pátek 30. července 2010

Gurupurnima 2010


Každý z přítomných měl možnost účastnit se posvátné koupele (abishekam) pádukas - sandálů, symbolické obuvi Gurua. Podle hinduistické tradice vyzařují chodidla Gurua největší energii a mají nejvyšší transformující schopnost. Proto se s touhou po duchovním vývoji a pokroku za pomoci Gurua klaníme k jeho nohám, nebo se jich dotýkáme, pakliže Guru dovolí.


Dary u nohou Gurua


Večer končil nadšeným zpěvem a tanzem, kterého se účastnil i náš Swámí...:-)
a společnou večeří.

čtvrtek 29. července 2010

Je tu možnost svézt se na daršan do Prahy ?


Rádi bychom vyšli vstříc lidem, kteří se přihlásili na daršan v Praze (dne 25. srpna t.r.) a nyní hledají možnost přidat se k někomu, s kým by se mohli svézt.

Prosíme, vyhledejte na webové stránce české komunity Jai Gurudev http://jai-gurudev.ning.com/ kolonku, kde můžete zadat svůj vlastní inzerát, že hledáte spolucestující.

Děkujeme.

První snímky z oslavy svátku Gurupurnima

Po koberci z plátků růží přišel Šrí Swámí Vishwananda na oslavu svátku Gurupurnima


Gurur Brahma Gurur Višnu
Gurur Dévó Mahéšvaraha
Gurur Sakšát Parambrahma

Tasmai Šrí Guravé Namaha

Guru je Brahma (Stvořitel nových dimenzí vědomí),
guru je Višnu (ochránce dharmy a poznání),

guru je Mahéšvara (Šiva, ničitel ega),

skláním se před guruem, který je vskutku

parabrahma (nejvyšší brahma),
jemu, vznešenému Pánu, se klaním.


Překlad: z knihy J. Mazánka "Mantry"

středa 28. července 2010

Daršan a GurupurnimaV sobotu 24. července, v předvečer svátku Gurupurnima proběhl v sále obecní haly ve Springen daršan Swámího Vishwanandy. O tomto víkendu se vydalo na cestu do Springen v Německu mnoho přátel a oddaných Šrí Swámího Vishwanandy a spolu s novými zájemci naplnili krásně vyzdobený sál, který tak velkou návštěvnost (cca 300 osob) dosud nezažil. Swámí byl velmi potěšen touto neutuchající vytrvalostí svých oddaných, kteří byli šťastní, že zde mohou Swámího potkat a zažít, třebaže budova centra Shree Peetha Nilaya se teprve začne renovovat tak, aby mohla být znovu otevřena pro veřejnost. (Podali jsme zde zprávu o situaci: V současné době je tu možno navštívit denní modlitby a bohoslužby, ubytování hostů však není oficiálně povoleno, dokud nejsou splněny podmínky, které stanovil stavební úřad, mimo jiné protipožární zabezpečení. Pro tyto stavební kroky i další vývoj celého centra se t.č. shromažďují dary oddaných).

Daršan, který započal kolem osmé hodiny večer skončil až po jedné hodině, a spojil tak překrásným způsobem oba dny. Swámí promlouval k přítomným o roli gurua. Tuto promluvu zde brzy v překladu zveřejníme.

Pro ty z Vás, kteří dosud daršan Swámího nezažili, bychom rádi krátce zodpověděli otázku :

Co je to daršan ?

Sanskrtský pojem darshan znamená spatřit svatou bytost a přijmout tímto její požehnání. Pohled na světce, nebo vysvěcenou sochu a též i vizi božství v hluboké modlitbě nebo meditaci nazýváme také daršanem. Hudba a zpěv jsou základními prvky tohoto obřadu.

Božství ve svých různých podobách a pod různými jmény je uctíváno duchovními zpěvy a písněmi z různých oblastí světa. Šrí Swámí Vishwananda povzbuzuje lidi, aby prohloubili osobní přístup k Bohu a podporuje je v jejich vírách a náboženských odkazech.

Mým úkolem je otevírat lidem srdce a dovést je k poznání, že v sobě nesou nekonečnou lásku a že je velmi snadné dávat tuto lásku druhým – a to bezpodmínečně“, říká Swámí Vishwananda.

Při daršanu se Swámí dotýká žehnaného současně na jeho čele v místě třetího oka (Ádžna čakry) a vzadu v týle, kde je tzv. Medulla oblongata. Propojením těchto dvou energetických center dochází ke stimulaci jak duchovního vědomí tak životní energie. Tato energie sestupuje přímo do srdeční čakry a zvyšuje její vibraci.

Láska, kterou můžeme pociťovat při tomto důvěrném setkání se Swámím je tatáž láska, která sídlí v nás samých a je podstatou našeho pravého bytí. Je to projev Božství v nás, které většinou dosud hledáme kolem sebe. Swámíjí nám zrcadlí tuto naši podstatu při pohledu do očí a v tomto okamžiku se rozpomínáme na naši vzájemnou Jednotu. Po žehnání daruje Swámí každému z návštěvníků malý sáček s posvátným popelem vibhuti, plátek růží a bonbon. Vibhuti má lěčivé a energetizující vlastnosti. Můžeme dát špetku do sklenice vody a vodu popíjet, můžeme ho také nanést na tělo a potřít místa, která nás bolí.

Osvícení


Šrí Swámí Vishwananda dostal při satsangu následující otázku:
„Je má pravá podstata (duše) osvícená?“

Jeho odpověď:
„Ano, opravdu, pravá podstata člověka je vždycky osvícená. Nikdy neexistuje a neexistoval okamžik, kdy nejste nebo jste nebyli osvícení.
Jde tu však o to, jak pravil Kristus:
„Když máš lucernu, musíš ji nést vysoko.“
Ale přesto, tady je lucerna zastíněna prachem.
Jste osvícení. Každý je, protože Vaše duše je částí Božství sama.
Jak by mohla část tohoto nebýt osvícená? To není logické.
To znamená, že vaše pravá podstata je dokonalá, celistvá, vždy osvícená.
Ale zásadní bod je ten, že kolem ní leží tolik prachu, od kterého musí být očistěná.
A tomu slouží vaše duchovní praxe.

pondělí 26. července 2010

Boží jméno


Šrí Swámí Vishwananda upozornil v jedné ze svých promluv na to, že máme myslet celý den, během 24 hod na Boha, abychom obdrželi Jeho milost.
Následující otázka z jednoho satsangu se vztahuje k této výpovědi:
„Když pracuji a musím mít neustále denní povinnosti v hlavě, je velmi těžké myslet na Boha. Mohu přesto dosáhnout Jeho milosti, i když na Něj nemyslím celých 24 hodin?“

Šrí Swámí Vishwananda
odpovídá:
„Ano, je pravda, že když někdo může skutečně myslet 24 hodin non – stop na Boha, dosáhne ho, ale není to možné, protože lidská mysl je vždycky zaměřená na něco jiného. Takže to znamená, že když někdo může myslet 24 hodiny denně na Boha, stimuluje to jeho mysl. Dokonce i když sedíš 24 hodiny denně v chrámu, bude Tvá mysl někde jinde. Když 3 hodiny medituješ, co se stane po třech hodinách? Budeš neklidný.

Vraťme se tedy zpět k té otázce: Je dobré, když myslíš tak často jak jen můžeš na Božství. Dokonce když pracuješ a tvá koncentrace je u tvých povinností,... samozřejmě, že to musíš dělat, jinak nedocílíš dobrých výsledků... ale kdykoliv máš alespoň chvilku volna, zavři jednoduše oči a buď s Božstvím v tvém nitru.
Takto dospěješ k Boží milosti, než budeš mít jednoho dne více času abys na Něj myslel. Protože si na to zvykneš, víš? Z tohoto důvodu je tu Japam. Proč lidé provádějí Japam? Když máš zkušenost v recitování, řekněme, že si vezmeš malu a recituješ, recituješ, recituješ, je to cvičení k zaostření mysli. Po dlouhém opakování to začne probíhat automaticky.

Existují dva druhy Japam: Jedním z nich je soustavné opakování božího jména. Recituješ, recituješ, recituješ, až je to 'Ajapam', což je samovolné opakování mantry. Ať děláš cokoliv, i když s vámi mluvím, pokračuje Japam nepřerušeně ve vašem srdci. Není to tedy závislé na vnějšku. Myslet na Boha nesouvisí ani s myslí, je to vědomí, že tady (v srdci) je pořád opěvováno Boží jméno. A když je zde pořád opěvováno boží jméno, bude samozřejmě i mysl naplněna božím jménem.

Proto vám praktikování Japam pomáhá připomínat si stále boží jméno.

neděle 25. července 2010

Dnes je Gurupurnima


Purnima znamená noc měsíčního úplňku.

Guru Purnima je den, ve kterém měsíc dosáhl největší plnosti za celý rok (červenec).

Následuje těsně po nejdelším dnu roku, letním slunečním zvratu.


Guru je duchovní učitel.

„Gu“ znamená temnota, a „ru“ znamená světlo.

Guru znamená tedy: „Ten, který zažene tmu“.


Guru Purnima je podle pověsti den, kdy se paprsky slunce poprvé dotkly Země.

Je to den Vědomosti, den Světla.

Tamaso ma jyotir gamaya, ….veď nás z temnoty ke světlu.

Gurupurnima je proto začátkem nového duchovního roku.

V tento den přinášejí žáci s oddaností ovoce svého snažení k nohám mistra v podobě vděčnosti a lásky. Každý žák obnovuje své předsevzetí (sankalpa) pokračovat ve svém duchovním cvičení a snaze porozumět lépe učení svého Gurua, provádět nežistnou službu a být tak hoden Guruovy milosti.

Guru uvádí duchovní proces žáka do pohybu a zesiluje ho.

Satguru = dokonale osvícený Guru, jehož každé slovo, každé gesto a pouhá přítomnost slouží tomu, aby vyjádřil a manifestoval Ducha. Zpostředkování probíhá spontánně a nepřetržitě.

Od neskutečného nás veď ke skutečnosti (Asato ma sat gamaya)

Z temnoty ke světlu (Tamaso ma jyotir gamaya)

Od smrtelnosti k nesmrtelnosti (Mrityor ma amritam gamaya)

sobota 24. července 2010

Daršan Šrí Svámího Vishwanandy v Praze


Daršan Svámího Vishwanandy v Praze se blíží a proto si dovoluji poskytnout Vám bližší informace a pokyny k jeho průběhu:

Prosíme Vás, abyste při setkání se Swámím dodržovali následující pokyny:

* FOTKY, DVD, KAZETY atd. pouze se svolením Bhakti Margy

* MOBILNÍ TELEFONY – Prosíme, vypněte si své mobilní telefony

* OBLEČENÍ – Prosíme, oblečte se vhodně. Daršan je typicky hindská tradice. Nenoste tedy krátké kalhoty (týká se mužů i žen) či sukně (respektive oblečení odkrývající kolena) nebo svršky odhalující ramena. Nejvhodnější je jednoduché, pohodlné a čisté bílé oblečení, nebo oblečení světlé barvy. Ženy mohou mít šál, pokud ho rády nosí.

* JÍDLO/PITÍ – Prosíme, pokud je to možné, nepijte alkohol a nekuřte před daršanem. Den před daršanem nebo v den daršanu se vyhněte konzumaci masa, ryby, česneku a cibule. Prosíme, nenoste s sebou jídlo do místnosti, kde se koná daršan.

* REZERVACE (prosíme, informujte nás předem) pokud jste INVALIDNÍ či HANDYCAPOVANÁ osoba. V tom případě máte možnost dostat daršan bez čekání ve frontě.

* MEDITACE – Prosíme, seďte klidně nebo se přidejte ke zpěvu, zatímco se všichni připravujeme na daršan se Swámím.

* DĚTI – Děti jsou velmi vítány. Rodiče nebo lidé starající se o děti žádáme, aby během daršanu a Swámího promluvy dávali pozor a zajistili, aby děti zůstaly klidně sedět.

* SEŘAZENÍ - Pokud je možné, klekněte si před Swámího (v případě zdravotních potíží poslouží židle nebo můžete jednoduše stát před Swámím) Prosíme, následujte řadu a řiďte se radami pořadatelů. Dospělí s dětmi, invalidní a handycapované osoby mohou požádat o pomoc a budou doprovázeni ke Swámímu na začátku daršanu. Prosíme, po daršanu si sedněte opět na vaše místo.

* DOTÝKÁNÍ SE SWÁMÍHO – Prosíme, nedotýkejte se Swámího. Pokud byste ho rádi oslovili, lehce si přikryjte ústa a promlouvejte k němu stranou.

* DARY– Daršan je zdarma, nicméně finanční dary na organizaci daršanu, květiny a příspěvky na Swámího charitativní práci jsou velmi vítány a jsou potřebné. Krabice na dary se nachází u vchodu či na pořadatelem označených místech.


BHAKTIMARGA EVENT GMBH

Am Geisberg 2-6

65321 Springen-Heidenrod

Tel: +49 (0) 6124-72769-0

www.bhaktimarga.org

registration@bhaktimarga.org


Event/Darshan Organisation: Yamunashree@bhaktimarga.org, Tel: +49 178 3204 804

Upozornění pro naše čtenáře: Registrace na darshan Šrí Swámího Vishwanandy v Praze probíhá na adrese vishwanandadarsan@seznam.cz


:-)

Dále bychom Vás rádi poprosili, abyste si s sebou vzali něco na sezení. K dispozici budou židle nebo místa na zemi, cca půl na půl. Bohužel není v našich možnostech zajistit takové množství polštářků. Na podlaze budou sice rozprostřené deky, nicméně pro Vás bude mnohem pohodlnější přinést si ještě polštářek. Celá akce trvá několik hodin a její ukončení odhadujeme cca mezi 22 a 23.hod. Samozřejmě každý z Vás může kdykoli odejít. Není nutné na daršanu setrvávat až do konce.

Také bychom Vás rádi poprosili, abyste si z kapacitních důvodů nebrali s sebou batohy či jakákoli větší zavazadla (zejména ne do sálu). O daršan je velký zájem a bude potřeba každého místečka. V budově bude vyčleněné odkládací místo, nicméně prostor není uzpůsoben k tomu, abychom Vaše věci hlídali.

Popis cesty:

Do Slezské ulice se snadno dostanete metrem A, stanice Náměstí Míru, výstup do Korunní ulice. Souběžně jdoucí ulice s Korunni je Slezská (nalevo od Korunní). Chůze Vám zabere max. 10 minut.

Pokud pojedete tramvají, zvolte linku 10 nebo 16 a vystupte na stanici Šumavská. Zde sejdete Šumavskou ulicí dolů do Slezské a nacházíte se před DDM 2, který pak máte po levé ruce přes ulici. Pakliže přijedete tramvají č. 11, vystupte na Vinohradské třídě u Vinohradské Tržnice. Projděte kolmo vzhůru do Slezské ulice, kde je vstup do budovy DDM 2 (č. 21).

V budově bude otevřený obchůdek s požehnaným zbožím z ašrámu Svámího
Vishwanandy, ve kterém si budete moci koupit zejména Svámího fotky, vonné
tyčinky, oleje, CD s mantrami a bhajany a další.

Těší se na Vás a srdečně Vás zve celý organizační tým daršanu
S láskou

Klára Lepíková
Uma - Ivanka Rong-Bernhard
Tereza Pechová
Igor Ličko
Pavel Filipovský
Tomáš Melzoch

čtvrtek 22. července 2010

Učitel – Mistr – Guru


Šrí Swámí Vishwananda zodpověděl při jednom satsangu následující otázku:

„Když je jednou vytvořeno spojení mezi guruem a žákem, zůstane guru až do chvíle, kdy je dosaženo osvícení ? Po dobu mnoha životů? Přes životy?
Ale co se stane, když žák na základě svěho nezralého rozumu mistra opustí?
Bude se o něj mistr dále starat?“

"Skutečně, role učitele nebo mistra nebo gurua spočívá v tom, že pomáhá žákovi dosáhnout konečného cíle. A samozřejmě to není tak, že mistr musí přijít, když přijde žák. Ale žák musí projít určité věci v životě, určité fáze, nežli dospěje k nohám mistra. Jistě, to je ta milost. A je to opravdu dosti zřídka, protože mistr není tak často – řekněme, že jsi žákem velkého mistra, to neznamená, že ve tvém příštím životě tu musí tvůj mistr být s tebou. Zajisté, z pozice všudypřítomnosti tady bude mistr vždycky a povede tě. Skrze jiného mistra, skrze jiného učitele bude mistr vykonávat svou práci.

A co se stane, když žák z nezralosti mistra opustí?
Dobře, připusťme, že někdo opustí mistra, protože ještě není vědomý, tady budou další možnosti, víte? Přijdou další životy. Jistěže to potrvá déle, ale přijdou jiné příležitosti. A mistr je přirozeně povinen starat se o své děti, jako matka.

Ať už se dítě chová jakkoliv, matka miluje svě děti vždycky, ne? Stejně tak, když se dítě vrátí k matce, odmítne ho matka nebo ne? Neodmítne. Matka bude vždycky doufat, že se dítě možná změní.

Tak je to i u mistrů – budou mít vždy tu naději, že se žák změní. A samozřejmě, že ho vždycky přivítají."

pondělí 19. července 2010

Gurudev hovoří o rozeznání vlastního učitele

Swámí Vishwananda hovoří o schopnosti rozlišování a vycítěného poznání jestli má člověk akceptovat učitele jako svého či nikoliv: „Člověk to musí cítit. Bůh dal lidem srdce aby cítili a mysl, aby rozeznali jestli toto je můj učitel, nebo ne. Nejde tu o to akceptovat prostě nějakého učitele, který vstoupil do něčího života. Člověk to také musí s jistotou poznat a doopravdy hluboko ve svém nitru cítit, zdali je srozuměn. Když jasně cítíš, že tento je tvůj učitel nebo onen je tvůj učitel, pak se plně odevzdej, nepřemýšlej o tom !“

sobota 17. července 2010

Moudrost Swámího Vishwanandy: První ranní myšlenka…


"První myšlenka, která ráno prochází vaší myslí, je váš program dne. Přemýšlíte: "Co dnes budu dělat?" a pak pokračujete. Den se automaticky odvíjí podle toho, na co jste mysleli ráno, neboť ráno je mysl odpočatá a má velkou sílu. Všechny myšlenky se shromáždily dohromady a zaměřily na jeden bod - moment, kdy otevřete oči, moment, kdy začnete něco dělat, ta reakce vytváří váš den. Pokud se ale ráno vzbudíte a řeknete: "Ó můj Bože, mě ale bolí hlava!", i pokud nemáte bolesti, hlava vas začne bolet."

Překlad: J.O./Č.R.

pátek 16. července 2010

Tombola - předběžná informace


V dalším kole naší tomboly 13. srpna můžete opět vyhrát zajímavé ceny:


1. cena bude tentokrát tričko Swámího Vishwanandy, které nosil na poutní cestě po Izraeli v minulém roce.

2. cena jsou padukas, které koupil Swámí v Indii. Tyto mosazné padukas (symbolická obuv duchovního učitele) jsou 14 cm dlouhé a v obchůdku Bhakti Margy je jich už jen málo na skladě.

3. cena je CD dle volby a 4. a 5. cena je kniha jako cena pro útěchu.

Všichni účastníci tomboly dostanou 13. září ještě jednou možnost vyhrát hlavní cenu, kterou je cesta do Konnersreuthu, k rodišti Therezy Neumannové se Swámím Vishwanandou.

Tato poutní cesta se bude konat o víkendu 1. - 3. října. t. r.

Mnoho láskyplných pozdravů ze Springen od týmu pro tombolu.

Dakshini

První tah v tombole

Dakshini oznamuje:

13. července proběhl první tah losů v Danya Lakshmi tombole v Centru Shree Peetha Nilaya.
Naše Devi (Sathyanandova dcera) vytáhla tyto losy:

1. cena (ponožky Gurujiho): Shalini (RUS)
2. cena (zvuková masáž tibeckými mísami): Birgit Baur (D)
3. cena (CD): Daykari (D)

Ihned jsme se rozhodli určit ještě dvě další ceny pro útěchu:
4. cena (kniha): Yagnavati (CH)
5. cena (kniha): Birgit Baur (D)

Všem výhercům srdečně blahopřejeme !!!

čtvrtek 15. července 2010

Om Namo Narayanaya


Před několika dny jsem se vracela rychle do svého pokoje pro nějakou věc. Moje balkónové dveře byly otevřené, zvenčí jsem náhle uslyšela krásný melodický zpět mantry „Om Namo Narayanaya“. Myslela jsem si, že někde hraje CD. Bylo krásné tento zvuk poslouchat. Po chvíli jsem potkala Gurujiho, který šel do svého pokoje. Ze zahrady jsme stále mohli slyšet zpívání mantry. Zeptal se mě: „Kdo to tak hezky zpívá?“ Odpověděla jsem:“ To je určitě z CD.“ „Ne“, řekl, otevřel své balkonové dveře a vyšel ven. Skupinka 5 lidí seděla na zahradě a všichni společně plnili vibhuti do plastových sáčků. Zpívali „Om Namo Narayanaya“ velmi jemně a sladce. Swamiji byl velice potěšen, když viděl tuto malou skupinu, která tak oddaně plnila svatý popel, aniž by mezi sebou lidé debatovali.
(od Dakshini, Springen)

Překlad: J.O./Č.R.

pondělí 12. července 2010

Den Maha Shivaratri


Swámímu Vishwanandovi bylo 16 let, když slavil Maha Shivaratri v chrámu v Rose-Hill na Mauriciu. Sešlo se tam téměř 200 oddaných, aby přes noc prováděli Shiva Abishekam. Ráno na Shivaratri se stala jedna památná událost. Swámího matka si všimla, že se voda, kterou dali do měděného hrnce ve Vishwanandově pokoji sama naplnila až po okraj. Po chvíli jeho otec vyměnil menší hrnec za větší a znovu se stala ta samá věc – hrnec se naplnil vodou a ta se zastavila až na okraji, aby nepřetekla na zem. Později se zpráva rychle roznesla, lidé přinášeli větší a větší nádoby, které se zázračně plnily vodou jedna za druhou. Přítomní oddaní byli více soustředěni na plnění jejich lahví vodou, které si později brali domů, než na samotnou puju. Swámí Vishwananda později použil tuto vodu, aby vykonal Shiva Abishekam.

(od tetičky Swámího Vishwanandy)

Překlad: J.O./Č.R.

sobota 10. července 2010

Tak rozkošné !

Tento malý dvouletý chlapeček bude nejspíš jednoho dne velká hudební hvězda! Dne 3. července 2010, ke konci nádherného daršanového večera se Šrí Swámím Vishwanandou ve Springen, se dostával postupně do ráže. Začal přelézat všechny hudební nástroje a hudebníky, které měl v dosahu a kontroval několik mikrofonů. Nakonec dirigoval spontánně Bhajan, který zpíval Swámijí....

Mimochodem, na jeho tričku stál vyzývavý nápis: „Když mě Bůh stvořil, chtěl se jen pochlubit.“

Drishti/Springen

pátek 9. července 2010

Cíl první etapy je dosažen !

Dosáhli jsme prvního cíle: 500 000,- Euro pro Shree Peetha Nilaya, Centrum Springen.


!!! Tisíceré díky Vám všem !!!

Tyto peníze, jakož o veškeré budoucí finanční dary, budou investovány výlučně do výstavby Shree Peetha Nilaya, hlavního mezinárodního centra Šrí Swámího Vishwanandy.

Základní suma 500 000 ,- Euro umožní začátek prací, které se týkají protipožárních zajištění podle předpisů státních úřadů.

Náš druhý cíl je dalších 2.500 000,-Euro, které jsou nutné na to, aby rozhodující část centra mohla být jednoduše zrenovována, abychom mohli znovu otevřít.


Celková výstavba bude probíhat v etapách, odpovídajících dosažení čtyř vytyčených finančních cílů.

Kontakt: development@centerspringen.org,

tel. +49 178 320 48 49


Během darshanu 3. července probíhala tichá dražba Swámího nejoblíbenějších sandálů ve prospěch renovace. Swámíjí v nich navštívil Indii, Brazílii, Jeruzalem, Rusko, Mauritius a další země.

Swámíjí se ráno rozhodl věnovat své milované sandály pro tento účel a po daršanu si je odnášel šťastný nový majitel za 3000,- Euro domů. Peníze z dražby budou využity pro výstavbu centra.


čtvrtek 8. července 2010

Vibhuti (2)


Když Swámímu bylo asi 13 nebo 14 let, navštívili jsme ho v jeho domě. Starší si povídali v hale a všechny děti byly u Swámího v pokoji. Deset nebo jedenáct dětí skákalo na posteli nahoru a dolů. Světla byla zhasnuta, ale všechny děti byly velice vzrušené vibhutim, které Swámí v hojnosti materializoval a sypal po nich. Měly vibhuti všude na hlavě, obličeji a těle. Když jsme později rozsvítili světla, pokoj byl zahalen v mlze vibhuti. Bylo 3 hodiny ráno a děti byly stále vzhůru a bavily se touto hrou. Brzo poté Swámí přesvědčil svého otce, aby postavil chrám vedle jejich domu. Za krátkou dobu za pomoci dobrovolníků z celého ostrova byl chrám dokončen a slavnostně otevřen. Swámí zorganizoval různé akce a programy včetně zpívání bhajanů 2krát týdně a kurzy zpívání bhajanů pro děti, učení modliteb a dalších náboženských obřadů a rituálů.
(Od tetičky Swámího Vishwanandy)

Překlad: J.O./Č.R.

úterý 6. července 2010

Dodatek k Tombole


Dakshini upozorňuje:

Pro první tah v tombole 13. července jsou ještě k dostání losy !!!

Hlavní cena v tomto měsíci jsou Swámího ponožky.

Tah mimořádné ceny (každý třetí měsíc) bude probíhat 13. září. Jako mimořádnou cenu můžete vyhrát neobvyklou poutní cestu k rodišti Therezy Neumannové do Konnersreuthu se Swámím Vishwanandou od 1.-3. října t.r. Tato stigmatizovaná světice žila v minulém století a proslavila se obzvláště kapitolou v knize „Životopis Jogína“ od Paramahamsy Yoganandy.

Losy můžete objednat u tombola@bhaktimarga.org nebo přímo u Dakshini tel.+49 163 2347257

pondělí 5. července 2010

Vibhuti (1)


Swámímu Vishwanandovi bylo zhruba 14 let. Chodil do školy, když jednou mi zavolal do práce.“Víš, tetičko, že se dnes v mém pokoji objevilo vibhuti?“ Jeho hlas zněl zmateně a snad ani nerozuměl, co se stalo. Řekla jsem mu, ať se nebojí, že se k němu přijdu se svou rodinou podívat, až dokončím práci. Když jsme přijeli, každý vypadal ohromeně při pohledu na vibhuti pokrývající místnost a materializující se na stěnách. Při prvním dojmu se každý domníval, že to jsou vlhké, odpadající části zdi. Tetička žíjící poblíž zkusila vibhuti ze zdi setřít hadříkem, ale nedařilo se jí to, a začala se jí motat hlava. Když se vracela domů, chodník přede dveřmi byl též pokryt vibhutim. Swámího matka byla v šoku a dost překvapená z toho, co se vše dělo. Brzo poté, co se začalo objevovat vibhuti, lidé ze sousedství, z přilehlých oblastí a brzo i ze všech koutů Mauriciu začali přicházet, aby na vlastní oči viděli zázraky, které se děly. (Od tetičky Swámího Vishwanandy)

Překlad: J.O./Č.R.

sobota 3. července 2010

První kurz Atma Kriya Yogy v České republiceZ fotografií, které jsme obdrželi, si zde dovolujeme zveřejnit skupinový snímek účastníků kurzu.
Všem žákům přejeme mnoho radosti a požehnání při praktikování Atma Kriya Yogy.

pátek 2. července 2010

Oddanost Bohu


Kdykoliv jsem jako dítě navštívil Mauricius, spával jsem se Swámím v jeho pokoji. Obrázky různých božstev na mě během noci působily strašidelně, ale Swámí Vishwananda mi vždy vyprávěl příběhy různých božstev, aby mě trochu uklidnil. Byl jsem ohromen, že ve svých 14 letech mi byl schopen vyprávět všechny tyto příběhy tak detailně. Jeho oddanost k Bohu byla tak zřejmá a inspirující i v tomto věku. Za pár dní jsem toužil po tom být jako můj starší bratr, žádal jsem svou maminku o peníze, abych si mohl koupit obrázky božstev! (od Raviho)

Překlad: J.O./Č.R.

čtvrtek 1. července 2010

Om Healing před darshanem


Rádi bychom upozornili navštěvníky darshanu v sobotu, dne 3. července, že Om Healing před darshanem, který dříve probíhal v centru, bude tentokrát od 17:30 – 18:30 hod. v obecní hale ve Springen.
Vstup na darshan je od 18:30, začátek darshanu v 19:00 hod