úterý 3. června 2014

Swamiho Satsang /Promluva, Pilgrimage Indie, osmý den.

Paartha píše: 
Po večeři (když už jsem byl v posteli) měl Guruji další satsang, který jsem přepsal z videonahrávky až další den v autobuse, tak nejlépe jak jsem rozuměl, takže znovu omluvte možné chyby... 


Guruji: „Dnes jste měli krásný daršan Bagalamukhi Devi a včera krásný daršan Jwala Devi. A víte, v Jwale je 7 plamínků, každý je jednou ze Šakti, každý představuje jedno z Kundalini (center) uvnitř těla. To je důvod, proč byly dva poslední plamínky, které byly dole u kuntu, víc jasnější, hořely mnohem silněji. Všechna Jyotis, ta tři světla, světlo, které je světlem Kálí, trojúhelník, představuje srdeční čakru, dole je krční čakra a to levé, to střední velikosti, hned vedle velkého, to je ajna /pozn.: třetí oko/, a horní sahasrára, korunní čakra. Všechna další místa kde jsou Devi, to je jen Swaroopa /podoba/, její forma, a pindi /pozn.: skalní útvary/ jsou její části, ale také forma, zatímco Jwala Mukhi je ona sama, oheň je ona sama. 


Dnes jsme šli k Bagalamukhi. Když o ní čtete, zdá se být hrůzostrašná, ale ve skutečnosti není. V mysli lidí, když to čtete, máte jiný obraz chrámu, myslíte si „oh moje Bohyně“, je divoká a ničivá, ale když jsme tam byli, viděli jsme, že energie chrámu není taková. Ona je jedním způsobem annihilator /pozn.: úplná destrukce/ negativních vlastností uvnitř, vytváří rovnováhu. 
Někteří lidé si myslí „oh můj Bože“, ona mění dobré ve špatné atd., ne, co chce je, aby člověk zvládl obě strany. V každé sadhaně, kterou děláte, procházíte jistými stupni, kde jsou přítomny obě kvality, a nad obě kvality se máte dostat. Krišna řekl Uddhavovi: „Neztrácej svůj čas dobrým a neztrácej svůj čas špatným, ty jsou jen přechodné, nezůstávají a nedovedou tě nikam.“ Bagalamukhi je zde proto, zvládnout a dostat se nad ně, nejen dobré a nejen špatné. Ale tendence lidí je viset pouze na dobrém, zatímco potlačují špatné uvnitř nich. Ale máte v sobě obě kvality. Je to jen o tom kontrolovat je. Když je kontrolujete, dostanete se nad to. To je důvod, proč velmi často jsou tam jisté věci, které se objevují, které nechcete  vidět, v sobě, nemluvím o nikom jiném. Odkládáte je pryč a potlačujete je a vkládáte dovnitř sebe, neznajíc kam, ale je to tam. To je důvod, proč v životě je cyklus, který se opakuje. Skutečnost, že se stanou podobné zážitky, je v důsledku toho vzorce, nad který jste se nepovznesli. Jakmile se nad to dostanete, přestane vás to strašit a trápit. To je proč je tu Bagalamukhi. 
Ovšem dnes jsme měli i krásný daršan Naino Devi. A víte, je to legrační, znovu, jako v jiných chrámech, doteď všechny daršany byly úžasné. Nebyl daršan, který jste dostali, který by nebyl pěkný. Jít dnes k Bagalamukhi bylo také velmi důležité. 

Protože absolvujeme Nava Durgu, devět Bohyní, ale devět Bohyní potřebuje alespoň jednu Mahavidyu /pozn.: doslova "velká moudrost", skupina aspektů Božské Matky/. Je tam deset těchto aspektů, Mahavidya, symbolizující deset směrů, do kterých se Šakti dívají (8 směrů+nahoru a dolů =10). To jsou Mahavidya. A také u Naino Devi, to bylo také opravdu, opravdu krásné, tam být.“ 
---
Otázka: Ve všech chrámech je velký strom, proč? 
Guruji: Velmi často existoval svatý, který tam dělal tapasyu (pokání) nebo pindi byla umístěna pod stromem. Tyto stromy jsou většinou posvátné stromy, jako strom u Naino Devi, pipal. Kněz řekl, že pipal je velmi posvátný neboť energetizuje vaše modlitby. Pipal představuje modlitbu Brahmy. V pipalu je také místo narození Adishesy. Narodil se uvnitř pipalu. To je důvod, proč je tento strom také drahý Lakšmí a Narayanovi, proto tam byl také uvnitř chrám Lakšmí Narayany. 
/pozn.: Adishesha=král Nágů, hadích Božstev, a jedna z prvních bytostí stvoření, avatár Narayany, zobrazován často na oceánu mléka nebo měnícího se světa, ve fcrmě pohovky, na které leží Maha Višnu/
Ovšem jsou také další stromy, všechna Božstva jsou spojena s nějakým druhem stromu (rostliny). 

Otázka: Řekl jsi, že když jdeme pro daršan, pokud máme plnou důvěru, nemusíme nic žádat, protože Matka ví, co potřebujeme, na druhou stranu jsi řekl, že když se Bůh před vámi objeví, buďte připraveni o co požádáte, takže v tu chvíli máme o něco požádat nebo...? 
Guruji: Ne, není to tak, že by jste měli o něco žádat, ale tím že jste lidmi, lidé mají vždy požadavky. Například dnes jsme šli k Chintpurni a jeden člověk se ptal Gurdeepa, zda mohu říci budoucnost. Ano, mohu mu říci o jeho minulosti a také o jeho budoucnosti, ale nejsem zde pro tohle. 
To je mentalita lidí, jít do chrámu, jdou do chrámu, protože za tím je cíl. Většina lidí. Ale prostí lidé chtějí jít do chrámu, protože mají ten vztah a oddanost, nepotřebují se nic ptát. 
A také, když se ona objeví, není to tak, že se máte ptát. Ona to ví, ale zkouší vás, co chcete, zda chcete objekt s omezením nebo něco co je za omezením, dává vám tuhle volbu. 
To je důvod proč, když se Krišna zjevil Surdassovi (Surdass byl slepý) a dal mu jeho oči, byl schopen vidět vše, ale nechtěl se dívat na nic kromě Krišny. Krišna řekl: „Co si přeješ?“ A Surdass řekl: „Pane, mohu tě vidět, nyní si vem ty oči zpět.“ To je test, který Bůh dává osobám. Někdo, kdo není plně oddaným, tím neprojde. Bude chtít dostat vše možné, ale ztratí to nejdůležitější. Tak vám On dává volbu mezi světem a sebou samým. 


Otázka: Dnes když jsme obětovali Devi oči, co to symbolizuje? 
Guruji: Chrám Naino Devi je místem, kam dopadly oči Sati.

Otázka: (nerozuměl jsem..) 
Guruji: Vše je důležité a vše je nedůležité. Vídíte, že v tom je oboje. To, že máte oči, které vidí, je důležité, jinak byste byli slepí. Používáte tyto oči, protože se díváte třeba na něco dobrého. A když se díváte na něco dobrého, to znamená, že to vnáší do vás také dobré věci. Protože z očí do očí jsou tam vždy paprsky, které pronikají skrz, tyto paprsky vám také přinášejí hodně věcí, to je proč jsem řekl, abyste se dívali na oči (Devi). 


Guruji pak satsang ukončil a všichni šli spát...

Nicméně tam byla jedna pěkná věc, kterou řekl už v jednom z prvních dnů: 
Řekl, že dostal knihu „Volání 9 Bohyní“ (popisující Pilgrimage, kterou nyní podnikáme) už jako malý chlapec a od té doby snil tuto pouť podniknout. Řekl, že nyní se to konečně stalo skutečností, po 30 letech…Také vyjádřil přání opakovat ji někdy v budoucnosti s jinou skupinou. 

Jai Mata Di!

Žádné komentáře: