pátek 30. dubna 2010

Bhu Devi Yagna , 1. den - Kalash Puja
Swámí se přesvědčuje na místě o stabilitě stavby, která musí vzdorovat případnému dešti i větru, které lze v těchto dnech podle meteorologických předpovědí očekávat.


Dnešním dnem zahájil Šrí Swámí Vishwananda třídenní obřad Bhu Devi Yagny jako díkůvzdání a podporu Matce Zemi.
Po intenzivních přípravách a stavbě velkého, vzdušného stanu na louce za budovou Centra Shree Peetha Nilaya, provedl dnes Swámijí úvodní Kalash Puju.
Kalash Puja je první z obřadních ceremonií, které Swámí povede. Skládá se ze 17 částí (kala= část).
Prvních 16 symbolizuje Matku, každou Matku. Číslo 16 odpovídá též 16 znakům dokonalého Avatára. Poslední, 17. část je věnována Božstvu, ke kterému se modlíme, tedy v tomto případě Matce Zemi. Matka Země je pro nás všechny velmi důležitá, protože na ní žijeme a přijímáme její ovoce, aniž bychom si vždy uvědomovali a oceňovali to , jak nám slouží.

Video: Dharmananda zpívá svou píseňDharmananda, oddaný Swámího Vishwanandy, obohacuje Darshany se Swámím písněmi, které pro něj komponuje. Kalyani, která tu sedí po jeho pravé straně, nahrála spolu s ním již několik CD.

Jejich CD "EVENING PRAYERS" je velkou podporou těm, kteří se chtějí obeznámit s modlitbami, které se každý večer zpívají v chrámu Centra Springen - Shree Peetha Nilaya
(Objednávky jsou možné na adrese: Hemamalini@bhaktimarga.org)

Svobodná vůle


Šrí Swámí Vishwananda dostal otázku, kterou se zajisté mnozí z nás zabývají: “Je to skutečně naše rozhodnutí, když řekneme: 'Bože chceme jen Tebe', se vší konsequencí? Je tu svobodná vůle nebo ne?"

Inu, je tady do určité míry svobodná vůle“ odpovídá Šrí Swámí Vishwananda a směje se.

„Bůh nikoho nenutí. Jinak by už byli všichni seberealizovaní. Víte, ON pro to nemusí moc dělat.“(Usmívá se)

Oddaný: “Protože lidé, kteří jdou cestou Jnana Yogy, říkají: „'Všechno je dokonalé.' Já tomu rozumím, ale oni říkají, že tu není žádná cesta. Člověk nepotřebuje meditaci; člověk nepotřebuje vůbec nic, protože každý okamžik je dokonalý.“

Šrí Swámí Vishwananda: „Ano, samozřejmě. Je dobré to tak vidět. Ale kolik stoupenců Jnana Yogy dospělo k Božství? Ne mnoho,“ míní Swámí s úsměvem.

"Během posledního satsangu, který jsem vedl, jsem vysvětlil, že potřebujeme určité vědomosti. Ale i znalosti v sobě nesou omezení. Dám vám příklad: Když máte v patě trn, uchopíte jiný špičatý nástroj, abyste jej odstranili. Ale neschováte si je do kapsy, obojí odhodíte.

Tady je to stejně tak:

Když máte v patě trn nevědomosti, potřebujete trn vědění. Ale nakonec musíte obojí zahodit.“

středa 28. dubna 2010

Dokonalost


Při satsangu dne 23. 12. 2009 dostal Šrí swámí Vishwananda tuto otázku:

Guruji, když Ježíš říká: 'Buďte tak dokonalí jako je váš Otec', co to znamená“?

Někdo dodává: „Ježíš řekl: 'Buďte tak dokonalí nebo perfektní stejně jako maminka a tatínek anebo Otec.'

Znamená to, že musíme být stejně tak dokonalí, nebo můžeme být i se všemi našimi špatnými vlastnostmi dokonalí?“

Šrí Swámí Vishwananda: „Dokonalost – když jsi dokonalý a to je přesně to, o čem jsem právě mluvil, když jsi dokonalý, tak tu není 'dobro' a není tu 'zlo'.

Podívejte, v lidské mysli vidíme 'dobro' a 'zlo' a myslíme si, že Bůh je 'dobrý.' On nemůže být jen 'dobrý', protože je i 'zlý' a je ještě daleko víc nežli tyto pojmy. Ale když řekneme, že jsme dokonalí a dobří, máme k tomu ještě pořád hodně daleko.“

O co opravdu usilujeme? Copak to znamená, být dokonalý ?“ chce někdo vědět.

Pochopit to rozumem, je obtížné,“ odpovídá Šrí Swámí Vishwananda.

Ale mohli bychom to říci takto:

Měli bychom se jednoduše pokusit o to, abychom nesoudili, neposuzovali, neodsuzovali sami sebe, a vyvarovali se také toho, že bychom odsuzovali druhé.“

pondělí 26. dubna 2010

Strach něco pustit...


Šrí Swámí Vishwananda: „ Nestojí v Gítě psáno: 'Když Mě chceš dosáhnout musíš vyrůst nad dobré i zlé až budeš stát mimo toho. Musíš překročit všechna omezení...?'

Ale přesto máme naše malá omezení rádi. Říkáme: „Neee, nechci to“, ale nepřímo se toho ještě stále držíme. Když se toho nebudete držet, nebudou tu již otázky. To je to, co jsme už vždycky dělali. Po staletí a od dob Véd přicházeli Mistři a mluvili v různých jazycích v různých částech světa.

Přesně tak, jak to řekl Krishna: „ Z jednoho miliónu jich ke Mně dospěje jen několik“.

Neboť, my to slyšíme, ale jsme ještě pořád hluší.

Proč? Ve skutečnosti se jich chce jen několik málo opravdu, opravdu, opravdu změnit.

Dobře, zrovna tady, v tomto okamžiku, v této malé skupině, kterou potom miliónkrát znásobíme. Kolik z vás by zcela upřímně všechno udělalo, abyste dosáhli Boží milosti a získali ji? Ale upřímně, ano? Zvedněte jednoduše ruku. Všechno, já myslím všechno, všechno, všechno, všechno! Každou zkoušku, kterou vám Bůh udělí? Abyste v ní obstáli..“

Jeden oddaný se ptá: „Obstát v ní, nebo se jí opravdu podrobit?“

Šrí Swámí Vishwananda: „Nejde o to podrobit se jí. Je to jenom otázka. Nemusíme doopravdy vědět, jaké zkoušky nám Bůh dá, jinak by to nebyla zkouška“, říká se smíchem. „Tedy vážně: Dokonce z těch kteří zvedli ruku, mohu snad jednoho nebo dva vybrat.“

Oddaný se ptá: „ A co je nám tedy překážkou?“

Šrí Swámí Vishwananda: „Každá má své vlastní překážky: Strach něco pustit.“

Oddaný: „Nejsme přeci každý den s těmito výzvami konfrontováni ?“

Ne opravdu“ směje se Šrí Swámí Vishwananda, „Výzvy – výzvy to nejsou......

To, co vytváříte, co sejete, to sklidíte.

To je to, co se odehrává v denním životě. Není to výzva.

Milovat Boha není výzva, uskutečnit Boha není výzva.“

sobota 24. dubna 2010

Oslavy svátku GURU PURNIMA v Ašrámu Shree Peetha Nilaya, Centrum Springen – Německo

Za úplňku v měsíci Ashada, zpravidla v červenci, je dle hinduistické tradice zvykem slavit každoročně významný svátek Guru Purnima.
Guru znamená duchovní učitel, Purnima je noc prozářená světlem úplňku. Tento svátek je věnován též vzpomínce na velkého mudrce Vyasu, který sepsal čtyři Védy (nejstarší texty indické literatury), osmnást Puran, Mahabharatu a Shrimad Bhagavatam, čímž vykonal pro lidstvo nezapomenutelnou službu. Je to den očisty a tříbení mysli, ve kterém Guru přenáší svou inspiraci na své žáky a žákyně.
Hledající se snaží v tomto údobí co nejvíce svému Guruovi sloužit, protože Guru-princip je v této době tisickrát silnější, nežli v jiných dnech roku. Satseva pro Gurua může tak podmínit přízeň a podporu Gurua v jejich vlastním duchovním vývoji.
Měsíc svítí tím, že odráží oslňující světlo slunce. A právě na Purnimu (při úplňku) odráží toto světlo v plném lesku. Žák dostává příležitost, aby v ohňi nezištné služby a za pomoci duchovních cvičení zazářil v lesku svého vlastního Já.
Prostřednictvím duchovního učitele může jednotlivec docílit kosmického vědění. Jeho učiněním se může nedokonalé stát dokonalým, omezené neomezeným a smrtelné může přejít do věčného života blaženosti. Guru je skutečným pojítkem mezi jednotlivcem a nemrtelností. Je sám tou bytostí, která se povznesla od tohoto k onomu a má proto svobodný a nerušený vstup do obou říší.
Duchovní Indové proto nadmíru uctívají a oceňují tuto jedinečnou pomoc Gurua, jemuž vzdávají svou neomezenou úctu a vyjadřují svou loyalitu. Proto svou oddanost upevňují neutuchajícími modlitbami. Guru tak zosobňuje jedinou účinnou podporu člověku, který se chce vymanit z otroctví utrpení a smrti a získat vědomí reality. Pro něj je Guru zosobněním jediné naděje a skutečné pomoci v jeho snahách.

Dne 25. července 2010
bude v Centru Shree Peetha Nilaya ve Springen – Německu, tento velký svátek oslavován za přítomnosti duchovního mistra Šrí Swámího Vishwanandy.
V předvečer svátku, dne 24. července, bude Swámíjí udělovat všem návštěvníkům darshan.
K těmto slavnostem jsou všichni zájemci co nejsrdečněji pozváni!

Máte možnost přihlásit se jako obvykle na adrese: registration@bhaktimarga.org, anebo telefonicky na čísle: 0049 (0) 6124 72 76 915

Přejeme Vám všem krásnou jarní pohodu a těšíme se na Vás!

středa 21. dubna 2010

Swámijí pro nás vařil

Swámí Vishwananda nám uvařil minulý pátek večer výtečné mauricijské jídlo.
Kuchařský tým, který během Velikonoc odvedl skvělou práci, byl velmi šťastný!

pondělí 19. dubna 2010

Ego


„Ale proč je to tak Swámijí, proč mají lidé pocit, že potřebují ego?“ ptá se jeden oddaný Šrí Swámího Vishwanandy. „Kde je ve skutečnosti ten problém? Vždyť to není tak, že by úmyslně chtěli být egoističtí nebo špatní. Musí tu být nějaký důvod, proč se lidé, tolik staletí po Védách nemění a nesdílejí. Musí tu tedy být něco k odůvodnění ega. Mají strach nebo to musí být něco jiného. Ne, že by byli špatní, ale něco, proč to nemohou udělat....“

Šrí Swámí Vishwananda: „Ne, není tu nic. A řekl jsem, že jsou špatní?“

Oddaný: “Ne, ale ego může takové být. Co nám brání v tom, abychom nebyli v egu?“

Šrí Swámí Vishwananda: „Protože nikdo se nechce na sebe podívat. Kteří lidé se už akceptují skutečně takoví, jací jsou? Nu? Ne, já se ptám. Všechno akceptovat. Ptám se vás teď: Akceptujete se takoví, jací jste?“

Oddaný: „Ne, myslím, že ne.“

Tak jako ty, odpoví mnozí. Dokud se.....“

Další oddaný přerušuje: "Je to těžké!“

Swámí Vishwananda se směje a pokračuje: „Aha! Když toto 'Je to těžké' zmizí, když to přestanete považovat za těžké, tak budete znát odpověd. Přesně řečeno, klademe si sami naše vlastní meze. U jednoho satsangu v Rusku jsem vysvětlil, že jsme do tolika věcí zamotaní, že jsme přijali tolik zvyklostí. Naučili jsme se tolika věcem a různé jsme viděli.

Když jsme byli malí, řekli jsme prostě: 'V pořádku, dobře, krásně, tak to musí být.'

Naučili nás, že to tak musí být. Avšak když jsme dospěli, mysleli jsme si, že víme všechno lépe.

Přesto v tom pokračujeme a děláme tutéž chybu. A celý život pokračují lidé ve věcech stejně tak, jak se to naučili.

Myslíte, že jsou s takovým životem spokojeni? Ne!“ Míní Swámí Vishwananda s úsměvem.

Hovoříme o uskutečnění Božství. Samozřejmě, že seberealizace je úplně jednoduchá. Mohu vám říci, je to ze všeho nejjednodušší. Jsme však příliž ignorantní na to, abychom viděli, že je to velice jednoduché. Když někomu řeknu: „Je to úplně jednoduché, řekne na to: Neeeee, je to těžké!!!“

Swámí Vishwananda se láskyplně usmívá.

sobota 17. dubna 2010

čtvrtek 15. dubna 2010

Otevřeme Lásce Srdce


„Mé poslání je šířit Lásku. Božskou Lásku.To je to nejdůležitější z mého poslání- otevřít srdce lidem. Slovo láska má dnes mnoho významů, lidé zapomněli  na skutečný aspekt Lásky. Bezpodmínečná láska. A to je to co změní svět. Pouze s touto Láskou může být mír obnoven.“
Swamí VishwanandaKirtan Shree Peetha Nilaya - Oddaní zpívají během daršanu Swámího Vishwanandy

http://www.youtube.com/watch?v=8ovwu5vQLdg&feature=player_embedded

středa 14. dubna 2010

Nevědomost


Šrí Swámí Vishwananda při satsangu 23.12.2010: „Co však dnes způsobuje nevědomost lidí, je jejich ego a vnitřní hrdost, která je oslepuje. Myslí, že všechno vědí. Člověk jim něco řekne, ale musí přitom být opatrný, protože kdyby jim řekl něco, co neradi slyší, postavili by se proti tobě. (Směje se) Jak Pritala vždycky říká.

Pritala? (Swámí Vishwavijananda) Co bys na to řekl?“

Po krátkém připomenutí Šrí Swámího Vishwanandy odpovídá Swami Vishwavijayananda:

„Jaký to má smysl mít učitele, když ho člověk neposlouchá?“

Šrí Swámí Vishwananda (se smíchen): „To jsou totiž jeho vlastní slova (směje se). Jaký to má smysl mít učitele, když ho člověk neposlouchá?“ Tedy, já to vidím stejně každý den. (Usmívá se) Ale lidé jsou rádi nevědomí. Setrvávají rádi ve svém vlastním dramatu. Nechtějí se opravdu změnit. Navenek říkají: „Ano, Swámíjí, chceme se změnit. Chceme dělat to, co říkáš“, ale ve svém nitru to nechtějí doopravdy.

Když jim člověk něco řekne, řeknou „prokristapána!“ (usmívá se). Mají to tak rádi a chtějí vždycky zůstat takoví jací jsou.

Ale co je zajímavé (Ticho): Proč se duchovní lidé nemění?

Neomlouvejte to máyou (iluzí – pozn.překl.) nebo něčím jiným, ano? To jsou jen ty typické výmluvy. Zapomeňte na to,“ míní Šrí Swámí Vishwananda s úsměvem. „Ona vám neřekne, co máte jíst. Neřekne vám, co máte dělat. Proč ji tedy pořád používáte k úniku, když se musíte změnit ?

Jednou jsem řekl: Je tady něco, čemu se říká duchovní hrdost. Protože si myslíme, že jsme lepší, než všichni ostatní. Myslíme si, že když jsme duchovní, tak jsme nad všemi ostatními. A že všichni musí poslouchat. (Směje se)

A toto je chyba, kterou dělá mnoho duchovních lidí.

Nechceme skutečně poslouchat, ale chceme, aby všichni naslouchali nám. A když nás lidé neposlouchají, mýlí se, protože si myslíme, že my máme pravdu. A proto se nazýváme duchovními.

Dokonce když je tu milost, budou nadále slepí, protože chtějí ještě pořád být slepí.“

pondělí 12. dubna 2010

Velikonoční autobus s českými návštěvníky v Centru Shree Peetha Nilaya, Springen - Německo

Skupina cestujících ve vstupní hale Centra Springen před obrazem Maha Avatára Babájího.
Na Velikonoční svátky 2010 přijelo mnoho českých hostů do Ašrámu ve Springen, Německo. Na Velký Pátek, po noční cestě, dorazil časně ráno autobus s 50 cestujícími, kteří se rozhodli strávit a oslavit tyto dny se Swámím Vishwanandou. Swámíjí, který byl touto četnou návštěvou z České republiky velmi potěšen, poskytl celé české skupině hromadné interview, při němž zodpověděl několik všeobecných otázek.
Jeho laskavá vstřícnost nás všechny potěšila, protože oslavy Velikonoc probíhaly podle zvyklostí a pravidel pravoslavné církve, což s sebou přináší četné lithurgie, ceremonie a procesí, které Swámí osobně vedl.
Hluboké propojení Šrí Swámího Vishwanandy s Ježíšem Kristem i Jeho údělem, tak silně působilo v srdcích všech přítomných v prostorách Ašrámu.
Swámíjí nás neúnavně provázel těmito dny, ve kterých měl každý z nás možnost zvážit a procítit svůj vlastní vztah k Ježíši, k víře, k Bohu.
--> -->
Swámí Vishwananda uděloval v sobotu odpoledne před noční lithurgií velikonoční Darshan v obecním sálu obce Springen. Čeští hosté měli tentokrát přednost a dostali příležitost usednout v blízkosti Swámího a vychutnat jeho láskyplné úsměvy i jeho slova.Mnozí z nás se dosud s otázkou náboženství tolik nezabývali anebo nebyli vedeni tímto směrem. Proto jistě tolik srdcí oslovila nabídka možnosti křtu Swámím Vishwanandou, který probíhal ve Velikonoční pondělí v pravoslavné kapli ve Springen.

Ve volných chvílích se našla příležitost ke zpívání mantry OM..
OM Healing na volném prostranství za Ašrámem ve Springen.
Přívržence této efektivní techniky, která je součástí systému Atma Kriya Yogy neodradilo ani chladné předjarní povětří na kopcích okolo Springen.
Děkujeme všem, kteří obohatili svou přítomností nezapomenutelnou atmosféru v Centru Shree Peetha Nilaya, děkujeme organizátorům tohoto úspěšného zájezdu, v čele s paní Klárou Lepíkovou.
(Kdo najde Sathyanandu, ochotného pomocníka hostů ve Springen, který se vmísil do poslední řady..?)
Jestliže pociťujete impuls sdílet s ostatními čtenáři tohoto blogu své dojmy a zážitky, napište prosím, případně s vhodným snímkem
na adresu: uma@bhaktimarga.org
Mějte se krásně a Na shledanou !

Hloupost


-->
Jeden oddaný se ptá Swámího Vishwanandy při satsangu 23. 12. 2010: „Swámí, proč je tolik lidí tak hloupých ?“
A pokračuje: „Nerozumím tomu. Všichni máme Boží milost a Tvou milost a přesto.......“
Šrí Swámí Vishwananda míní s úsměvem: „Inu, to je vlastně velmi zajímavá otázka. Zeptejme se publika. (Smích). Řekněte mi, co myslíte, proč jsou lidé hloupí, přestože mají tolik milosti? Mluvte, mluvte, mluvte všichni. Přidejte se.“
Swámí říká tazateli: “Tys mi položil tuto otázku, co myslíš, jaká je odpověď?“
Swámí se směje spolu s publikem.
Oslovený míní: “Já to nevím, jinak bych se tě neptal.“
Šrí Swámí Vishwananda: „To je krásné. To mi moc připomíná, když člověk přijde k lékaři a lékař se ptá: „Co vám chybí?“ Tak by člověk měl lékaři odpovědět: „Kdybych věděl, co mi chybí, tak bych k Vám nepřišel.“ Všichni se smějí.
Tedy, toto je otázka, kterou si sám také často kladu. Zvláště, když se dívám na duchovní lidi.
Je to pravda, lidé mají tolik milosti. Být člověkem je již samo o sobě velkým požehnáním. Teprve, když projdeme 84 000 životy, získáme lidský život. Ale místo toho, abychom tento život dobře využili, zůstáváme rádi nevědomí. A to je hloupé. Máme tolik možností, obzvlášť dnes. Za starých časů říkali lidé: “Ano, byla to těžká doba.“ Ale když se na ty staré časy podíváme, vidíme, že lidé mnohem více věřili. Kdekoli byli a kteroukoli víru vyznávali, měli skrze svou víru tu možnost dělat pokroky.“

neděle 11. dubna 2010

Nejde o to, abyste viděli světlo


„Nejde o to, abyste viděli světlo, které byste nazvali Božím. Je dobře, když Bůh přichází v podobě světla. Buďte z toho šťastni. Ale i světlo má své hranice. Nejvyšší stadium nezná hranic. Dýcháte Nejvyšší. Žijete v Nejvyšším. Jste částí Nejvyššího a toto je opravdový Darshan Božství.“

Swámí Vishwananda

pátek 9. dubna 2010

Modlitba růžence


Pritalananda vypráví o své dovolené doma u Swámího na Mauriciu v roce 1999:
„Jednou v pátek v noci přišlo mnoho lidí do kaple na modlitbu a modlení růžence. Chvíli poté opustil Swámí místnost a šel do své ložnice. Později jsem šel za ním a našel jej klečícího před velkým obrazem tváře Marie. Byl bez košile a celé jeho tělo, jeho vlasy a dokonce jeho oči byly pokryty tisíci kapkami oleje. Řekl mi:
„Pálí mě to v očích! Mám to v nose a stéká mi to do krku! Co dělají ti lidé?“
„Modlí se dál růženec,“ odpověděl jsem.
„To je dobře,“ mumlal.
Byl to báječný týden; Byl jsem tak plný štěstí jako ještě nikdy předtím. V den mého odjezdu, časně ráno, jsem jel taxíkem na letiště. Celou cestu jsem plakal. Řidič, který byl plný soucitu, mi dokonce zapomněl účtovat jízdné. Dostal to však přesto později."

středa 7. dubna 2010

Miluji pomáhat lidemDělám to, co dělat musím, protože to miluji. Miluji pomáhat lidem. Miluji sloužit lidem. Toto je posláním gurua: Pomáhat a sloužit lidem.“

Šrí Swámí Vishwananda

pondělí 5. dubna 2010

Začni sebeláskou...


Nejdříve bys měl uskutečnit lásku k tvému vlastnímu Já. Začni sebeláskou. Ne egoisticky – někteří lidé myslí, že je velmi egoistické milovat sám sebe, ale milovat své Já neznamená milovat své tělo. Láskou ke svému Já transformuješ fyzický aspekt. Skrze lásku vyvineš víru a trpělivost. Když máš tyto tři: lásku, víru a trpělivost, máš i všechno ostatní.“

Šrí Swámí Vishwananda

neděle 4. dubna 2010

Vzkříšení Ježíše Krista


Vzkříšený Kristus s Marií Magdalenou, první osobou, která Jej spatřila po Jeho ukřižování a zmrtvýchvstání.

Kristus vstal z mrtvých. Vstává ve všech lidech. Křísí každého spolu se sebou a nechává starou osobu, která je v tobě, zemřít, aby ta nová mohla být vzkříšena spolu s Ním. Skutečné Vzkříšení Kristovo dokazuje, že realizace Boha, tedy vaše pravá realizace je možná. Vyjevil to. Ukázal cestu. Z tohoto důvodu řekl: „Já jsem Cesta, Pravda a Světlo.“

Šrí Swámí Vishwananda

pátek 2. dubna 2010

Na cestě k realizaci Božství


-->
Na cestě k realizaci Božství...
Realizace Božství nedosáhneš v hrdosti.
Nedosáhneš toho s domýšlivostí.
Realizace Božství dosáhneš jedině tehdy, když budeš pokorný.
A lidé budou proti tobě.“

Šrí Swámí Vishwananda

čtvrtek 1. dubna 2010

Čím více budeš postupovat k Božství...


Čím víc budeš postupovat k Božství, tím víc se Ti Božství bude vyjevovat a tím více Jeho aspektů bude k Tobě přicházet, až nakonec budeš vnímat Božství všude.“

Šrí Swámí Vishwananda