čtvrtek 7. dubna 2016

Duchovní pouť do SPN.

Vážení přátelé,
šťastni a naplněni jsme se vrátili domů z DUCHOVNÍ POUTI DO ÁŠRAMU SHREE PEETHA NILAYA - DOMOVA MAHÁMANDALÉŠVÁRA ŠRÍ SVÁMÍHO VISHWANANDY. 


Co jsme vlastně prožili? Již první večer po večerních modlitbách nás nečekaně překvapil Gurudží, Šrí Svámí Vishwananda, neplánovaným Satsangem. Vyprávěl několik krásných příběhů o oddanosti a lásce k Bohu. Bylo to tak úžasné setkání; Gurudží nás všechny rozzářil. Potom nás láskyplně přivítali náš zemský Svámí Vishwabaladharananda a Svámí Vishwaanshuyananda a seznámili nás s programem. Všichni účastníci dostali od Svámího dárečky – odznáčky s fotografií Gurudžího s českou trikolorou a nápisem STAČÍ MILOVAT a malované české perníčky přichystané s láskou jednou z českých účastnic této události.


V pátek dopoledne byla součástí programu séva, což je nezištná práce pro druhé. Počasí nám připravilo sněhovou nadílku, takže tolik potřebné práce na zahradě se nemohly uskutečnit. Několik oddaných i přesto připravilo záhonky. Ostatní se podíleli na sévě úklidem, v prádelně, kuchyni, řezali dřevo atd. Bylo krásné vnímat jednotu a pospolitost Čechů při sévě.

Po obědě nám Svámí Vischwabaladharananda představil ášram Shree Peetha Nilaya, seznámil nás s jeho historií, vyprávěl, jak vznikal, vysvětlil význam tohoto ášramu a provedl nás osobně celým komplexem. Dozvěděli jsme se tak hodně zajímavého o atelieru Bhakti Margy, o kterém nám přednášela Jaahnvi, o historii vzniku mnohých krásných ikon a mimo jiné i o tom, jak po požehnání od Šrí Svámího Vishwanandy z obrazů stéká léčivý olej. Navštívili jsme chrám, kapli, jeskyni Mahávatára Babajiho, zahrady, pole a dokonce místní kravín, kde nás uvítaly 3 ášramové posvátné kravičky.Večer nás pozval náš zemský Svámí na satsang do jeskyně Mahávatára Babajiho. Svámí Vishwabaladharananda trpělivě zodpovídal duchovní otázky českých oddaných a řekl nám mnoho o duchovní cestě, o misi svého Satgurua Svámího Vishwanandy o jeho velké pomoci lidstvu. Hltali jsme každé slovo, mnozí s dojetím a nejraději bychom poslouchali do rána. Satsangu se zúčastnil také Svámí Vishwaanashuyananda, který taktéž zodpověděl některé z otázek českých oddaných.

V sobotu nás Svámí Vishwabaladharananda zavedl do místního relikviáře a před samotným uctěním relikvií svatých promluvil k českým oddaným o významu relikvií a zodpověděl některé otázky týkající se tohoto tématu. Bližší informace o relikviích ve SPN jsme obdrželi také od Dakshini, která české oddané seznámila s místními relikviemi podrobněji. Gurudží si velmi cení ostatků svatých, schraňuje je z celého světa a pro mnohé to bylo poprvé, co stáli v jejich blízkosti a cítili tu silnou energii. Slzy vyvolaly Kristovy relikvie, jen těžko jsme se od nich mohli odloučit. Ztichli jsme a každý si v srdci odnášel něco z těch dávných dob.

Tento den se vařil pro všechny v ašramu český oběd – bramboračka, vegetariánská verze svíčkové s knedlíkem a štrůdl s mákem. Po obědě byla na programu návštěva kaple Bhakti Margy ve vesnici Springen. Tam mají přístup jen ženy a pobyt v ní je pro ně velmi léčivý.

