické energie, která je ve vás. To vám pomůže spálit všechnu negativní karmu, hrdost a ego, které jsou ve vás. Pozvedne vás to k vašemu pravému Já. ...Vykonávejte Manasa Puju (uctívání v mysli). Nechte vaši mysl proměnit dualitu toho, co vidíte.
Připusťte, aby se ponořila do nádhery a vězte, že je to pouze ON, kdo ve vašem nitru existuje. Takže, dělejte to myslí. Je velmi těžké ji kontrolovat, ale není to nemožné. Když si sednete k meditaci, spatřete Lingam uvnitř vás a kolem vás."

Šrí Swámí Vishwananda

Mahasamadhi Sri Swami Yukteshwar


Sri Yukteswar Giri se narodil 10. května 1855 v Serampore, západním Bengálsku.

Do mahasamadhi vstoupil 9. března 1036 v Puri- Indii.

Byl členem Giri – odnože hinduistického Advaita – řádu Dashanami Sampradaya.

Yukteswar pocházel ze zámožné rodiny, byl ženatý a měl jednu dceru. Byl žákem Lahiri Mahasáje, který ho zasvětil do techniky Kriya Yogy. Po smrti své ženy byl přijat do řádu swámích a proměnil své obydlí v Serampore u Kalkutty v ašrám (klášter), ve kterém trénoval a vyučoval své žáky. Paramahansa Yogananda, nejznámější z nich, ho uctíval jako „Jnana Avatara“ nebo „Inkarnaci moudrosti“.

Další ašrám se nacházel v Puri, kde v roce 1936 opustil své tělo.

Po smrti Sri Yukteswara postavila Yogoda Satsanga Society v bezprostřední blízkosti tohoto ašrámu chrám.

Ašrám je do dnešního dne veden jeho žáky. Nejmladším a nejvýznamnějším z nich byl Hariharananda, který pokračoval v jeho díle.

Yukteswar, který věnoval svůj život vzdělávání svých žáků, zanechal málo písemných odkazů. V roce 1904 sepsal „Svatou vědu“, podle své vlastní výpovědi na pokyn Mahavatára Babajího. Na začátku knihy popisuje čtyři Věky, tzv. Yugy, a tímto vytváří základ pro následující kapitoly, ve kterých se zabývá s vývojovým potenciálem lidstva.

Paramahansa Yogananda popisuje ve svém slavném díle „Životopis Jogína“ své setkání se svým milovaným Guruem po jeho smrti těmito slovy:

...Ve tři hodiny odpoledne 19.června – týden po zjevení Kršny – jsem seděl v bombajském hotelu na lůžku, když tu mě vyrušilo z meditace oblažující světlo. Před mýma otevřenýma a užaslýma očima se celý pokoj proměnil v podivný svět a sluneční svit v nadpřirozenou nádheru. Zalily mě vlny vytržení, když jsem spatřil postavu Šrí Juktéšvara z masa a kostí.

Můj synu“, řekl mistr něžně s úsměvem, který by okouzlil i anděly.

Poprvé v životě jsem nepoklekl v pozdravu k jeho nohám, ale okamžitě jsem pokročil kupředu, abych ho hladově vzal do náručí. Chvíle všech chvil! Zármutek uplynulých měsíců byl daní, kterou jsem považoval za nicotnou ve srovnání s bystřinou požehnání, jež se teď na mne řinula.

Můj mistře, tak drahý mému srdci, proč jste mě opustil?“ V přemíře radosti jsem mluvil nesouvisle: „Proč jste mě nechal odjet na kumbhamélu! Jak trpce jsem si vyčítal, že jsem od vás odjel!“

Nechtěl jsem zasahovat do tvého blaženého očekávání, že uvidíš poutní místo, kde jsem se poprvé střetl s Bábájím. Opustil jsem tě jenom na chvíli; cožpak už nejsem zase s tebou?“...

(Výňatek z kapitoly č.43: Zmrtvýchvstání Šrí Juktéšvara v překladu Dr. Dušana Zbavitele)

Video: Paramahansa Yogananda & Šrí Swámí Yukteswar

(čas: 11 vteřin se zatajeným dechem...)


úterý 8. března 2011

Darshan ve Shree Peetha Nilaya

V sobotu večer byl ve Shree Peetha Nilaya Darshan. Jeho atmosféra byla hluboká a současně povznášející. Více než 400 lidí zpívalo až do rána bhajany. V další dlouhé noci byl chrám naplněn láskou...
Po ukončení darshanu vyzval Swámíjí oddané ke zpěvu dalších bhajanů a k tanci. Později začal zpívat Panduranga Hari & Panduranga Vittala Vittala pro Pána Narayanu, který byl s námi tak hmatatelně a přesvědčivě v podobě Hiranyagarbha lingamů, čímž nás všechny přivedl do stavu Božské extáze a nádherného prostoru mimo veškerou mysl.

