sobota 24. dubna 2010

Oslavy svátku GURU PURNIMA v Ašrámu Shree Peetha Nilaya, Centrum Springen – Německo

Za úplňku v měsíci Ashada, zpravidla v červenci, je dle hinduistické tradice zvykem slavit každoročně významný svátek Guru Purnima.
Guru znamená duchovní učitel, Purnima je noc prozářená světlem úplňku. Tento svátek je věnován též vzpomínce na velkého mudrce Vyasu, který sepsal čtyři Védy (nejstarší texty indické literatury), osmnást Puran, Mahabharatu a Shrimad Bhagavatam, čímž vykonal pro lidstvo nezapomenutelnou službu. Je to den očisty a tříbení mysli, ve kterém Guru přenáší svou inspiraci na své žáky a žákyně.
Hledající se snaží v tomto údobí co nejvíce svému Guruovi sloužit, protože Guru-princip je v této době tisickrát silnější, nežli v jiných dnech roku. Satseva pro Gurua může tak podmínit přízeň a podporu Gurua v jejich vlastním duchovním vývoji.
Měsíc svítí tím, že odráží oslňující světlo slunce. A právě na Purnimu (při úplňku) odráží toto světlo v plném lesku. Žák dostává příležitost, aby v ohňi nezištné služby a za pomoci duchovních cvičení zazářil v lesku svého vlastního Já.
Prostřednictvím duchovního učitele může jednotlivec docílit kosmického vědění. Jeho učiněním se může nedokonalé stát dokonalým, omezené neomezeným a smrtelné může přejít do věčného života blaženosti. Guru je skutečným pojítkem mezi jednotlivcem a nemrtelností. Je sám tou bytostí, která se povznesla od tohoto k onomu a má proto svobodný a nerušený vstup do obou říší.
Duchovní Indové proto nadmíru uctívají a oceňují tuto jedinečnou pomoc Gurua, jemuž vzdávají svou neomezenou úctu a vyjadřují svou loyalitu. Proto svou oddanost upevňují neutuchajícími modlitbami. Guru tak zosobňuje jedinou účinnou podporu člověku, který se chce vymanit z otroctví utrpení a smrti a získat vědomí reality. Pro něj je Guru zosobněním jediné naděje a skutečné pomoci v jeho snahách.

Dne 25. července 2010
bude v Centru Shree Peetha Nilaya ve Springen – Německu, tento velký svátek oslavován za přítomnosti duchovního mistra Šrí Swámího Vishwanandy.
V předvečer svátku, dne 24. července, bude Swámíjí udělovat všem návštěvníkům darshan.
K těmto slavnostem jsou všichni zájemci co nejsrdečněji pozváni!

Máte možnost přihlásit se jako obvykle na adrese: registration@bhaktimarga.org, anebo telefonicky na čísle: 0049 (0) 6124 72 76 915

Přejeme Vám všem krásnou jarní pohodu a těšíme se na Vás!

Žádné komentáře: