pondělí 30. června 2014

neděle 29. června 2014

Gurupurnima se blíží....

V tomto videu, které se vrací do loňského léta,  Sri Swami Vishwananda zpívá mnoho nádherných bhajanů na oslavu všech Guruů, Sri Radharani a Pána Krišny..., dávajíc své požehnání oddaným, během oslav Gurupurnimy 2013.  

Zavzpomínejte si při sledování videa na tuto mimořádnou událost, Gurupurnima 2014 se již kvapem blíží !
Přejeme vám krásný zážitek...

 

čtvrtek 26. června 2014

Chystaný chrám v Praze...zpráva k aktuální situaci.

JGD, skrze tento blog, případně i jinou cestou, se k vám v posledních týdnech jistě dostala informace o chystaném chrámu v Praze. Mnozí z vás četli zde uveřejněné dopisy, cítili se jimi být osloveni, zasílali nabídky a rozhodli se chrám podpořit...

Slíbili jsme vás v této souvislosti informovat, jak se situace vyvíjí. Zde je tedy aktuální zpráva Jagadishena:

Drazí přátelé,
Díky všem, kteří  jste reagovali na výzvu ohledně chrámu v České republice.
Přes víkend jsem mluvil se Swamim a ten  řekl, že otevření chrámu je velká zodpovědnost a zatím pro začátek plně postačí, když se jednou týdně sejdeme v Praze ke zpívání bhajanů.
Se znalostí nákladů na provoz chrámů v okolních zemích  jsme také udělali průzkum, kolik z vás by mělo zájem o jeho otevření, kolik z vás by bylo ochotno pravidelně přispívat a kdo z vás by se chtěl stát pujaristou – to znamená osobou, která bude pravidelně vést  část obřadů.
Když bychom otevřeli chrám – tak to bude znamenat, že denně, ráno i večer, budou probíhat modlitby – a ty musí někdo vést.
Z provedeného průzkumu je zatím jasné, že ani v oblasti příspěvků, ani v oblasti zájemců o vedení puji není zatím dost zájemců a energie, abychom reálně chrám otevřeli.
Navrhuji, abychom začali dle doporučení Swamího a uvidíme jak se situace vyvine.
Jagadishen

Pozn.: ...jednáme nyní o vhodném místě v Praze, kde bychom se mohli (nejlépe již během prázdnin) začít společně scházet a zpívat. Zvažujeme místa, kde se již konají pravidelné OM Healingy a kam jsou lidé zvyklí chodit, ale budeme rádi i za vytypování dalších, třeba i vhodnějších, prostor... 
(tento prostor by měl být dostupný v jednom z dnů - pondělí až čtvrtek, v podvečer, v čase ca 17-21 h, místnost kde se budeme scházet by měla mít alespoň nějaké zázemí a mělo by tam být možno hrát a nerušit zpěvem okolí, pokud možno s nízkým nájmem...) 

Děkujeme za vaše nápady! O tom jak se bude situace vyvíjet, vás budeme i nadále informovat!

Říká se, že hudba sbližuje, a společnými silami jistě dokážeme vytvořit pevné základy budoucího fungujícího místa setkávání, hodného našeho Gurujiho i přítomnosti Božstev, 
tak jak by si to i Swami přál.Mezi návrhy, které přišly, byla i nabídka využít pro potřeby chrámu mandir na Kladně. Plánovaný chrám, místo setkávání oddaných Sri Swamiho Vishwanandy, by nicméně, v souladu s Gurujiho přáním, měl být  v našem hlavním městě, jak vyplývá i ze zprávy, kterou zaslala vám všem Shivani:

JGD, jelikož se v posledních dnech a týdnech vedla nekonečná diskuse, kde by měl chrám být a bylo navrhováno i Kladno, pro bližší objasnění situace uvádím - o tomto tématu jsme se osobně bavili s Gurujim už když byl u nás v Rožnově letos v březnu na satsangu. Swamimu byl tento prostor nabídnut a Swami jej odmítl s tím, aby si to Jagadishen vzal na starost. Snad se tím pro mnohé celá situace vyjasní.
S láskou Shivani  
---
Oba předchozí dopisy naleznete zde:

středa 25. června 2014

Setkání s Rišim Tulsidasanandou již tento víkend !

Koncem června a začátkem července navštíví naši republiku opět Riši Tulsidasananda z Centra ve Springenu, žák Sri Swamiho Vishwanandy a hlavní učitel týmu učitelů, dohlížejících na výuku Atma Kriya Yogy. 
Někteří z vás se chystají na mezinárodní Atma Kriya Yoga Retreat v Rožnově pod Radhoštěm, kde bude milým hostem, ale ještě předtím se uskuteční několik zajímavých setkání s ním i na jiných místech naší vlasti...


Dovolujem si vás tedy tímto co nejsrdečněji pozvat na následující akce:

~~~~~~~~~

Setkání a Yagnu s Rišim Tulsidasanandou ve Střemech
v pátek 27.6.2014
od 15.00 hodin 
ve Střemech u Mělníka


na programu bude: Yagna, po skončení Satsang
registrace a více informací: swarupini@atmakriya.org
Počet míst omezen (20-25 míst)

~~~~~~~~~

Setkání s Rišim Tulsidasanandou 
a
tradiční

Maha OM Healing v Praze
v sobotu 28.6.2014 
v DDM Slezská 21, Praha 2


od 11.30 hodin se uskuteční schůzka koordinátorů OM Healingu,
 od 13.00 hodin bude následovat hlavní program: 
Maha OM Healing
a dále
Puja ke Sri Swamimu Vishwanandovi, Satsang, zpěv bhajanů
Po skončení hlavního programu - pro studenty zasvěcené do Atma Kriya Yogy - společné cvičení (ca od 18hod.)
registrace a více informací: swarupini@atmakriya.org
(Doporučený příspěvek 200,-Kč  na náklady spojené s pořádáním akce.)

~~~~~~~~~

Setkání s Rišim Tulsidasanandou 
v Karlových Varech 
v neděli 29.6.2014 
od 13 hodin
v Nerudově ulici č. 9, Karlovy Vary-Stará Role 


na programu bude: Puja k Tulsi Devi, Satsang (s tématy Atma Kriya Yoga, Tulsi)
registrace a více informací: nivedita@atmakriya.org
Počet míst omezen (20-25 míst) 
Polštářek na sezení s sebou. 
(Pro zájemce v 17 hod. sraz u hlavní pošty na prohlídku města.)

~~~~~~~~~

Těšíme se na vás! 

Z daršanů z uplynulého víkendu (Guru Paduka Puja).

Uplynulý víkend dával Sri Swami Vishwananda ve Shree Peetha Nilaya dva daršany, v pátek a v sobotu odpoledne. Proto využilo mnoho oddaných tuto příležitost a přijelo. Z Polska skupina asi 70 návštěvníků, z nichž mnozí zde byli poprvé. 

Drishti píše:
My rezidenti máme pravidlo, můžeme jít na daršan jen jedenkrát za měsíc. Všichni jsme byli našim Gurujim požehnáni již 8. července, měli tak svůj měsíční úkol splněn, a bylo jasné, že tento víkend vyjdeme "na prázdno".


Příjemnější bylo, když Swamiji ke konci pátečního daršanu řekl Swamimu Keshavovi, že může připravit abišekam k Jeho nohám (Paduka Puju) a všichni rezidenti mohou přijít dopředu.

Jaké požehnání - jak šťastni jsme byli - návštěvníci daršanu pro nás vytvořili prostor a brzy jsme byli všichni usazeni vepředu s Ním.
Swami Anashuya a Swami Keshava prováděli Paduka Puju a my jsme tam seděli a byli odměněni všemi Jeho milostmi, každý tak jak měl být.

V neposlední řadě jsme všichni dostali navíc rychlý osobní Gurujiho daršan - tečku na čelo!


Znovu a znovu nám umožňuje cítit jeho nekonečnou lásku. A je-li naše duše velmi hladová a touha je dost velká (On to ví), je naplněna Jeho láskou!

úterý 24. června 2014

Seva pro prádelnu.

Toto je náš tým z prádelny, Padmavati a sestra Parthenia…


Po akcích je vždy v prádelně spoustu práce, takže potřebují naléhavě pomoc. při praní, žehlení a skládání všeho ložního prádla a ručníků, po našich hostech.


Oznámení Bhakti Seva programu pro prádelnu:
Naše hlavní prádelna potřebuje dobrovolníky na pomoc, a to zejména PO našich akcích.

Tato seva se skládá z úklidu celého prostoru prádelny, sbírání špinavého prádla, odnášení čistého prádla do skladovacích prostor, pomoci při celém procesu praní, sušení, natahování, žehlení a skládání. 


Časové období:
Od počátku června 2014 do 4. července 
od 15. července do začátku září 2014. 
Pokud chcete přijet a pomoci s tímto programem (nejlépe po dobu 4 týdnů!), zažít náš společný život (plný úvazek, seva 6-7 hodin denně), pak jste vítáni se k programu Bhakti Seva připojit. 

Pro další informace nebo přihlášení prosím kontaktujte: 

pondělí 23. června 2014

sobota 21. června 2014

Večerní modlitba vděčnosti - Evening Gratitude Prayer.

Tato modlitba byla používána v původním ašrámu Sri Swamiho Vishwanandy ve Steffenshofu  a nyní se k ní rezidenti ve Shree Peetha Nilaya vrací. Byla zmíněna v předchozím článku. Zde je její překlad do češtiny...


Večerní modlitba vděčnosti

Božská Matko a Otče,
děkujeme Ti za tento krásný den,
za pozitivní a negativní zkušenosti,
které jsi nám dal.

Umožňující nám naučit se přijímat Tvou vůli.

Učící nás vidět a zažívat Tě v každém našem konání.
Nabízíme Ti veškeré naše myšlenky, slova a činy.

Modlíme se za všechny ty, kteří dnes opustili tuto planetu,
a za nemocné a trpící.

Modlíme se za všechny ty, kteří velmi tvrdě pracují,
zaručujíc jim pevnost a sílu.

Modlíme se za všechny ty, kteří Tě ještě neznají,
a za všechny ty, kteří dosud nenašli cestu do svého srdce.

Provázej a ochraňuj všechny Tvé děti.

Ať naše láska k Tobě roste víc a více,
abychom si mohli uvědomit Tvoji blízkost k nám.

Na konci tohoto dne, ať naše mysl dlí v klidu,
ve Tvých Božských rukou. 

Om Shanti Shanti Shantihi
Sri Gurubhyo Namaha Hari Om


(původní text v angličtině si můžete stáhnout ZDE ) 

čtvrtek 19. června 2014

V čase zbývajícím do Gurupurnimy.

Před pár dny se sešlo asi 40 obyvatel a komunita oddaných, kteří žijí v okolí ašramu Shree Peetha Nilaya, aby si položili otázku:

Co můžeme udělat v nejbližších dnech před Gurupurnimou, myslíc na to, čím bychom našeho Gurujiho potěšili a naplnili naše srdce?
Rychle se vyjasnilo, že to nebude nic vnějšího, ale spíše vnitřní dar, který ho nejvíce potěší...


Za prvé se rozhodli obnovit svůj vnitřní závazek a nadšení pro každodenní modlitby (ráno a večer), které tvoří základ duchovního života v Centru. V souvislosti s tím přidali několik možností, například dělat větší yagnu v neděli ráno před hlavními nedělními modlitbami.
Kromě návrhů znovu dělat Bhakti studijní kroužky ve větší míře v neděli odpoledne nebo společně sledovat duchovní filmy v neděli večer, byly podány návrhy nové, například:
  • říci ANO na vše co přichází (například když vás někdo požádá o pomoc), být pozitivní nebo alespoň neutrální k druhým (tedy nezapojovat se do „drbů“ jakéhokoli druhu) a častější úsměv :-), 
  • jednou týdně uskutečnit meditativní parikrama-japa(mantra) chůzi kolem Centra, 
  • jíst v příštích dnech v tichosti a naslouchat proslovům Swamiho, a mnoho dalších podnětů…
Jeden z nejhlubších byl:
Každý večer (mezi 21-21.30), zatímco Swami Keshava ukládá do postele Krišnu, recitovat 108 jmen našeho Gurua, pokaždé vysvětlit význam 3 jmen a meditovat o nich. A pak udělat večerní modlitbu vděčnosti, která se používala ve Steffenshofu (bývalém ašrámu), a je velmi pěkným zakončením dne.
Můžete si ji stáhnout ZDE

A ještě jedna věc (píše Swami Kuru)
"Poměrně málo z nás drží nebo chce držet půst jednou týdně (zvolili jsme pondělí jako výchozí den). Kromě půstu, tedy nejíst jídlo...
...je ale mnohem důležitější půst uvnitř, upustit od "prázdných" věci a od negativních myšlenek, takže například budete-li se dívat pravidelně na televizi, pokuste se toho během následujících dnů zdržet a věnovat vědomě více času nějakému druhu činnosti, které posílí spojení s Gurujim a Bohem. Například japě, učit se nové bhajany, namalovat ikonu světce, dělat Atma Kriyu, atd….
Pokud to můžete dělat společně s ostatními, je to nejsilnější, ale pokud je to prakticky obtížné, můžete to dělat individuelně doma, a jen vnitřně se s námi ostatními spojit."


Není to dobrá inspirace i pro nás?

středa 18. června 2014

OM Healing na Hradisku Zobor (v den oslavy narozenin Sri Swamiho Vishwanandy, který ho přináší světu).

JGD, Swamiho český blog čte pravidelně i spousta našich přátel na Slovensku, jak vyplývá z množství ohlasů, které zasílají. Slovenští oddaní Sri Swamiho Vishwanandy nemají prozatím vlastní blog, s potěšením jim tedy poskytujeme prostor pro sdílení jejich zážitků, vědomi si toho, že láska, stejně jako rodina Bhakti Margy, nemá žádné hranice... 

Oddaná Swamiho ze Slovenska, Zuzana, která nám poslala následující článek, mimo jiné napsala: 

"...ďakujem za priestor na blogu, ktorý ste slovenskej OM Healing rodine ponúkli a tiež za zverejnenie správy ;-).  
Nech Vaše kroky sprevádza požehnanie Božskej Matky a Majstrov. Prajem krásny slnečný deň. 
S láskou a úctou Zuzana"

Splnový OM Healing na Hradisku Zobor v piatok 13. júna 2014

Nadšenie a entuziazmus OM Healing rodiny s príchodom teplého počasia a z posledného spoločného splnového OM Healingu vyústili v organizáciu ďalšieho OM Healingu v lone Matky Prírody. 
Tentokrát sme si zvolili lokalitu Hradiska Zobor, ktorého vznik sa datuje do neskorej doby bronzovej (10. až 8. stor. pred n.l.). Zobor je považovaný za najsilnejšiu lokalitu meridiánu duchovnej lásky slovenského národa, nebolo pochýb, že si to chceme vyskúšať. 
V podvečer krásneho slnečného dňa sme sa spoločne vydali na cestu lesom, až na vrchol. Len niekde na začiatku nás starší milý pán otočil a ubezpečil nás o vynikajúcej „skratke“ vedúcej priamo na vrchol. Ano, skratka to definitívne bola, náš výstup však nabral na náročnosti, kedže namiesto príjemnej kľukatej cesty sme si to razili priamo hore strmákom asi hodinu. Zrejme sme to potrebovali ako prípravu na OM Healing. Hore sme totiž prišli unavení, šťastní a pokojní, keďže sme stres a napätie z bežného pracovného týždňa odbúrali počas výstupu.
Najvyšší bod Zoboru (588mn.m.) nám ponúkol fantastický výhľad a zároveň magické miesto na OM Healing. 
Kombinácia našej očisty počas výstupu, silového miesta, spoločného nezištného cieľa v podobe pomoci krajinám bývalej Juhoslávie, splnu, narodenín Sri Swamiho Vishwanandu a otvorené srdcia 18 úžasných ľudí spievajúcich OM účinkovala v podobe obrovskej koncenrácie lásky, šťastia, mieru a vďačnosti u všetkých zúčastnených. Bolo úplne prirodzené, že sa nikomu nechcelo ísť domov a pri ohníku sme zdieľali a plynuli spoločne až do nočných hodín. Zima však neúprosne oddelila ľudí, ktorí neboli pripravení na strávenie noci na tomto energetickom mieste. A tak sa stalo, že hŕstka ľudí strávila aj noc na tomto mieste a východ slnka vítala spoločným cvičením Atma Kriya jógy.  

Ďakujem za požehnanie Majstrov, za ich láskavé vedenie, sprevádzanie a trpezlivosť. Ďakujem celej OM Healing rodine, Vaše rozžiarené tváre, láskavé slová a povzbudenie dávajú mojej činnosti zmysel. Ste zdrojom mojej sily a inšpirácie na ďalšie spoločné aktivity. 
S láskou a úctou Zuzana

úterý 17. června 2014

Oslava Swamiho narozenin v Čechách (i jinde), video ze SPN.

Páteční oslava narozenin Sri Swamiho Vishwanandy probíhala v mnoha zemích, za účasti stovek oddaných. Mnohde byly oslavy spojeny s úplňkovým OM Healingem, neboť právě na tento den úplněk připadl, co bylo ale všem společné je, že všude se slavilo s velikou láskou a radostí. 

Přinášíme vám pár postřehů o tom, jak se slavilo u nás v České republice, několik obrázků ze světa... a také video, které natočili rezidenti ve Shree Peetha Nilaya.

V domečku Yadhavy  a Swarupini, ve Střemech u Mělníka, se sešli oddaní, kteří mohli dojet z okolí, nejprve na OM Healing a poté společně provedenou Guru Puju ke Swamiho padukas. Po obřadu sdíleli zážitky se Swamim, přidali i trochu povídání o sv. Antonínovi, jehož svátek připadá také na tento den, a krásný večer završili zpěvem bhajanů. Vše skončilo pozdě v noci, přestože mnozí museli druhý den ještě do práce. 
Swami byl zahrnut spoustou okvětních plátků růží ze zahrady...

V domě Jagadishena a Shivani, v Rožnově pod Radhoštěm,  se obdobně sešli Swamiho oddaní z této části republiky, aby tam Swamiho narozeniny oslavili společnou Guru Pujou  a Yagnou.

Jagadishen o tom napsal:

„I po těch letech co abišekam provádím, je pro mě pořád zázrakem, jak tento obřad funguje. Nejen to, ale s postupným očišťováním žák získává pořád bližší vztah k Mistrovi, až do bodu, kdy ho zažívá stejně a často silněji než při osobním kontaktu. Přítomnost Gurujiho zažili všichni účastníci velmi intenzivně. Guru využije všechny možnosti, dokonce i své narozeniny, aby nás posunul na cestě blíže k Božství!

Premavatara Satgurudeva Sri Swami Vishwananda Maha Prabhu Ki Jai! "-----
Pro doplnění přidáváme  pár obrázků ze světa:


I v Rusku se slavilo na více místech, například v tamním hlavním ašrámu "Orechovo" Swami Vishwakomalananda vedl Yagnu a Guru Puju. 


Na Mauriciu na oslavy a společný zpěv bhajanů pozvali děti ze sirotčince, kterým připravili prasad a dárky. Guruji měl z toho velkou radost.


-----
A nakonec slíbené video, které jako pozdrav a blahopřání Swamimu natočili rezidenti ve Shree Peetha Nilaya:


pondělí 16. června 2014

neděle 15. června 2014

Oblak růžové vůně.

Nový blog Bhakti Margy o umění, pod názvem BHAKTI MARGA ART, o kterém jsme před časem informovali, uveřejňuje kromě pozvánek na zajímavé kurzy, semináře a rozprav umělců, také příběhy a zážitky zaznamenané jejich účastníky nebo umělci Bhakti Margy.

Jeden krásný příběh byl otištěn nedávno, přinášíme vám ho zde, tlumočený přímo slovy autorky:

Jednou, před zasvěcením kaple ve Steffenshofu (bývalém ašrámu Swamiho Vishwanandy) jsem v ní malovala, když Guruji vstoupil. Pracovala jsem na ikoně svatého Panteleimona a byla v určité časové tísni, protože jsem věděla, že se musím brzy vydat na cestu domů. Zeptala jsem se proto Swamiho, jestli mohu v práci pokračovat, třebaže za chvíli měly začít modlitby v chrámu: „To je na Tobě, jestli půjdeš do chrámu, to by Ti bylo asi milejší, ne?“ „Ne, Swamiji“, řekla jsem, „raději bych dál malovala, protože to je také meditace a je to pro Tebe....“ „Ok“, odvětil krátce a opustil ladně místnost. 

Brzy na to jsem jej slyšela běžet se schodů a otevírat dveře na dvůr směrem k chrámu. 

Začala jsem se vší silou soustředit na svou práci, abych tak zabránila jakékoli lítosti nebo smutku z mého vlastního rozhodnutí.... náhle, když už Swamiji musel být dávno v chrámu, se rozprostřela v celé kapli omamná vůně růží. Udělala jsem několik kroků místností, abych se přesvědčila... nebyl to klam. Vůně, jež naplnila celý prostor mi téměř vzala dech. V úžasu a dojetí jsem se rozplakala. 

Jeho nekonečná Láska voní někdy po růžích...

S láskou a vděčností Uma 


Více informací o jednotlivých kurzech, a také mnoho dalšího zajímavého čtení, naleznete přímo na uvedeném blogu, zde je odkaz na jeho anglickou  a německou verzi: 

http://bhaktimarga-art.blogspot.de/
http://bhaktimarga-art-de.blogspot.de/

(nově jsme umístili odkaz na něj také do sloupce vpravo!)

sobota 14. června 2014

Sri Guru Stotram...

Daršan Sri Swamiho Vishwanandy začíná před příchodem Swamiho slavnostním Sri Guru Stotram,  
již v minulosti jsme psali o jeho významu a uveřejnili také jeho překlad do češtiny, 

nalistovat můžete například zde:


Poslechněte si Guru Stotram v krásném podání Swamiho osobně...

pátek 13. června 2014

Dnešní narozeniny Sri Swamiho Vishwanandy.


Swami Vishwananda napsal:
"Dear all, thank you for your greetings, may the Divine Mother bless you with unconditional Love and Wisdom, SV"

Drazí všichni, děkuji vám za vaše gratulace, nechť vás Božská Matka požehná bezpodmínečnou láskou  a moudrostí, SV.


Happy birthday our beloved!
"Bůh je láska a láska je dobrota, která sama sebe rozdává. 
Je to plnost bytí, která nechce zůstat uzavřena sama v sobě, 
ale touží se sdílet s druhými, rozdávat se a činit druhé šťastnými..."

(Edith Stein, svatá Terezie Benedikta od Kříže)

čtvrtek 12. června 2014

Nekončící prasad.

Dakshini, která byla také na Pilgrimage v severní Indii, se Sri Swamim Vishwanandou, zmínila zvláštní chvíli a sepsala ji pro nás:


"Na naší poutní cestě v Indii "Volání 9 Bohyní", po odchodu z nádherného chrámu Jawalji (zmíněný oheň), Swami rozdával prasad.


Ovšemže byl každý velmi šťastný, že dostal nějakou halvu, přímo z Jeho rukou. Ale přesto se to zdálo být neobvyklou situací, kterou dělá jednou za čas a zvláště na poutích.


Drobil halvu, aby udělal malé kuličky a dával pěkné porce více než 40 lidem.
Dost divné, že plocha, z kde dával, měla možná velikost puri! /pozn.: indická placka/


Prasad neměl konce, dokud poslední osoba nedostala svou porci... a zůstalo to téměř skupinou nepovšimnuto."

středa 11. června 2014

Nahrávání Cd modliteb.

Právě nyní nahrává tým hudebníků Cd (double Cd), s ranními a večerními modlitbami, které bude pěknou hudební nahrávkou a také audio dokumentem, pro toho, kdo chce poslouchat a praktikovat denní modlitby Bhakti Margy. 

Anantaananda je nahrávacím technikem, společně s Bhaveshanandou. Tandav Krišna a Mira hudební projekt vedou, s podporou Pankaje, Vanamali a Chaturanandy. Zkoušejí vytvořit skutečnou atmosféru hudebního studia ve velké daršanové hale - každý má svůj vlastní prostor a sedí daleko od sebe. Tak mohou nahrát každý hlas a nástroj na oddělený fail a poté je perfektně mixovat. 
V této první části hráli více než 12 hodin, až nakonec byli všichni skutečně unaveni. 
Druhá část nahrávání pokračuje nyní ve studiu/ audio místnosti, s instrumentálními detaily, hlavními hlasy a zpěvy. Tato část bude trvat nejméně další týden! 


Jediný zvuk zvenku je čas od času křik pávů, ale ten zapadá, se rozhodli ;-).