Pak už jsme se chystali na Daršan s Mahámandaléšvárem Šrí Svámím Vishwanandou, který Gurudží věnoval tentokrát jen Čechům a Daršanu se zúčastnilo úžasných 280 oddaných z naší země. Daršan byl nádherný a probíhal v jednotě, lásce, radosti a harmonii. Gurudží laskavě odpovídal na osobní otázky každému, kdo jej oslovil. Kormě skvělého hudebního doprovodu ze Shree Peetha Nilaya hrála na Daršanu také česká kapela několik hodin bhadžany i české duchovní písně a mnohé bhadžany zvedly všechny k tancování. Dojemným momentem byl bhadžan, který se naučily a zazpívaly děti. Během Daršanu se společně postavily před Gurudžího, zpívaly a předaly Gurudžímu krásný dáreček - mandalu, kterou samy vytvořily.

Pro děti byl během celého pobytu připraven program. Ve spolupráci s ašramovým týmem a českými oddanými zpívalo, tančilo, malovalo a hrálo si až 16 dětí různého věku. A pak, když Gurudží ocenil jejich zpěv úsměvem a pohlazením, objevily se slzy v očích nejen u rodičů. Sálem zněla čeština, když jedna oddaná vyprávěla o své cestě ke Gurudžímu - svůj životní příběh o zázračném uzdravení.

Po Daršanu navazoval Satsang Šrí Svámího Vishwanandy pro české oddané, kterého se zúčastnili všichni účastníci Daršanu. Šrí Svámí Vishwananda hovořil o podstatě Bhakti, o Boží lásce a Boží přítomnosti a zodpověděl mnoho krásných duchovních otázek.

Této 4 denní duchovní pouti se zúčastnilo 30 NOVÝCH LIDÍ z České republiky, pro které bylo první setkání se Šrí Svámím Vishwanandou a první návštěva jeho domova Shree Peetha Nilaya nádherným zážitkem.

Účastníci pouti velmi ocenili práci našeho překladatelského týmu, který přeložil všechny ranní a večerní modlitby do češtiny.

Po obědě jsme se rozloučili společnou fotografií před hlavním vchodem do ášramu, poděkovali jsme našemu zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi za krásné chvíle, které pro nás připravil, za to jak obětavě a s láskou se nám po celou dobu pobytu věnoval. Poděkovali jsme Svámímu Vishwaanashuyanandovi, který se během celého pobytu českým oddaným s velikou láskou a péčí věnoval a byl nám všem velmi nablízku. Jen neradi a mnozí se slzami v očích jsme odjížděli z toho krásného místa plného lásky, z domova Božské Matky, z ašramu SHREE PEETHA NILAYA - DOMOVA MAHÁMANDALÉŠVÁRA ŠRÍ SVÁMÍHO VISHWANANDY. Byl to nádherný, výjimečný pobyt v ašramu. Svámí Vishwakurunandhanananda nás informoval, že se několik Čechů stalo součástí „andělské armády“ a podpořilo tak výstavbu nového chrámu.

Na závěr bychom chtěli především vyjádřit svou vděčnost a díky Mahámandaléšváru Šrí Svámímu Vishwanandovi, že nám tuto nádhernou akci umožnil a že s námi strávil nezapomenutelné chvíle. Děkujeme za jeho Božský Daršan a Satsang, za jeho nekonečnou lásku, soucit, péči, kterou nám všem věnoval a v neposlední řadě za jeho pomoc při vedení na duchovní cestě.

Moc děkujeme také našemu zemskému Svámímu Vishwabaladharanandovi a Svámímu Vishwaanashuyanandovi za jejich úžasnou starostlivost a péči. Děkujeme také organizačním týmům Bhakti Margy v České republice a ve Shree Peetha Nilaya, které se na organizaci této akce podíleli.

Na tuto duchovní pouť jsme přijeli jako 180 lidí z Čech a odjížděli jsme jako jedna velká rodina.

Děkujeme Vám Gurudží, za VAŠI LÁSKU a za dary, které nám dáváte…

S láskou,
Bhakti Marga Česká republika


Další fotografie k této akce ke shlédnutí na tomto odkazu: 

Žádné komentáře: