úterý 10. června 2014

Pilgrimage Indie – Devět Bohyní (8.část) – pokračování

Po obdržení daršanu Bhadrakali, jsme si všimli stovek malých a velkých soch koní, zvláště poblíž lotosového rybníka. Důvod toho je, že Krišna a Panduovci slíbili dát své koně tomuto chrámu (Bhadrakali), pokud válku vyhrají. Válku vyhráli a  své koně sem potom darovali. Rybník samotný je kolem 8 metrů hluboký. Říká se, že je v něm kotník Sati. Guruji také zmínil, že Krišna a Balarama vykonali svůj Mundan (očistný obřad) tady.

Bhadra Kálí.

Lotosový rybník

(Dnes Ratnadevi zmínila, žije ve Vrindavanu, že musí vždy složitě vysvětlovat, proč v Bhakti Marze také uctíváme Maa, vedle Krišny. Tento chrám je pěkný příklad/ symbol pro tuto společnou existenci/toleranci, kterou Guruji učí, neboť i Krišna sám tam šel, modlit se společně s Pánduovci, ke Kálí Mátě.)

O hodinu později jsme dorazili ke Kurukšetře. Byli jsme tam přivítání ohromnou sochou Krišny a Arjuny v kočáře.
Naše první zastávka byl Jyotisar, místo, kde Krišna předal Arjunovi Gítu. Byl tam velký rybník, u kterého jsme se na chvíli posadili, s Gurujim v meditaci, a užívali si klid místa.
 

Skutečné místo předání Gíty bylo tam, kde roste tento banyánovník…
 


Také jsme navštívili Brahmasarovar. Během probíhajícího procesu tvoření, se Brahma cítil být vyčerpaný. Za účelem získání více šakti nebo síly, udělal na tomto místě yagnu k Šivovi. To je důvod, proč je Kurukšétra považována za posvátné místo a všichni, kdo byli v bitvě zabiti, se dostali přímo do nebe.
Je tam také velká socha Krišny a Arjuny v jejich kočáře.

Sedli jsme si tam do trávy a Guruji měl další krátký satsang:
„Pokud si neuvědomíte/nerealizujete sebe, život je k ničemu. Cokoliv můžete v životě udělat, pokud nechcete popojít jeden krok, nemůžete kupředu. Víte, jednoduché věci v Gítě, které řekl Krišna, jsou, uvědomit si své Já, to je cíl, cíl, pro který jste se inkarnovali, a pokud si neuvědomíte sebe v tomto životě, život se stává velmi zbytečným. A také, zrodit se a poznat duchovnost, dobrou karmu, kterou jste nashromáždili v předchozích životech, hodnotu, kterou jste nashromáždili, dostanete nyní v tomto životě. 
Ale není to jen o tom, nemůžete to brát jako samozřejmost. Protože dokud nemáte dosáhnout Boha, nedosáhnete Pána, stále je to učení, probíhající proces. 
To je důvod, proč se říká, že člověk má sledovat  ve svém konání sám sebe, musí sledovat sám sebe ve svých myšlenkách a s těmito myšlenkami věci konáme, ať je soustředěn na vědomí Boha nebo ne. Pokud cokoli děláme jen pro smyslové potěšení nebo jen nečinnost, jako je tato, nedává to smysl. Čeho si musíte být vědomi je, že cokoli děláte, děláte pro Boha. A že jen Pán bude mít radost a odhalí vám sám sebe, když vaše mysl, vaše tělo a váš intelekt, vše je soustředěno pouze k Němu. 
Jak Krišna říká Arjunovi, i ve válce, když konáte svou povinnost, přesto, že je to stále konání, ale pokud kšatriya /pozn.: bojovník z kasty bojovníků/ zemře ve válce, není tam vytvořena karma, protože jdou přímo do nebe, přímo do Vaikunty. Takže v tomto kontextu Krišna se odhaluje velmi jednoduchým způsobem, ne složitým, že je velmi snadné si uvědomit vlastní Já.
Jediná věc, kterou máte udělat, je probudit bhakti uvnitř, jen mít oddanost k Bohu a vše nechat plynout. Protože vše jde normálně samo o sobě, nepotřebujete skutečnou sílu, aby se věci udály, jen když je necháte běže samotné, tak vše zaujme své místo, jak to chce Bůh, ne jak to chcete vy. 
Umístí vás někde, vloží do vás inteligenci, vzdělání, vede vás k jistým věcem, protože je zde vaše dharma, jinak by jste nikdy nebyli takoví. Kolik lidí jsem potkal, doktorů, kteří řekli „oh, byl jsem doktorem celé ty roky, nyní chci přestat dělat doktora“, ale kam byli nasměrováni, tam byla jejich dharma. 
Tak je čas se posunout a změnit a přijmout co je v tu chvíli dharma, přijmout cokoli vám Bůh dal, a vše kam jste vedeni. A ve chvíli, kdy se naučíte přijmout tuto realitu, současnou realitu, pak vám Bůh může dát víc do dalšího kroku. 
Ale také být na tom nezávislí, protože když budete napjatí, lpíte na věcech. Ale když jste uvolnění, nelpíte na věcech, jste svobodní od nich odejít. To je důvod, když vidíte dobrý okamžik, který se  v lidském životě uděje, velmi rychle na něj zapomenete. Ale když něco jde v životě člověka špatně, tolik na tom visí, je s tím tolik spojen, proč? Protože to udržují, visí na svém strachu, visí na smutku, visí na… Nejsou v tom uvolněni. Když vaše tělo není uvolněné, vaše mysl není v některých věcech uvolněná, visíte na tom, stanete se toho otrokem. Ale cokoli, když jste uvolněni, můžete nechat proudit. Takže to samé v duchovnosti, totéž v životě samotném. Když jste uvolněni, vše je řízeno. Pak cítíte, že hluboko uvnitř mne Bůh řídí. Takže, to je Gíta. 
Tak jdeme…?
 


Ten samý večer Muktananda, Pramod, Sunny (který přijel společně s Ramanou z Varánasí) a já, jsme seděli v Gurujiho pokoji, kde jsme se znovu trochu bavili o Kurukšetře… Popsal jsem to dole, ačkoli jsem změškal prvních několik vět, tak zde je první, co si pamatuji, a pak přepis toho, co řekl. 
Začali jsme mluvit o okamžiku, kdy se Krišna zeptal Pánduovců a Kuruovců, zda chtějí jeho (Krišnu) nebo jeho armádu. Kuruovci si vybrali armádu, Pánduovci, znajíc, že Krišna je Avatar Narayany, zvolili Krišnu: 


„…existuje 72 000 nádí /pozn.: místa, kterými proudí prána/. Takže toto představuje v těle armáda. Na konci člověk dojde tváří v tvář Bohu, Narayanovi. Tak dlouho dokud mysl je plna pýchy, ega, výstředností a všech těchto věcí, bude mysl neustále bojovat. Ale uvnitř Kurukšétry, těla, tam jsou také obsaženy dobré části; když nejsou promíchány, těmito negativními věcmi zředěny, zůstávají odděleny. Ale pokud jsou pozměněny negativními vlastnostmi, jsou znečištěny. Mysl znečišťuje tělo, tělo znečišťuje osobu a vše tam je vymeteno, jen Narayana je ponechán. Jakmile ho člověk zkouší porazit, On je ten, který vyhraje. 

Neřekl vše, ten dotyčný, když teď mluvil. Hlava vnuka, Bhímy, byla zvednuta (nad bojiště) ano, ale když se ho zeptali co viděl (když válka probíhala), kdo bojoval? Víte co řekl? „To byla pouze Sudarshana Chakra.“ Ne Pánduovci, ne Kuruovci, nikdo jiný. Byla to jen Sudarshana Chakra. Proto také řekl (Krišnovi) „Ty jsi jediný, kdo koná a jediný, kdo nekoná…““ 

Úterý
V úterý a včera velmi brzy ráno jsme jeli autobusem do Dilí, na náš zpáteční let do Evropy. Včera večer jsme Muktananda a já o této pouti mluvili. Zmínili jsme, že na všech těchto poutních místech, Bohové nebo Bohyně, v té podobě nebo v jiné, dali slib jistého požehnání každému a všem, kdo místa navštívili, přestože jsme si toho nebyli vědomi. Nemám tušení o všech požehnáních, které jsme na této pouti obdrželi. 
Přestože jsme všichni měli jedno požehnání: Že je naším Guruem, protože to je jen díky Němu, že jsme uskutečnili takovou pouť, navštívili všechna ta svatá místa a obdrželi nespočet požehnání. Kde bychom byli bez Něho? Neshledávám se osvíceným, ale mohu říci, že bez Něho bych nebyl nikde poblíž (vědom si) světla. 


Děkuji vám všem za doprovod na této pouti, čtení těchto řádků a vaší lásku a náklonnost. Všichni jste byli v Gurujiho srdci, když se na svatých místech modlil, a vy všichni jste měli podíl na mnoha požehnáních. 

Jai Guru Dev! 
Jai Sri Krišna! 
Jai Mata Di!
---
Tímto končí zpráva Paarthy z Pilgrimage k 9 Bohyním. S jeho detaily, duchovním popisem cesty, informacemi o poutních místech, přepisem Swamiho satsangů, jsme byli schopni při čtení jeho zpráv cestovat společně, obdržet také na každém svatém místě požehnání, jak řekl na konci zprávy, že jsme byli v Gurujiho srdci, když se modlil. 
Velmi milé a srdečné „Díky“ za zprávu, kterou jsi pro nás sepsal, cestou v horkém autobuse, na hrbolatých cestách, když byl odpočinek, u nohou Gurujiho během satsangů, večer před spaním. Jak mi kdosi řekl: Pro mne je to největší dar, že mohu tuto zprávu číst a je to možnost být přítomen s Gurujim na těchto svatých místech. (Drishti Mata)

Žádné komentáře: