neděle 7. dubna 2013

Kolik z vás je připraveno?

Všichni máme oddanost: modlíme se, děláme svou každodenní práci a to je také nazývano oddaností, ale čistá oddanost znamená kompletní odevzdání se…
Tato čistá oddanost, kterou měla Radha pro Krišnu, i když byla od Krišny oddělena, i když byla oddělena od jednoty – bylo to prostě proto, aby nás naučila co je to odevzdat se. Skutečně, Radha reprezentuje všechny z nás: všechny formy, manifestace. Symbolizuje LÁSKU, příklad. Symbolizuje „bhav“, kompletní odevzdání se vůli Boha. Není to o její vlastní vůli, ale o vůli Boha, vůli Krišny. To je proč se říká, že ona je jedinou skutečnou oddanou a my všichni se chceme stát jí. Manifestace Pána samotného v Radharani nám ukazuje, jak milovat bezpodmínečně, jak mít takovou víru, že ani bouře vás nevyvrátí. Teď mluvíme o víře. Ale v momentě kdy se něco stane a cesta se neotočí tak jak lidé chtějí, co nastane? Jsou vždy vykolejeni. Víra je tomu podobná: musíte se stát mocným stromem. Když přijde bouře, větve budou vlát, ale kořeny jsou tak upevněny v zemi, že strom nemůže padnout.


Taková musí být víra. To je co nás učí Radharani. V jejím životě nebyly jen radostné chvíle, ale Ona překonala radost a bolest. Všichni chceme požehnání, není to tak ? Všichni chceme dosáhnout božství, ale stále lpíme na věcech. Chceme lásku a chceme Boží vůli, ale v mysli stále říkáme „Ano, chci Boží vůli, ale chci být stále šťastný“, protože v naší mysli si myslíme že štěstí je požehnání. Ale transcendentální štěstí, které je skutečným požehnáním, je za tímto štěstím - když říkáte s velkým úsměvem „Jsem šťastný“, protože když je člověk požehnaný, nezná štěstí nebo smutek. Je těžké pochopit to v mysli, protože váš mozek může pouze porozumět zda jste šťastní nebo smutní nebo jste šťastně-smutní, ale překonání toho všeho je Ananda. A to je to, po čem vaše duše touží. Je jeden bhajan který vždy zpívám, ten říká… „Pro lásku nemusí člověk dělat nic“, není to podobné? Ale láska je oběť, víte, není to tak? Jste skutečně připraveni se kompletně pro to obětovat?


Kolik z vás je připraveno obětovat vše?


Tak, to je proč je tu víra: úplné odevzdání se. Pokud jste kompletně odevzdáni vůli Boha a připomínáte si Božství - kdekoli jste, cokoli děláte, i v nejmenších věcech – potom to překonáte. Lidé neustále o něco prosí a ovšem, Bůh bude pořád dávat. Ale přijde okamžik, kdy nebude potřeba prosit Božství o nic, protože vám to dá dříve než si o to řeknete. Čím více jste odevzdaní vůli Boha, Božství – nejen odevzdaní ve vaší mysli, ale také odevzdaní zde, ve vašem srdci – tím méně tam bude rozdílu mezi vámi a Jím. To je proč Radharani překonala rozdíl mezi sebou a Krišnou, aby ukázala že není rozdílu mezi námi lidmi a Božstvím. Jediný rozdíl je, že jsme omezeni myslí. Vidíme rozdíly, vidíme dualitu, ale ve vyšší realitě nevidí stejně jako vidíme my. Mají hierarchii kde mají své vlastní úkoly, vykonávají své vlastní povinnosti, svou vlastní dharmu, ale není zde posuzování jako máme stále my. Skrze naši sadhanu, skrze duchovní praxi, co děláme? Překonáváme tuto dualitu. Zaměřujeme naši mysl, takže můžeme přestat myslet a začít jednat božským směrem. Stále, když říkáme "Božská vůle", myslíme tím něco dobrého, něco tvořivého, ale čím více jsme odevzdaní, tím více se tato dualita rozpustí. A my uvidíme, že vše je stejné.

Žádné komentáře: