čtvrtek 28. dubna 2016

Pozvánka do Olomouce - změna.

Přijměte pozvání na setkání oddaných a přátel Šrí Svámího Vishwanandy v Olomouci, kam se můžete vydat již tuto sobotu:

(pro zvětšní plakátu na něj klikněte)

Aktuální sdělení:
z technických důvodů bylo místo setkání změněno na CENTRUM VITALITY, Vídeňská 20, OLOMOUC, v blízkosti TRŽNICE. 
V případě nejasností kontaktujte organizátory. Děkujeme.

středa 27. dubna 2016

Víkend se Svámím Vishwabaladharanandou v Bratislavě.

Milí přátelé,
o tomto víkendu proběhlo v Bratislavě na Děvíně 1. oficiální setkání zemského Svámího pro Čechy a Slovensko, Svámího Vishwabaladharanandy, se slovenskými oddanými, pořádané Bhakti Margou Slovensko. A toto dvoudenní setkání bylo krásné, přátelské, otevřené, srdečné, zkrátka byl to příjemný čas prožitý se slovenskými přáteli.


Program začal první den Guru púdžou, kdy Svámí Vishwabaladharananda s pokorou uctil Gurudžího paduky. Hned potom následovalo osobní požehnání Svámího Vishwabaladharanandy všem 140 účastníkům setkání. Velmi něžné bylo požehnání, které Svámí dával dětem i s pohlazením a malým polibkem do vlasů. Po tomto, pro mnohé velmi silném zážitku, Svámí se všemi společně meditoval a v nádherném klidu jsme všichni mohli pocítit nekonečnou Boží lásku.
Slovenští přátelé připravili výborný oběd, který zpříjemnil přestávku. Po obědě jsme se sešli ke zpěvu bhadžanů, za doprovodu slovensko české kapely. Zněly také krásné slovenské i české písně, plné lásky a touhy po Bohu. Svámí zpíval s námi a zvedl celý sál ke společnému tancování při zpěvu božích jmen Rámy, Síty a Hanumána. Poté, v této nádherné atmosféře jednoty, kterou pociťovali jistě všichni, Svámí Vishwabaladharananda zasvětil 4 nové slovenské džal brahmačárí/ní. Samotný obřad byl velmi silný zážitek a mnohé dojal k slzám. Krásnou náladu obřadu posílil citlivý hudební doprovod. 


Na programu dne byl také satsang Svámího Vishwabaladharanandy a následoval bezprostředně po iniciaci džal brahmačárí/ní. Na úvod satsangu přivítala Svámího Vishwabaladharanandu kapela krásnou písní ve slovenštině, vyznávající mu lásku a díky a vítající svého Svámího poprvé oficielně na Slovensku. Současně s písní předali slovenští oddaní Svámímu krásný, živý a hluboký obraz, na kterém zobrazila slovenská malířka Mahávatára Babajiho a Matají a za jehož vznikem stojí krásný příběh, kterému bude věnován některý z dalších příspěvků. Otázky od slovenských i českých oddaných byly velmi zajímavé a Svámího odpovědi byly jako vždy hluboké, vážné a někdy i veselé. Samozřejmě se nám nechtělo tu krásnou rozpravu končit, ale čekal nás ještě OM Chanting. Po krátké přestávce, již pozdě večer, vytvořilo 100 lidí dva veliké kruhy a za přítomnosti Svámího Vishwabaladharanandy se v Děvíně rozezněl letošní první slovenský Maha OM Chanting. Organizátoři setkání z Bhakti Margy Slovensko všem účastníkům rozdali na ukončení programu malé dárečky posvěcené Šrí Svámím Vishwanandou a zemským Svámím Vishwabaladharanandou. Byl to nádherný den prožitý společně v jednotě a harmonii, poznali jsme mnoho nových slovenských oddaných a navázali jsme nová přátelství v duchovní rodině Šrí Svámího Vishwanandy.


V neděli odpoledne organizátoři z Bhakti Margy Slovensko připravili poblíž hradu Děvína v krásném lužním lese u řeky Moravy jadžňu. Byl velmi studený den, dopoledne pršelo, přesto se sešlo na obřad 60 slovenských a českých oddaných. Svámí Vishwabaladharananda zahájil s velkou pokorou a úctou sudaršana jadžňu. Průvodní mantru odříkávali všichni společně a postupně jsme se střídali přímo u kundu (ohně) k obětování. Obřad byl ukončen až za soumraku. Přestože byla velká zima, všichni účastníci zůstali až do konce tohoto silného, posvátného obřadu (pozn. den po obřadu kolem 12 hod. proběhlo asi 70 km od místa, kde byla jadžňa provedena, zemětřesení o síle 4,4 Richterovy škály, které bylo cítit také v českém Brně). 
Loučili jsme se již za tmy. Byl to krásný víkend. Velký dík patří Svámímu Vishwabaladharanandovi za to vše, co nám poskytl během setkání. Velké poděkování také všem organizátorům z Bhakti Margy Slovensko za srdečné přijetí, za laskavou a přátelskou atmosféru a za perfektní přípravu a organizaci akce. Náš zemský Svámí pro Čechy a Slovensko se pro nás stal československým Svámím, protože tyto dva dny byla jen jednota duchovních lidí mluvících dvěma jazyky a jdoucími společnou cestou. Cestou bhakti Mahámandaléšvára Šrí Svámího Vishwanandy.

Více fotografií z této akce je ke shlédnutí na:

úterý 26. dubna 2016

Slova Šrí Svámího Vishwanandy.

Šrí Svámí Vishwananda říká:
„...v životě, pokud chce být člověk svobodným, musí se dívat na život zpříma, s důvěrou a vírou ve tváři, tak se stane tato realita snadno přijatelnou, jinak bude člověk stále ve strachu, že nemůže někam dosáhnout; když přemýšlíte takto, činíte sami sebe malými a slabými, všichni jste miniaturními obrazy Giridháriho. Umístil vše ze sebe do vás; dívejte se na život, připomínajíc své mysli, že Ten, kdo vše stvořil je s vámi, neobávejte se ničeho, a vězte, že všechny starosti zmizí, a toto přijde pouze tehdy, když věříte Nejvyššímu Pánovi, který sídlí ve vašem srdci."

pondělí 25. dubna 2016

neděle 24. dubna 2016

Hanumán.

Šrí Svámí Vishwananda napsal na Twitteru během letošních oslav Rám Navamí:

Ráma je vaše duše, Síta je vaše srdce, 
Rávana je vaše mysl, 
která krade vaše srdce vaší duši. 
Lakšmana je vaše vědomí, 
stále s vámi a konající pro vás.
Hanumán je vaše intuice a odvaha, 
která pomáhá získat zpět vaše srdce, 
aby oživilo vaši duši."

 
Pán Ráma se Sítou, jeho bratři Lakšmana, Šatrughna a Bharata, a u nohou Hanumán

V pátek 22. dubna se po celé Indii slavilo Hanumán Džajanti, narozeniny Pána Hanumána, který je největším bhaktou, nejvěrnějším oddaným Pána Rámy. Jeho činy jsou známy zejména prostřednictvím eposu Rámajána.
Jako vtělení Pána Šivy, zde pomáhal Hanumán Pánu Ramovi svou oddaností a hrdinstvím porazit démona Rávanu, v boji, k němuž došlo po únosu Síty.

Proč je Hanumán tak oblíbený?
Vlastností, kterými oplývá, jsou totiž vzorem i pro nás. Zde je pět z nich:
1. Vytrvalost
Vytrvalost s jakou se vydal hledat a pomohl zachránit Sítu, obětujíc vlastní existenci, z něj činí vzor, který nás dodnes učí svým příkladem.
2. Praktičnost a schopnost soustředit se na svůj úkol
Ať již  ve chvíli kdy zvedal kopec, použil svůj ocas, aby zapállil Lanku, či jeho další taktiky a triky nám připomínají, naučit se rozlišovat a přizpůsobit se věcem dle potřeby.
3. Síla
Fyzické a duševní síla se projevila například ve chvíli, kdy byl bratr Pána Rámy, Lakšman, zraněn. Hanuman se, tlačen časem, rozhodl stát několikanásobně větším a zastavil východ Slunce, aby mohl donést léčivou bylinu včas a jeho neschopnost rozpoznat bylinu ho přiměla zvednout celou horu. 
Síla těla a mysli může udělat cokoli, když je to nejvíce třeba.
4. Smysl pro humor
Dokonce i v největších zkouškách dělal Hanuman vše pro udržení jeho smyslu pro humor. 
5. Obětavost, věrnost a pokora
Hanuman je ztělesněním nesobeckosti. Zasvětil velkou část svého mládí Pánu Ramovi a Sítě a vešel do dějin jako jejich nejoddanější následovník. Byl loajální a doprovázel Pána Rámu všude. Také, přes jeho fyzickou zdatnost a nadpřirozené schopnostmi, byl skromný a často viděn se sepjatýma rukama. 
Tyto vlastnosti dělají Hanuman nejznámějším oddaným, který kdy existoval.

Pavanputra Hanumán Kí Džai!


Více o něm si můžete přečíst zde na blogu v článcích z minulých let:
http://swamivishwananda-cz.blogspot.cz/search?q=hanuman 

pátek 22. dubna 2016

Átmaja Ráma.

V tomto bhajanu na oslavu Pána Rámy, zpívaném Šrí Svámím Vishwanandou, se říká:

Božský Pane Rámo, nedosažitelný Pane Rámo. Sláva Tobě, ó požehnaný, temně mračný Pane Rámo, Tobě, jež jsi úplným Pánem. Vítězství Pánu Rámovi. Krásný Rámo, pravdivý Rámo, okouzlující Rámo. Zpíváme ke Tvé slávě, Pane Rámo, okouzlující Rámo. Ty jsi snadno pochopitelný a zároveň je těžké Tě pochopit. Jsi milovaným, krásným z jogínů. Jsi bez omezení, ale pro nás ses učinil dosažitelným a snadno dostupným. Ty jsi ten, kdo řídí svět. Vítězství Rámovi, vítězství Sitě-Rámovi! 

Příjemný poslech./pozn.: výraz "temně mračný" zde symbolizuje barvu shyama - barvu bouřkového mraku - která je vlastní Nejvyššímu Pánu Kršnovi/ 

středa 20. dubna 2016

Pozvánka na setkání se Svámím Vishwabaladharanandou na Slovensku.

Drahí priatelia,
máme veľkú radosť, že dlho očakávaná návšteva Svámího Vishwabaladharanandu na Slovensku sa čoskoro stane skutočnosťou. Sme veľmi vďační, že Svámí prijal naše pozvanie a bude naše duše sprevádzať krásnym popoludním. 
Svámí Vishwabaladharanda bol iniciovaný Gurudžím pre Českú republiku a Slovensko. Bude to prvá príležitosť stretnúť ho osobne na Slovensku po jeho iniciácii.

Pozývame vás na túto výnimočnú akciu. Viac informácií nájdete v prílohe pozvánke.

Registrácia je nutná, prosím, kliknite na link:
https://docs.google.com/forms/d/1SoigIMUP3MD_X9x2oaHgcgGiSccefK4ApUYHbU89ycM/viewform?c=0&w=1
Ak sa vám link neotvára, prosím, skopírujte link do vášho prehliadača.

Ubytovanie v okolí:
Hotel Družba (mestská časť Karlova ves)

http://www.hoteldruzba.sk/domov/
autobus č. 29 do Devína


Hotel W (Devínska nová ves)
http://www.whotel.sk/restauracia/
autobus č. 28 do Devína


(pro zvětšení pozvánky na ní prosím klikněte)

Neváhajte, prosím, zdieľať pozvánku s vaším okolím.
Tešíme sa na vás a na spoločný deň so Svámím!

úterý 19. dubna 2016

Rám Navamí.Podívejte se na fotografie z letošní oslav Rám Navamí, narozenin Pána Rámy...

pondělí 18. dubna 2016

neděle 17. dubna 2016

Útočiště u nohou mistra.

Mahámandaléšvar Šrí Svámí Vishwananda říká: 

Uchylte se k nohám mistra. Uchylte se k němu a dejte na jeho rady. Nejděte za svým rozumem. Nenásledujte co vám říká vaše mysl, protože mysl vás bude vždy táhnout k tomu, co si myslíte, že je správné, ale ve skutečnosti to správné není.

Uchýlíte-li se k mistrovi, následování písem, následování toho, co mistr říká, by mělo být provedeno v nezištném duchu, s pokorným srdcem. Musí to být provedeno se srdcem plným lásky. A to je to, co na sebe přitáhne milost. Je to díky tomuto, že člověk dosahuje realizace Boha. 
čtvrtek 14. dubna 2016

Bhakti Marga Česká republika - novinky v oblasti médií.

Džai Gurudév,
máme radost, že můžeme oznámit několik novinek, které jsme pro Vás připravili v rámci on-line médií Bhakti Margy Česká republika. 

První novinkou je spuštění nových webových stránek http://bhaktimarga.cz/, na nichž naleznete veškeré podstatné a aktuální informace o Šrí Svámím Vishwanandovi a Jeho učení, o aktivitách Bhakti Margy Česká republika, o zemském Svámím Vishwabaladharanandovi, o dění v Bhakti Marze na mezinárodní úrovni, o misi Šrí Svámího Vishwanandy po celém světě a mnoho dalšího. Stránky přináší také zprávy a videa v českém jazyce s učením Šrí Svámího Vishwanandy a budou průběžně aktualizovány a doplňovány o nové zprávy a informace, události a také možnosti jak se aktivně zapojit do dění v Bhakti Marze Česká republika. Důležitou částí nových webových stránek jsou sekce „kalendář“, kde budou uceleně k nalezení veškeré události pořádané Bhakti Margou Česká republika včetně aktivit českého zemského Svámího Vishwabaladharanandy nejen v ČR ale také po celém světě, případně aktivit a událostí se Šrí Svámím Vishwanandou v České republice. Dále sekce „séva“, kde budou uceleně k nalezení různé možnosti jakým způsobem se aktivně zapojit do sévy v Bhakti Marze Česká republika a také v Bhakti Marze na mezinárodní úrovni. Stránky jsou obsáhlé a přinášejí mnoho informací v českém i anglickém jazyce. 

Dále s radostí oznamujeme vznik 2 nových oficiálních telegramových zpravodajských kanálů Bhakti Margy Česká republika:
1) „Šrí Svámí Vishwananda živě!“
2) „Bhakti Marga Česká republika“

První kanál s názvem „Šrí Svámí Vishwananda živě!“ bude zaměřený výhradně na zprávy a tweety přímo od Mahámandaléšvára Sri Swamiho Vishwanandy „ŽIVĚ“.
Pro odběr zpráv z tohoto kanálu v aplikaci Telegram vyhledejte @bhaktimargacr, otevřete kanál a v dolní části obrazovky klikněte na „join“. Následně se na obrazovce objeví text “You joined this channel”. Tímto jste přihlášeni k odběru zpráv z tohoto kanálu.

Druhý kanál s názvem „Bhakti Marga Česká republika“ bude zaměřený výhradně na každodenní novinky a informace o Šrí Svámím Vishwanandovi, dění v Bhakti Marze Česká republika, dění v Bhakti Marze na mezinárodní úrovni, informace ze Shree Peetha Nilaya, praktické a organizační informace Bhakti Margy a zprávy a aktivity zemského Svámího Vishwabaladharanandy.
Pro odběr zpráv z tohoto kanálu si nainstalujte aplikaci Telegram na mobilní telefon nebo počítač, vyhledejte @svamivishwananda, otevřete kanál a v dolní části obrazovky klikněte na „join“. Následně se na obrazovce objeví text “You joined this channel”. Tímto jste přihlášeni k odběru zpráv z tohoto kanálu. 

K odběru zpráv z obou nových oficiálních kanálů Bhakti Margy Česká republika je tak nyní možné přihlásit jednoduše několika kroky bez nutnosti být přihlášen k odběru zpráv 3 osobou.
Zprávy na nových kanálech bude přinášet tým Bhakti Margy Česká republika v českém jazyce ve spolupráci s Bhakti Margou international a Shree Peetha Nilaya. Pro potřeby osobní nebo skupinové komunikace prosíme využívejte soukromé chaty a soukromá on-line média, aby byly tyto 2 nové chaty přehledné a potřebné zprávy byly všemi rychle dostupné a lehce dohledatelné. Stávající chat „Bhakti Marga CZ“ bude k dnešnímu dni ukončen a veškeré oficiální zprávy Bhakti Margy naleznete již na obou nových kanálech, na nových webových stránkách a na blogu. 

Na závěr bychom Vám chtěli oznámit vznik nového oficiálního youtube kanálu Bhakti Margy Česká republika, který přináší videa se Šrí Svámím Vishwanandou s českými titulky ze sérií videí jako jsou „Vhledy Mistra“, „Bhagavat Gíta“, „Satsang“ a další. Dále přináší videa se Svámím Vishwabaladharanandou a videa o dění v Bhakti Marze Česká republika a Bhakti Marze celosvětově. Tým Bhakti Margy Česká republika kanál spravuje a průběžně jej doplňuje o nová videa. Naleznete jej na tomto odkaze, kde se můžete také přihlásit k odběru: https://www.youtube.com/channel/UChug9wsMHIITx4MGXaW638g.

S láskou, 
tým Bhakti Margy Česká republika

Átma Ráma Ánanda Ramana.

