úterý 30. dubna 2013

Inspirace od Swamiho Vishwanandy


pondělí 29. dubna 2013

2013 Ram Navami se Sri Swamim Vishwanandou - Video


Na tomto videu jsou zachyceny vrcholné okamžiky z oslav narození Pána Rámy. Prociťme se  zpětným pohledem nezapomenutelnou atmosféru, kdy Guruji celebroval tradiční velkou Yagnu a zpíval se svými oddanými oblíbené bhajany k poctě Pána Rámy.

neděle 28. dubna 2013

Nová podlaha v Bhajan Café.

Poté co byl  překotným tempem, během posledních několika dnů, položen základ pro naši novou podlahu, naši pomocníci nyní montují krásné dřevěné desky, které umožní Bhajan Café znovu zateplit a zútulnit!

sobota 27. dubna 2013

Ráma Navami 2013.

Během Ráma Navami nám Guruji poskytl rozsáhlé a poučné informace o inkarnaci Pána Rámy a ovšem samozřejmě ví, jak použít Rámův příklad do celého našeho života..., zde je souhrn:


Ráma byl ztělesněním dharmy, byl velmi spravedlivý. Vyvstává otázka proč nepřijal svou ženu Sítu zpět poté, co byla unesena démonským králem Ravanou.
V té době žena nesměla být sama v místnosti s mužem bez svého otce. Jinak jí nebylo dovoleno vstoupit znovu do jejího domu. Takže když se Ráma vrátil zpět domů po mnoha letech vyhnanství, lidé ho obvinili, že vzal manželku zpět. Musel jednat v souladu s jeho úlohou krále, aby svůj lid uklidnil. Co lidé nevěděli bylo, že to byl jen stín Síty Devi, který byl zajat Ravanou. Skutečná Síta byla střežena Agni Devem. Existuje úzká souvislost mezi Rámou a Agni Devem.
Dasharath, otec Rámy, nemohl mít děti. Jednoho dne k němu přišel Narada Muni, posel Bohů, říci mu, že se Pán rozhodl inkarnovat do jeho dynastie Yadhava. Poradil mu pro přivolání početí dítěte udělat yagnu. Během této yagny se zjevil Agni Dev a dal mu dvě manga. Byla určeny pro dvě manželky Dasharaty, aby počaly děti. Jedno mango bylo pro vtělení Narayany a druhé pro vtělení Adisheshi-hada. Ale on měl  manželky tři. Takže ty dvě manželky sdílely mango se třetí, a tak se stalo, že dvě ženy počaly po jednom dítěti a třetí počala dvě děti, protože dostala podíl z každého ze dvou plodů manga.
Takže Narayana se inkarnoval jako Ráma, Adishesha jak Lakšman a pak tam byla schanka (mušle) a chakra (disk) inkarnující se do Shatrughnatha a Bharatha (=další Rámovi bratři) Důvodem proč se Pán musel inkarnoval v tu dobu na zemi, byla přítomnost Ravany. Ravana byl spojením dvou strážců bran Vaikunty, Jaye a Vijaye, kteří se museli vtělit jako démon.
Ale to je další krásný příběh…


Guruji nám řekl, že:
když má Pán v úmyslu se inkarnovat, požádá všechny božstva o jejich pomoc na zemi, takže všichni jdou s ním na zem. Takže když se pán inkarnuje, už na něj všichni čekají. A všichni znají jeho misi. To je důvod proč oslavujeme Ráma Navami.

Důvod proč odmítl Ráma vzít Sítu zpět, bylo kvůli svému lidu. Síta vždy zůstala čistá, ona je Maha Lakšmí, ale ti lidé to nevěděli. Byli nešťastní, když si ji jejich král vzal zpět, poté co byla s Ravanou, jak se domnívali. Takže Ráma musel jednat v souladu se svou dharmou jako král. To je krásný příklad toho, jak se Pán oddává svým oddaným, sám sebe staví na poslední místo.
V souvislosti s tím Guruji také vysvětlil, proč si Pán, Narayana, maluje tilak, když tilak symbolizuje lotosové nohy Pána. Význam Narayanova malování tilaku je neustále si připomínat lásku bhakty-oddaného.

Guruji nám řekl, že stejně jako Ráma koná svou dharmu, každý z nás by měl svou dharmu plnit. Není v našich rukách o tom rozhodovat, život nás vede tomuto vstříc. Je zde samozřejmě univerzální dharma, realizovat se, ale Bůh na nás vložil také naší individuální dharmu a my se máme učit milovat ji, nezáležíc na tom jaký úkol máme. A když se naučíme to přijímat a uvědomit si, že nám to dal Bůh, povede nás to k našemu cíli.

A to je význam toho žít duchovně.
Jak bychom mohli jít duchovní cestou bez toho, že bychom přijmuli co nám Bůh dává?

Když dokončíme naši individuální dharmu, kterou nám  Bůh dal vně, ukáže nám vnitřní dharmu. Ale jak můžeme zvládnout vnitřní dharmu, když se nenaučíme zvládat tu vnější?


Swami říká: „Tak to je dharma. To je proč tu Ráma je, to je to co ukazuje. Každý má svou vlastní dharmu, každý je v ní velmi důležitý. Úloha kněze jen být knězem, úloha bankéře být bankéřem. Nemůžete poslat kněze do banky, víte, když někdo hledá Boha, když ho pošlete do banky, jsem si jist, že banka bude kompletně zruinována a společně s ním všichni lidé. Když si uvědomíte, že tam kam vás Bůh poslal, že to je vaše dharma, zkuste si to užít, i když s tím nesouhlasíte.“

pátek 26. dubna 2013

Proč je Hanumanovo tělo pokryto sindoorem?

Podle hinduistického kalendáře se včera slavily narozeniny Hanumana - Hanuman Jayanti:

Ve většině Hanumanových chrámů jsou murti Hanumanjiho pokryty nebo potaženy oranžově zbarveným sindoorem (tradiční oranžovo červený prášek užívaný vdanými ženami pro barvení těla v Indii).
Proč to tak je?
Když skončilo 14 let vyhnanství, Pán Ráma a Síta se vrátili do Ayodhye. Jednou si Hanuman všiml jak si Síta natírá sindoor na čelo. Překonán zvědavostí se jí zeptal: „Sítamo, proč si dáváš sindoor na čelo?“ „Všechny vdané ženy to tak dělají pro zachování dlouhého života svých manželů“, smála se Síta. Když to Hanuman uslyšel, ihned si rozetřel sindoor po celém těle! Tak moc byl oddaný Pánu Rámovi – chtěl se absolutně ujistit, že bude mít dlouhý, předlouhý život.
Ráma byl tímto Hanumanovým gestem potěšen a požehnal ho, takže každý kdo nabízí sindoor Hanumanovi bude mít odstraněny všechny překážky a bude požehnán dlouhým a šťastným životem.

čtvrtek 25. dubna 2013

On je ve vás.

Hledíc na krásu Pána, ptáme se sami sebe - jak se cítili všichni Ti lidé v jeho životě když ho uviděli?  Co cítili? Co cítily Gopi? Jaké to bylo pro lidi z Vrindavanu octnout se v jeho blízkosti?


Četli jsme o tom několik příběhů. Četli jsme jak byl krásný, jak byl skvělý, ale přesto se ptáme sami sebe „Ale proč ne teď?“, „Proč když se modlíme, nic se nestane?" Také vy by jste chtěli cítit a zažít Lásku. Také vy by jste  chtěli milovat Ho, ale přesto je to pro vás velmi těžké, ne? Proč? Podíváme-li se na sebe a podíváme-li se na lidi tam ve Vrindavanu, cokoli celý den dělali, Krišna byl nejdůležitější věcí v jejich životě. Jejich mysl byla tolik zaměřena na Něj. Ať dělali cokoli, kdekoli byli, bylo to jen pro Krišnu. Vařili pro svou vlastní rodinu, ale bylo to pro Krišnu. Prali oblečení a v jejich myslích to bylo pro Krišnu. Všechno bylo pro Něj. Byli tak odevzdaní, že každý jejich dech byl Krišna. Pokud byl každý jejich dech sám Pán, tak samozřejmě Pán byl přítomen po celou dobu uvnitř nich. Ale v dnešní době, když pracujete, kolikrát myslíte na Boha? Pouze tehdy když máte čas, protože když pracujete, jste plně soustředěni na svou práci. A ten zbytek času který zbývá, co s ním uděláte? Staráte se o to jak udělat práci lépe. Když děláte svou duchovní praxi - řekněme když děláte svou Atma Kriyu, soustředíte se tolik na dýchání, soustředíte se na recitování Božího jména. Proč? Všechny duchovní sadhany, proč je děláme? Je to proto, že víme, že je něco většího co chce naše duše. Chceme něco, ale přesto to  myslí moc nechápeme. Snažíme se tomu porozumět. Vždycky se na to díváme myslí a vždy chceme, aby to bylo takové jaké to chceme mít my, aby to byla naše cesta. Ale co je vlastně naše cesta? Je to Jeho vůle. Stále si myslíme, že máme svobodnou vůli. Omezujeme sebe, omezeními která vytváří naše mysl. Mohli bychom být svobodní, ale naše mysl nás nenechá být svobodnými. Můžeme vidět Pána všude, ale naše pýcha nás vždy zastavuje. Můžeme Ho milovat, ale je tam také vždy naše očekávání. Když se člověk pustí těchto tří věcí, bude skutečně plně v Něm. On je především projevem lásky. Je projevem toho kdo jsme, my všichni. V něm se láska projevuje navenek, ve všem co vyjadřuje, v každé Jeho akci. Ale u lidí se projevuje hluboko uvnitř, protože ji nenecháme vyjít ven. Máme z toho strach. Bojíme se našeho pravého Já. Máme strach z toho co máme uvnitř, ale přesto po tom toužíme. Chceme to. Neustále to všude hledáme. Cokoli děláme, s kýmkoli se setkáme, hledáme tuto Lásku. Ale ta není vně. Je ve vás!

středa 24. dubna 2013

Inspirace od Mahavatara Babajího


úterý 23. dubna 2013

„Lekce o službě“ – Ram Navami se Sri Swamim Vishwanandou, 20.04.2013











 Jai Gurudev

Přinášíme Vám zvukový záznam promluvy Sri Swamiho Vishwanandy, kterou měl během minulého víkendu při oslavách Ram Navami ve Shree Peetha Nilaya, když celebroval narozeniny Pána Rámy.
Swami tu líčí některé příběhy z období navozujícího inkarnaci Pána Ráma a také z pozdější doby. Zmiňuje se především o těch, které se týkají Rámova ohromného splnění Dharmy (povinnosti , služby) a Jeho souhlasného přijetí vyššího Božího Plánu.

Přejeme krásný poslech !

pondělí 22. dubna 2013

Satsang se Sri Swamim Vishwanandou, 18. dubna 2013 (shrnutí / výňatek)

18. dubna se konal překrásný satsang se Swamim, který trval přes tři hodiny. Atmosféra byla jako vždy velmi radostná se spoustou smíchu, Swami si diskuzi s přítomnými oddanými užíval a často kladl otázky publiku. Bylo položeno mnoho, mnoho otázek. Brzy bude dostupný celý přepis satsangu, včetně audio záznamu. Tady je malá ochutnávka kladených dotazů a jejich odpovědí. V některých případech nám dal Swami nové pohledy na věci, někdy opakoval to, co již sdělil na předchozích satsanzích.

Q.: Pokud chceme požádat Boha, aby pomohl nemocnému člověku, musíme se ptát víckrát nebo to stačí jen jednou?
SV: Máte-li víru, stačí se zeptat jednou. Jestli Bohu nevěříte, žádejte mnohokrát. V rámci budování víry zkuste požádat jednou a důvěřujte Bohu. Budete-li dělat věci se sebedůvěrou a vírou, dopadnou dobře.

Q.: Jaký je smysl života?
SV: Z pohledu mysli má každý jednotlivec jiný smysl života, z pohledu duše je však tento smysl stejný pro všechny. Musíte transcendovat lidské na Boží, nikoli však jen vědomě – musíte to udělat tak, aby se to STALO.

Q.: Co znamená partner duše a jak ho poznáme?
SV: Myšlenka partnera duše tu je jen proto, aby mohli lidé radostně ospravedlnit svá rozhodnutí. Partner duše neexistuje. Skutečným partnerem duše je Bůh. To, co vnímáte jako partnera duše, je duše, kterou si pamatujete z minulých životů. A musíte s ní něco vyřešit (karmu).

Q.: Jak předávat duchovnost dětem?
SV: Buďte jim dobrým příkladem. Nikdy děti nenuťte. Můžete s nimi mluvit, vysvětlujte.

Q.: Jaké je to v nebi?
SV: Nebe existuje. Vězte jednu věc: lásku cítíte srdcem. V nebi nemáte srdce. Existuje podoba Lásky, protože vy jste tou Láskou. Když se inkarnujete, stáváte se vyjádřením této Lásky. A když jako člověk realizujete, zažíváte blaženost. Pak je jedno, kde jste, jestli tady na Zemi, nebo v jiné sféře. Nebe je další stupeň realizace. Nebe má take různé úrovně. Všechny lóky v nebi, nižší nebo vyšší, jsou vždy o blaženosti, sublimaci Lásky. Zažíváte Lásku jako bytost, která je Láskou. Individualita duší zůstává. Duše má svrchovanou identitu. Zde je také nebe, vy z něj však děláte peklo - tím, jak o něm smýšlíte.

Q.: Kdy si dítě začne sbírat karmu?
SV: Ve chvíli, kdy se poprvé nadechnete, začne se odvíjet zákon karmy, karmu však nesbíráte. Dítě začne sbírat karmu ve chvíli, kdy se v něm vyvine smysl pro “moje” (začne být chamtivé).

Q.: Má transplantace nějaké následky nebo vedlejší účinky?
SV: Pokud jste mrtví, pro dárce žádné následky nejsou. Člověk, kterému je orgán darován, následky mít může, protože tělo nese karmu. Následky se tedy odvíjí od toho, od koho orgán přijmete. Pokud ho přijmete od světce, budou tyto následky velmi dobré!

Q.: Dá se vyléčit migréna?
SV: Pijte dostatek vody.

Q.: Jak se chránit proti negativním vlivům/ vnějším vlivům?
SV: Pomocí modlitby.

Q.: Jaký je vztah mezi Ištadévou (osobním Bohem) a Guruem?
SV: Ištadéva je oddanému sdělen Guruem. Když si pak oddaný k Ištadévovi vyvine intenzivní vztah, pak ho on vede ke svrchovanému Bohu. Když je oddaný připraven, Ištadéva se Guruovi zjeví a požádá Gurua, aby udělil realizaci. Jen Guru může dát realizaci, ne Ištadéva.


Guruji také mluvil o tom, jak se lidé ptají na Ištadéva, a přitom již mají v mysli někoho, koho si za něj přejí. A pak jsou zklamaní, že je jejich Ištadéva nějdo jiný. Bylo velmi vtipné, když vyprávěl, co vidí v jejich třetím oku a jak se to liší od toho, co mají v mysli, a on pak v sobě má rozpor, jestli jim má Ištadéva odhalit nebo ne. Je dobré být otevřený a radostně informaci přijmout – taková informace je totiž od Gurua výjimečným darem.

Překlad: Kateřina Pařízková

neděle 21. dubna 2013

Ram Navami ve Shree Peetha Nilaya

V sobotu, 20. dubna, jsme slavili se všemi hosty Ram Navami ve Shree Peetha Nilaya. Guruji prováděl yagnu a po ní jsme se vrátili do chrámu, kde jsme zpívali bhajany k poctě Pána Rámy.


sobota 20. dubna 2013

Jaké je to v nebi ?











 Jai Gurudev

minulý čtvrtek, 18. dubna, Swamiji poskytl fantastický satsang ve Shree Peetha Nilaya, v němž zodpověděl mnoho otázek, týkajících se především spirituality. Jedna se od nich trochu lišila a je to právě tato, kterou pro vás dnes zveřejňujeme. - “Jak to vypadá v nebi?“

Přejeme Vám krásný poslech !

(V nejbližších dnech přineseme překlad dalších otázek, které jsme na ukázku zvolili. Text celého satsangu bude k dispozici jak v psané formě tak na CD).

pátek 19. dubna 2013

Slova Sri Swamiho Vishwanandy...

Když lidé přijdou pro daršan, ptají se mne:
„Co vidíš, Swami?".
Vidím krásu kterou máte uvnitř.
Když ji spatříte, měli by jste být nejbohatším člověkem na světě, v celém vesmíru, a tato krása je to, co musíte ve vás vidět. Pokud jste spatřili tuto krásu uvnitř, uvidíte ji všude. Takže to zkoušejte a uvědomujte si že tam je, uvědomujte si že jste tam také. Opravdu je jednoduché to tak dělat, je to zdarma.

čtvrtek 18. dubna 2013

Když je člověk pokorný.


Vždycky říkáme: já, moje a mně. Už jste někdy spočítali, kolikrát za den použijete tato slova? Pokud by jste je měli spočítat, sami by jste se vyděsili. Je to mockrát! Je pravda, že máme odlišná „Já“. Je tam "Já" ega a je tam "Já" sebe sama, ale nejčastěji to čemu naše mysl rozumí jako první je "Já" egoismu. A s tímto "Já" je velmi těžké probudit lásku. I když se láska probouzí, ředí se silou mysli. Ego je tak silné. Je pravda, že k dosažení realizace, k dosažení Boha, musíme být pokorní, ale je tam jeden problém. Velmi často, když někdo vidí sám sebe jako pokorného, začne říkat "já jsem velmi pokorný". Tito lidé jsou velmi pyšní lidé. Jak se to nazývá? To je ego pokory a pýcha pokory. Vlastně, je to velmi těžké být pokorný, ale není to nemožné. Když je člověk pokorný, nestará se ani o pokoření sebe sama zcela dolů a shledává všechny ostatní vyššími. To je začátek toho, jak se naučit být pokorní, naučit se sklonit se dolů a říkat, že všichni ostatní to ví lépe než vy.

Neustále si to pro sebe opakujte, neustále si to připomínejte a budete se učit od všeho a od všech. To je pravá pokora.

středa 17. dubna 2013

"Harinam" se Sri Swamim Vishwanandou.

Skupina oddaných v čele se Sri Swamim Vishwanandou v ulicích Johanesburgu...



O průvodu, uskutečněném minulou sobotu, jsme vás informovali. Zde je krátké video, dokumentující atmosféru akce.

 Radhe Radhe Govinda Radhe...♪♫♪

úterý 16. dubna 2013

Z yagny v Rožnově.

Jak jsme zmínili v nedávném článku, během své návštěvy v Čechách a na Slovensku vedl Swami Vishwaanashuyananda v Rožnově yagnu, konkrétně k Maha Lakšmí.  Z obrázku je patrno, že celý obřad posvětila i samotná Maha Lakšmí Devi svou přítomností ...

Jai Maha Lakšmí Ki Jai !

Yagna k Maha Lakšmí...

Puja ke Ganéšovi...

Inspirace od Swamiho Vishwanandy


pondělí 15. dubna 2013

Průvod ulicemi Johanesburgu.

Minulou sobotu měl Swami Vishwananda spontánní nápad zorganizovat v Johanesburgu průvod z chrámu do chrámu, nazvaný "Hari Nam" - zpívání Božského jména Hari (=Narayana/Višnu).


Během trasy v délce kolem 6 kilometrů rozesmátá skupina navštívila 5 hinduistických chrámů. Bylo to skvělé! K průvodu se připojilo asi 100 oddaných a i někteří kolemjdoucí.

Na fotografiích můžete vidět spoustu bubnů, obrovské kartály a Swamijiho s mikrofonem. 
Hari Booool ! :-)

 

neděle 14. dubna 2013

Slova Sri Swamiho Vishwanandy.


Skutečné štěstí je, když si můžete zcela vychutnat Boží lásku, protože Jeho láska nikdy nezmizí.
Čím více Ho milujete, tím více Ho budete chtít milovat.
Takovou lásku musí člověk opravdu pěstovat, musíte Ho milovat a chtít Ho. Otravovat Ho, volat Ho a tak dlouho dokud se vám sám nedá  Ho tím neustále zaměstnávat. Tehdy toho bude mít dost a prostě řekne „Nechte mne, abych mu to dal“.

sobota 13. dubna 2013

Milá návštěva v Čechách a na Slovensku.

V uplynulém týdnu se uskutečnilo několik velice pěkných akcí. Pro ty z vás, kteří se jich nemohli zúčastnit a pro připomenutí těm, kteří byli u toho, z nich přinášíme krátkou reportáž…

Ve dnech 5. - 8. dubna proběhla první návštěva Swamiho Vishwaanashuyanandy v Čechách a na Slovensku.
Usměvavého Swamiho v oranžové „swamijovské" bundě, přes rameno s taškou s logem Bhakti Margy, jsme vyzvedli v pátek na letišti a společně se vydali na prohlídku Prahou.

Putovali jsme přes Pražský hrad kolem katedrály sv. Víta, o jejíž historii nám moc zajímavě vyprávěla paní Eva. Ta Prahu dobře zná a v roli průvodkyně nebyla poprvé.


V momentě, kdy Swami dovyprávěl příběh o tom, jak jednou byli ve svých oranžových oděvech navštívit křesťanský kostel a knězem byli označeni za „budhistické mnichy", nastal právě vhodný čas na to zamířit na oběd do nedaleké restaurace k Malému Buddhovi :-). Po obědě jsme ještě stihli navštívili pražské Jezulátko. Prohlédli jsme si zdejší sbírku sošek Ježíšků a betlémů a samozřejmě pak i samotné Jezulátko a mnohé varinty jeho šatiček. Swami si odnesl inspiraci pro sošku malého Ježíška ve Springenu.


Zamířili jsme poté přes Karlův most na Staroměstské náměstí, kde proběhla ochutnávka české speciality-trdelníku z ještě probíhajících velikonočních trhů... Akorát včas jsme došli pod Staroměstský orloj a mohli tak shlédnout přehlídku apoštolů. Pak již nastal čas zamířit do Karlovky, kde byl naplánován kurz jednoduché verze puji.



Atmosféra tady byla velmi příjemná, Božstva jako kdyby přišla sama osobně podpořit snahu a touhu všech účastníků naučit se obřad k jejich uctění. Pravda je, že se kurz nějak protáhl a trval vlastně dvojnásobek původně plánované doby, což jsme s překvapením zjistili až když jsme se podívali na hodinky... Prostě to uteklo velmi rychle :-) a vše bylo krásně a do detailů objasněno, teď ještě ten trénink...


Na další den (sobotu) byl v plánu Maha Om Healing, poprvé v Brně. Proběhlo zde společné cvičení krije a též jakýsi osvěžovací minikurz těchto technik a samozřejmě také OM Healing. Brněnští zajistili krásný prostor s klavírem (a cimbálem). Swami Anashuya překvapivě usedl za klavír a zahrál několik bhadžanů (cimbál jsme si nechali na příště - je potřeba trénovat). Poté proběhl satsang inspirovaný čtením promluv Swamiho Vishwanandy z knihy „Just Love 2“ (připravuje se k vydání i v českém jazyce).



Další náplní odpoledne a večera bylo místy dojemné, jindy humorné sdílení příběhů zažitých se Swamim Vishwanandou a promítání fotografií. Na závěr setkání proběhla puja k padukas, které Swami Vishwananda poskytl pro tento účel, aby všichni přítomní mohli obdržet jeho daršan, což se také stalo...


V následujících dnech Swami Anashuya odjel ještě do Rožnova, kde vedl yagnu a poté na Slovensko.

Děkujeme Vám všem, kteří jste se podíleli svou pomocí a milou energií na průběhu všech setkání a už teď se těšíme na nějaké další společné „příště" ! 
Specielní díky patří i naší fotografce Renuce, za zachycení jedinečnosti těchto okamžiků.
Společnými silami s láskou vám všem...
Swarupini a Rohini

pátek 12. dubna 2013

Slova Sri Swamiho Vishwanandy...


Pokud se naučíme přijímat okolí, změníme ho a i my sami se v důsledku toho budeme měnit. Nebojte se, neboť velmi často lidé říkají: „Ne, nebudu se otevírat, protože musím změnit to a to, tamto a tohle". Skutečně, není to o tom kolik toho pustíte, ale kolik toho získáte zpět. To co získáváte zpět, je mnohem víc, než to co pouštíte. Přišli jste na tento svět bez čehokoli, co si vezmete v tomto světě patří pouze tomuto světu. Když jej opustíte, zanecháte všechno tady.

~Sri Swami Vishwananda~

čtvrtek 11. dubna 2013

Nemůžete porozumět bezpodmínečné lásce plni strachu.


Jsme tady – někteří na výletě, někteří duchovně hledající a někteří prostě jen podívat se kdo je Swami Vishwananda. Ale ve skutečnosti všichni z vás – vědomě či nevědomě – jste zde, aby jste otevřeli srdce, poznali kdo skutečně jste, ne tady v této místnosti, ale v tomto světě. Často lidé přijdou a ptají se mne

 „Jak máme otevřít srdce?“

Pro mne je odpověď na tuto otázku velmi jednoduchá, vím jak se otevírá srdce. Závisí to pouze na tom, zda to ta osoba přijme či nikoli. První otázka kterou se ptám je „Milujete?“ Pak mi říkají „Ano, miluji!“. Ale milujete sebe? To je ta nejdůležitější věc. Milujeme navenek, ale stejně tak jako milujeme navenek také okolí soudíme. Jak snadné je milovat, tak snadné je i soudit. Víte, lidstvo je zaměřeno tím směrem, že pozornost lidí je stále obrácena směrem vně. Velmi zřídka se zaměřují dovnitř sebe. A to je to hledání, jít dovnitř! V momentě kdy to zastavíte, zastavíte posuzování, v momentě kdy přestanete hledat chyby v druhých, začnete skutečně milovat každého.

A proto se musíte začít dívat do sebe, dívat se jak se můžete ve svém životě změnit. Neříkám soudit sebe, ale dívat se na negativní stránky vaší osoby a odhalit je. Ale při pouhém pohledu na negativitu uvidíte, že tuto negativitu vytváříte. Porozumět Lásce je jednoduché, je to prostě… absence strachu. Nemůžete porozumět bezpodmínečné lásce plni strachu. Ale pokud lidé skutečně chtějí pochopit Lásku, skutečně chtějí pochopit kým jsou… pak pochopí. Ale často je strach tak velký, že vytváří bariéry a pak se ptáte „Když poznám kým jsem, co pak? Strach z neznámého zastaví touhu chtít se realizovat. Ale když přijmete vše jako Boží vůli a řeknete „Bože, Tvá vůle se staň!“ a Kristus nám to ukázal když řekl „Tvá vůle se staň – Buď vůle Tvá!“, poznáte, že Boží vůle je také vaší vůlí, bez egoismu.

Boží vůle je vlastní vůlí člověka, je to vůle duše, vůle skutečné podstaty, která je bez jakéhokoli ega, v tomto „Já“ je čistota, je to vlastní „Já“ člověka.


Takže k otevření srdce: jogíni věděli, že v této době bude pro člověka těžké skutečně otevřít srdce pro to jakým svět bude. Dnes jsem zapnul televizi, jen na chvilku – viděl tam válku, nikdy nekončící. Tak jsem si říkal: lidstvo hledá bezpečí, ale hledíc na svět, jaké bezpečí nám svět poskytuje? Každý musí být v bezpečí sám u sebe. A toto bezpečí je pouze v důvěře v Boha. Víře v sebe! I když jen jedna osoba je pozitivní a skutečně dosáhne tohoto stavu, je to skutečně skvělé.

středa 10. dubna 2013

úterý 9. dubna 2013

Seva stipendium v oblasti IT a vaření.

IT-Seva-Stipendium.
Specielní příležitost. Seva stipendium po dobu 3 měsíců. Pokud máte následující znalosti a dovednosti, máte možnost žít a vykonávat na plný úvazek sevu v centru Sri Swamiho Vishwanandy - Shree Peetha Nilaya v Německu.

 Délka: minimálně 3 měsíce
 40 hodin týdně
 • Strava a ubytování v centru zdarma.
 • Život a práce v domově Sri Swamiho Vishwanandy a Božské Matky.
 • Účast na denních modlitbách a většině duchovních akcí. Být součástí duchovní komunity v kultuře Bhakti Margy.

Základní administrativní znalosti v jedné z následujících oblastí:
- Windows
- Linux / UNIX
- Apple MacOS
- Databáze (MySQL), webserver (Apache)
- Networktechnology (primární TCP / IP)

Vítány také základní dovednosti v oblasti programování a webdesignu v:
- PHP
- HTML
- Drupal (CMS)
- Javascript
Je nutné, aby jste byli ochotni učit se nové technologie sami na vlastní pěst. Musíte pracovat s internetovým výzkumem a manuály, s cílem získat informace potřebné ke zvládnutí nové technologie.

Zašlete prosím podepsané foto, vaše celé jméno, duchovní jméno, datum narození, adresu, vaše vzdělání a praxi a vyjmenujte přesně, které z výše uvedených požadovaných znalostí a dovedností můžete splnit.

Vaši žádost prosím zašlete na: tusti@bhaktimarga.org
Těšíme se na vás.
--------------------------
Vaření-Seva-Stipendium.
Specielní příležitost. Seva stipendium po dobu minimálně 3 měsíců. Pokud máte následující znalosti a dovednosti, máte možnost žít a vykonávat na plný úvazek sevu v centru Sri Swamiho Vishwanandy - Shree Peetha Nilaya v Německu.

Délka: minimálně 3 měsíce s možností prodloužení
40 hodin týdně
• Strava a ubytování v centru zdarma.
• Život a práce v domově Sri Swamiho Vishwanandy a Božské Matky.
• Účast na denních modlitbách a většině duchovních akcí. Být součástí duchovní komunity v  kultuře Bhakti Margy.

Práce: Hlavní kuchař
Popis:
Příprava plánovaných vegetariánských jídel předepsaných ve spolupráci se šéfem kuchyně. Denně vaříme pro nejméně 60 lidí a během vrcholných událostí pro přibližně 500 hostů. Úklid je nedílnou součástí této pracovní pozici! Buďte si vědomi, že tato pozice vyžaduje schopnost stát a pracovat dlouhé hodiny, často přesčas. Je to fyzická práce s hlavním důrazem slouží našim hostům.

Požadavky:
• Odpovědnost a spolehlivost, plnění všech závazků.
• Znalost vegetariánského vaření.
• Zájem a nadšení pro jídlo a vaření.
• Nadšení učit se a zkoušet nové věci.
• Kompetentnost, s možností samostatného řízení.
• Schopnost vést pomocníky při plnění kuchyňských úkolů.
• Schopnost pro složité multi-úkoly.
• Absolutní čistotnost.
• Ochota převzít příkazy od nadřízených.
• Schopnost sloužit.
• Pracovat po dlouhé hodiny.
• Přesčasy při akcích jsou běžné.
• Celkové fyzické zdraví je nutné.

Zašlete prosím podepsané foto, vaše celé jméno, duchovní jméno, datum narození, adresu, vaše vzdělání a praxi a vyjmenujte přesně, které z výše uvedených požadovaných znalostí a dovedností můžete splnit.

Vaši žádost prosím zašlete na: tusti@bhaktimarga.org
Těšíme se na vás.

Pár myšlenek o Guruovi.

Jak možná víte, Swamiji je nyní v Jižní Africe a dával tam satsang a daršan.

Zde je několik obrázků a text, který poslal Swami VishwaPharanthapaAnanda:
„JGD!
Jak všichni víte, náš milovaný Guru Sri Swami Vishwananda je právě v Jižní Africe. Byl jsem v těchto posledních několika dnech tak inspirován. Řekl jsem si, že bych se mohl o to podělit s vámi všemi:
Říká se, že skutečné tělo Satgurua je ve všech směrech obrazem cesty ke svobodě a že všechny věci, týkající se života zde, lze získat nejprve poznáním co si přát a pak spočinutím u nohou Mistra nebo prostě odevzdáním se, oba případy fungují.
Tak jsem o tomto přemýšlel ve vztahu k fyzickému tělu Gurujiho a složené cestě Sanathan Dharma, Kama, Aatha a Moksha (pozn.: čtyři cíle šťastného lidského života)
  • takže nohy Gurua jsou Chintamani – klenotem, kamenem všech hinduistických tradic, který plní přání (aktivován upřímným odevzdáním se a poslušností)
  • hruď Gurua je sídlem všech známých i neznámých bohatství
  • a tvář Gurua je utužením všech úrovní osvícení, realizace a Božské realizace
Tak to je, o co jsem se chtěl s vámi všemi podělit - doufám, že to může být nějak k užitku! JGD“

pondělí 8. dubna 2013

Nedělejte si starosti s realizací.

Jai Gurudev,
zde je kompletní promluva Sri Swamiho Vishwanandy ze soboty 30. března, během liturgické bohoslužby ve Shree Peetha Nilaya...
Swamiji zde jasně hovoří o cíli duchovní cesty člověka a potřebě soustředit se zcela na dosažení lásky k Bohu bez dalších motivů nebo očekávání. Stejně jako nás Bůh automaticky posouvá na naší cestě.
Pěkný poslech !