Video : Maha Shivaratri 2011 - Swámí Vishwananda tančí se svými oddanýmiŠrí Swámí Vishwananda tančil za zpěvu Mantry PANDURENGA HARI a JAI JAI VITTALA PANDURENGA po půlnoci během Šivaratri se svými oddanými...

pondělí 7. března 2011

Na tomto DVD je souhrn nejpůsobivějších okamžiků ze Shivaratri 2011. Mimo jiné také poprvé zrození obou Zlatých Lingamů.

Objednávky na: order@bhaktishop.de

Mahasamadhi Paramahansa Yogananda


Paramahansa Jógánanda

Věčně živoucí mistr

Velký indický mistr P. J. se narodil 15. 1. 1893 v Górakhpuru v severovýchodní části Indie, blízko Himálaje. Jmenoval se Mukunda Lál Ghóš. Jeho rodiče byli zasvěcení žáci známého mistra Lahiri Mahasaje, který byl žákem Babádžího. Když rodiče narozeného Mukundu odnesli k duchovnímu požehnání, Mistr Lahiri Mahasaja řekl: "Toto dítě bude veliký jógin a povede hodně duší do království božího." Ale i dříve než se Mukunda narodil, velký mistr předpověděl jeho duchovní misi. Když Jógánandovi bylo kolem 10 let, došlo k jedné velmi zvláštní události. Během meditace se v rukou Jógánandovy matky zmaterializoval talisman, který mu měla po své smrti zanechat. A když Jógánanda dostal do rukou tento talisman, najednou se oživily vzpomínky na minulé životy. Přes tento talisman dostával svaté vzkazy od všech svých učitelů - guruů z minulých životů, kteří tajemně vedli každý jeho krok. Co všechno bylo v tomto materializovaném talismanu napsané, Jógánanda nemohl bohužel říci ani ve své známé knize: "Autobiografie jógina."
Na jaře roku 1910 ve svatém místě Banárasu potkává svého gurua Svámího Šrí Juktéšwara, který ho měl připravit pro svatou misi krija jógy na Západě (v Americe). V roce 1920 odjel P. J. jako představitel náboženských liberálů do Ameriky na mezinárodní kongres. Už v roce 1925 založil společnost SRF v Los Angeles. V této době začala jeho mise učení staré indické metody krija jógy. Sanskrtský kořen KR znamená činit, působit, reagovat; akci. Jógánanda ve své nejznámější knize vysvětluje krija jógu jako jednoduchou psychofyziologickou metodu, kterou se lidská krev očišťuje od oxidu uhličitého a obohacuje se kyslíkem. Molekuly tohoto přebývajícího kyslíku se přetvářejí v životní proud, který obnovuje a regeneruje mozek i centra páteře. Krijajógin nedovoluje hromadění venózní krve, a tímto může zmenšit ničení tkáně nebo úplně ochránit tkáň od zkázy. Tímto způsobem pokročilejší krijajógini přetvářejí své buňky v čistou energii a proto Kristus, Kabír a jiní mistři krija jógy mohli dematerializovat svá těla. O krija józe mluví i Kršna v Bhagavadgítě a předává jí Ardžunovi. I začátečník jógy brzy ve svém nitru uslyší zvuk ÓM. A to ho silně inspiruje a ukazuje mu, že se skutečně napojuje na božské vibrace. Tajemství kosmického vědomí je úzce vázáno s kontrolou dechu. Stará technika jógy - krija přetváří dech do ducha a až adept duchovně dost pokročí, poznává dech jako čin ducha. Rychlé a nerovnoměrné dýchání je příčinou negativních emočních stavů: strachu, zloby, vášně atd. Spánek působí osvěživě, protože člověk si dočasně není vědom svého těla a dechu. Když nevědomý člověk spí, spojuje své životní síly s léčivým proudem v oblasti velkého mozku i se šesti centry páteře. Tak ani neví, že se ponořuje do rezervoáru kosmické energie, která udržuje veškerý život, ale pokročilý jógin to dělá vědomě. Krijajógin používá svou techniku, aby všechny buňky svého těla nasytil věčným světlem. Tak se dostává na stupeň vědomí, kdy poznává, že je dech nepotřebný (samádhi). Duše je pomocí dechu vázána k tělu. Technikou krija jógy se nedovoluje životní síle, aby se zneužívala pouze k uspokojení smyslů. Ale využívá se k tomu, aby se znovu spojila se subtilními energiemi v sušemně. Duše stvořená k obrazu božímu se stává vědoma sebe sama, až ve stavu samádhi. Odhalení tajemství života a smrti, které je pouze smyslem lidské existence na zemi, je úzce spojeno s dechem. Stav bez dechu je nesmrtelnost. A věda o stavu bez ducha je KRIJA JÓGA. Vědomí dokonalého, realizovaného Jógina zahrnuje nejenom jeho omezené tělo, ale celou strukturu vesmíru. Gravitace chápaná jako Newtonova "síla" nebo Einsteinova "manifestace inerce" nemůže přinutit krijajógina, aby vyjádřil vlastnost "těžkosti", typický stav gravitace všech materiálních předmětů. Ten, kdo ví o sobě, že je všudypřítomný duch, ten už nepodléhá přirozeným zákonům těla v čase a prostoru. Jógin, který se ve své dokonalé meditaci sjednotil se Stvořitelem, vidí všude kosmickou podstatu ve světle. Pro něho není rozdíl mezi paprsky, které tvoří vodu a paprsky, které tvoří zemi. Dlouhodobá koncentrace na duchovní třetí oko umožňuje jóginovi, aby zničil všechny klamy hmoty včetně gravitace. Proto vidí svět jako masu světla, ve které nejsou podstatné rozdíly. Jinak je krija jóga jednou z nejstarších věd jógy. Lahiri Mahasaja ji dostal od svého gurua Babádžího, který jí zase sdělil dalším, protože už byla dlouho zapomenuta. Babádží jí dal nové jméno krija jóga. P. J. tento úkol šíření a učení krija jógy dostal od Babádžího přes své učitele. Měl ukázat lidem, že svatí boží synové - Kristus a Kršna - ve svatých hinduistických a křesťanských spisech mluvili o jedné pravdě. Jógánanda uchovával tuto pravdu před sektářstvím, což bylo přání Ježíše a Babádžího při jejich setkání, když Ježíš odešel do Indie. Oni chtěli, aby se Západ a Východ sjednotily. Západ je vysoce materiálně a technologicky vyvinutý, ale chybí mu duchovní porozumění. A na Východě je to naopak. Právě Jógánanda měl boží roli učit lidi na Západě, jak mají vyrovnávat svůj materiální život s vnitřním duchovním. Zajímavé je, že Jógánanda nikdy, ani v jednom okamžiku, nevyžadoval, aby nějakým způsobem Američané napodobovali indické zvyky a kulturu. Ale snažil se, aby se naučili zduchovnit svůj život a svoji vlastní národní kulturu. Na začátku své mise (1923) měl Jógánanda dost veřejných přednášek a stal se velmi známým v celé Americe. Ale potom říkal: "Mě nezajímá dav lidí, ale zajímají mě duše, které skutečně touží poznat Boha." A tak založil SRF (Společnost sebeuskutečnění) a soustředil se jenom na učení těch, kteří se opravdu zajímali o poznání. Svámíové Šrí Krijánanda Dajamata a Džňánamata jsou jeho nejznámějšími žáky. Právě Krijánanda dostal za úkol napsat knihu Paprsky stejného světla, v níž Jógánanda komentuje paralelně Bibli a Bhagavadgítu. Pravda má jenom jeden pramen. P. J. byl 7. 3. 1952 pozván jako host na banket, který pořádal indický velvyslanec v Los Angeles. Po skončení své promluvy P. J. vstoupil do mahásamádhi, stavu, v němž osvícení jógini vědomě opouštějí své fyzické tělo. Zajímavé je, že jeho tělo ještě 20 dnů po smrti neukazovalo žádné znaky rozkladu ani zápachu, naopak zářilo. I tímto způsobem chtěl Jógánanda ukázat vzácnost a hodnotu jógy. Takto byla ukončena jeho mise na zemi jako inkarnace Lásky. Svým bližším žákům říkal, že se zase vrátí za 200 let a bude žít v Himálaji. Prorokoval, že hodně žáků, kteří žili s ním v Ášramu, se také narodí ve své další inkarnaci v Himálaji silou zákona karmy a budou pokračovat v hledání Boha. Krija jógu mohou učit jenom Krijabáni, tzv. jógini, kteří jsou zasvěceni do krija-technik. Proto se ani v tomto článku nemohou vysvětlovat techniky a jejich praktická část. Zasvěcení do krija techniky je hlubokým božím požehnáním. Jenom, když se projde zasvěcením, člověk pochopí tento smysl.

Jiří Mazánek: http://www.casopisdotek.cz/mistri/jogananda.php

Video
:
Paramahansa Yogananda "Mistrovy oči"


sobota 5. března 2011

První video dokumentující zrození dvou Hiranyagarbha Lingamů skrze Šrí Swámího Vishwanandu v jeho domově Shree Peetha Nilaya , Springen2. a 3. března tohoto roku zažili oddaní v blízkosti svého milovaného Gurua Šrí Swámího Vishwanandy vyjímečnou událost: Materializaci dvou zlatých lingamů.
Takový jev je velmi vzácný a ojedinělý.
Plni vděku, lásky a pokory přijímáme tento videový záznam, na kterém dostávají i ti, kteří neměli možnost přímé účasti na tomto posvátném dění, příležitost je spatřit...

Skláníme se před naším Guruem...

Závěrečný text na videu:

Významné noci Maha Shivaratri 2011 zůstanou navždy v paměti jako nanejvýš mimořádné a příznivé.

2. a 3. března zhmotnil Šrí Swámí Vishwananda ve svém domově, Shree Peetha Nilaya (Springen Německo) dva Hiranyagarbha Zlaté Lingamy.

Hiranyagarbha“ znamená nezničitelná hmota anebo zlatá a „garbha“ znamená lůno, vejce nebo nitro všeho. Tudíž je Hiranyagarbha Lingam známý jako Zlaté vejce. Je nejvýznamnější ze všech lingamů a jeho zjevení pro naše fyzické oči je nesmírně vzácné. A ještě vzácnější – opravdu neexistuje žádná potvrzující zpráva o takovém výskytu v nedávné minulosti – je paralelní zjevení dvou Hiranyagarbha Lingamů.

Hiranyagarbha Lingam, podle Srimad Bhagavatam je prvotní kreace Boha, vůle Boha Samého; jinými slovy Duše Narayany.

Třebaže se zdá být tak malý, má v sobě celé univerzum.

I když se zdá být zvenčí malý, jsme všichni v jeho nitru.

..To jsou dvě oči Narayany.

Dva Hiranyagarbha Lingamy symbolizují dvě kosmické energie univerza, ženskou a mužskou energii, způsobující všechnu matifestaci: Shiva-Shakti, Lakshmi-Narayan, Brahma-Vishnu.

Ve své plnosti ukazuje Lord Narayana, že je v Něm všechno přítomno. Tvůrce, Ochránce a Ničitel je pouze On.

Velké „Já“ je jenom On. Není tu žádné „ty“....neexistuje nic jiného než ON.“ - Šrí Swámí Vishwananda


Poselství Mahavatára Babájího ke zrození dvou Hiranyagarbha Lingamů


Shiva stojí navždy u vchodu k lidskému srdci, stejně jako všichni Bohové, se kterými rezonuješ. Oni jsou s tebou Jedno a ty jsi Jedno s nimi. Dáváme příležitost, která ti má pomoci, abys rozeznal Božství ve svém nitru. Shivaratri je skvělou příležitostí, při níž tvůj Guru, tvůj učitel, tvůj božský aspekt Boha, On sám ti nabízí osobní zážitek Hiranyagarbha, které označují skutečné oči Narayany. Tato příležitost je ojedinělá a je pro každého, kdo to vidí osobně nebo na fotografiích a ve slovech Swámího Vishwanandy, která k tobě přichází po éterických vlnách internetu. Buď požehnán/a a jsi vskutku požehnán/a tím, že ti tvůj Guru poskytuje tuto velkou příležitost s dvěma Hiranyagarbha lingamy.“

Mahavatár Babají

(Uptalavati- http://virtual-babaji-vishwananda.blogspot.com/

pátek 4. března 2011

2. Zlatý lingam ve Springen !!! Velmi vzácný úkaz zrození druhého Hiranyagarbaha lingamu skrze Šrí Swámího Vishwanandu

Právě narozený:

Ženský a mužský tvůrčí principŠrí Swámí Vishwananda:

Tyto dva Lingamy symbolizují dvě oči Pána Narayany a dvě tvůrčí síly Univerza (mužskou/ženskou, Shiva/Shakti). Všechno pochází pouze od Něj. Tyto Lingamy jsou schopny nám to připomenout. Naše pýcha a naše ego působí tak, že se považujeme za ty, kteří konají, zatím co všechno je Jeho Boží hra (Bůh). Identifikujte se s vaším pravým Já a očisťte se ode všeho, co vás odděluje od Božské reality.“