Nalaďte se na blížící se Rám Navamí bhajanem, který nádherným způsobem oslavuje Pána a tuto Jeho inkarnaci.

středa 13. dubna 2016

Rám Navamí.

Letošní Rám Navamí se uskuteční v pátek 15. dubna 2016.


V tento významný den budeme slavit narozeniny Pána Rámy, sedmé inkarnace Mahá Višnua. Pán Ráma byl ztělesněním lásky a je považován za dokonalou lidsko bytost. Pán Ráma se inkarnoval na Zemi k obnovení dharmy a aby byl příkladem, jak by měl člověk vykonávat svou povinnost v životě. Jako král učinil impozantní oběti pro svůj lid, ukazujíc nám všem, že cesta naší dharmy je ve prospěch druhých. Pán Ráma je jedním z největších vzorů spravedlnosti a odevzdání se.

Ve Shree Peetha Nilaya bude v tento den probíhat v chrámu oslava Rám Navamí provedením kalaš púdžy a ahišékamu k Pánu Rámovi, Sítě Déví, Lakšmanovi a Hanumanovi, od 10:00 hod.

Registrace pro účast na oslavě je nutná, registrujte se prosím na tomto odkazu: 
http://bookings.bhaktievent.de/?lang=en


O Pánu Rámovi jsme psali na tomto blogu v minulosti již vícekrát. 
Nalistovat můžete například překlad jeho 108 jmen, výklad jména/mantry "RÁMA" 
či vysvětlení příběhu, tak jak ho popsal  Šrí Svámí Vishwananda:

úterý 12. dubna 2016

Nová aplikace Bhakti Margy.

Džaj Gurudév!
Jsme rádi, že vám můžeme oznámit oficiální zahájení aplikace Bhakti Margy s názvem "INSPIRATIONS" /inspirace/ Tato aplikace zasílá jednotlivý vybraný citát každý den do vašeho mobilního zařízení, s cílem inspirovat váš život a duchovní cestu. S více než 400 vybranými citací z učení Šrí Svámího Vishwanandy, slouží tato aplikace nejen jako inspirace pro vás každý den, ale je také zdrojem Svámídžího Božské moudrosti.

Stáhněte si aplikaci zdarma na adrese: 
https://www.bhaktimarga.org/inspirations

(Další podrobnosti o funkcích této aplikace naleznete také na adrese:
http://swamivishwananda-info.blogspot.cz/ )
pondělí 11. dubna 2016

neděle 10. dubna 2016

Příběhy z Duchovní cesty po Mauriciu, část II.

Část Druhá: Zjevuje se Saudžaha
Guruji vyprávěl druhou část příběhu druhý den, při daršanu, který dával v místě zvaném Marcellement.


Bhagat Dhana dží

Kršna řekl Dhanovi, aby se od něj učil (od Rámánanda ačarji), co je guru, a učil se od něj, jaké kvality Bhagaván má - jaké aišvarje Bhagaván má - a vrátil se. Poté, co obdržel tyto znalosti, věděl. Vrátil se ke Kršnovi; jeho přítel nikdy nebyl tak šťastný, že se mu jeho kamarád vrátil.
Ale přesto, stále, kvůli té neznalosti, vědíc, že existuje rozdíl mezi Bohem a jím, se  toto přátelství rozpadlo. Snažil se dělat to nejlepší, aby Kršnu potěšil, ale to nebylo možné. Byl tam vždy mezi nimi odstup, a tento odstup, Kršna po něm toužil - Kršna netoužil po odstupu, Kršna toužil po službě.
Víte, služba není jednostranná cesta. Velmi často říkáme: "Ano, máme touhu sloužit guruovi." Je pravda, že máte sloužit guruovi, ale guru sám slouží vám. Není to pouze jednostranný způsob. Jde to dvěma směry. Guru Maharádž vás povznáší k realizaci Boha, k vědomí Boha. A pro vás sloužit guruovi znamená, že očišťujete sebe. Odstraňujete ze sebe veškerou neznalost, takže můžete být připraveni přijímat, co vám Maharádž dží dává.

Takže zde Bhagaván také touží stejným způsobem po tomto vztahu s Dhanou. Ale Dhana: hluboko uvnitř byl velmi šťastný, ale stále nemohl být s Kršnou kamarádský.
Takže, co udělal? Jednoho dne zavolal Dhanu otec a řekl mu: "Poslyš, dostaneš toto pole, dávám ti ho." On řekl: "Ano." Dhana měl svůj dům a své povinnost a měl také své pole, o které se staral. Pokud by se o pole nestaral, neměl by nic k jídlu.

Takže Dhana začal pracovat na poli. Když začal na poli pracovat, sel nějaká zrna, procházeli kolem nějací sádhuové. Přišli k němu a řekli: "Dhano, jsme velmi hladoví. Můžeš nám prosím dát něco k jídlu?" Jídlo, které bylo v té době dostupné, bylo jen obilí, které sel. Vzal obilí, uvařil ho, připravil ho, a dal ho sádhuům.
Na druhé straně se Kršna ptal: "Co mohu udělat, aby mi sloužil, stejně jako jsem mu sloužil já?" Co Kršna udělal, probudil uvnitř Dhany pocit: "Ach, nemohu se starat o toto velké pole sám. Potřebuji někoho, aby se o něj staral." Když získal tento vnitřní pocit, že musí mít někoho, kdo se o pole postará, Kršna se přestrojil za Saudžahu.
Saudžaha přišel. Řekl: "Hledáš někoho, kdo se postará o tvé pole?" "Ano, ano, hledám někoho, kdo by se o pole postaral." Řekl: "Tady jsem, budu se starat o tvé pole, ale s jednou podmínkou: ...dáš mi jednu třetinu sklizně." Jedna třetina sklizně je spousta, ne? "Jedna třetina je příliš mnoho, dám ti jednu čtvrtinu." Saudžaha řekl: "Ne, chci jednu třetinu, nic jiného."
Toto je velmi důležité pochopit. Víte, v naší tradici - v hinduistické tradici - cokoli obdržíte jako příjem, je obvykle rozděleno do tří částí. Jednu část dáváte své rodině. Jednu část, s tou děláte sévu. Další část, tu byste měli použít pro společnost. Jsem si jist, že nikdo tak ve skutečnosti nepostupuje, protože pokud tak postupujete a řeknete: "Já sám nemám dost, tak jak bych to mohl následovat?" Zde Dhana také říká totéž: "Nemám dost. Nedám ti jednu třetinu, dám ti jen jednu čtvrtinu." On řekl: "Ne, nepřijímám jednu čtvrtinu, přijmu pouze jednu třetinu." To je to, co je psáno v Šástrách. Nakonec Dhana souhlasil: "Ok, dám ti jednu třetinu."
Pak Saudžaha, Kršna v přestrojení, řekl: "Chci také, abys mi podával snídani, oběd a večeři." Dhana odpověděl: "Aha, ty chceš, abych ti sloužil stejným způsobem, jako ty sloužíš mně?!" On řekl: "Ano. Podívej, kdybych měl manželku, bylo by to snadné, ale nemám ženu. Když zanechám tvé pole a půjdu vařit třikrát denně, co se stane? Zvířata přijdou a sežerou to." Tak Dhana řekl: "Fajn, přinesu ti snídani, oběd a večeři." Saudžaha na to: "Ach, ale musíš to přinést s jednou podmínkou - že budeme moci jíst společně."
Kršna učinil, aby mu sloužil, a když Dhana tedy přinese snídani, oběd a večeři, budou mít společně velkou radost, budou jíst spolu.

Takže jednoho dne Dhana potřeboval někam jít, a potřeboval přinést snídani v časných ranních hodinách. Tedy přinesl snídani v časných ranních hodinách, v domnění, že Saudžaha ještě spí. Všiml si tam oblečení a deky. Tak šel dovnitř tiše, aby ho nerušil. Zvedl přikrývku, aby mu řekl: "Podívej, přinesl jsem snídani. Dej si jí."
K jeho překvapení, kdo byl na Saudžahově místě byl Kršna. Kršna ležel, přikryt dekou. Když si Kršna uvědomil, že Dhana je tu, změnila svůj vzhled opět na Saudžahu.
Samozřejmě, že teď, když byl objeven, není cesty zpět. Dhana byl zároveň velmi šťastný a byl také velmi rozzlobený. Kršna chtěl vidět také ten hněv uvnitř něj, protože se můžete zlobit na svého přítele pouze tehdy, pokud váš přítel je vám drahý! Pokud vám váš přítel není drahý, proč byste se měli zlobit? Potom používáte pěkná slova. Lichocení.

Takže, Kršna byl objeven. Dhana byl tak šťastný, že dostal zpět tento bháv uvnitř něj, že je jeho přítel. To je to, co vám Guru Maharádž dává, jakmile se odevzdáte na své duchovní cestě. Guru vám v momentě může dát všechno, pokud jste připraveni. Pokud nejste připraveni, proč by vám guru dával? Pak na vás musí pracovat! Pak, krok za krokem, vás bude očišťovat.
Bude čistit zvenčí. Bude vás čistit zevnitř! Někdy to bude velmi obtížné, vzhledem k vašemu myšlení, jaké je. Vaše mysl vždy očekává a očekává a očekává, jak to na vaší cestě musí být. Chcete slyšet to, co chcete slyšet! Chcete, aby vám guru řekl: "Ano, je to takhle. Ano, je to tak a tak." Pokud vám to guru řekne takto, není to guru. Potom musíte být opatrní, že vám jen lichotí, aby potěšil vaši mysl. Ne. Guru musí tuto mysl zničit! Když vám guru řekne něco, co je proti vašemu já, nekončete s guruem. Přijměte to.

čtvrtek 7. dubna 2016

Duchovní pouť do SPN.

Vážení přátelé,
šťastni a naplněni jsme se vrátili domů z DUCHOVNÍ POUTI DO ÁŠRAMU SHREE PEETHA NILAYA - DOMOVA MAHÁMANDALÉŠVÁRA ŠRÍ SVÁMÍHO VISHWANANDY. 


Co jsme vlastně prožili? Již první večer po večerních modlitbách nás nečekaně překvapil Gurudží, Šrí Svámí Vishwananda, neplánovaným Satsangem. Vyprávěl několik krásných příběhů o oddanosti a lásce k Bohu. Bylo to tak úžasné setkání; Gurudží nás všechny rozzářil. Potom nás láskyplně přivítali náš zemský Svámí Vishwabaladharananda a Svámí Vishwaanshuyananda a seznámili nás s programem. Všichni účastníci dostali od Svámího dárečky – odznáčky s fotografií Gurudžího s českou trikolorou a nápisem STAČÍ MILOVAT a malované české perníčky přichystané s láskou jednou z českých účastnic této události.


V pátek dopoledne byla součástí programu séva, což je nezištná práce pro druhé. Počasí nám připravilo sněhovou nadílku, takže tolik potřebné práce na zahradě se nemohly uskutečnit. Několik oddaných i přesto připravilo záhonky. Ostatní se podíleli na sévě úklidem, v prádelně, kuchyni, řezali dřevo atd. Bylo krásné vnímat jednotu a pospolitost Čechů při sévě.

Po obědě nám Svámí Vischwabaladharananda představil ášram Shree Peetha Nilaya, seznámil nás s jeho historií, vyprávěl, jak vznikal, vysvětlil význam tohoto ášramu a provedl nás osobně celým komplexem. Dozvěděli jsme se tak hodně zajímavého o atelieru Bhakti Margy, o kterém nám přednášela Jaahnvi, o historii vzniku mnohých krásných ikon a mimo jiné i o tom, jak po požehnání od Šrí Svámího Vishwanandy z obrazů stéká léčivý olej. Navštívili jsme chrám, kapli, jeskyni Mahávatára Babajiho, zahrady, pole a dokonce místní kravín, kde nás uvítaly 3 ášramové posvátné kravičky.Večer nás pozval náš zemský Svámí na satsang do jeskyně Mahávatára Babajiho. Svámí Vishwabaladharananda trpělivě zodpovídal duchovní otázky českých oddaných a řekl nám mnoho o duchovní cestě, o misi svého Satgurua Svámího Vishwanandy o jeho velké pomoci lidstvu. Hltali jsme každé slovo, mnozí s dojetím a nejraději bychom poslouchali do rána. Satsangu se zúčastnil také Svámí Vishwaanashuyananda, který taktéž zodpověděl některé z otázek českých oddaných.

V sobotu nás Svámí Vishwabaladharananda zavedl do místního relikviáře a před samotným uctěním relikvií svatých promluvil k českým oddaným o významu relikvií a zodpověděl některé otázky týkající se tohoto tématu. Bližší informace o relikviích ve SPN jsme obdrželi také od Dakshini, která české oddané seznámila s místními relikviemi podrobněji. Gurudží si velmi cení ostatků svatých, schraňuje je z celého světa a pro mnohé to bylo poprvé, co stáli v jejich blízkosti a cítili tu silnou energii. Slzy vyvolaly Kristovy relikvie, jen těžko jsme se od nich mohli odloučit. Ztichli jsme a každý si v srdci odnášel něco z těch dávných dob.

Tento den se vařil pro všechny v ašramu český oběd – bramboračka, vegetariánská verze svíčkové s knedlíkem a štrůdl s mákem. Po obědě byla na programu návštěva kaple Bhakti Margy ve vesnici Springen. Tam mají přístup jen ženy a pobyt v ní je pro ně velmi léčivý.

Pak už jsme se chystali na Daršan s Mahámandaléšvárem Šrí Svámím Vishwanandou, který Gurudží věnoval tentokrát jen Čechům a Daršanu se zúčastnilo úžasných 280 oddaných z naší země. Daršan byl nádherný a probíhal v jednotě, lásce, radosti a harmonii. Gurudží laskavě odpovídal na osobní otázky každému, kdo jej oslovil. Kormě skvělého hudebního doprovodu ze Shree Peetha Nilaya hrála na Daršanu také česká kapela několik hodin bhadžany i české duchovní písně a mnohé bhadžany zvedly všechny k tancování. Dojemným momentem byl bhadžan, který se naučily a zazpívaly děti. Během Daršanu se společně postavily před Gurudžího, zpívaly a předaly Gurudžímu krásný dáreček - mandalu, kterou samy vytvořily.

Pro děti byl během celého pobytu připraven program. Ve spolupráci s ašramovým týmem a českými oddanými zpívalo, tančilo, malovalo a hrálo si až 16 dětí různého věku. A pak, když Gurudží ocenil jejich zpěv úsměvem a pohlazením, objevily se slzy v očích nejen u rodičů. Sálem zněla čeština, když jedna oddaná vyprávěla o své cestě ke Gurudžímu - svůj životní příběh o zázračném uzdravení.

Po Daršanu navazoval Satsang Šrí Svámího Vishwanandy pro české oddané, kterého se zúčastnili všichni účastníci Daršanu. Šrí Svámí Vishwananda hovořil o podstatě Bhakti, o Boží lásce a Boží přítomnosti a zodpověděl mnoho krásných duchovních otázek.

Této 4 denní duchovní pouti se zúčastnilo 30 NOVÝCH LIDÍ z České republiky, pro které bylo první setkání se Šrí Svámím Vishwanandou a první návštěva jeho domova Shree Peetha Nilaya nádherným zážitkem.

Účastníci pouti velmi ocenili práci našeho překladatelského týmu, který přeložil všechny ranní a večerní modlitby do češtiny.

Po obědě jsme se rozloučili společnou fotografií před hlavním vchodem do ášramu, poděkovali jsme našemu zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi za krásné chvíle, které pro nás připravil, za to jak obětavě a s láskou se nám po celou dobu pobytu věnoval. Poděkovali jsme Svámímu Vishwaanashuyanandovi, který se během celého pobytu českým oddaným s velikou láskou a péčí věnoval a byl nám všem velmi nablízku. Jen neradi a mnozí se slzami v očích jsme odjížděli z toho krásného místa plného lásky, z domova Božské Matky, z ašramu SHREE PEETHA NILAYA - DOMOVA MAHÁMANDALÉŠVÁRA ŠRÍ SVÁMÍHO VISHWANANDY. Byl to nádherný, výjimečný pobyt v ašramu. Svámí Vishwakurunandhanananda nás informoval, že se několik Čechů stalo součástí „andělské armády“ a podpořilo tak výstavbu nového chrámu.

Na závěr bychom chtěli především vyjádřit svou vděčnost a díky Mahámandaléšváru Šrí Svámímu Vishwanandovi, že nám tuto nádhernou akci umožnil a že s námi strávil nezapomenutelné chvíle. Děkujeme za jeho Božský Daršan a Satsang, za jeho nekonečnou lásku, soucit, péči, kterou nám všem věnoval a v neposlední řadě za jeho pomoc při vedení na duchovní cestě.

Moc děkujeme také našemu zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi a Svámímu Vishwaanashuyanandovi za jejich úžasnou starostlivost a péči. Děkujeme také organizačním týmům Bhakti Margy v České republice a ve Shree Peetha Nilaya, které se na organizaci této akce podíleli.

Na tuto duchovní pouť jsme přijeli jako 180 lidí z Čech a odjížděli jsme jako jedna velká rodina.

Děkujeme Vám Gurudží, za VAŠI LÁSKU a za dary, které nám dáváte…

S láskou,
Bhakti Marga Česká republika


Další fotografie k této akce ke shlédnutí na tomto odkazu: