neděle 25. července 2010

Dnes je Gurupurnima


Purnima znamená noc měsíčního úplňku.

Guru Purnima je den, ve kterém měsíc dosáhl největší plnosti za celý rok (červenec).

Následuje těsně po nejdelším dnu roku, letním slunečním zvratu.


Guru je duchovní učitel.

„Gu“ znamená temnota, a „ru“ znamená světlo.

Guru znamená tedy: „Ten, který zažene tmu“.


Guru Purnima je podle pověsti den, kdy se paprsky slunce poprvé dotkly Země.

Je to den Vědomosti, den Světla.

Tamaso ma jyotir gamaya, ….veď nás z temnoty ke světlu.

Gurupurnima je proto začátkem nového duchovního roku.

V tento den přinášejí žáci s oddaností ovoce svého snažení k nohám mistra v podobě vděčnosti a lásky. Každý žák obnovuje své předsevzetí (sankalpa) pokračovat ve svém duchovním cvičení a snaze porozumět lépe učení svého Gurua, provádět nežistnou službu a být tak hoden Guruovy milosti.

Guru uvádí duchovní proces žáka do pohybu a zesiluje ho.

Satguru = dokonale osvícený Guru, jehož každé slovo, každé gesto a pouhá přítomnost slouží tomu, aby vyjádřil a manifestoval Ducha. Zpostředkování probíhá spontánně a nepřetržitě.

Od neskutečného nás veď ke skutečnosti (Asato ma sat gamaya)

Z temnoty ke světlu (Tamaso ma jyotir gamaya)

Od smrtelnosti k nesmrtelnosti (Mrityor ma amritam gamaya)

Žádné komentáře: