neděle 1. ledna 2017

Drazí přátelé,
tento blog, který vám přináší aktuální informace o Paramahamsovi Vishwanandovi, zemském Svámím Vishwabaladharanandovi a aktivitách Bhakti Margy je od 1. 1. 2017 začleněn do webových stránek Bhakti Margy Česká republika.
Od dnešního dne blog na této webové stránce končí a veškeré aktuální inforamce najdete ZDE.
S přáním lásky a úspěchu v novém roce
Bhakti Marga Česká republika

Nový rok.

Paramahamsa Šrí Svámí Vishwananda navštívil na svých poutních cestách v roce 2016 také Assisi, odkud napsal:
„Sedíc v kostele Sv. Františka mi přichází na mysl modlitba, kterou složil."...

Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje,
kde je nenávist, kéž vnáším lásku,
kde je ublížení, odpuštění, 
víru, kde je pochybnost,
kde je zoufalství, naději,
světlo, kde vládne tma,
radost, kde je smutek.

Ó božský Mistře, 
dej, ať nemusím tolik hledat,
netoužit tolik po útěše, ale těšit,
po pochopení, ale pochopit,
po lásce, ale milovat.

Vždyť je to v dávání, když jsme obdrželi,
je to v odpuštění, že je nám odpuštěno."

Kéž jsou vám tato slova inspirací na vaší cestě nejen v roce 2017!